16/04/24 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Απόδοση ΦΠΑ επί πλοηγικών δικαιωμάτων που εισπράττονται από πλοία ιδιωτικής χρήσεως, αναψυχής ή αθλητισμού

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος Ε.2025/2024, με περιεχόμενο τη διαδικασία απόδοσης του ΦΠΑ επί πλοηγικών δικαιωμάτων που εισπράττονται από πλοία ιδιωτικής χρήσεως αναψυχής ή αθλητισμού.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αφορά τους ανά την Ελλάδα πλοηγικούς σταθμούς καθώς και την Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και τους συναλλασσόμενους με τις υπηρεσίες αυτές.

Αναφορικά με την απόδοση ΦΠΑ επί πλοηγικών δικαιωμάτων που εισπράττονται από πλοία ιδιωτικής χρήσης αναψυχής ή αθλητισμού, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινήσεις:

1. Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμό Π. 889/392/ΠΟΛ. 32/29-1-88, ΕΔΥΟ, καθώς και τις διατάξεις του άρθ. 8 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) τα πλοηγικά δικαιώματα σκαφών ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούνται για αναψυχή ή αθλητισμό και τα οποία εισπράττονται από τις Λιμενικές Αρχές, υπάγονται σε ΦΠΑ με συντελεστή 24%.

2. Οι υπόχρεοι στο φόρο που ενεργούν φορολογητέες πράξεις, έχουν τις υποχρεώσεις των άρθρων 36 και 38 του Κώδικα ΦΠΑ. Οι ίδιες υποχρεώσεις ισχύουν και για το Δημόσιο, τους δήμους, τις κοινότητες και τα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στις περιπτώσεις όπου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθ. 3 του Κώδικα ΦΠΑ ασκούν τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κώδικα ΦΠΑ, όπως είναι εν προκειμένω η παροχή λιμενικών υπηρεσιών.

3. Τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται από τους κατά τόπους πλοηγικούς σταθμούς για τα πλοηγικά δικαιώματα σκαφών ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούνται για αναψυχή ή αθλητισμό, εκδίδονται για λογαριασμό της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και αναγράφουν τον ΑΦΜ αυτής και όχι του εκάστοτε πλοηγικού σταθμού.

4. Η διαβίβαση των δεδομένων για τις ανωτέρω πράξεις στην εφαρμογή myDΑΤΑ της ΑΑΔΕ, καθώς και η υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ και η καταβολή τυχόν φόρου που θα προκύψει από αυτές, γίνεται αποκλειστικά από τη Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συγκεντρωτικά, για το σύνολο των πλοηγικών σταθμών. Από την ίδια ως άνω Διεύθυνση εκπληρώνονται και οι υποχρεώσεις αναφορικά με τη διαβίβαση δεδομένων στην εφαρμογή myDΑΤΑ

5. Οι πλοηγικοί σταθμοί διατηρούν τη δυνατότητα απόκτησης ΑΦΜ ή διατήρησης τυχόν ΑΦΜ που έχουν ήδη εκδώσει, προκειμένου να είναι δυνατή η διεκπεραίωση λοιπόν υποχρεώσεών τους (επί παραδείγματι για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης των πλοηγικών σταθμών στην ΤτΕ).

6. Από την έκδοση της παρούσας παύει να εφαρμόζεται η με αρ. 1003606/114/25/0014ΠΟΛ 1009/9-1-1998 Εγκύκλιος Διαταγή του Υφυπουργού Οικονομικών.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Πλοία αναψυχής, ΑΑΔΕ, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Απόδοση ΦΠΑ