12/04/24 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Κυριακή βράδυ της Εβδομάδας που πέρασε και η Α.Α.Δ.Ε. άρχισε να στέλνει τα ειδοποιητήρια των 7 εκατομμυρίων ιδιοκτητών στο Taxisnet για την πληρωμή του φετινού ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Τα συγκεκριμένα εκκαθαριστικά αφορούν περισσότερα από 20 εκατομμύρια δικαιώματα ακινήτων με αντικειμενική αξία άνω των 850 δισ. ευρώ, ενώ οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να πληρώσουν συνολικό φόρο 1,75 δισ. ευρώ φόρο μετά τις εκπτώσεις και τα αφορολόγητα ποσά. Δύο είναι οι αλλαγές στη φετινή διαδικασία εκκαθάρισης του ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Η πρώτη έχει να κάνει με τον αριθμό των δόσεων που αυξάνονται σε 11 από 10 που ήταν πέρυσι, με την πρώτη να πρέπει να καταβληθεί έως τις 30 Απριλίου και την τελευταία έως τις 28 Φεβρουαρίου 2025 και η δεύτερη με την ενεργοποίηση στην πράξη της έκπτωσης φόρου για τα ασφαλισμένα ακίνητα.

Ως προς τα ασφαλισμένα ακίνητα, περίπου 300.000 ιδιοκτήτες θα κληθούν να πληρώσουν λιγότερο φόρο. Για πρώτη φορά θα υπολογιστεί έκπτωση έως 10% για εκείνους που ασφάλισαν το περασμένο έτος τα ακίνητά τους σωρευτικά για πυρκαγιά, πλημμύρα ή σεισμό.

Όσοι επιλέξουν να πληρώσουν εφάπαξ το σύνολο του ΕΝ.Φ.Ι.Α. στην καταληκτική προθεσμία της 1ης δόσης δεν θα τύχουν κάποιας έκπτωσης επί του συνολικού ποσού. Η έκπτωση φόρου 3% ισχύει μόνο στην περίπτωση που κάποιος πληρώσει εφάπαξ το φόρο εισοδήματος, όχι τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Για όσους δεν είχαν μεταβολή στην περιουσιακή τους κατάσταση ο συνολικός φόρος που θα πληρώσουν θα είναι ίδιος με πέρυσι, καθώς οι αντικειμενικές αξίες που υπολογίζεται ο φόρος των ακινήτων παραμένουν αμετάβλητες.

«Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά για τον ΕΝΦΙΑ 2024»: Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2024. Για την προβολή και την πληρωμή τους μπορείτε να εισέλθετε στο myAADE από εδώ.

«ΕΝΦΙΑ 2024: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης»: Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1052/2024, με θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2024 και επομένων».

Μεταξύ άλλων, με τη νέα απόφαση ορίζεται ότι στις περιπτώσεις που χορηγείται μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που αναλογεί στον/στους Α.Τ.ΑΚ. ασφαλισμένης/-ων κατοικίας/-ιών, σύμφωνα με την παρ. 7Ζ του άρθρου 3 του ν. 4223/2013, τίθεται ένδειξη στη γραμμή του/των σχετικού/-ών Α.Τ.ΑΚ. και σχετικό μήνυμα στον Πίνακα 1 της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξης προσδιορισμού φόρου.

Στις περιπτώσεις αυτές επισυνάπτεται στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη προσδιορισμού φόρου πίνακας για τη χορήγηση της μείωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. ασφαλισμένων κατοικιών.

«ΑΑΔΕ: Άμεση επιστροφή φόρου με την εξόφληση ΕΝΦΙΑ»: Ολοκληρώθηκε η ανάρτηση 7.159.164 εκκαθαριστικών σημειωμάτων του ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Με βάση αυτά, σε 6.167.304 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις βεβαιώθηκαν 2.286.700.139 ευρώ.

Για πρώτη φορά φέτος πάνω από 215.171 φορολογούμενοι θα λάβουν έκπτωση στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για 298.210 εμπράγματα δικαιώματα σε ασφαλισμένες κατοικίες τους.

Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία ανά περιφέρεια θα δημοσιευθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, που έχουν εκκρεμή επιστροφή φόρου και επιθυμούν να τη λάβουν ολόκληρη, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δεν θα διενεργεί κεντρικούς συμψηφισμούς με τον τρέχοντα ΕΝ.Φ.Ι.Α. έως και τις 19 Απριλίου 2024. Μέχρι τότε, πολίτες και επιχειρήσεις με εκκρεμή επιστροφή μπορούν να εξοφλήσουν τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., ώστε αυτός να μην συμψηφιστεί με την επιστροφή τους.

Οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν άμεσα τα χρήματα της επιστροφής τους, εφόσον εξοφλήσουν τον φετινό φόρο ακινήτων έως:

 • τις 18/4 για πληρωμή μέσω Web banking ή
 • τις 19/4 για πληρωμή μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE και του myAADEapp.

Επισημαίνεται ότι οι ιδιοκτήτες μπορούν να:

 • Έχουν πρόσβαση στα εκκαθαριστικά σημειώματα ΕΝ.Φ.Ι.Α. μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στη διαδρομή: «Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ > Είσοδος στην εφαρμογή», επιλέγοντας " Έτος 2024".
 • Προχωρήσουν σε πληρωμή της σχετική οφειλής μέσω:

- της ψηφιακής πύλης myAADE, στη διαδρομή: Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές, Επιστροφές) > Οφειλές εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή, ή

- της νέας εφαρμογής της ΑΑΔΕ για κινητές συσκευές myAADEapp, στην επιλογή: Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές, Επιστροφές) > Οφειλές, Πληρωμές > Πληρωμή μη ρυθμισμένων οφειλών > Επόμενο > Επιλογή Τρόπου Πληρωμής (Μέσω IRIS ή Με κάρτα) > Συγκεντρωτική εικόνα ατομικών ανοικτών εκτός ρύθμισης.

Τέλος, οι υπόχρεοι του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τον φόρο ακινήτων:

 • εφάπαξ,
 • σε 11 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τα τέλη Απριλίου και την τελευταία έως τα τέλη Φεβρουαρίου του 2025, ή
 • σε 24 έντοκες μηνιαίες δόσεις, εντάσσοντας την οφειλή στην πάγια ρύθμιση.

Περαιτέρω: «Επέκταση της αναστολής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τους πληγέντες από πλημμύρες»: Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Δ.15/Δ'/27292 με την οποία τροποποιείται η Δ.15/Δ'/80782/12.09.2023 σχετικά με την «Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δόσεις και παρατάσεις καταβολών για τους πληγέντες από πλημμύρες».

Η απόφαση προβλέπει της επιμήκυνσης της χρονικής περιόδου για την μη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών των πληγέντων από τις πλημμύρες του 2023.

Συγκεκριμένα:
Ειδικώς για επιχειρήσεις, εργοδότες και ασφαλισμένους που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές της Θεσσαλίας (όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 1 της απόφασης Δ.15/Δ'/80782/12.09.2023) και που έχουν πληγεί καθολικά από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023, οι οποίες καθορίζονται από το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας, η αναστολή καταβολής εισφορών της παρ. 1β της απόφασης, έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες (αντί 6 που ίσχυε), αρχής γενομένης της 1ης Οκτωβρίου 2023 και η αίτηση για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις της απόφαση σύμφωνα με την παρ. 2 αυτής, μπορεί να υποβληθεί εντός του χρόνου της αναστολής, ήτοι μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2024, αντί της 31η Μαρτίου που ίσχυε πριν την μεταβολή.

Επίσης ειδικώς για επιχειρήσεις, εργοδότες και ασφαλισμένους που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στις υπόλοιπες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 2 της απόφασης (Βόλος, Πήλιο, κ.λπ.), και ασκούν συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα, η αναστολή έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες (αντί έξι που ίσχυε) , αρχής γενομένης της 1ης Οκτωβρίου 2023, και η αίτηση για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρούσας σύμφωνα με την παρ. 2 μπορεί να υποβληθεί εντός του χρόνου της αναστολής, ήτοι μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2024 (αντί μέχρι την 31η Μαρτίου που ίσχυε).

«Ανακαινίζω - Νοικιάζω»: Καθορισμός της λειτουργίας και υλοποίησης του προγράμματος»: Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Κ.Υ.Α. 27176/2024. Με την παρούσα απόφαση ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και η διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος «Ανακαινίζω - Νοικιάζω» (εφεξής Πρόγραμμα), το οποίο θεσπίζεται δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 5006/2022 (Α’ 239). Σκοπός του Προγράμματος είναι η αύξηση του διαθέσιμου κτιριακού αποθέματος προς εκμίσθωση και κατ’ επέκταση της προσφοράς κατοικίας, μέσω της επανάχρησης κενών κατοικιών, που χρήζουν επισκευής ή ανακαίνισης.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η επιδότηση της ανακαίνισης και επισκευής κενών ακινήτων, η ιδιοκτησία των οποίων ανήκει σε ιδιώτες, ώστε να καθίστανται κατάλληλα για εκμίσθωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 5006/2022. Η επιδότηση ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%) των πραγματοποιηθεισών δαπανών, οι οποίες μπορούν να ανέρχονται μέχρι του ύψους των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και περιλαμβάνουν τόσο τα απαιτούμενα υλικά όσο και τις εργασίες, σύμφωνα με το άρθρο 6.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων, κύριοι ή επικαρπωτές, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 5006/2022, όπως αυτές εξειδικεύονται με την παρούσα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα εντός του χρονικού διαστήματος υποβολής αιτήσεων

«ΓΕΜΗ - Απλήρωτα τέλη τήρησης μερίδας ετών 2019 και 2020: Από την 10/4 ξεκίνησε η διαδικασία βεβαίωσης»: Ενημερώνονται όλοι οι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ., ότι υποχρεούνται να καταβάλλουν το ετήσιο «τέλος τήρησης της μερίδας τους» στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσα στις προθεσμίες, που ορίζει η Κ.Υ.Α. 79752/30-12-2014 (ΦΕΚ Β' 2623/31-12-2014), δηλαδή εντός της κάθε ετήσιας χρήσης και σε περίπτωση που κάποιος υπόχρεος δεν το καταβάλλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες και δεν έχει διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ., το εν λόγω τέλος (σύμφωνα με το άρθρο 3 της Κ.Υ.Α.), αποστέλλεται, από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου μέσω της υπηρεσίας ανάπτυξης και υποστήριξης των ΠΣ Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ., στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)».

Κατόπιν αυτών, ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ότι για τα ΤΕΛΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ των ετών 2019, 2020 στο Γ.Ε.ΜΗ. που δεν θα εξοφληθούν, η διαδικασία βεβαίωσής των, θα αρχίσει από την 10/04/2024 [σύμφωνα με τις κείμενες Διατάξεις και την απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αριθμ.1197/16-05-2019 (ΦΕΚ 1911/Β/28-05-2019)].

«e-ΕΦΚΑ: Διακοπή ασφάλισης λόγω θέσης εταιρείας σε καθεστώς εκκαθάρισης»: Στις διατάξεις του νόμου 5078/2023 «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και λοιπές διατάξεις» περιλαμβάνεται η διάταξη του άρθρου 127 που προβλέπει τη διακοπή ασφάλισης λόγω θέσης εταιρείας σε καθεστώς εκκαθάρισης.

Με τη νέα διάταξη ορίζεται ότι: «Η ασφαλιστική σχέση με τον e-Ε.Φ.Κ.Α. προσώπων που έχουν την ιδιότητα εταίρου προσωπικής ή κεφαλαιουχικής εταιρείας ή μέλους διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας παύει την τελευταία ημέρα του μήνα που η εταιρεία τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση προσώπων που έχουν μία από τις ανωτέρω ιδιότητες και ταυτόχρονα την ιδιότητα του εκκαθαριστή της εταιρείας. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. υποχρεούται να διακόψει την ασφαλιστική σχέση αυτεπάγγελτα. Η ασφαλιστική σχέση των ανωτέρω προσώπων με τον e-Ε.Φ.Κ.Α. διατηρείται για την άλλη τους υπακτέα στην ασφάλιση απασχόληση».

Για την πληρέστερη κατανόηση και ενιαία εφαρμογή της ως άνω διάταξης με την εγκύκλιο 19/2024 του e-Ε.Φ.Κ.Α., αναφέρονται τα κάτωθι:

Εφόσον μια εταιρεία (προσωπική ή κεφαλαιουχική) εισέλθει στο στάδιο της εκκαθάρισης, συνεχίζει μεν να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο, αλλά οι σκοποί της αλλάζουν, παύει να λειτουργεί για την επίτευξη των σκοπών της που ορίζονται στο καταστατικό και υφίσταται μόνο για τους σκοπούς της εκκαθάρισης, δηλαδή την περάτωση των εκκρεμών υποθέσεων της εταιρείας, την εξόφληση των χρεών, την είσπραξη των απαιτήσεων, τη ρευστοποίηση της περιουσίας και τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης στους εταίρους.

Από την τελευταία ημέρα του μήνα που μία εταιρεία (προσωπική ή κεφαλαιουχική) περιέρχεται σε εκκαθάριση, οι εταίροι αυτής καθώς και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας δεν ασκούν πλέον δραστηριότητα ασφαλιστέα στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και συνεπώς διακόπτεται η υποχρεωτική τους ασφάλιση ως Μη Μισθωτοί ασφαλισμένοι. Σημειώνεται ότι και στην περίπτωση που εταιρεία με τη μορφή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) τίθεται σε εκκαθάριση, διακόπτεται η ασφάλιση στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και του διαχειριστή που δεν έχει την ιδιότητα μέλους/εταίρου (τρίτο πρόσωπο), την τελευταία ημέρα του μήνα που η εταιρεία τέθηκε σε καθεστώς εκκαθάρισης.

Επισημαίνεται ότι, εφόσον διαπιστώνεται από τις Υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., η λύση και θέση εταιρείας σε εκκαθάριση, από στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης και καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), θα πρέπει να διακόπτεται αυτεπάγγελτα η ασφάλιση των προσώπων αυτών από το Μητρώο Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, την τελευταία ημέρα του μήνα που η εταιρεία τέθηκε σε εκκαθάριση.

Στην περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον e-Ε.Φ.Κ.Α. λόγω άλλης απασχόλησης/δραστηριότητας, η ασφάλισή τους στον Φορέα διατηρείται.

«Στη Βουλή ο νέος ΚΦΔ - Τι αλλάζει αναλυτικά»: Κατατέθηκε στη Βουλή ο νέος Κ.Φ.Δ.. Με το υπόψη σχέδιο νόμου αναμορφώνεται ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4987/2022) και ρυθμίζονται λοιπά θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Δείτε ολόκληρο το σχέδιο νόμου εδώ.

«ΑΑΔΕ: Υποχρεωτική η υποβολή Δήλωσης Συμβατότητας από επιχειρήσεις εισαγωγής, κατασκευής και εμπορίας ΦΗΜ – Καθορισμός της κατασκευής και της τεχνικής υποστήριξης ERP»: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διευρύνει το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο και θέτει ως υποχρεωτική την υποβολή Δήλωσης Συμβατότητας από τους κατόχους Άδειας Καταλληλόλητας Φ.Η.Μ. ή τους κατασκευαστές ERP για τους τύπους Φ.Η.Μ. ή τα εμπορικά/λογιστικά προγράμματα (ERP) που διασυνδέονται με τερματικά EFT/POS αντίστοιχα.

«Διακανονισμός φόρου εισροών για επενδυτικό αγαθό που δεν ετέθη σε λειτουργία εντός 5ετίας από την απόκτηση του»: Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος Ε.2022/2024 της Α.Α.Δ.Ε., η οποία εκδίδεται σε συνέχεια των εγκυκλίων Ε. 2200/2019, Ε.2058/2021, Ε.2028/2022 και Ε.2021/2023, σχετικά με την υποχρέωση διακανονισμού φόρου εισροών για επενδυτικό αγαθό που δεν ετέθη σε λειτουργία εντός 5ετίας από την απόκτηση του.

Η εγκύκλιος αφορά υποκείμενες στον φόρο επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016 και έχουν λάβει παράταση ολοκλήρωσης.

Σε συνέχεια των εγκυκλίων Ε.2200/2019, Ε.2058/2021, Ε.2028/2022 και Ε.2021/2023, αναφορικά με την υποχρέωση του υποκειμένου προς διακανονισμό του φόρου εισροών επενδυτικού αγαθού που δεν χρησιμοποιήθηκε εντός 5ετίας από την πραγματοποίηση της δαπάνης για απόκτηση ή κατασκευή αυτού, και δεδομένων των νέων παρατάσεων των προθεσμιών ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004 (Α΄ 261), 3908/2011 (Α΄ 8) και 4399/2016 (Α΄117) και των στοιχείων που μας γνώρισε το Υπουργείο Ανάπτυξης, παρέχουμε τις ακόλουθες συμπληρωματικές οδηγίες:

1. α. Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 52 του ν. 5079/2023 (Α΄ 215) ρυθμίζονται ζητήματα προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (Α΄ 261).

β. Με το άρθρο 53 του ν. 5079/2023 (Α΄215) ρυθμίζονται ζητήματα προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011.

γ. Με το άρθρο 54 του ν. 5079/2023 (Α΄ 215), ρυθμίζονται ζητήματα προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.4399/2016.

2. Εν προκειμένω με τις νέες ρυθμίσεις έλαβαν οριζόντιες παρατάσεις :

α. Μέχρι την 1η Απριλίου 2024 τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό ν.3299/2004, για τα οποία οι φορείς των υποχρεούνται μέχρι την ίδια ημερομηνία (1η Απριλίου) να υποβάλουν αίτηση για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των.

β. Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2024 (1 έτος) τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό ν.3908/2011 με την προϋπόθεση ότι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το 25% του επιλέξιμου κόστους των και έχει υποβληθεί έως την 1η Μαρτίου 2024 σχετική αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά υλοποίησης του 25% του συνολικού κόστους των.

γ. Στην περίπτωση των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016, ο υπολογισμός της παράτασης συναρτάται με την ημερομηνία ολοκλήρωσης που προκύπτει από κάθε εγκριτική πράξη – απόφαση υπαγωγής. Εν προκειμένω χορηγείται παράταση δύο (2) ετών για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί μετά την 24η Μαΐου 2021στις διατάξεις του ν. 4399/2016 εφόσον έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης που ορίζεται στην απόφαση υπαγωγής, έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) του επιλέξιμου κόστους και έχει υποβληθεί, έως τη συμπλήρωση δύο (2) μηνών από την οριζόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης, σχετική αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά υλοποίησης δαπανών του δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού κόστους των. Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα πρόσθετης παράτασης του χρόνου υλοποίησής τους έξι (6) μηνών προκειμένου να πιστοποιηθούν δαπάνες ενισχυόμενων δαπανών μέχρι το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%). Η προθεσμία αυτή δεν συνυπολογίζεται στην παρεχόμενη προθεσμία ολοκλήρωσης των δύο (2) ετών.

3. Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να έχουν οι υποκείμενες στον φόρο επιχειρήσεις προκειμένου να αποδεικνύουν το δικαίωμα παράτασης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, ώστε να μην υπάρχει η υποχρέωση διακανονισμού του φόρου, είναι τα παρακάτω: i. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004, απαιτείται η απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου αυτού καθώς και το αντίγραφο της αίτησης για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης η οποία σύμφωνα με τα ανωτέρω θα πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι την 1η Απριλίου 2024.

ii. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011, απαιτείται η απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου αυτού, και η απόφαση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης ή σε περίπτωση που αυτή δεν έχει εκδοθεί, αντίγραφο της αίτησης για χορήγηση παράτασης ,η οποία θα πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι την 1η Μαρτίου 2024 και με την οποία δηλώνεται η υλοποίηση του 25% του συνολικού κόστους επένδυσης.

iii. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016, απαιτείται η σχετική απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου αυτού καθώς και αντίγραφο του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στο οποίο είναι δημοσιευμένη η περίληψη της απόφασης υπαγωγής.

Στην περίπτωση που η απόφαση έχει δημοσιευτεί μετά τις 24-05-2021 απαιτείται και αντίγραφο της αίτησης με την οποία δηλώνεται η υλοποίηση δαπανών του 10% του συνολικού κόστους επένδυσης.

4. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο Ε. 2200/2019.

«ΑΑΔΕ: Διετής η σφράγιση παραβατικών πρατηρίων καυσίμων»: Σε εξειδίκευση των μέτρων σφράγισης παραβατικών πρατηρίων καυσίμων για δυο συναπτά έτη και των προϋποθέσεων δημοσιοποίησης προσωπικών στοιχείων των παραβατών, προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Γιώργου Πιτσιλή, εξειδικεύεται η διαδικασία διετούς σφράγισης των πρατηρίων διάθεσης όλων των ειδών καυσίμων όταν το ελεγχόμενο πρατήριο:

 • κατέχει και εμπορεύεται νοθευμένα καύσιμα,
 • διαπιστωθεί με τέλεση λαθρεμπορίας καυσίμων,
 • παρεμποδίσει τον έλεγχο με χρήση βίας ή απειλής.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις διαπίστωσης των παραπάνω παραβάσεων από άλλη δημόσια ελεγκτική ή διωκτική αρχή, ενημερώνεται η Τελωνειακή Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε., προκειμένου να διενεργήσει τη σφράγιση του πρατηρίου.

Οι ιδιοκτήτες των πρατηρίων καυσίμων που σφραγίζονται, απαγορεύεται να δραστηριοποιούνται με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ή ιδιότητα ή να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις εμπορίας ή διακίνησης ενεργειακών προϊόντων για δύο έτη από τη διαπίστωση της παράβασης, ενώ τα στοιχεία των παραβατών δημοσιοποιούνται με διετή ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε..

Το σύνολο της ποσότητας των καυσίμων που εντοπίζεται στην εγκατάσταση κατά τον χρόνο σφράγισης απαντλείται και μεταφέρεται, είτε προς επαναδιύλιση είτε, εφόσον δεν είναι δυνατή η επαναδιύλιση, προς καταστροφή σε αδειοδοτημένο φορέα καταστροφής επικίνδυνων αποβλήτων.

«Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων - Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείρισή τους»: Διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων, που αρχίζουν από 1.1.2024 και εφεξής, παρέχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με σκοπό τη διευκόλυνση των φορολογουμένων στην ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

Με Εγκύκλιο του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., Γιώργου Πιτσιλή, αποσαφηνίζονται τόσο γενικά θέματα όσο και ειδικότερες περιπτώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ειδικότερα:

Ι. Φυσικά Πρόσωπα

Το εισόδημα που αποκτούν από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, θεωρείται εισόδημα από:

 • ακίνητη περιουσία και απαλλάσσεται από τον Φ.Π.Α., εφόσον η βραχυχρόνια μίσθωση αφορά μέχρι δύο (2) ακίνητα
 • επιχειρηματική δραστηριότητα και υπάγεται σε μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 13%, εφόσον η βραχυχρόνια μίσθωση αφορά από τρία (3) ακίνητα και άνω.

Προκειμένου το εισόδημα των φυσικών προσώπων να υπαχθεί στην αντίστοιχη κατηγορία, λαμβάνονται υπ’ όψη:

 • το πλήθος των Αριθμών Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) που έχουν καταχωρηθεί, το οποίο δεν ταυτίζεται απαραίτητα με το πλήθος των ακινήτων. Σε περιπτώσεις διακριτής εκμετάλλευσης δωματίων στο ίδιο ακίνητο, αντιστοιχούν περισσότεροι Α.Μ.Α.. Για παράδειγμα, εάν στο ίδιο διαμέρισμα διατίθενται ξεχωριστά τρία (3) δωμάτια, με διαφορετικούς Α.Μ.Α., τα αντίστοιχα εισοδήματα θα αντιμετωπισθούν ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και θα επιβαρυνθούν με Φ.Π.Α. 13%.
 • η πρόθεση εκμετάλλευσης των ακινήτων αυτών, η οποία αποδεικνύεται από την καταχώρησή τους στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, χωρίς να εξετάζεται και η απόκτηση ή μη εσόδων από την εκμετάλλευσή τους.

ΙΙ Νομικά Πρόσωπα

Το εισόδημα που αποκτούν από την βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ακινήτων από τα οποία προέρχεται και υπάγεται σε μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 13%.

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι τα πρόσωπα που εμφανίζονται ως δικαιούχοι εισοδήματος στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται πάνω από δύο ακίνητα και τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως αριθμού ακινήτων, υποχρεούνται να:

 • προβούν σε δήλωση έναρξης ή μεταβολής Κ.Α.Δ., εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της Εγκυκλίου. Τη δήλωση έχουν δυνατότητα να υποβάλουν εντός της ίδιας προθεσμίας και όσα φυσικά πρόσωπα όφειλαν να την έχουν υποβάλει σε προγενέστερη ημερομηνία, κάνοντας αναγωγή στην πραγματική ημερομηνία έναρξης/μεταβολής,
 • καταβάλλουν τέλος παρεπιδημούντων,
 • περιλαμβάνουν τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση (Τ.Α.Κ.Κ.) κατά την έκδοση των ειδικών στοιχείων – αποδείξεων είσπραξης.

Ωστόσο, τονίζεται ότι και τα φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται μέχρι δύο (2) ακίνητα υποχρεούνται να περιλαμβάνουν Τ.Α.Κ.Κ. κατά την έκδοση των ειδικών στοιχείων – αποδείξεων είσπραξης.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω αφορούν μισθώσεις που θεωρούνται βραχυχρόνιες, σύμφωνα με το άρθρο 111 του ν.4446/2016, δηλαδή των οποίων η διάρκεια δεν υπερβαίνει τις 59 ημέρες.

Δείτε ολόκληρη τη νέα εγκύκλιο εδώ.

Από την αρθρογραφία της Εβδομάδας που πέρασε, κ. Στέφανος Κοτζαμάνης, Οικονομολόγος, Δημοσιογράφος και «Αποτίμηση επιχείρησης: Πώς επηρεάζεται από την πτώση των επιτοκίων»: Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο αρθρογράφο «Ειδικότερα για τις μετοχές, ένα πολύ συνηθισμένο μοντέλο αποτίμησής τους είναι αυτό της προεξόφλησης των ταμειακών τους ροών (Discounted Cash Flow). Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, προβλέπουμε τις μελλοντικές ελεύθερες ταμειακές ροές μιας επιχείρησης (Free Cash Flow) και στη συνέχεια τις προεξοφλούμε σε σημερινές (τρέχουσες) αξίες, χρησιμοποιώντας ένα επιτόκιο αναγωγής. Με δεδομένο ότι το επιτόκιο αναγωγής αποτελεί στοιχείο του παρονομαστή ενός κλάσματος, όσο μικρότερο είναι αυτό (επηρεάζεται και από την πορεία των τρεχόντων επιτοκίων), τόσο μεγαλώνει η τιμή-στόχος (η «εύλογη τιμή») που δίνει ένας χρηματιστηριακός αναλυτής για να αποτιμήσει μια συγκεκριμένη μετοχή.». Ένα ακόμα επιστημονικά τεκμηριωμένο άρθρο από τον κ. Στέφανο Κοτζαμάνη που αξίζει να το διαβάσετε στο σύνολό του.

ΣΟΛ Crowe, Εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών και «Απαλλαγή από την υπεραξία μεταβίβασης τίτλων των επιχειρήσεων υπαγόμενων στο άρθρο 48Α του Κ.Φ.Ε.». Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 της ΣΟΛ Α.Ε. «Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος η συνολική υπεραξία μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής του άρθρου 48Α Ν. 4172/2013, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας της τμηματικής απόκτησής τους, εφόσον μεταξύ των μεταβιβαζόμενων τίτλων υπάρχουν τίτλοι σε ποσοστό 10%, οι οποίοι έχουν διακρατηθεί τουλάχιστον 24 μήνες.». Με τη σφραγίδα των ειδικών www.solcrowe.gr

Κ. Γιάννης Καρούζος, Δικηγόρος, Εργατολόγος και «Ίση μεταχείριση και διακρίσεις στο χώρο εργασίας»: Σύμφωνα με τον καταξιωμένο εργατολόγο «Στο χώρο της εκμετάλλευσης, για την εύρυθμη λειτουργία και την τήρηση των ισορροπιών, επιβάλλεται να τηρούνται ορισμένες θεμελιώδεις αρχές.

Δύο από αυτές είναι η αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων και η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων εργαζομένων και υποψήφιων εργαζομένων. Πρόκειται για δυο έννοιες που συχνά στο δημόσιο διάλογο συγχέονται, ωστόσο τόσο το περιεχόμενο τους, όσο και ο σκοπός στον οποίο αποβλέπουν διαφέρουν σημαντικά, παρά την έστω περιορισμένη, ταύτιση τους .

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης επιβάλλει στον εργοδότη την όμοια μεταχείριση εργαζομένων που βρίσκονται σε ουσιωδώς όμοια κατάσταση. Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα και παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως προς τις παροχές του εργοδότη ισότιμα. Οι παροχές αυτές θα πρέπει να αποτελούν οικειοθελείς και νόμιμες παροχές του εργοδότη, δηλαδή να μην επιβάλλονται από το νόμο, αλλά να παρέχονται από ελευθεριότητα του εργοδότη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας παροχής είναι μια μισθολογική ή βαθμολογική εξέλιξη που παρέχει ο εργοδότης με δική του πρωτοβουλία. Χρειάζεται, βέβαια να επισημανθεί ότι η παροχή θα πρέπει να αποτελεί γενική και συλλογική ρύθμιση και όχι ειδικότερη συμφωνία του εργοδότη με ορισμένους εργαζομένους του. Σε αυτήν την περίπτωση η συμβατική ελευθερία επικρατεί.

Από την άλλη πλευρά η απαγόρευση των διακρίσεων αποτελεί νομοθετική πρόβλεψη τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Αποβλέπει στην αποτροπή του εργοδότη να προβεί σε δυσμενή διάκριση σε βάρος εργαζομένου σε οποιοδήποτε στάδιο της εργασιακής σχέσης. Αυτό σημαίνει ότι και κατά το στάδιο της πρόσληψης ο εργοδότης επιβάλλεται να απέχει από ενέργειες και αποφάσεις που θα ξεχωρίσουν δυσμενώς τον υποψήφιο λόγω συγκεκριμένων προστατευόμενων χαρακτηριστικών. Η διάκριση μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση. Ενδεικτικά τέτοιες ομάδες χαρακτηριστικών αποτελούν το φύλο, η φυλή, η εθνοτική καταγωγή, η θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, η αναπηρία, η ηλικία ο σεξουαλικός προσανατολισμός κ.α. Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει κάποιος περιορισμός στη συμβατική ελευθερία. Εξαίρεση από τις διατάξεις αναφορικά με την απαγόρευση των διακρίσεων μπορεί να επιτραπεί μόνο σε περιπτώσεις που η διάκριση αποτελεί ουσιαστική και καθοριστική προϋπόθεση και γίνεται με θεμιτό τρόπο, τηρουμένης και της αρχής της αναλογικότητας.

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης στην εργασία βρίσκει νομικό έρεισμα στο Σύνταγμα στο άρθρο 22 §1 εδ. β και στο άρθρο 288 του Α.Κ., όπως προκύπτει από τη νομολογία μιας και ρητή νομοθετική κατοχύρωση της αρχής δεν υφίσταται. Αντίθετα, η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων κατοχυρώνεται σε επίπεδο Ε.Ε. στη Σ.Λ.Ε.Ε. στο άρθρο 19, καθώς και σε διάφορες Οδηγίες ου εν τέλει ενσωματώθηκαν και στο εθνικό δίκαιο. Ο ισχύων ελληνικός νόμος που ρυθμίζει ζητήματα διακρίσεων στην εργασιακή σχέση είναι ο Ν.4443/2016. Ο νόμος αυτός εισάγει και μια απόκλιση αναφορικά με την απόδειξη, καθώς σε περιπτώσεις αγωγής λόγω δυσμενούς διάκρισης το βάρος της απόδειξης αντιστρέφεται και μειώνεται το μέτρο της. Ο ενάγων αρκεί μόνο να προσκομίσει στοιχεία με τα οποία απλώς πιθανολογείται το γεγονός της διάκρισης που επικαλείται.

Συμπερασματικά, η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου είναι δυναμική και βασική επιδίωξη και των δυο μερών είναι η λειτουργική και ομαλή λειτουργία της επιχείρησης και όλων των τμημάτων που την αποτελούν. Προκειμένου να επιτευχθεί ο προαναφερόμενος στόχος, είναι επιτακτικής ανάγκης ο σεβασμός της μοναδικότητας και της ετερότητας των εργαζομένων και η αντιμετώπισή τους ως ισότιμων μονάδων μεταξύ τους. Δηλαδή η προστασία και η διαφύλαξη της ανθρώπινης αξίας αλλά και της προστασίας της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας των εργαζομένων πρωτοστατεί , όπως επιτάσσουν και οι θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματός μας. Τούτο καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικό σε μια σύγχρονη εποχή που η ισότητα των ανθρώπων γενικότερα, η διεκδίκηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο περιορισμός παραβίασης αυτών, αποτελούν ζητήματα που απασχολούν διεθνώς ειδικότερα το δυτικό κόσμο.».

Τέλος ακόμα μιας εργασιακής Εβδομάδας και η στήλη θα τελειώσει με το ίδιο θέμα που ξεκίνησε και θα συζητηθεί όχι μόνο την Εβδομάδα που έρχεται, αλλά και τις επόμενες, δεδομένου ότι στο τέλος του μήνα ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα πρέπει να αρχίσει να καταβάλλεται από τους υπόχρεους. «Στατιστικά στοιχεία ΕΝΦΙΑ 2024»: Δημοσιεύθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τα στατιστικά στοιχεία ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2024. Δείτε το σχετικό αρχείο εδώ.

Ακίνητη περιουσία ύψους 771,9 δισ. ευρώ έχουν στην κατοχή τους 7.159.164 φυσικά και νομικά πρόσωπα, σύμφωνα τα στατιστικά στοιχεία για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2024, που έδωσε στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Η αξία της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων έχει αυξηθεί σημαντικά από τα 643 δισ. ευρώ του 2021, τότε δηλαδή που έγινε η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών. Εμπορικά, βέβαια, οι τιμές αυτές έχουν ξεπεραστεί κατά πολύ και προφανώς η αξία των περισσότερων ακινήτων κινείται σε υψηλότερα επίπεδα.

Από την ειδικότερη ανάλυση των στοιχείων της Α.Α.Δ.Ε. προκύπτει ότι, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που κατοικούν στο Νομό Αττικής, και είναι 2.226.723, έχουν στα χέρια τους περιουσία που ανέρχεται στα 409 δισ. ευρώ, δηλαδή το 53% του συνόλου. Αυτοί, οι 2.226.723 ιδιοκτήτες ακινήτων (φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις), θα καταβάλλουν φέτος ΕΝ.Φ.Ι.Α. 1,2 δισ. ευρώ.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οι 1.061.286 ιδιοκτήτες ακινήτων διαθέτουν ακίνητη περιουσία 100,1 δισ. ευρώ. Ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν ανέρχεται στο ποσό των 292,99 εκατ. ευρώ

Άλλη μια Παρασκευή του Απρίλη που θυμίζει κατακαλόκαιρο. Η χώρα έχει μπει πρόωρα εφέτος στην τουριστική περίοδο, βοηθούντος και του όψιμου Πάσχα των Καθολικών, οι δε τουριστικοί προορισμοί της χώρας θυμίζουν Ιούνιο και Ιούλιο. Το όψιμο καλοκαίρι είναι για όλους, το διήμερο θα είναι ιδιαίτερα ζεστό, λίγο λοιπόν πριν από το ξεκίνημα της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, δώστε στον εαυτό σας τις ανάσες ξεγνοιασιάς που χρειάζεστε. ΚΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εργασιακή εβδομάδα