08/04/24 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

ΕΝΦΙΑ 2024: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1052/2024, με θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2024 και επομένων».

Μεταξύ άλλων, με τη νέα απόφαση ορίζεται ότι στις περιπτώσεις που χορηγείται μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που αναλογεί στον/στους ΑΤΑΚ ασφαλισμένης/-ων κατοικίας/-ιών, σύμφωνα με την παρ. 7Ζ του άρθρου 3 του ν. 4223/2013, τίθεται ένδειξη στη γραμμή του/των σχετικού/-ών ΑΤΑΚ και σχετικό μήνυμα στον Πίνακα 1 της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξης προσδιορισμού φόρου.

Στις περιπτώσεις αυτές επισυνάπτεται στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη προσδιορισμού φόρου πίνακας για τη χορήγηση της μείωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. ασφαλισμένων κατοικιών.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων, ΕΝΦΙΑ