29/03/24 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Ήταν πρώτη του Οκτώβρη του 2021, όταν ο Ν. 4839/2021 (ΦΕΚ Α’ 181) τροποποιούσε τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 2961/2001 για τη φορολόγηση των γονικών παροχών και δωρεών με την καθιέρωση αφορολόγητου ποσού 800.000 ευρώ προς τα πρόσωπα της Α΄ κατηγορίας του Κώδικα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.

Η αλήθεια είναι πως το ύψος του αφορολόγητου ποσού προκάλεσε απορίες στην ελληνική κοινωνία και στη μέση ελληνική οικογένεια, δεδομένου ότι από τις περιουσίες 1,6 εκ. ευρώ, που διαθέτουν γονείς και προτίθενται να μεταβιβάσουν στα παιδιά τους μάλλον ελάχιστες υφίστανται. Φυσικά, ο νομοθέτης σοφά σκεπτόμενος και μη εστιάζοντας αποκλειστικά και μόνο σε γονικές παροχές μετρητών, αλλά σε μεταφορά περιουσίας στην επόμενη γενιά (ακίνητα, αξιόγραφα, τίτλους, κ.λπ.), έκανε πράξη και στην ελληνική φορολογική νομοθεσία αυτό που συμβαίνει σε πλείστες χώρες, όσον αφορά τις χαριστικές πράξεις και τη μεταβίβαση από γενιά σε γενιά του οικογενειακού κεφαλαίου σε όποια μορφή, χωρίς φορολόγηση.

Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ισχύουν αφορολόγητα όρια και σε ορισμένες υψηλότερα απ’ ό,τι στη χώρα μας, ενώ σε άλλες δεν επιβάλλεται καθόλου φόρος. Για παράδειγμα, στην Ιταλία το αφορολόγητο όριο ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ και μετά το ποσό αυτό επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 4%, ενώ στην Αυστρία και στην Κύπρο δεν υπάρχει φόρος στις κληρονομιές, ούτε στις δωρεές.

Φυσικά, στην Ελλάδα υπήρξαν πολλοί που είδαν την «ευκαιρία», ώστε να μεταβιβάσουν υποτιθέμενα ανύπαρκτα χρηματικά κεφάλαια, σε μορφή μετρητών, ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό χωρίς εμφανή πηγή προέλευσης.

Έτσι, καθιερώθηκε αφορολόγητο όριο 800.000 ευρώ για γονικές παροχές και δωρεές με δικαιούχους πρόσωπα της Α΄ κατηγορίας της φορολογικής κλίμακας του άρθρου 29 που πραγματοποιούνται από 1/10/2021. Δηλαδή, το ποσό των 800.000 ευρώ υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με μηδενικό συντελεστή και δεν αποτελεί απαλλασσόμενο ποσό. Εφόσον η φορολογητέα αξία του περιουσιακού στοιχείου, το οποίο αφορά η γονική παροχή ή που δωρίζεται υπερβαίνει τις 800.000 ευρώ, επιβάλλεται φόρος με ενιαίο συντελεστή 10% για την υπερβάλλουσα αξία, μετά την αφαίρεση του αφορολόγητου ποσού.

Η διάταξη εφαρμόζεται στις γονικές παροχές και δωρεές οποιασδήποτε φύσεως περιουσίας (κινητής, ακίνητης και απαίτησης), με δωρεοδόχους μόνο τα πρόσωπα της Α΄ κατηγορίας (σύζυγο, μέρος συμφώνου συμβίωσης, τέκνα, εγγόνια και γονείς) και στις χρηματικές γονικές παροχές ή χρηματικές δωρεές προς τα ανωτέρω πρόσωπα, εφόσον αυτές αποδεικνύονται με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Σημειώνουμε ότι, η σχετική νομοθετική ρύθμιση αφορά δωρητές και δωρεοδόχους Α΄ κατηγορίας αμφίδρομα, άρα και δωρεές τέκνων προς τους γονείς. Θα πρέπει να προσεχθεί ότι το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ παρέχεται μία φορά, ανεξάρτητα αν αυτό συμπληρωθεί με μία ή περισσότερες γονικές παροχές ή δωρεές από 1/10/2021.

Η συνέχεια είναι γνωστή στους περισσότερους, δεδομένου ότι ξαφνικά εμφανίστηκαν γονικές παροχές με ανύπαρκτη νόμιμη πηγή χρημάτων, με ποσά που καταθετόταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς ωφελούμενων, χωρίς, όμως, οι δωρητές να μπορούν να αποδείξουν τη νόμιμη ύπαρξή τους, μερικές φορές ούτε καν τη κατοχή τους, παρερμηνείες του νόμου και συγκεκριμένα παράλειψη της ύπαρξης της λέξεως «εφάπαξ», συνεπώς αν είχε κάποιος ως ορίζοντα χρηματική αφορολόγητη μεταβίβαση 800.000 ευρώ και ξεκινούσε με αρχική παροχή 5.000 ευρώ, οι υπόλοιπες 795.000 ευρώ υπαγόταν σε φορολογία με συντελεστή 10%. Κάποιοι υιοθέτησαν της εξ αντανακλάσεως δωρεές (παιδί σε πατέρα, πατέρας σε παππού, παππούς στον αδελφό του πατέρα και αυτός στο γιό του), μόνο που ο νομοθέτης άλλα πρέσβευε και έτσι τώρα πληρώνουν το φορολογικό τίμημα.

Υπήρξαν, φυσικά, και αυτοί που εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο τις πράγματι εξαιρετικά ευμενείς φορολογικές διατάξεις επί του θέματος. Ως συνέπεια του γεγονότος, το οποίο ως νόμος πλέον του κράτους συνεχίζει να ωφελεί τους ενδιαφερόμενους, οι συγκεκριμένες μεταβιβάσεις μέσω γονικών παροχών συνεχίζονται με περιουσίες να αλλάζουν ιδιοκτησιακό καθεστώς (χρήματα, ακίνητα, τίτλοι, εταιρικά μερίδια και μερίδες, μετοχές), χωρίς καμία φορολογική επιβάρυνση.

Η τελευταία εβδομάδα του Μάρτη, η Εβδομάδα που πέρασε, ξεκίνησε με τη μεγάλη εθνική μας εορτή και τη στρατιωτική παρέλαση. Χρόνια Πολλά λοιπόν σε όλους μας.

Μάρτιος, εποχή φορολογικών δηλώσεων, καταβολή φόρων εισοδήματος και ΕΝ.Φ.Ι.Α., συνεπώς «Σε 8 δόσεις και φέτος η πληρωμή του φόρου για τις φορολογικές δηλώσεις»: Με το άρθρο 4 της τροπολογίας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2022/2523 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Pillar II) και άλλες τελωνειακές και φορολογικές διατάξεις» ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την καταβολή φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2023 (προβλέπονται κατά περίπτωση ο αριθμός δόσεων, οι ημερομηνίες καταβολής αυτών και η προσαρμογή τους σε περίπτωση παρατάσεως της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής της σχετικής δήλωσης κ.λπ.).

Αιτιολογική έκθεση

Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του φόρου εισοδήματος σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες επτά (7) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, η καταβολή γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2024 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών.

Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 4

Καταβολή φόρου εισοδήματος σε οκτώ μηνιαίες δόσεις - Προσθήκη παρ. 88 και 89 στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167), περί μεταβατικών διατάξεων και έναρξης ισχύος, προστίθενται παρ. 88 και 89, ως εξής:

«88. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2023, πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 31η Ιουλίου 2024 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών. Αν η καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης παρατείνεται σε ημερομηνία μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής της πρώτης δόσης, οι δύο (2) πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της δεύτερης δόσης.

Η καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2023, που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2024 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών.

Όταν ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών, έκπτωση τρία (3%) τοις εκατό.

Η παρούσα δεν καταλαμβάνει τα φυσικά πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην εναλλακτική φορολόγηση του άρθρου 5Β.

89. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2023, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 68 και οι υπόλοιπες επτά (7) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών. Αν η καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης παρατείνεται σε ημερομηνία μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής της πρώτης δόσης του πρώτου εδαφίου, οι δύο (2) πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της δεύτερης δόσης.».

«ΑΑΔΕ: Νέα έκδοση του εγχειριδίου ενημέρωσης αγροτών ειδικού καθεστώτος»: Με την εγκύκλιο Δ.ΟΡΓ. Δ1035526/2024 δημοσιεύθηκε το νέο εγχειρίδιο ενημέρωσης αγροτών του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α., Μαρτίου 2024.

Όπως αναφέρεται στη νέα εγκύκλιο, καταγράφονται, με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι, σε θέματα, όπως το πεδίο εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος, η άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης των αγροτών του ειδικού καθεστώτος, οι μετατάξεις αγροτών, η διαδικασία επιστροφής Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, καθώς και ειδικότερα θέματα.

Δείτε ολόκληρο το εγχειρίδιο στην Online Τράπεζα.

«Παρατάσεις προθεσμιών καταβολής λόγω ειδικής τραπεζικής αργίας»: «ΥΠ.ΕΘ.Ο. και Α.Α.Δ.Ε.: Παρατάσεις προθεσμιών καταβολής λόγω ειδικής τραπεζικής αργίας
Ενημερώνουμε τους φορολογουμένους ότι, βάσει της Απόφασης ΠΟΛ.1061/2018 (ΦΕΚ B 1167), οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση και των δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων που λήγουν στις ορισθείσες ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών (29/3/2024 και 1/4/2024 - Καθολικό Πάσχα) παρατείνονται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή μέχρι και τις 2 Απριλίου 2024.

Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων που λήγουν την Παρασκευή 29/3 και τη Δευτέρα 1/4 δεν επηρεάζονται από την τραπεζική αργία και παραμένουν αμετάβλητες.».

Από της αρθρογραφία της Εβδομάδας που πέρασε, κ.κ. Νικόλαος Παπαγιάννης, Οικονομολόγος, Φοροτεχνικός & Γιώργος Παπαδόπουλος, Οικονομολόγος, MSc και «Κωδικοποίηση χαρακτηρισμών εξόδων myDATA»: Όπως αναφέρουν οι αρθρογράφοι:

«Σύμφωνα με την Α.1138/2020:

Τα δεδομένα εξόδων τιμολόγησης, εσόδων αυτοτιμολόγησης και τα έξοδα μισθοδοσίας του έτους 2022, διαβιβάζονται έως και την 31/12/2023.

Τα δεδομένα εξόδων τιμολόγησης, εσόδων αυτοτιμολόγησης και τα έξοδα μισθοδοσίας του έτους 2023, διαβιβάζονται έως και την 31/3/2024.

Από την 1/1/2024:

 • Τα δεδομένα που αφορούν έξοδα, διαβιβάζονται στην πλατφόρμα myDATA μέχρι την προθεσμία δήλωσης Φ.Π.Α. ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα. Ειδικά για τις οντότητες που δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α., η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα.
 • Οι εγγραφές μισθοδοσίας διαβιβάζονται μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης παρακρατούμενων φόρων.
 • Οι εγγραφές αποσβέσεων και οι τακτοποιητικές εγγραφές διαβιβάζονται μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.».

Δείτε το σύνολο του άκρως διευκρινιστικού άρθρου στον παραπάνω σύνδεσμο.

Κ. Στέφανος Κοτζαμάνης, Οικονομολόγος, Δημοσιογράφος και «Πώς θα επηρεαστούμε από μια υποχώρηση των επιτοκίων»: Σύμφωνα με τον αρθρογράφο: «Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει το αν και πότε οι Κεντρικές Τράπεζες των Η.Π.Α. και της Ευρώπης θα ξεκινήσουν τον καθοδικό κύκλο των επιτοκίων, καθώς και το ποια έκταση θα λάβει η συγκεκριμένη κίνησή τους μέσα στο 2024 και το 2025.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά την Ευρωζώνη, αν και έχουν εκφραστεί διαφορετικές απόψεις από πολλούς, το κυρίαρχο σενάριο θέλει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ξεκινά τις μειώσεις από τον προσεχή Ιούνιο και να συνεχίζει περαιτέρω κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς.

«Θα έρθουν και νεότερα οικονομικά στοιχεία και θα γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα τον Ιούνιο» είχε δηλώσει αρχικά χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Ε.Κ.Τ. Κριστίν Λαγκάρντ και προς την ίδια κατεύθυνση είχαν κινηθεί και οι απόψεις του Εσθονού κεντρικού τραπεζίτη Μάντις Μίλερ, σύμφωνα με τον οποίον «η Ε.Κ.Τ. εξακολουθεί να χρειάζεται πιο σταθερή επιβεβαίωση ότι η τάση μείωσης των τιμών θα συνεχιστεί προτού ξεκινήσει μειώσεις των επιτοκίων».

Σε επόμενη χρονική στιγμή, η Κριστίν Λαγκάρντ σημείωσε πως «οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής άρχισαν να συζητούν την υποχώρηση της περιοριστικής τους στάσης», με τον Έλληνα κεντρικό τραπεζίτη Γιάννη Στουρνάρα να υποστηρίζει πως «πρέπει να αρχίσουμε να μειώνουμε τα επιτόκια σύντομα, ώστε η νομισματική μας πολιτική να μη γίνει πολύ περιοριστική» και ότι «είναι σκόπιμο να γίνουν δύο μειώσεις επιτοκίων πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές και τέσσερις κινήσεις κατά τη διάρκεια του έτους φαίνονται λογικές. Μέχρι στιγμής, συμφωνώ με τις προσδοκίες των αγορών».

Μία ακόμα ολοκληρωμένη ανάλυση του θέματος, πάντα με την υπογραφή του κ. Στέφανου Κοτζαμάνη.

Κ. Βασίλης Πρασσάς, Εξειδικευμένος Σύμβουλος Εργασιακών Θεμάτων και «Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Η παράταση και οι αλλαγές που φέρνει το Υπουργείο - 5 SOS, 3 βήματα και 2 εργαλεία για την διασφάλιση του εργοδότη!»: Σύμφωνα με τον αρθρογράφο: «Ξεκίνησε επίσημα, αλλά πιλοτικά την 1η Ιανουαρίου 2024 η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και στις βιομηχανίες. Η υποχρέωση αφορά σχεδόν 600.000 εργαζόμενους, αλλά μέχρι σήμερα η προετοιμασία των επιχειρήσεων απαιτεί χρόνο που ίσως να μην είναι αρκετός έως την 1η Απριλίου για Βιομηχανίες και την 2α Μάϊου για το Λιανεμπόριο.

Η ηγεσία του Υπουργείου συνεχίζει τις επαφές με αρμόδιους φορείς της αγοράς (Σ.Ε.Β., Σ.Β.Β.Ε., Σ.Ε.Β.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. κ.ά.) και μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθεί και άλλη (ίσως μικρή) παράταση, ενώ αναμένεται και μια νέα υπουργική εγκύκλιος, όπου πρόκειται να διευκρινιστούν αρκετά κρίσιμα ζητήματα, όπως π.χ. ο χρόνος ανοχής για προγενέστερες εισόδους, το μείζον θέμα με την εφαρμογή ψηφιακής κάρτας και για δευτερεύοντες Κ.Α.Δ. αν ο κύριος Κ.Α.Δ. έχει υποχρέωση, καθώς και άλλα τεχνικά θέματα.

Από τα μέχρι τώρα δεδομένα που λαμβάνει ο όμιλος Epsilon Net, που σήμερα εξυπηρετεί τη συντριπτική πλειοψηφία της αγοράς σε συστήματα μισθοδοσίας και ωρομέτρησης, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα έως το τέλος Γενάρη:

Βιομηχανίες: Το επίπεδο προετοιμασίας πλησιάζει το 95% και το νούμερο είναι ακόμη μεγαλύτερο ιδίως για τις μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους. Είναι προφανές ότι έως τον Απρίλιο η κάλυψη θα πλησιάσει το 100%.

Λιανεμπόριο: Το επίπεδο προετοιμασίας είναι <40%, παρότι καθημερινά παρατηρούμε ολοένα και μεγαλύτερη προσαρμογή. Είναι σχεδόν αδύνατον να ολοκληρωθεί η προετοιμασία των επιχειρήσεων λιανεμπορίου έως τις αρχές Μάϊου και είναι κάτι το οποίο δείχνει να αντιλαμβάνεται και η ηγεσία του Υπουργείου.».

Διαβάστε το σύνολο του εξαιρετικά ενδιαφέροντος άρθρου στον πιο πάνω σύνδεσμο, πάντα με την υπογραφή του κ. Βασίλη Πρασσά.

Κα. Εβελίνα Καλογεροπούλου, Λογίστρια – Φοροτεχνικός και «Ετήσια κανονική άδεια: Ημέρες υπολογισμού και χρόνος χορήγησης – Βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11»: Όπως αναφέρει η αρθρογράφος: «Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), κάθε μισθωτός από την έναρξη της εργασίας του σε υπόχρεη επιχείρηση και μέχρι τη συμπλήρωση 12 (δώδεκα) μηνών συνεχούς απασχόλησης, δικαιούται να λάβει ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές κατ’ αναλογία με τον χρόνο εργασίας που έχει συμπληρώσει στην ίδια υπόχρεη επιχείρηση. Η αναλογία της χορηγούμενης άδειας υπολογίζεται βάσει ετήσιας αδείας:

 • 20 εργασίμων ημερών επί πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, χωρίς να υπολογίζεται σ΄ αυτές η ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία δεν απασχολούνται οι μισθωτοί λόγω του εφαρμοζόμενου συστήματος εργασίας και
 • 24 εργασίμων ημερών επί εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, η οποία αντιστοιχεί σε 12 μήνες συνεχούς απασχόλησης για το πρώτο έτος απασχόλησης και αυξάνεται σταδιακά με την πάροδο των ετών.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι, ως βάση υπολογισμού για το δικαίωμα λήψης της ετήσιας κανονικής άδειας νοείται το ημερολογιακό έτος.

Ο εργοδότης υποχρεούται μέχρι τη λήξη του πρώτου ημερολογιακού έτους, εντός του οποίου προσελήφθη ο μισθωτός να χορηγεί σε αυτόν την παραπάνω αναλογία της κανονικής άδειας.».

Δείτε το σύνολο του άρθρου στον πιο πάνω σύνδεσμο και την ολιστική προσέγγιση του θέματος από την κα. Εβελίνα Καλογεροπούλου. Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από το ομότιτλο άρθρο της κας. Εβελίνας Καλογεροπούλου που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Μαρτίου 2024 του περιοδικού Epsilon7. Στο πλήρες άρθρο, μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά και στην τμηματική χορήγηση άδειας, στην άδεια σε περίπτωση διαλείπουσας ή εκ περιτροπής εργασίας, στη χρονική περίοδο χορηγήσεως της αδείας, καθώς και στην απαγόρευση της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της αδείας.

Κ. Γιάννης Καρούζος, Δικηγόρος, Εργατολόγος και «Η παροχή τηλεργασίας από Ελλάδα για εταιρία του εξωτερικού – Πως καλύπτονται οι εισφορές»: Σύμφωνα με τον γνωστό αρθρογράφο: «Το ζήτημα των εισφορών εργαζομένων με τηλεργασία, οι οποίοι δουλεύουν από τη χώρα μας για εταιρείες του εξωτερικού έχει ρυθμιστεί από τον Κανονισμό 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. Συγκεκριμένα στην παράγραφο 3 του άρθρου 11, ορίζεται ότι ο εργαζόμενος για την ασφάλισή του, υπάγεται στη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου ασκεί τη μισθωτή δραστηριότητα και όπως ορίζει το άρθρο 13, «στο κράτος μέλος όπου ασκεί ουσιώδες μέρος της δραστηριότητάς του».

Ως «ουσιώδες μέρος μιας μισθωτής ή μη μισθωτής δραστηριότητας», νοείται ένα ποσοτικά σημαντικό μέρος του συνόλου των δραστηριοτήτων του μισθωτού ή μη μισθωτού.

Ο δε Κανονισμός, 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 στο άρθρο 21 παράγραφος 1, ορίζει ότι «Ο εργοδότης του οποίου η έδρα ή ο τόπος δραστηριοτήτων βρίσκεται εκτός του αρμόδιου κράτους μέλους, υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία η οποία εφαρμόζεται στους εργαζομένους του, και ιδίως την υποχρέωση καταβολής των εισφορών που προβλέπονται από την εν λόγω νομοθεσία, ως εάν να είχε την έδρα ή τον τόπο δραστηριοτήτων του στο αρμόδιο κράτος μέλος». Στη δε παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι, «Ο εργοδότης που δεν έχει τόπο δραστηριοτήτων στο κράτος μέλος η νομοθεσία του οποίου είναι εφαρμοστέα, αφενός, και ο μισθωτός εργαζόμενος, αφετέρου, μπορούν να συμφωνούν ότι ο τελευταίος θα εκπληρώνει, για λογαριασμό του εργοδότη, τις υποχρεώσεις του εργοδότη όσον αφορά την καταβολή των εισφορών, με την επιφύλαξη των υφιστάμενων υποχρεώσεων του εργοδότη. Ο εργοδότης υποχρεούται να διαβιβάζει ειδοποίηση για αυτή τη συμφωνία στον αρμόδιο φορέα αυτού του κράτους μέλους»

Τις εισφορές, όπως ρυθμίζει η υπ’ αριθμό Γ99/1/320/29-10-2003 εγκύκλιος του τέως Ι.Κ.Α. (νυν Ε.Φ.Κ.Α.) τις καταβάλλει ο ίδιος ο εργαζόμενος που απασχολείται από αλλοδαπή εταιρεία από την χώρα μας μέσω τηλεργασίας, ενώ δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα. Η διαδικασία καταβολής των εισφορών γίνεται με αίτηση – δήλωση απογραφής που υπογράφεται από τον εργαζόμενο, για λογαριασμό του εργοδότη που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα. Η διαδικασία της απογραφής πραγματοποιείται και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η κατάθεση επιστολής με την συμφωνία του εργοδότη με τον ασφαλισμένο, για την ανάληψη από τον τελευταίο των εργοδοτικών υποχρεώσεων ως προς τη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του ασφαλισμένου.

Μάλιστα, ο ασφαλισμένος υπογράφει ένα έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ» το οποίο συμπληρώνεται ως ακολούθως:

 • Στην ένδειξη «Επωνυμία ή Επώνυμο» αναγράφεται η επωνυμία της αλλοδαπής επιχείρησης και το ονοματεπώνυμο του εργαζόμενου.
 • Στην ένδειξη «Νομική μορφή» αναγράφεται ο κωδικός «060».
 • Σημειώνεται Χ στην ένδειξη «Μη φυσικό πρόσωπο».
 • Δεν αναγράφεται Α.Φ.Μ. ούτε αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Οι ενδείξεις «Περιγραφή Δραστηριότητας» και «Κ.Α.Δ.» συμπληρώνεται ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας που αναπτύσσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της αλλοδαπής επιχείρησης ο συγκεκριμένος εργαζόμενος.
 • Στις ενότητες «Στοιχεία της έδρας του εργοδότη», «Στοιχεία υπευθύνων εργοδότη» & «Στοιχεία απασχολουμένων» αναγράφονται μόνο τα στοιχεία του εργαζόμενου.
 • Η ενότητα «Στοιχεία Παραρτημάτων Εργοδότη» παραμένει κενή.

Συμπερασματικά, οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από τον εργαζόμενο στις προθεσμίες που προβλέπονται από την νομοθεσία.

Δείτε περισσότερα στο www.dikigorosergatologos.gr».

Ένα ακόμα εργασιακό θέμα που απασχολεί πολλούς, σε μία μοναδική καταγραφή από τον γνωστό Δικηγόρο – Εργατολόγο κ. Γιάννη Καρούζο.

Κ. Αργύρης Αργυριάδης, Δικηγόρος – Φορολογικός Σύμβουλος και «Νο mood(y's)». Σύμφωνα με τον αρθρογράφο: «Σίγουρα τα κυβερνητικά στελέχη έκαναν τον εύλογο συνειρμό. Η έκθεση της Moody’s, που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, τους χάλασε τη διάθεση (mood). Το αφήγημα του απόλυτου success story τρίζει.

Σε επίπεδο κοινωνίας, η τραγωδία των Τεμπών και η παράδοξη διαχείρισή της από την πλευρά της Κυβέρνησης όχι μόνο δεν καθησυχάζουν την κοινή γνώμη, αλλά αντίθετα δημιουργούν την πεποίθηση ότι κάτι παραπάνω μπορεί να κρύβεται σε αυτήν την ιστορία. Η αποκάλυψη της περασμένης εβδομάδας ότι δεκάδες κυβικά μέτρα χώματος μεταφέρθηκαν – άγνωστο για ποιο λόγο - από τον τόπο του δυστυχήματος σε ιδιωτικό χώρο, μη προσιτό σε πραγματογνώμονες και δικαστικές αρχές, επιρρωνύει την άποψη ότι το σύνολο της αλήθειας δεν έχει καταστεί εφικτό να προσεγγισθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση, με κύρια ευθύνη της ίδιας της Κυβέρνησης.».

Ένα ακόμα εξαιρετικά επίκαιρο κείμενο με τον καυστικό λόγο του κ. Αργύρη Αργυριάδη.

Τέλος της εργασιακής εβδομάδας, μιας ακόμα εργασιακής εβδομάδας μικρής λόγω της Εθνικής μας Εορτής και τέλος και του Μαρτίου. Για την Εβδομάδα που έρχεται και παίρνοντας αφορμή και από το άρθρο του κ. Αργυριάδη που αναφέραμε πιο πάνω, η ερώτηση που πλανάται, που θα συζητηθεί και που πρέπει να απαντηθεί είναι αν τελικά είμαστε μια χώρα όπου οι μακροοικονομικοί αριθμοί (μεγέθη) ευημερούν, ενώ η καθημερινότητα του πολίτη είναι αρκούντος δύσκολη. «ΙΕΛΚΑ: Αυξημένες κατά 2,75% οι τιμές των προϊόντων στα σουπερμάρκετ τον Φεβρουάριο 2024 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2023». Ως συνέπεια και αυτού του γεγονότος; Δεύτερη από το τέλος ανάμεσα στις 27 χώρες της Ενωμένης Ευρώπης βρέθηκε η Ελλάδα το 2023 σε ό,τι αφορά στον δείκτη του κατά κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (Α.Ε.Π.), εκφρασμένου σε πρότυπα αγοραστικής δύναμης, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία από την Εurostat. Η Βουλγαρία από όλες τις χώρες της Ε.Ε. (μέσος όρος 100) κατείχε την τελευταία θέση στην Ευρώπη στο κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. με 64 μονάδες και η Ελλάδα ακολούθησε με 67 μονάδες. Το Λουξεμβούργο και η Ιρλανδία είχαν τα υψηλότερα επίπεδα (140% και 112% πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε., αντίστοιχα), πολύ πάνω από την Ολλανδία (30% πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε.), τη Δανία (+28%) και την Αυστρία (+23%).

Παρασκευή σήμερα 29 του Μάρτη και η Κυβέρνηση ανακοίνωσε τον νέο κατώτατο μισθό. Η Ελλάδα θα βρεθεί μισθολογικά τουλάχιστον πάνω από χώρες όπως η Ρουμανία, η Πορτογαλία, η Μάλτα, μόνο που η Πορτογαλία έχει δείκτη κατά κεφαλήν εισοδήματος για το 2023, 83, ενώ η Μάλτα 105, πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε.. Η Ρουμανία έχει αντίστοιχο δείκτη 78, 11 μονάδες πάνω από τον Ελληνικό. Οι αδελφοί Κύπριοι, απέχουν παρασάγγας από εμάς, με δείκτη 95, έχουν δηλαδή σχεδόν 1,5 μεγαλύτερη καταναλωτική δυνατότητα από την Ελλάδα.

Θέλοντας να τελειώσουμε αισιόδοξα την τελευταία στήλη αυτού του μήνα, θα αντλήσουμε αισιοδοξία από ένα ακόμα επίτευγμα του Ομίλου της EPSILON NET. «O Όμιλος EPSILON NET με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια ανακοινώνει την κατάκτηση της 1ης θέσης στα Best Workplaces for Women Hellas 2024, τον κορυφαίο θεσμό αναγνώρισης του εργασιακού περιβάλλοντος για τις γυναίκες στην Ελλάδα, σε συνέχεια της συμμετοχής του στην ετήσια έρευνα που διεξάγει ο οργανισμός Great Place to Work® Hellas. Το 46% των εργαζομένων είναι γυναίκες, με τις προοπτικές αύξησης αυτού του ποσοστού μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής γυναικών σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής τους. Επιπλέον, με το 97% των εργαζομένων να επιβεβαιώνει ότι υπάρχει δίκαιη μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου και το 44% των θέσεων ευθύνης να καλύπτεται από γυναίκες, ο Όμιλος αποδεικνύει την αφοσίωσή του στην ισότητα των φύλων και την διαφορετικότητα.

Η κα. Νάσια Σκούντζου, Group Human Resources Director του Ομίλου EPSILON NET, δήλωσε:

Η θέση μας στην κορυφή των Best Workplaces for Women Hellas 2024 αντικατοπτρίζει την αφοσίωσή μας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας που προάγει την ισότητα, την πολυμορφία και την ευημερία όλων των μελών μας. Στόχος μας όλα τα στελέχη του ομίλου να αισθάνονται ασφαλή ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία ή την καταγωγή τους. Στηριζόμαστε στη δύναμη της συνεργασίας και της αμοιβαίας στήριξης για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, δημιουργούμε χώρους ανοιχτής επικοινωνίας και διασφαλίζουμε την ευελιξία που απαιτείται για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να είμαστε ένας από τους κορυφαίους εργοδότες στην Ελλάδα αναπτύσσοντας μια κουλτούρα ανοχής, αμοιβαίου σεβασμού και ανταλλαγής απόψεων, που να ενθαρρύνει τη διαφορετικότητα στον τομέα της εργασίας.».

Για το εξαιρετικά ζεστό Σαββατοκύριακο που έρχεται για την εποχή, να είστε όλοι καλά και να περάσετε υπέροχα με αυτούς που αγαπάτε και σας αγαπάνε. ΚΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ – ΚΑΛΟ ΑΠΡΙΛΙΟ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εργασιακή εβδομάδα