11/03/24 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Διεθνή

Οδηγία περί δέουσας εταιρικής επιμέλειας: Nα σταματήσει η παρακώλυση θα ζητήσει το ΕΚ

Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να παροτρύνουν τη Βελγική Προεδρία και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι η οδηγία για την εταιρική ευθύνη θα εγκριθεί πριν το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου.

Η προσωρινή συμφωνία επί της οδηγίας, η οποία επετεύχθη μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2023, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαραίτητη πλειοψηφία μεταξύ των κρατών μελών. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να θέσουν ερωτήματα στη Βελγική Προεδρία και την Επιτροπή σχετικά με την πορεία των εργασιών και τον πιθανό τρόπο υπέρβασης των εμποδίων που θέτουν ορισμένα κράτη μέλη. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να ζητήσουν, επιπλέον, από το Συμβούλιο να μεριμνήσει για την έγκριση της οδηγίας πριν από το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου.

Σχετικές πληροφορίες

Το συμφωνηθέν σχέδιο της οδηγίας για τη δέουσα επιμέλεια για την εταιρική βιωσιμότητα θεσπίζει την υποχρέωση για εταιρείες να εξαλείψουν τις αρνητικές επιπτώσεις τους στα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, όπως την παιδική εργασία, τη δουλεία, τη ρύπανση ή την αποψίλωση των δασών. Οι κανόνες θα εφαρμόζονται από τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διερεύνηση περιστατικών και την επιβολή ποινών, συμπεριλαμβανομένων προστίμων, σε μη συμμορφούμενες εταιρείες.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Δέουσα επιμέλεια