11/03/24 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Διεθνή

Επικαιροποίηση των κανόνων για συνδυασμένη άδεια εργασίας και διαμονής στην ΕΕ

Το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει για τις αναθεωρημένες διοικητικές διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας σε υπηκόους τρίτων χωρών που επιθυμούν να ζήσουν και να εργαστούν στην ΕΕ.

Η επικαιροποίηση των υφιστάμενων κανόνων για την άδεια εργασίας και διαμονής στην ΕΕ, υπηκόων τρίτων χωρών έχει ήδη συμφωνηθεί με τα κράτη μέλη. Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν την ταχύτερη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις άδειες και οι κάτοχοί τους θα έχουν το δικαίωμα να αναζητήσουν εργασία αν είναι άνεργοι ή να αλλάξουν εργοδότη, επάγγελμα και τομέα εργασίας. Ωστόσο, ενδέχεται τα κράτη μέλη να απαιτούν ελάχιστη περίοδο εργασίας στον πρώτο εργοδότη. Το κείμενο περιλαμβάνει επίσης μέτρα για την καταπολέμηση των καταχρηστικών πρακτικών και της εκμετάλλευσης των εργαζομένων.

Σχετικές πληροφορίες

Η οδηγία του 2011 για την ενιαία άδεια θεσπίζει μια κοινή διοικητική διαδικασία για τη χορήγηση άδειας σε υπηκόους τρίτων χωρών που επιθυμούν να ζήσουν και να εργαστούν σε χώρα της ΕΕ, καθώς και ένα κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους αυτούς βάσει της αρχής της ίσης μεταχείρισης με τους υπηκόους της ΕΕ. Η νομοθεσία δεν εφαρμόζεται στη Δανία και την Ιρλανδία.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Άδεια εργασίας, Άδεια διαμονής, Ευρωπαϊκή Ένωση