23/02/24 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

ΟΕΕ: Πρόσκληση για υποβολή αίτησης σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης σε ωφελούμενους ανέργους σε περιοχές παρέμβασης ΔΑΜ

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, σύμφωνα με: (α) Την με Α.Π. Α/0046/22-03-2023 (4.2.1) Πρόσκληση προς τους δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα “Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση” με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΑΜ», (β) Την με αρ. πρωτ. Α0064/12-05-2023 (ΑΔΑ: 6Τ0Ν46ΜΤΛΡ-4ΧΑ) (ΕΥΔ Ε.Π. ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με MIS 6001061 στο ΕΠ «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υλοποιεί την δράση με τίτλο «Ολοκληρωμένα Προγράμματα Προώθησης στην Απασχόληση για ανέργους (δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης) στις περιοχές ΔΑΜ». Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ. Σκοπός της δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων σε χίλιους επτακόσιους πενήντα (1.750) ανέργους. Βασικός σκοπός της δράσης είναι η υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης των προσόντων και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας ανέργων στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Βόρειου Αιγαίου, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου (περιοχές Παρέμβασης ΔΑΜ). Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 82759/29-8-2022 (Β4581) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Σχεδιασμού και Διαχείρισης της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων/επιδοτούμενων προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ) και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Ε.Ε)» όπως τροποποιήθηκε με την 90063/20-9-2022.

Η δράση αφορά στην παροχή συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε χίλιους επτακόσιους πενήντα (1.750) ανέργους στους Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας, στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου (περιοχές Παρέμβασης ΔΑΜ), ώστε να αναβαθμίσουν και επικαιροποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, να λάβουν εξειδικευμένη
κατάρτιση σε νέες ειδικότητες της Ψηφιακής Οικονομίας και να πιστοποιήσουν τα προσόντα τους με στόχο την προσαρμογή τους στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, όπως επιβάλλει η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητητα, σύμφωνα με τις εθνικές δεσμεύσεις για πλήρη παύση της εξόρυξης και της χρήσης του λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2028.
- 6 ατομικές συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής
- 120 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης σε ήπιες διαθεματικές δεξιότητες
- 240 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης σε οριζόντιες ψηφιακές δεξιότητες
- 40 ώρες Πρακτική άσκηση (δύναται να γίνει με case studies όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 82759/29-8-2022 (Β4581) Κοινή Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την 90063/20-9-2022)
- Εξετάσεις για λήψη επαγγελματικής Πιστοποίησης
- Εκπαιδευτικό Επίδομα έως 2.000 ευρώ

Δείτε περισσότερα εδώ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Επαγγελματική κατάρτιση, ΟΕΕ, άνεργοι