21/02/24 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Συνάντηση εφοριακών με τον Υφυπ. Οικονομικών κ. Θεοχάρη για τα προβλήματα των φορολογικών υπηρεσίων και του ΣΔΟΕ

Στο περιθώριο της επίσκεψης εργασίας του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Θεοχάρη στα γραφεία του Ο.Ε.Ε. – Π.Τ. Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Υφυπουργού με τον Μενέλαο Παπαποστόλου, Πρόεδρο του Συλλόγου Εφοριακών Νομών Θεσσαλονίκης – Κιλκίς – Χαλκιδικής και Γενικό Γραμματέα του Ο.Ε.Ε. – 3ο Π.Τ., τον Μιχάλη Κούπκα, Εφοριακό και Μέλος της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. και τον Γερονικολάου Γεώργιο, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε. - Δ.Ο.Υ., όπου τέθηκαν τα προβλήματα των φορολογικών υπηρεσιών και του ΣΔΟΕ, καθώς και οι προτάσεις για την επίλυσή τους.

Τονίστηκε ότι μετά από τα δύσκολα μνημονιακά χρόνια και την υγειονομική κρίση, στα οποία οι εφοριακοί υπάλληλοι υπήρξαν αρωγοί, βρίσκονται για ακόμα μια φορά και φέτος αντιμέτωποι με τεράστιο πλήθος υποθέσεων, σε όλα τα φορολογικά αντικείμενα εξαιτίας της έλλειψης φορολογικού και οργανωτικού σχεδιασμού και της μη πλήρους ψηφιοποίησης των φορολογικών υπηρεσιών, ενώ ο κλάδος αντιμετωπίζει και μια σειρά χρόνιων προβλημάτων για τα οποία πρέπει επιτέλους να δοθούν λύσεις.

Ενδεικτικά, παρατέθηκαν οι εξής περιπτώσεις υποθέσεων λόγω της σοβαρότητας τους, μαζί με την προτεινόμενη λύση ανά περίπτωση, προκειμένου η φορολογική διοίκηση να υπηρετήσει αποτελεσματικότερα το δημόσιο συμφέρον και με δικαιοσύνη τους πολίτες.

A. ΑΑΔΕ

Α1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Προτεραιοποιημένες υποθέσεις ελέγχου προηγούμενων ετών οι οποίες λόγω του όγκου των υποθέσεων ανά ελεγκτή, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στο σύνολο τους, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται μαζί με την νέα προτεραιοποίηση κάθε έτους.

Προτεινόμενες λύσεις: Όλες οι ανέλεγκτες προτεραιοποιημένες υποθέσεις προηγούμενου έτους θα διαγράφονται και θα ισχύει μόνο η προτεραιοποίηση που εκδίδεται για το νέο έτος, με βάση των πραγματικό αριθμό ελεγκτών και τις πραγματικές δυνατότητες των Υπηρεσιών.

Επιπλέον να εκδοθεί άμεσα η απόφαση για προκήρυξη θέσεων ελεγκτών, η οποία εκκρεμεί εδώ και 2,5 χρόνια.

2. Επιστροφές Φ.Π.Α. και Εισοδήματος μετά από έλεγχο, σε 90 ημέρες, οι οποίες είναι πέρα των υπόλοιπων υποθέσεων και οι οποίες ειδικά στους νομούς Αθήνας και Θεσσαλονίκης γίνονται μόνο μέσα στα Ελεγκτικά Κέντρα με συνεχή πίεση για την ολοκλήρωση τους εντός του χρονικού περιορισμού.

Προτεινόμενες λύσεις: Οι υποθέσεις αυτές θα μπορούσαν να γίνονται και εκτός των ελεγκτικών κέντρων, στις Δ.Ο.Υ., μέχρι ενός ύψους επιστροφής, γεγονός που θα αποσυμφόριζε και τα ΕΛ.ΚΕ. από ένα όγκο των υποθέσεων και θα αποτελούσε ένα στάδιο προετοιμασίας προτού συνάδελφοι καταλάβουν θέσεις ελεγκτών.

Επιπλέον, θα πρέπει οι υποθέσεις αυτές να ολοκληρώνονται στις 120 ημέρες και όχι στις 90 όπως ισχύει σήμερα, για τον καλύτερο έλεγχο των υποθέσεων.

3. Λίστες μη δήλωσης εισοδημάτων και ανακριβούς υποβολής δηλώσεων όπως αναδρομικά συνταξιούχων/μισθών, συντάξεις εξωτερικού, λίστες με λανθασμένα στοιχεία καταχωρήσεων επιδομάτων. Σημειώνεται ότι η εν λόγω λίστες δεν έχουν ακόμα διαβιβαστεί στις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες, για τα τελευταία τέσσερα φορολογικά έτη ενώ είναι γνωστές στην φορολογική διοίκηση.

Προτεινόμενη λύση: Διαχείριση κεντρικά των διασταυρώσεων, ώστε να εκδοθούν άμεσα και αυτοματοποιημένα οι πράξεις προσδιορισμού φόρου. Στις Δ.Ο.Υ. να καταλήγουν οι υποθέσεις για έλεγχο εφόσον ο φορολογούμενος εκδηλώσει την αντίθεση του με το ποσό της εκκαθάρισης.

4. Πρόστιμα σε όλα τα φορολογικά αντικείμενα (εισόδημα, ΦΠΑ, παρακρατούμενοι φόροι, ΜΥΦ κ.α.) τα οποία μέχρι και σήμερα εκδίδονται χειρόγραφα από τις Δ.Ο.Υ. σπαταλώντας χιλιάδες εργατοώρες για την έκδοση τους.

Προτεινόμενη λύση: Έκδοση των προστίμων άμεσα με την υποβολή της δήλωσης, ώστε να επιτυγχάνεται και ο στόχος της συμμόρφωσης. Οι φορολογούμενοι να προσφεύγουν στις Δ.Ο.Υ. στις περιπτώσεις αμφισβήτησης του προστίμου.

5. Ασάφειες στις οδηγίες της φορολογίας κεφαλαίου για τις υποθέσεις που θα προτείνονται για έλεγχο, στις δηλώσεις που υποβάλλονται μέσω MyProperty.

Προτεινόμενη λύση: Έκδοση ξεκάθαρων οδηγιών για τις υποθέσεις που θα στέλνονται για έλεγχο μετά την εξέταση των υποθέσεων από τους υπαλλήλους κεφαλαίου.

6. Διαφορές μεταξύ δηλωθέντων ακινήτων στο πληροφοριακό σύστημα περιουσιολογίου, στο κτηματολόγιο και στις δηλώσεις μισθωτηρίων.

Προτεινόμενη λύση: Δημιουργία μίας ενιαίας πλατφόρμας ακινήτων με βάση τα στοιχεία του κτηματολογίου και του πληροφοριακού συστήματος περιουσιολογίου. Μέχρι την δημιουργία της πλατφόρμας δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία του κτηματολογίου από τις Φορολογικές Υπηρεσίες.

7. Προληπτικοί έλεγχοι που γίνονται σε ένα τεράστιο αριθμό λόγω της υψηλής στοχοθεσίας και όχι στοχευμένα.

Προτεινόμενη λύση: Μείωση του αριθμού των απαιτούμενων ελέγχων και στόχευση τους σε φορολογούμενους όπου με βάση στοιχεία υπάρχει πιθανή παραβατικότητα (καταγγελίες, εφαρμογή appodixi, μη υποβολή δηλώσεων, απουσία έδρας κ.α.). Μεγαλύτερη διαφοροποίηση των ποινών και των προστίμων ανάλογα με το είδος, την σοβαρότητα της παράβασης και του ιστορικού της επιχείρησης.

8. Ύπαρξη χιλιάδων κατ’ εξακολούθηση κακοπληρωτών τόσα στα προσωπικά τους ΑΦΜ, όσο και ως διαχειριστές νομικών προσώπων που καταλήγουν και αυτά να χρωστάνε χιλιάδες ευρώ στο ελληνικό δημόσιο, δημιουργώντας αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι εισπράξεις των ΚΕΒΕΙΣ Αττικής και Θεσσαλονίκης που έχουν αναλάβει την είσπραξη των ποσών που προκύπτουν ύστερα από έλεγχο των ΕΛΚΕ, οι οποίες κυμαίνονται σε ποσοστά κάτω του 20%.

Προτεινόμενη λύση: Φορολογούμενοι με χρέη ετών και χωρίς ρύθμιση στα προσωπικά τους ΑΦΜ να μην μπορούν να είναι διαχειριστές νομικών προσώπων, χωρίς κάποιου είδους διασφάλιση. Νομικά πρόσωπα που αυξάνουν κάθε μήνα τα χρέη τους προς το Δημόσιο να τίθονται σε καθεστώς επιτήρησης και εφόσον διαπιστωθεί αδυναμία εξόφλησης των υποχρεώσεων τους να τίθονται σε καθεστώς εκκαθάρισης.

Α2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Τεράστιος αριθμός κενών οργανικών θέσεων στις Υπηρεσίες μας.

Προτεινόμενη λύση: Άμεση πρόσληψη 2000 εφοριακών υπαλλήλων. Διαγωνισμός ΑΣΕΠ κάθε τριετία από την οποία θα δημιουργείται λίστα επιτυχόντων με τους οποίους θα καλύπτονται τα οργανικά κενά κάθε φορά που δημιουργούνται. Άμεση απορρόφηση των επιτυχόντων προηγούμενων διαγωνισμών.

2. Συνεχείς και βιαστικές οργανωτικές αλλαγές οι οποίες δημιουργούν προβλήματα στην λειτουργία των Υπηρεσιών μας και στην εξυπηρέτηση των φορολογουμένων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του ΚΕ.Β.ΕΙΣ Αττικής που πέρα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει στην καθημερινή λειτουργία του, ενώ δεν προβλεπόταν η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση φορολογουμένων, οι συναλλασσόμενοι είναι καθημερινά εκατοντάδες. Είναι ξεκάθαρο ότι η λειτουργία του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. και του ΚΕ.ΦΟ.Κ. θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα, ενώ οι Δ.Ο.Υ. αποτελούν ένα εχέγγυο για την ορθή λειτουργία της Α.Α.Δ.Ε.. Ειδικά οι σχεδιαζόμενες αλλαγές στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με την λειτουργία των ΚΕ.Β.ΕΙΣ., ΚΕ.ΦΟ.Κ. και ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. σε μια περίοδο όπου το κυκλοφοριακό πρόβλημα έχει ενταθεί δραματικά λόγω των εργασιών στην περιφερειακή οδό, ενώ οι Δ.Ο.Υ. λειτουργούν άψογα και υποδειγματικά ως προς την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, είναι βέβαιο ότι μόνο αρνητικές συνέπειες θα έχει.

Προτεινόμενη λύση: Αναστολή της απόφασης για την λειτουργία του ΚΕ.Β.ΕΙΣ Θεσσαλονίκης, καθώς και των ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. και ΚΕ.ΦΟ.Κ. και σύσταση ομάδας εργασίας για το μέλλον των Υπηρεσιών μας, με την συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων. Ειδικά η λειτουργία του ΚΕ.ΦΟ.Κ. χωρίς την προηγούμενη ψηφιοποίηση του αρχείου θεωρείται απαράδεκτη.

3. Πολυπλοκότητα στις ηλεκτρονικές εφαρμογές και μεταφορά της έγχαρτης

γραφειοκρατίας σε ψηφιακή. Δεκάδες εφαρμογές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια δεν διεκπεραιώνουν τα αιτήματα ψηφιακά, αλλά απλώς έκαναν μετέφεραν την δια ζώσης συναλλαγή σε ψηφιακή χωρίς να μειωθεί στο παραμικρό η γραφειοκρατία. Χαρακτηριστικό τελευταίο παράδειγμα το ElenxosLive, όπου η διαδικασία των προληπτικών ελέγχων μεταφέρθηκε αυτούσια ψηφιακά αυξάνοντας τον χρόνο διεκπεραίωσης των ελέγχων τουλάχιστον στο διπλάσιο.

Προτεινόμενη λύση: Απλοποίηση των διαδικασιών, δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών με κύριο χαρακτηριστικό το φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον και την αυτοματοποίηση των συναλλαγών.

4. Καθυστερήσεις στην υιοθέτηση του συνόλου των σύγχρονων ψηφιακών μέσων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών μας και την εξυπηρέτηση των φορολογούμενων.

Προτεινόμενες λύσεις:

α) Διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων ώστε ο υπάλληλος να έχει πρόσβαση άμεσα και ψηφιακά σε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (πχ. Ε9, μισθωτήρια, δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος), σε περίπτωση μη υποβολή τους από τους φορολογούμενους.

β) Ηλεκτρονική κοινοποίηση όλων των πράξεων και εγγράφων της Φορολογικής Διοίκησης προς στους φορολογουμένους, η οποία έχει προχωρήσει αλλά όχι για το σύνολο των εγγράφων.

γ) Εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής σε όλα τα έγγραφα, η οποία ακόμα και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί.

δ) Παροχή υλικοτεχνικών μέσων (VPN, σταθερών και φορητών υπολογιστών), η οποία έχει πραγματοποιηθεί εν μέρει.

ε) Εκκαθάριση και κοινοποίηση κεντρικά, ψηφιακά και αυτοματοποιημένα των δηλώσεων εισοδήματος, προστίμων, επιστροφών και συμψηφισμών, η οποία προχώρησε για ένα μικρό ποσοστό.

στ) Ηλεκτρονική έκδοση όλων των πιστοποιητικών και του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για όλες τις περιπτώσεις, η οποία έχει προχωρήσει εν μέρει.

ζ) Αύξηση του όγκου δεδομένων του ηλεκτρονικό ταχυδρομείου της Υπηρεσίας, το οποίο δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.

η) Απόκτηση σύγχρονων αυτοκινήτων για το σύνολο των Υπηρεσιών που πραγματοποιούν ελέγχους, οι οποίοι σήμερα γίνεται είτε με χρήση των οχημάτων των υπαλλήλων, είτε με ακατάλληλα αυτοκίνητα.

θ) Επέκταση χρήσης της τηλεργασίας σε όσους το επιθυμούν για μεγαλύτερα διαστήματα και σε περισσότερα αντικείμενα.

Α3. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η αύξηση των αμοιβών όλων των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ κατά 15% είναι επιτακτική αφενός λόγω του ιδιαιτέρου αντικειμένου αφετέρου για την ανακοπή του μεγάλου κύματος μη αποδοχής και απαξίωσης των προς πλήρωση θέσεων από τους επιτυχόντες σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, καθώς και η επαναφορά των δώρων.

Επιπλέον, απαιτείται καταβολή ειδικής αμοιβής στους συναδέλφους που διενεργούν προληπτικούς ελέγχους, πέρα από οποιαδήποτε άλλη ημερήσια αποζημίωση και υπερωριακή απασχόληση, καθώς και χορήγηση επιπλέον ανταμοιβής, αυξημένης κατά τις διατάξεις του αρ. 18 ν. 4389/2016.

Β. ΣΔΟΕ

  • Αναβάθμιση του ΣΔΟΕ με την επαναφορά φορολογικών αντικειμένων, ελεύθερη μετακίνηση από το ΣΔΟΕ προς την ΑΑΔΕ και το αντίστροφο. Η πολιτική ηγεσία θα πρέπει άμεσα να γνωστοποιήσει το σχέδιο της για την λειτουργία του ΣΔΟΕ.
  • Εκπαίδευση των συναδέλφων του ΣΔΟΕ από την Φορολογική Ακαδημία και την πρόβλεψη για κάλυψη των εξόδων των συναδέλφων που θα παρακολουθούν τα προγράμματα της.
  • Πρόσβαση των υπαλλήλων του ΣΔΟΕ, στα φορολογικά συστήματα της ΑΑΔΕ, προκειμένου να έχουν την πλήρη φορολογική εικόνα των ελεγχόμενων, για την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων.
  • Άμεση εφαρμογή ειδικού μισθολογίου με την ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές. Επαναφορά των δώρων.
  • Χορήγηση ελεγκτικού επιδόματος

Οι εφοριακοί υπάλληλοι με υψηλή αίσθηση καθήκοντος καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση των υποθέσεων στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, με γνώμονα πρωτίστως, το δημόσιο συμφέρον, χωρίς να ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις της Φορολογικής Διοίκησης.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΣΔΟΕ, Υφυπουργός Οικονομικών, Εφοριακοί