09/02/24 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Το Σαββατοκύριακο της Εβδομάδας που πέρασε είδε τη δημοσιότητα μια οικονομική ανάλυση της Τράπεζας Πειραιώς, με τίτλο «Ελληνική Αγορά Ακινήτων: Βαθιές και Δομικές Ανισορροπίες μεταξύ Προσφοράς και Ζήτησης». Η μελέτη έχει ιδιαίτερη αξία, επειδή, σύμφωνα με τον κ. Ηλία Λεκκό, Επικεφαλής Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς, «ένα από τα βασικά ευρήματά της είναι ότι η αύξηση των τιμών των ακινήτων έχει εξελιχθεί πέρα και πάνω από αυτή που θα δικαιολογούνταν από τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης και της αύξησης των διαθέσιμων εισοδημάτων των ελληνικών νοικοκυριών». Και φυσικά το ερώτημα που τίθεται από τη μελέτη, είναι αν οι τιμές των ακινήτων είναι «φούσκα» ή όχι. Αν και η ταχύτητα αύξησης των τιμών των ακινήτων είναι πολύ πιθανό να μετριασθεί το ερχόμενο διάστημα, ωστόσο η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, η οποία τεκμηριώνεται στη μελέτη σημαίνει ότι τα επίπεδα τιμών αυτά καθαυτά θα είναι δύσκολο να υποχωρήσουν.

Που οφείλεται αυτή η ανισορροπία; Τα χρόνια της κρίσης και της ύφεσης έχουν δημιουργήσει μια σημαντική ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης οικιστικών ακινήτων, η οποία δυστυχώς θα είναι δύσκολο να γεφυρωθεί σε βραχυχρόνιο ορίζοντα.

Από τα σημαντικά στατιστικά στοιχεία της μελέτης, βλέπουμε ότι η κατασκευαστική δραστηριότητα έφτασε στο απόγειό της το 2005 με την έκδοση 66 χιλιάδων οικοδομικών αδειών, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε 195 χιλιάδες κατοικίες. Έκτοτε, η πτώση ήταν συνεχής, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα κατασκευαστικής δραστηριότητας την περίοδο 2012 και ύστερα, με ετήσια έκδοση αδειών που αντιστοιχεί σε 16 χιλιάδες κατοικίες κατ' έτος. Ειδικά, την δεκαετία 2012-2022 η μελέτη υπολογίζει ότι προστέθηκαν μόνο 155 χιλιάδες κατοικίες.

Από την πλευρά της ζήτησης, την περίοδο 2001-2011 καταγράφεται αύξηση του αριθμού των νοικοκυριών κατά 582 χιλιάδες, ενώ από το 2012 έως το 2022 υπολογίζεται η δημιουργία 197 χιλιάδων νοικοκυριών. Επιπρόσθετα, όμως, ένα νέο χαρακτηριστικό που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια είναι η αύξηση της ζήτησης κατοικιών λόγω βραχυχρόνιας μίσθωσης, η οποία υπολογίζεται γύρω στις 170 χιλιάδες κατοικίες. Με βάση τα παραπάνω μεγέθη, το έλλειμα προσφοράς έναντι ζήτησης κατά περίπου 212 χιλιάδες κατοικίες είναι που έχει δημιουργήσει μια συσσωρευτική αποτίμηση των τιμών κατοικιών κατά 14% πέρα και πάνω από την αύξηση που δικαιολογεί το επίπεδο ανάπτυξης των εισοδημάτων.

Οι δυνάμεις της αγοράς λειτουργούν, όσο και αν κάποιοι δεν το πιστεύουν. Οι αγοραστές είναι πρόθυμοι να δώσουν μεγαλύτερες τιμές, σε κάθε δε περίπτωση, τροφοδοτείται συνεχώς και μεγαλώνει ο φαύλος κύκλος της ζήτησης, όπου προστίθενται φυσικά οι αλλοδαποί αγοραστές και οι αιτούντες «χρυσή βίζα». Σε αναμονή επιμέρους Κυβερνητικών ανακοινώσεων, είναι αλήθεια πως το θέμα δεν θα λυθεί πιθανώς με κάποια κλειστά ακίνητα που θα προσφερθούν στην αγορά (δεδομένου μάλλον και των κατασκευαστικών προβλημάτων που κουβαλάνε), αλλά με την επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης νέων πολεοδομικών αδειών, ώστε να μειωθεί το κενό μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ακινήτων.

Από τα εργατικά και φορολογικά νέα της Εβδομάδας που πέρασε «e-ΕΦΚΑ -Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Απεικόνιση στην ΑΠΔ και κρατήσεις»: Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 7/2024 του e-Ε.Φ.Κ.Α., με θέμα:

 • Καταβολή Πόρου υπέρ e - Ε.Φ.Κ.Α. των απασχολούμενων συνταξιούχων “εξ ιδίου δικαιώματος” – Απεικόνιση Πόρου στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) e - Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων
 • Χρήση τριψήφιων τύπων αποδοχών για υποβολή Α.Π.Δ. εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων

Μεταξύ άλλων, η νέα εγκύκλιος ορίζει:

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου του e - Ε.Φ.Κ.Α. σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 114 «Κίνητρα απασχόλησης συνταξιούχων Αντικατάσταση άρθρου 20, ν.4387/2016» του ν.5078/2023 (Α'211/20.12.2023) με τις οποίες αντικαταστάθηκαν, από 01.01.2024, οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α' 85) αναφορικά με το καθεστώς απασχόλησης συνταξιούχων και ειδικότερα με τη θέσπιση πόρου υπέρ e - Ε.Φ.Κ.Α, μη ανταποδοτικού, που βαρύνει τους απασχολούμενους συνταξιούχους (με σχέση ιδιωτικού δικαίου) και παρέχονται οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή τους, όσον αφορά τα πρόσωπα για τα οποία η ασφάλισή τους αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη τους (πλην των ασφαλισμένων μέσω Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ) καθώς και για τους αμειβόμενους με Εργόσημο του τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..

Βραχυχρόνιες μισθώσεις και «Δημοσιεύθηκε ο ΚΑΔ για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων εκτός των ψηφιακών πλατφορμών»: Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1018/2024, με τίτλο: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ 1133/06-10-2008 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β’ 2149)».

 • Άρθρο 1

Προσθήκη νέου Κ.Α.Δ.

Προστίθεται ο ακόλουθος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.):

 • Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

«Σε ισχύ η βελτιωμένη πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών»: Σε ισχύ τέθηκε η βελτιωμένη πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών που ενσωματώνει τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μέσω του Μηχανισμού οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν το σύνολο των χρεών τους εξασφαλίζοντας μία αυτοματοποιημένη λύση και αποφεύγοντας τις δικαστικές διαδικασίες.

Στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι η προστασία των πραγματικά ευάλωτων οφειλετών και η βελτίωση της λειτουργίας του Μηχανισμού προς όφελος των οφειλετών εν γένει. Στην πλατφόρμα έχουν ενσωματωθεί οι εξής αλλαγές:

 • Επιπλέον έως 28% «κούρεμα» της οφειλής σε δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση: Στην πλατφόρμα έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες βελτιώσεις του αλγόριθμου, οι οποίες εφαρμόζονται αυτόματα σε αιτήσεις που προχωρούν εφεξής σε αξιολόγηση από τους πιστωτές. Η βελτιωμένη πρόταση παράγεται αυτόματα από το σύστημα και υποβάλλεται σε ψηφοφορία από τους χρηματοδοτικούς φορείς.
 • Η πρόταση αναδιάρθρωσης του χρέους των ευάλωτων οφειλετών (για τους οποίους έχει εκδοθεί και υποβληθεί η σχετική Βεβαίωση Ευάλωτου) γίνεται καταρχήν υποχρεωτικά αποδεκτή από τις Τράπεζες, τους servicers και το Δημόσιο. δανειολήπτης διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την πρόταση ενώ οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί σε περίπτωση διαφωνίας θα πρέπει να προσφεύγουν δικαστικά (αναλαμβάνοντας και το κόστος της διαδικασίας) για να αμφισβητήσουν την πρόταση, εάν διαθέτουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο ευάλωτος δεν είναι πραγματικά ευάλωτος.
 • Το επιτόκιο για όλες τις ρυθμίσεις οφειλών προς Δημόσιο, Τράπεζες και εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων ορίζεται σε 3% σταθερό για 3 έτη. Σημειώνεται ότι το επιτόκιο για τα χρέη προς τους χρηματοπιστωτικούς φορείς ήταν έως τώρα euribor συν 2,5 μονάδες για εξασφαλισμένες οφειλές και συν 3 μονάδες για μη εξασφαλισμένες οφειλές. Για τις ρυθμίσεις χρεών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης είχε ήδη καθοριστεί σε 3% σταθερό. Το νέο σταθερό επιτόκιο 3% για τις οφειλές που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες ή καλύπτονται με άλλα προνόμια και 4% για τις ανεξασφάλιστες οφειλές, για τα επόμενα 3 έτη εφαρμόζεται εφεξής στις αιτήσεις που τυγχάνουν αξιολόγησης από τους πιστωτές και παρέχεται στον οφειλέτη η πρόταση του αλγορίθμου.
 • Δίνεται η δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό σε πρόσωπα που «κληρονόμησαν» οφειλές προς το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, από επιχειρήσεις που έχουν τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση.
 • Ενσωματώθηκε η πρόβλεψη για τη χορήγηση πρότασης στην οποία δύναται να περιέχεται προκαταβολή ποσού έως 10% επί της οφειλής μετά την πρόταση του όπως αυτή αναδιαρθρώθηκε από τον αλγόριθμο, εφόσον έχει κοινοποιηθεί στον οφειλέτη πρόγραμμα πλειστηριασμού. Η ρύθμιση αυτή δεν αφορά στους ευάλωτους οφειλέτες.

Όφελος ένταξης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός αποτελεί μία ολιστική και βιώσιμη λύση για φυσικά και νομικά πρόσωπα με οφειλές άνω των 10.000 ευρώ προς το Δημόσιο, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τράπεζες, servicers καθώς και για οφειλές και υπέρ τρίτων που εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση. Τέλος, υπενθυμίζεται, ότι έχει αρθεί ο περιορισμός που ίσχυε στο παρελθόν για το 90% οφειλών σε έναν μόνο φορέα. Στα οφέλη ένταξης στον Μηχανισμό συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • Αναστολή των μέτρων ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη εφόσον τηρείται η ρύθμιση.
 • Έκδοση αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
 • Ρύθμιση των δανείων που έχουν εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
 • Δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής, τόκων, προστίμων & προσαυξήσεων.
 • Μερική διαγραφή χρέους ενώ αποφεύγεται η προσφυγή σε δικαστικές λύσεις. Προϋπόθεση είναι η απόδειξη πραγματικής οικονομικής αδυναμίας από την πλευρά του οφειλέτη, των συνοφειλετών καθώς και των εγγυητών.
 • Δημιουργία ενός μακροχρόνιου πλάνου αποπληρωμής των οφειλών που φθάνουν έως τις 240 δόσεις για οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και έως 420 δόσεις προς χρηματοπιστωτικούς φορείς.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας στο gov.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

«Υποχρεωτική η προσυμπλήρωση εσόδων - εξόδων κατά την υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ από 1.1.2024»: Από τα Γραφεία Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Α.Α.Δ.Ε. εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Σε υποχρεωτική προσυμπλήρωση εσόδων, εξόδων και αντίστοιχων φόρων στους σχετικούς κωδικούς των πινάκων της δήλωσης Φ.Π.Α. προχωρά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η Α.Α.Δ.Ε., με στόχο τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, αλλά και τη διασφάλιση εκπλήρωσης των σχετικών υποχρεώσεων. Η προσυμπλήρωση γίνεται με βάση τα στοιχεία που διαβιβάζονται στο myDATA και τον λογιστικό χαρακτηρισμό τους από τις υπόχρεες σε δήλωση επιχειρήσεις για τις δηλώσεις Φ.Π.Α. που υποβάλλονται από 1.1.2024 και εφεξής.

H διαδικασία που θα ακολουθούν οι επιχειρήσεις κατά την υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. καθορίζεται με Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρη Θεοχάρη μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή.

Με την απόφαση αποσαφηνίζεται ότι η προσυμπλήρωση των πεδίων:

 • είναι πλέον δεσμευτική για τις επιχειρήσεις κατά την υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α.,
 • γίνεται με βάση τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε. και τον λογιστικό χαρακτηρισμό τους από τις υπόχρεες σε δήλωση επιχειρήσεις για τις δηλώσεις Φ.Π.Α. που υποβάλλονται από 1.1.2024 και εφεξής και αφορούν φορολογικές περιόδους από 1.1.2024 και έπειτα,
 • διασφαλίζει τον βασικό κανόνα ότι τα έσοδα δεν μπορεί να είναι λιγότερα και τα έξοδα δεν μπορεί να είναι περισσότερα από αυτά που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, με δυνατότητα απόκλισης από τον κανόνα εσόδων – εξόδων έως ποσοστού απόκλισης 30% διακριτά για έσοδα και έξοδα. Το ποσοστό απόκλισης θα επανεξεταστεί στους επόμενους μήνες, με σκοπό τη σταδιακή μείωση και τον τελικό μηδενισμό του.

Περαιτέρω, με σκοπό την αντιμετώπιση αντικειμενικών δυσχερειών συσχέτισης δεδομένων που μειώνουν τα έσοδα ή αυξάνουν τα έξοδα αντίστοιχα, προβλέπεται εναλλακτικός τρόπος διαβίβασης των δεδομένων, για τα οποία υπάρχει η αδυναμία αυτή, ώστε οι δηλώσεις Φ.Π.Α. να συμφωνούν με τα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα myDATA.

Ειδικότερα, κατά την υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. από τις επιχειρήσεις, από 01.01.2024 και εφεξής, προβλέπονται τα εξής:

Έσοδα – Εκροές Φ.Π.Α.

 • Επιτρέπεται η μεταφορά ποσών από κωδικό εκροών σε έτερο κωδικό εκροών με κατηγορία Φ.Π.Α. 0%.
 • Επιτρέπεται η υποβολή περισσότερων εσόδων από αυτά που έχουν διαβιβαστεί στο myDATA.
 • Σε περίπτωση αντικειμενικής δυσχέρειας διόρθωσης εσόδων επιτρέπεται η χρήση εναλλακτικού τρόπου προσυμπλήρωσης με Τύπο Παραστατικού 11.4 - Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής με ένδειξη «Λογιστική Εγγραφή» και διακριτή αναφορά στα σχόλια με την ένδειξη «Δυσχέρεια Συσχέτισης».

Έξοδα – Εισροές Φ.Π.Α.

 • Επιτρέπεται η μεταφορά ποσών από κωδικό εισροών σε έτερο κωδικό εισροών για όλες τις κατηγορίες εξόδων.
 • Επιτρέπεται η υποβολή λιγότερων εξόδων από αυτά που έχουν διαβιβαστεί στο myDATA.
 • Σε περίπτωση αντικειμενικής δυσχέρειας διαβίβασης εξόδων επιτρέπεται η χρήση εναλλακτικού τρόπου προσυμπλήρωσης με Τύπο Παραστατικού 14.30 - Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) και διακριτή αναφορά στα σχόλια με την ένδειξη «Δυσχέρεια Συσχέτισης».
 • Επιτρέπεται και παρακολουθείται συστημικά η ετεροχρονισμένη δήλωση εξόδων, σε επόμενη φορολογική περίοδο Φ.Π.Α. από αυτή που αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης των αντίστοιχων παραστατικών και εμφανίζεται στο myDATA, εντός όμως της χρήσης που αφορούν.

Περαιτέρω, για την ευχερέστερη κατανόηση της προσυμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. ανά φορολογική περίοδο και τον εντοπισμό τυχόν ασυμφωνιών με τα δεδομένα που τηρούν οι επιχειρήσεις, από σήμερα η πλατφόρμα myDATA παρέχει τη δυνατότητα άντλησης αρχείων για κάθε φορολογική περίοδο, όπου καταγράφονται, ανά διαβιβαζόμενο παραστατικό, οι αξίες που προσυμπληρώνονται για αυτό στους κωδικούς εκροών και εισροών. Η νέα υπηρεσία της πλατφόρμας myDATA ονομάζεται «Ανάλυση για Προσυμπλήρωση Φ.Π.Α.».

«Οι λεπτομέρειες για το κλείδωμα των δηλώσεων ΦΠΑ - Δημοσιεύθηκε η απόφαση»: Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1020/2024: «Έναρξη εφαρμογής και τρόπος λειτουργίας των οριζόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 15Α του ν. 4987/2022 (Α'206) για την υποβολή δηλώσεων και τον προσδιορισμό του φόρου από τη διαβίβαση δεδομένων που διενεργούν οι υπόχρεες οντότητες της παρ. 1 του άρθρου 15Α του ν. 4987/2022 (Α' 206) στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA».

«Υπ. Οικ.: Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις στις εταιρείες πώλησης ταμειακών μηχανών και POS που δεν θα αναβαθμίσουν τα λογισμικά τους έως τη προθεσμία διασύνδεσης»: Με τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατίθεται τις επόμενες ημέρες, αυστηροποιούνται οι κυρώσεις στις εταιρίες πώλησης ταμειακών μηχανών και τερματικών μηχανημάτων (POS), που δεν θα αναβαθμίσουν τα λογισμικά τους έως τις 29 Φεβρουαρίου, ημέρα που εκπνέει και η προθεσμία διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές για τις επιχειρήσεις.

Από την αρθρογραφία της Εβδομάδας που πέρασε, κ. Στέφανος Κοτζαμάνης, Οικονομολόγος, Δημοσιογράφος και «Ελληνική οικονομία: Η πορεία των τελευταίων ετών και οι προβλέψεις»: Οικονομικοί αναλυτές, επενδυτές, στελέχη επιχειρήσεων και απλός κόσμος θα ήθελε να μπορεί να προβλέπει με ασφάλεια το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην οικονομία μέσα στους επόμενους 12 ή 24 μήνες, αλλά μια τέτοια απάντηση δεν είναι καθόλου εύκολη.

Μάλιστα, στις «παραδοσιακές» δυσκολίες του συγκεκριμένου ερωτήματος έχουν προστεθεί κατά τα τελευταία χρόνια και πολλές ακόμη αβεβαιότητες, όπως οι γεωπολιτικές εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, το ενεργειακό πρόβλημα, το μέτωπο του πληθωρισμού και των επιτοκίων, οι ολοένα και εντεινόμενες φυσικές καταστροφές, τα μεγάλα δημόσια χρέη πλούσιων κρατών (π.χ. Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία), η οικονομική στασιμότητα στην Ευρώπη, το πολιτικό ρίσκο και στις δύο άκρες του Ατλαντικού, κ.λπ.. Παρόλα αυτά, η οικονομία προχωρεί και όλοι (επιχειρηματίες, επενδυτές, αναλυτές, καταναλωτές) καλούνται να προχωρήσουν στις δικές τους εκτιμήσεις και να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις.

Μετά από αυτή την εισαγωγή, ας δούμε πώς βλέπουν τα πράγματα στην ελληνική οικονομία το 2024 οι παράγοντες της αγοράς.

Ξεκινάμε από την κυβέρνηση, η οποία προβλέπει (στοιχεία Προϋπολογισμού) ρυθμό ανάπτυξης 2,9%, βασισμένο σε μεγάλο βαθμό στην περαιτέρω τόνωση των επενδύσεων και στην εισροή κονδυλίων από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διάφοροι εγχώριοι και διεθνείς ξένοι Οίκοι έχουν δημοσιεύσει πιο συγκρατημένες εκτιμήσεις, μιλώντας για ένα ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ του 2% και του 2,7%. Σε κάθε περίπτωση, ο ρυθμός αυτός είναι πολύ υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και ακόμη υψηλότερος από αυτόν της Γερμανίας (της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης).

Ειδικότερα, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει μιλήσει για μια φετινή αύξηση του Α.Ε.Π. κατά 2,5% και ο Ι.Ο.Β.Ε. κατά 2,4%. Προχωρώντας σε μια επιμέρους ανάλυση των συνιστωσών της ανάπτυξης, ο Ι.Ο.Β.Ε. αναφέρεται σε μια:

 • Αναιμική αύξηση της κατανάλωσης (+1,3% η ιδιωτική και -0,8% η δημόσια), λόγω των επιπτώσεων του πληθωρισμού στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και εξ’ αιτίας της ανάγκης για τη δημιουργία υψηλότερου πρωτογενούς δημοσιονομικού πλεονάσματος.
 • Σαφώς ικανοποιητική νέα αύξηση των ακαθάριστων επενδύσεων στην οικονομία (+11%) και σε μια μέτρια υποχώρηση της ανεργίας (από το περυσινό 11,2% στο 10,5%).
 • Μάλλον σταθεροποιητική εικόνα στο διεθνές εμπόριο, με τις εξαγωγές να διευρύνονται κατά 2,6% και τις εισαγωγές κατά 2,2%.

Τι προκύπτει από τα παραπάνω; Ότι, σύμφωνα πάντοτε με τις προβλέψεις, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μέσα στο 2024 δεν θα είναι ενιαία και δεν θα αφορά εξ’ ίσου όλους τους κλάδους, όλες τις επιχειρήσεις και το σύνολο των νοικοκυριών. Μεγαλύτερα οφέλη θα αποκομίσουν οι δουλειές που σχετίζονται με τις επενδύσεις (π.χ. κατασκευές, οικοδομή, μεταλλουργικές εταιρείες, πληροφορική και τουρισμός) και λιγότερο εκείνες που συνδέονται με την κατανάλωση (π.χ. χονδρικό και λιανικό εμπόριο, πολλές κατηγορίες υπηρεσιών).

Ένα ακόμα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο για την Ελληνική οικονομία, από την πένα του κ. Στέφανου Κοτζαμάνη.

Κ. Στέλιος Βουρβαχάκης, Οικονομολόγος - Λ/Φ Α' Τάξης και «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στις Δημόσιες Συμβάσεις (B2G)». Εφαρμογή της Κ.Υ.Α.52445 ΕΞ/2023

Με την Απόφαση 52445 ΕΞ/2023 δόθηκε νέα κατεύθυνση για την εφαρμογή των άρθρων 148 έως 154 του Ν. 4601/2019 που αφορούν την έκδοση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων.

Η εν λόγω εξέλιξη αφορά σημαντική μερίδα των επιχειρήσεων της χώρας, αν αναλογιστεί κανείς ότι πλέον τίθενται ειδικοί όροι τιμολόγησης για όποιον συναλλάσσεται με τον μεγαλύτερο πελάτη της χώρας, που δεν είναι άλλος από τον Τομέα του Δημοσίου.

Μέσα από την απόφαση αυτή, αποσαφηνίστηκαν τα κάτωθι:

1. Οι αναθέτουσες αρχές, δηλαδή οι φορείς του δημοσίου που αναθέτουν τις συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, υποχρεούνται*:

a. να παραλαμβάνουν και

b. να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια και

2. οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, δηλαδή τον εθνικό μορφότυπο τιμολογίων B2G.

* Εδώ, παρατηρείται μια ουσιώδης διαφορά συγκριτικά με την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (χάριν συντομίας αναφέρεται ως Η.Τ.) στον ιδιωτικό τομέα, καθώς ο πελάτης - ιδιώτης δύναται να ζητήσει την έκδοση του παραστατικού από τον εκδότη σε έγχαρτη μορφή (σχετ. παρ. 1 και 3, άρθρο 14 του Ν.4308/2014), ενώ, αντίθετα, η αποδοχή του ηλεκτρονικού τιμολογίου από το Δημόσιο είναι υποχρεωτική.

Δύο στόχοι επιδιώκονται με την υιοθέτηση και εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στο Δημόσιο (B2G).

Διαβάστε το εξαιρετικά διαφωτιστικό άρθρο του κ. Στέλιου Βουρβαχάκη στον ανωτέρω σύνδεσμο. Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από το ομότιτλο άρθρο του κ. Στέλιου Βουρβαχάκη που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Νοεμβρίου 2023 του περιοδικού Epsilon7. Στο πλήρες άρθρο, μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά και σε παραδείγματα επιπρόσθετων πεδίων στην Ηλεκτρονική Τιμολόγηση B2G.

Κ. Αργύρης Αργυριάδης, Δικηγόρος – Φορολογικός Σύμβουλος και «No farmers, no food»: Σύμφωνα με τον αρθρογράφο «Στις κρύες νύχτες του χειμώνα, το πολιτικό θερμόμετρο, πανευρωπαϊκά, ανεβαίνει. Αγρότες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία, Ρουμανία, Πολωνία) έχουν ξεσηκωθεί καταγγέλλοντας, μεταξύ άλλων, «την ασυνέπεια των ευρωπαϊκών πολιτικών», τη συσσώρευση περίπλοκων περιβαλλοντικών κανόνων, τον αθέμιτο ανταγωνισμό από το εξωτερικό και τα χαμηλά εισοδήματά τους. Τη συνήθη ησυχία της ευρωπαϊκής γειτονιάς της «Πλατείας Λουξεμβούργου» - όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - διέκοψε επιτακτικά ο θόρυβος από την εισβολή περισσότερων από 1.000 τρακτέρ ευρωπαίων αγροτών.

Στον ίδιο τόνο, συγκεντρώνονται στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Agrotica, οι Έλληνες αγρότες. Συνυπογράφουν τα ανωτέρω αιτήματα, αλλά έχουν και τα δικά τους. Η ελληνική γεωργία απασχολεί σήμερα 528.000 αγρότες, δηλαδή το 12% του συνολικού εργατικού δυναμικού, καθιστώντας τη γεωργία τον κλάδο που απασχολεί τα περισσότερα άτομα στην Ελλάδα. Παράγει, όμως, μόνο το 3,6% του εθνικού Α.Ε.Π. (περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως). Την ίδια στιγμή, η συνολική Χρησιμοποιούμενη Γεωργική Έκταση ανέρχεται στα 28.244.498,8 στρέμματα, μειωμένη κατά 18,8% (34.779.290,1) από το 2009. Επίσης, το 2020 οι ζωικές μονάδες ανέρχονταν στις 1.986.667, μειωμένες κατά 18,2% από το 2009. Τα στοιχεία είναι αμείλικτα. Η συνεισφορά στο Α.Ε.Π. είναι δυσανάλογη του απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού, ενώ όλο και λιγότεροι ασχολούνται στη χώρα μας με τον πρωτογενή τομέα.». Ένα ακόμα εξαιρετικό κείμενο από τον κ. Αργύρη Αργυριάδη.

Κ. Βασίλειος Παπαβασιλείου, Οικονομολόγος, Μ.Β.Α. και «Το δικαίωμα των εργαζομένων στην επίσχεση της εργασίας»: Σύμφωνα με τον γνωστό αρθρογράφο «Το δικαίωμα της επίσχεσης αποτελεί αποτελεσματικό μέσο αυτοδύναμης προστασίας, εξαναγκάζοντας τον εργοδότη στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, αφού καταλήγει στο να καταβάλλεται μισθός, χωρίς να παρέχεται εργασία. Ουσιαστικά, το δικαίωμα αυτό ασκείται ως μέσον εξαναγκασμού του εργοδότη, που αρνείται την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, οι οποίες είναι κατά κανόνα εκείνες που σχετίζονται με την καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών του εργαζόμενου και κατευθύνεται στο να τον πιέσει να τις εκπληρώσει, με απειλή την υπερημερία του και όλες τις εξ αυτής συνέπειες γι΄ αυτόν, εφόσον ο εργοδότης πλέον ευθύνεται για την πληρωμή των αποδοχών του χρόνου της επίσχεσης. Δεν μπορεί, όμως, να γίνει επίσχεση εργασίας με σκοπό να εξαναγκαστεί ο εργοδότης να καταβάλλει αυξήσεις αποδοχών ή άλλες οικονομικής φύσεως παροχές. Τέλος, το δικαίωμα αυτό είναι ένα αποτελεσματικό μέσο εξασφάλισης του μισθού του εργαζομένου, που είναι συνυφασμένος με την επιβίωση του μισθωτού και της οικογένειας του (άρθρο 22 του Συντάγματος).».

Διαβάστε το σύνολο του ενδιαφέροντος και ταυτόχρονα διαφωτιστικού άρθρου του κ. Βασίλειου Παπαβασιλείου, στον πιο πάνω σύνδεσμο. Σημειώνουμε ότι το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από το ομότιτλο άρθρο του κ. Βασιλείου Παπαβασιλείου που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Δεκεμβρίου 2023 του περιοδικού Epsilon7. Στο πλήρες άρθρο, μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά και στην παράνομη άσκηση και ματαίωση του δικαιώματος επίσχεσης.

Τέλος εργασιακής Εβδομάδας και για την Εβδομάδα που έρχεται προς συζήτηση τίθενται τα νέα δεδομένα σχετικά με τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις Φ.Π.Α. Με την καθολική εφαρμογή των myData και μετά την εφαρμογή του Ν. 5073/2023, τα παραστατικά ανεβαίνουν πλέον στο σύστημα σε πραγματικό χρόνο. Τα τιμολόγια εξόδων προσμετρώνται για φορολογικούς σκοπούς, μόνο όσα έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στην ψηφιακή πλατφόρμα του myDATA. Δαπάνες προς έκπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη, αν τα παραστατικά στα οποία αντιστοιχούν δεν έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε.. Σύμφωνα με την Α.1020/2024 Απόφαση, η προσυμπλήρωση των δηλώσεων Φ.Π.Α. θα γίνεται βάσει των στοιχείων, που διαβιβάστηκαν στο myDATA από 1/1/2024 και εφεξής.

Όπως είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενο χρόνο, η μείωση της φοροδιαφυγής (φοροκλοπής) στην έμμεση φορολογία (Φ.Π.Α.), δεν μπορεί να έρθει μόνο μέσα από τους περίπου 1.300 φορολογικούς ελεγκτές που διαθέτει η Α.Α.Δ.Ε., αλλά μέσα από ολοκληρωμένα μηχανογραφικά συστήματα, τα οποία δεν θα δίνουν καμία δυνατότητα για παρεκκλίσεις. Η νέα εποχή στη φορολογική διοίκηση ήδη έχει αρχίσει.

Ζώντας ημέρες όψιμου μικρού καλοκαιριού, μέρες που φαίνεται ότι θα κρατήσουν και για λίγο ακόμα, σας ευχόμαστε να περάσετε ένα ακόμα ΚΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εργασιακή εβδομάδα