17/11/23 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Ανακοινώσεις Συλλόγων

ΔΗΚΙΟ: Ανακοίνωση για το φορολογικό νομοσχέδιο

H Δημοκρατική Κίνηση Οικονομολόγων στηρίζει κάθε προσπάθεια που έχει στόχο την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, που θα αποκαταστήσει τη φορολογική δικαιοσύνη. Έτσι θα δοθεί η δυνατότητα για περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών, θα ενισχυθεί ο υγιής ανταγωνισμός και θα αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα, ενισχύοντας τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας και ταυτόχρονα θα δοθεί η δυνατότητα να στηριχθούν οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού.

Είναι, όμως, αντίθετη σε κάθε οριζόντιο μέτρο, όπως αυτό που προτείνεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, σχετικά με τη φορολογία των ελευθέρων επαγγελματιών. Όπως όλα τα οριζόντια μέτρα, είναι άδικο και θα οδηγήσει σε επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των ελευθέρων επαγγελματιών αλλά και οικονομικά αναποτελεσματικό ως προς την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται.

Είναι απαραίτητο, να γίνουν διορθώσεις, επιπλέον αυτών που έχει ήδη προβεί το Υπουργείο Οικονομικών, όπως για όσους δεν είναι μισθωτοί, αλλά έχουν άλλα δηλωμένα εισοδήματα (π.χ. από συντάξεις, ενοίκια, μερίσματα κ.λπ.), με βάση τα οποία προκύπτει ότι υπερκαλύπτουν τις ανάγκες διαβίωσης και δεν είναι αναγκασμένοι να βγάζουν 10.920 ευρώ από την αυτοαπασχόληση για να ζήσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.

Επίσης, ειδική πρόβλεψη θα πρέπει να γίνει και για άλλες ειδικές κατηγορίες, όπως για μονογονεϊκές οικογένειες και για τους φορολογούμενους άνω των 65 ετών. Θα πρέπει οπωσδήποτε να επανεξεταστούν τα κριτήρια του μισθολογικού κόστους, αλλά κυρίως του ετήσιου μέσου όρου τζίρου ανά ΚΑΔ, ο οποίος πρέπει να διαχωριστεί ανά γεωγραφική περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας, αφού υπάρχουν μεγάλες ανισότητες μεταξύ των περιφερειών.

Στο παρόν σχέδιο νόμου, ορίζεται ότι το τεκμήριο δεν εφαρμόζεται κατά τα τρία πρώτα χρόνια της επαγγελματικής δραστηριότητας, για το τέταρτο έτος μειώνεται κατά 67 % και για το πέμπτο έτος κατά 33%. Όμως, γνωρίζοντας ότι το ελεύθερο επάγγελμα, ειδικότερα στην αρχή, αποτελεί μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία, για το λόγο αυτό η θέση μας είναι να μην εφαρμοστεί το τεκμήριο κατά την πρήτη πενταετία για τους νέους.

Τέλος, για το μαχητό τεκμήριο με ξεκάθαρα κριτήρια, πρέπει η ανταπόδειξη να προηγείται με συμπλήρωση ανάλογων κωδικών στο Ε3 ή Ε1, έτσι ώστε στα πραγματικά γεγονότα ο φορολογούμενος να αποφύγει την χρονοβόρο και δαπανηρή διαδικασία των ενδίκων μέσων, μετά την έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος.

Το ΟΕΕ έχει καταθέσει από το 2018 και συνεχίζει να διεκδικεί με ολοκληρωμένη κατατεθειμένη πρόταση ένα νέο σύστημα φορολογίας. Είναι μια πρόταση που έτυχε σχεδόν καθολικής αποδοχής μεταξύ των μελών της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ.

«Βασικός πυλώνας του προτεινόμενου συστήματος είναι η καθιέρωση ενός ενιαίου συστήματος φορολογίας εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα, μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις, με φορολόγηση του καθαρού εισοδήματος (έσοδα – έξοδα) για όλους.

Στα έξοδα προτείνεται να υπάγονται όλες οι συναλλαγές που έχουν γίνει ηλεκτρονικά, με την χρήση καρτών και με μετρητά. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί με την σύνδεση των τερματικών POS με τις ελεγκτικές αρχές, με στόχο την αυτόματη καταχώρηση των εξόδων στην καρτέλα του φορολογούμενου. Οι αποδείξεις πρέπει να είναι ονομαστικές και με το ΑΦΜ του καταναλωτή/συναλλασσόμενου σε πληρωμές με μετρητά. Κάθε επιτηδευματίας, που διενεργεί λιανικές πωλήσεις τηρεί υποχρεωτικά ταμειακή μηχανή (POS κ.λπ.), η οποία είναι συνδεδεμένη υποχρεωτικά με το TAXISNET και από την κάθε συναλλαγή αποδίδεται αυτόματα στο δημόσιο ταμείο ο αναλογούν ΦΠΑ.

Έτσι μόνο θα υπάρχει σημαντικό κίνητρο για απαίτηση απόδειξης από τον καταναλωτή καθώς θα αντισταθμιστεί το κίνητρο απόκρυψης της συναλλαγής και αποφυγής του ΦΠΑ και από την πλευρά του καταναλωτή ο οποίος θα είναι διατεθειμένος να πληρώσει τον ΦΠΑ για να έχει όφελος από την φορολογία εισοδήματος.

Αναμφίβολα, απαιτούνται ενέργειες της Φορολογικής Διοίκησης για την εντατικοποίηση των ελέγχων και την άμεση επίλυση των φορολογικών υποθέσεων, ατομικών και εταιρικών, με ενίσχυση του προσωπικού των ελεγκτών, με διασταυρώσεις και άντληση πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών διασυνδέσεων.

Το σύστημα αυτό δημιουργεί κίνητρο για αύξηση της έκδοσης νόμιμων παραστατικών (αποδείξεις/τιμολόγια), που θα φανερώσει κρυφά εισοδήματα με συνέπεια την αύξηση του ΑΕΠ, βελτιώνοντας όλα τα δημοσιονομικά μεγέθη, θα αυξήσει το φορολογητέο εισόδημα, θα αυξήσει σημαντικά τα έσοδα από ΦΠΑ, θα μειώσει την ανάγκη λήψης μέτρων εις βάρος μόνον των συνεπών φορολογουμένων, θα μειώσει την παραοικονομία και τη φοροδιαφυγή».

Η μείωση της φοροδιαφυγής και η αύξηση των εσόδων θα δώσει τη δυνατότητα για περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών στο άμεσο μέλλον.

Σχετικά με την εφαρμογή του MyData, η ΔΗ.ΚΙ.Ο. έχει από την πρώτη στιγμή επισημάνει ότι μέχρι την ολοκλήρωση τεχνικά της εφαρμογής, την επίλυση όλων των ζητημάτων που αφορούν ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων και την έκδοση ολοκληρωμένων οδηγιών για τον τρόπο απεικόνισης των πολυπληθών προβλέψεων των φορολογικών νόμων θα πρέπει να θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε πιλοτική εφαρμογή και να μην θεσμοθετηθούν πρόστιμα για οτιδήποτε πέρα από την μη διαβίβαση από τις επιχειρήσεις των εκδιδομένων παραστατικών. Επίσης, έχει επισημανθεί ότι αυτή είναι βασική ευθύνη των ίδιων των επιχειρήσεων και η κύρια ευθύνη για να ενημερωθούν σχετικά βαρύνει τα επαγγελματικά επιμελητήρια.

Περνώντας στο κομμάτι των MyData, σχετικά με την θέσπιση προστίμων πρέπει να επανέλθουμε στην Επιστολή του Φορέα μας, της 11ης Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με την οποία γνωστοποιούμε στην ΑΑΔΕ αλλά και στο Υπουργείο Οικονομικών, τα προβλήματα τα οποία παραμένουν ακόμα άλυτα και διακρίνονται σε θεσμικά, σε προβλήματα που ακόμη παραμένουν άλυτα και σε προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τη λειτουργία του myDATA.

Επιγραμματικά είναι οι εξουσιοδοτήσεις των λογιστών, ο ετεροχρονισμός των εξόδων, οι ακυρώσεις τιμολογίων, αλλά και τεχνικά προβλήματα όπως εκκαθαρίσεις – πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων, αυτοπαράδοση - αυτοτιμολόγηση – τέλη, δεν υπάρχει καμία ανάλυση του τιμολογίου του εκτελωνιστή, σε διακοπή εργασιών δεν μπορεί να αναρτηθεί το παραστατικό εάν έχει ημερομηνία προγενέστερη της διακοπής και ένα πολύ μεγάλο και άλυτο πρόβλημα είναι ότι δεν βλέπουν οι λογιστές το αναλυτικό βιβλίο του myDATA για να κάνουν έλεγχο με τα δικά τους βιβλία και επίσης, δεν έχουν ισοζύγιο για να γίνουν οι συμφωνίες με τα βιβλία.

Και παρόλα τα προβλήματα, υπήρξε συμφωνία για διαβούλευση μεταξύ ΟΕΕ και ΑΑΔΕ προ της θέσπισης των προστίμων με βάση τα προβλήματα αυτά.

Αναφορικά με το άρθρο 7 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, που αφορά στις κυρώσεις για παράβαση της υποχρέωσης προς ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στα myDATA θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής :

Είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να εφαρμόζουμε τους νόμους και τις διατάξεις και είναι υποχρεωμένη η ΑΑΔΕ να επιβάλει κυρώσεις σε όσους δεν τις εφαρμόζουν. Δεν πρέπει όμως να επιβάλλονται κυρώσεις σε όσους εφαρμόζουν τους νόμους και τις διατάξεις, αλλά για διάφορους λόγους κάνουν λάθη ή παραλήψεις στην διαβίβαση, από τη στιγμή που το σύστημα δεν είναι ακόμα πλήρως λειτουργικό.

Η ΔΗ.ΚΙ.Ο. λοιπόν, προτείνει τη μείωση των προστίμων για τη μη διαβίβαση σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1, τουλάχιστον για το πρώτο έτος εφαρμογής, και τη μη επιβολή προστίμων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος β και γ, αν δεν διορθωθούν όλα τα υπάρχοντα προβλήματα, που ήδη έχουμε αναφέρει.

Επίσης, δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί το άρθρο 7 παράγραφος δ και ε από την στιγμή που δεν υπάρχει καν η λειτουργία των Δελτίων Αποστολής και γραμματίων είσπραξης και πληρωμών.

Επίσης, είμαστε κάθετα αντίθετοι με τα αναφερόμενα στο άρθρο 24 για την ανώνυμη καταγγελία και την χρηματική επιβράβευση της επώνυμης καταγγελίας, που θα έχει συνέπεια τις αλληλοκαταγγελίες στην αγορά με κίδυνο να δημιουργηθούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, χάνοντας την ουσία για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθούμε στο άρθρο 4 και την τροποποίηση άρθρου 15Α Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, σύμφωνα με το οποίο επιβάλλεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών.

1. Οι οντότητες του άρθρου1 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων στοιχείων ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών, των τηρούμενων λογιστικών αρχείων βιβλίων, των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.

2. Η αξία των φορολογητέων πράξεων και των εσόδων που λαμβάνεται υπόψη από τη Φορολογική Διοίκηση για τον προσδιορισμό του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και του φόρου εισοδήματος για κάθε οντότητα, δεν δύναται να υπολείπεται αυτών που προκύπτουν από τα παραστατικά που έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ σύμφωνα με την παρ. 1.

Εκπτώσεις φόρων και δαπάνες προς έκπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη, αν τα παραστατικά στα οποία στηρίζονται δεν έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ σύμφωνα με την παρ. 1.

Η παραπάνω παράγραφος ανατρέπει την ίδια την λογιστική, η οποία σύμφωνα με τον Ν.4172/13 και τον Ν.4308/14, μια δαπάνη εκπίπτει όταν καταχωρείται στα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και έχει εξοφληθεί νόμιμα μέσω τραπεζικού μέσου όταν η καθαρή αξία υπερβαίνει τα 500 € και πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι αδύνατον να κλειδώσει η περιοδική ΦΠΑ, αν δεν γίνει διασύνδεση της πλατφόρμας MyData με το τελωνείο, ώστε να μεταφέρονται όλα τα δεδομένα ΦΠΑ που αποδίδονται στις τελωνειακές αρχές.

Η ΔΗ.ΚΙ.Ο., ως υπεύθυνη παράταξη προτείνει λύσεις, αλλά και αναδεικνύει τα κακώς κείμενα πάντα με γνώμονα το ρόλο του του ΟΕΕ ως σύμβουλο της πολιτείας και ως Φορέα προάσπισης των συμφερόντων των μελών του, ανεξαρτήτως κυβέρνησης.

Με ικανοποίηση βλέπουμε μέρος των προτάσεών μας (διασύνδεσης POS, ηλεκτρονικοί έλεγχοι προσαύξησης περιουσίας, κ.λπ.) να υλοποιούνται, αλλά διεκδικούμε την ολοκληρωμένη εφαρμογή των προτάσεών μας προς όφελος της εθνικής οικονομίας και των φορολογούμενων πολιτών.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΥΝΑΜΗcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΔΗΚΙΟ, ΟΕΕ, Φορολογικό νομοσχέδιο