19/09/23 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

ΕΔΟΕΑΠ: Έλεγχος ασφαλισμένων χωρίς εισφορές

Κατόπιν νεότερων ελέγχων των υπηρεσιών του ΕΔΟΕΑΠ, διαπιστώθηκε ότι πολλοί ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση και μέχρι σήμερα καλύπτονται για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη από τον Οργανισμό -τόσο οι ίδιοι όσο και τα έμμεσα μέλη τους- εμφανίζονται στο μητρώο μελών χωρίς πρόσφατες εισφορές.

Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΕΔΟΕΑΠ και τις σχετικές αποφάσεις του ΔΣ, οι ασφαλισμένοι που αποχωρούν από την εργασία τους και δεν επιδοτούνται λόγω ανεργίας, απαιτείται να υποβάλουν αίτημα υπαγωγής σε εισφορά ασθενείας λόγω ανεργίας εντός δύο (2) μηνών από τη διακοπή της απασχόλησης ή της επιδότησης, κατά περίπτωση, διαφορετικά αναστέλλεται η περίθαλψή τους και χρεώνονται το ποσό που προκύπτει από τη χρήση των υπηρεσιών υγείας του Οργανισμού.

Ειδικότερα, ασφαλισμένοι που ενημερώνονται από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων ή τον Τομέα Ασφάλισης ότι εμφανίζονται στο μητρώο μελών χωρίς εισφορές, προκειμένου να μη διακοπεί η ασφαλιστική τους ικανότητα, παρακαλούνται να υποβάλουν κατά περίπτωση τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Απασχολούμενοι

  • Τελευταίο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας με κρατήσεις υπέρ ΕΔΟΕΑΠ ή αναγγελία πρόσληψης σε εργοδότη υπόχρεο σε απόδοση εισφορών στον Οργανισμό (εφόσον είναι πρόσφατη)
  • ΦΕΚ διορισμού (για απασχολούμενους στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ)

Άνεργοι επιδοτούμενοι

  • Απόφαση επιδότησης από τον αρμόδιο φορέα (e-ΕΦΚΑ-ΤΣΠΕΑΘ, e-ΕΦΚΑ-ΤΑΤΤΑ, ΟΑΕΔ)
  • Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης

Ασφαλισμένοι που βρίσκονται σε επίσχεση

  • Εξώδικη δήλωση επίσχεσης που έχει κοινοποιηθεί στον εργοδότη (οι ασφαλισμένοι καλύπτονται για πέντε (5) μήνες κατ’ ανώτατο από την ημερομηνία έναρξης της επίσχεσης).

Οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ που δεν έχουν εισφορές και οι οποίοι μέχρι την 03/10/2023 δεν προβούν στις απαραίτητες ενέργειες θα τελούν σε καθεστώς προσωρινής φραγής της ασφαλιστικής τους μερίδας. Άρα, δε θα καλύπτονται υγειονομικά από τον Οργανισμό οι ίδιοι και τα μέλη οικογένειάς τους, μέχρι να τακτοποιήσουν την εκκρεμότητα.

Υπενθυμίζεται η δυνατότητα της ηλεκτρονικής επικαιροποίησης για τους ασφαλισμένους που είτε τα στοιχεία τους έχουν μεταβληθεί είτε δεν έχουν πρόσφατα επικαιροποιηθεί, ώστε να λαμβάνουν και προσωποποιημένη ενημέρωση.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Τομέα Ασφάλισης τηλ.: 210 7264700 επιλογή 3-3 και με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων, τηλ.: 210 7264700 επιλογή 3-1.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΕΔΟΕΑΠ, Εργοδοτική εισφορά ΕΔΟΕΑΠ