14/09/23 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Διεθνή

Ευρ. Κοινοβούλιο - Επιχειρήσεις στην Ευρώπη: Πλαίσιο για τη φορολογία εισοδήματος (BEFIT)

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια βασική δέσμη πρωτοβουλιών για τη μείωση του κόστους φορολογικής συμμόρφωσης για τις μεγάλες, διασυνοριακές επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η απλούστευση είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ. Ωστόσο, η αντιμετώπιση 27 διαφορετικών εθνικών φορολογικών συστημάτων καθιστά δύσκολη και δαπανηρή τη φορολογική συμμόρφωση για τις εταιρείες. Αυτό αποθαρρύνει τις διασυνοριακές επενδύσεις στην ΕΕ, θέτοντας τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σύγκριση με τις εταιρείες σε άλλα μέρη του κόσμου.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, στις 12 Σεπτεμβρίου 2023, η Επιτροπή πρότεινε ένα νέο, ενιαίο σύνολο κανόνων για τον καθορισμό της φορολογικής βάσης των ομίλων εταιρειών.

Επιχειρήσεις στην Ευρώπη: Το πλαίσιο για τη φορολογία εισοδήματος (ή BEFIT) θα μειώσει το κόστος φορολογικής συμμόρφωσης για τις μεγάλες επιχειρήσεις, κυρίως εκείνες που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, και θα διευκολύνει τις εθνικές αρχές να προσδιορίσουν τους ορθώς οφειλόμενους φόρους.

Η πρόταση, η οποία αφορά την απλούστευση και βασίζεται στη διεθνή φορολογική συμφωνία ΟΟΣΑ/G20 για ένα παγκόσμιο ελάχιστο επίπεδο φορολογίας και στην οδηγία για τον δεύτερο πυλώνα της ΕΕ, θα περιλαμβάνει:

Κοινοί κανόνες για τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης σε επίπεδο οντότητας

Όλες οι εταιρείες που είναι μέλη του ίδιου ομίλου θα υπολογίζουν τη φορολογική τους βάση σύμφωνα με ένα κοινό σύνολο φορολογικών προσαρμογών στις οικονομικές τους καταστάσεις.

Ομαδοποίηση της φορολογικής βάσης σε επίπεδο ομίλου της ΕΕ

Οι φορολογικές βάσεις όλων των μελών του ομίλου θα συγκεντρωθούν σε μία ενιαία φορολογική βάση. Αυτό θα συνεπάγεται διασυνοριακή ελάφρυνση ζημιών, καθώς οι ζημίες θα συμψηφίζονται αυτόματα με κέρδη σε διασυνοριακό επίπεδο, καθώς και αυξημένη φορολογική βεβαιότητα όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις τιμές μεταβίβασης.

Κατανομή της συνολικής φορολογικής βάσης

Με τη χρήση ενός μεταβατικού κανόνα κατανομής, κάθε μέλος του ομίλου BEFIT θα έχει ένα ποσοστό της συνολικής φορολογικής βάσης που υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των φορολογητέων αποτελεσμάτων κατά τα τρία προηγούμενα οικονομικά έτη.


Δείτε την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη εδώ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Ένωση, Φορολογία Εισοδήματος