05/09/23 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Αναπτυξιακά

Ψηφιακά εργαλεία MμΕ: Τελευταία ευκαιρία για την εξαργύρωση των Vouchers από τους Δικαιούχους

Όπως γνωστοποιήθηκε και από την 10η τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για το πρόγραμμα «Ψηφιακά εργαλεία ΜμΕ», οι αγορές ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των εκπτωτικών κουπονιών (voucher) για τους Δικαιούχους του Προγράμματος μπορούν να πραγματοποιούνται έως το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την τροποποίηση, για τους δικαιούχους που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα στις κατηγορίες ένα (1), δύο (2), τρία (3) και τέσσερα (4), παρέχεται η δυνατότητα της παράτασης των ημερομηνιών έκδοσης και δέσμευσης των vouchers, καθώς και της πραγματοποίησης αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα:

  • Η έκδοση και δέσμευση vouchers (από τον προμηθευτή) για τους δικαιούχους μπορεί να γίνεται έως το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023.
  • Η πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους των κατηγοριών ένα (1), δύο (2), τρία (3) και τέσσερα (4), μπορεί να γίνεται έως την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι η αντίστοιχη δέσμευση των vouchers έχει πραγματοποιηθεί εντός της προηγούμενης προθεσμίας.
  • Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023.
  • Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων ορίζεται η Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ», με στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας, παρέχει στους δικαιούχους δυνατότητα αξιοποίησης Vouchers αξίας έως και 18.000€ ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και με δυνατότητα επιδότησης ποσοστού 90%.

Το Πρόγραμμα επιδοτεί την προμήθεια ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών, καθώς και συναφών με τα παραπάνω συμπληρωματικών υπηρεσιών και συγκριμένα δαπάνες σε κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών, οι οποίες σχετίζονται με:

  • τη βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων όπως ενδεικτικά εφαρμογές Εμπορικού Λογισμικού / Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), CRM, εφαρμογές Διαχείρισης Αποθήκης (WMS),
  • τη συνεργασία, παραγωγικότητα και απομακρυσμένη εργασία όπως ενδεικτικά πλατφόρμες παραγωγικότητας, επικοινωνίας και συνεργασίας (Cloud Productivity Suites),
  • την ενίσχυση ηλεκτρονικού εμπορίου όπως ενδεικτικά cloud εργαλεία για digital campaign management και εργαλεία σύνδεσης με συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών,
  • την ασφάλεια και εμπιστοσύνη όπως ενδεικτικά δαπάνες σε εργαλεία για τη συμμόρφωση στη διαχείριση δεδομένων και τη διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας,
  • συμπληρωματικές υπηρεσίες για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, ρύθμιση προϊόντος, την εκπαίδευση πάνω στα βασικά εργαλεία και τη συμβουλευτική υποστήριξη πάνω στο Ψηφιακό Μετασχηματισμό.

Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι η προμήθεια των ψηφιακών προϊόντων, υπηρεσιών και των συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω των εγκεκριμένων, στο πλαίσιο του Προγράμματος, Προμηθευτών, καθώς και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αυτές να ανήκουν στο Ενιαίο Μητρώο Εγκεκριμένων Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών.

Αναλυτικότερη πληροφόρηση για το Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ» και για προτεινόμενες ολοκληρωμένες λύσεις σχετικά με τα ψηφιακά προϊόντα, παρέχεται μέσω του εγκεκριμένου, στο πλαίσιο του Προγράμματος, Προμηθευτή, του Ομίλου Epsilon Net (www.epsilonnet.gr) στον εξειδικευμένο ιστότοπο που έχει δημιουργήσει: https://voucher.epsilonnet.gr/comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΜμΕ, voucher, Epsilon Net, Ψηφιακός μετασχηματισμός