20/07/23 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατολόγος

Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για γονείς με τέκνα με αναπηρία

Το άρθρο 31 όπως και γενικότερα όλες οι διατάξεις του Ν. 4808/2021 επιφέρουν ένα νομικό πλαίσιο και ένα καθεστώς εργασίας προηγμένο σε συνάρτηση με το υπάρχον. Εμπίπτει μάλιστα το συγκεκριμένο άρθρο σ’ αυτά που υιοθετήθηκαν προκειμένου να ενσωματωθεί η Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής.

Αρχικώς το άρθρο αυτό δίνει σε οποιοδήποτε εργαζόμενο και ταυτόχρονα γονέα ή φροντιστή παιδιού έως 12 ετών, την δυνατότητα εργασίας με ευνοϊκότερες ρυθμίσεις από τις υπάρχουσες. Σκοπός του νομοθέτη και της διάταξης αυτής είναι η ταυτόχρονη φροντίδα του παιδιού και μεγάλωμά του. Μάλιστα ενδεικτικά εντός του άρθρου αναφέρονται και κάποιες ρυθμίσεις που θεωρούνται ως ευέλικτες για την εξυπηρέτηση των άνω σκοπών:<< όπως ιδίως, τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο εργασίας ή μερική απασχόληση.>>

Εν συνεχεία γίνεται αναφορά στην μοναδική προϋπόθεση σύμφωνα με την οποία χορηγείται το δικαίωμα του άρθρου. Σύμφωνα με την οποία ο γονέας που ασκεί το εν λόγω δικαίωμα πρέπει προηγουμένως να έχει έξι (6) μήνες συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασία ορισμένου χρόνου στον ίδιο εργοδότη. Εκτός αν υπάρχει άλλη ευνοϊκότερη ρύθμιση όπου θα αποδέχεται την άσκηση του δικαιώματος και με λιγότερους μήνες προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη. Για την άσκηση λοιπόν του δικαιώματος αυτού ο εργαζόμενος υποβάλλει αίτηση απευθυνόμενη στον εργοδότη.

Όπως ορίζει και το άρθρο ο εργοδότης καλείται να απαντήσει εντός ενός (1) ημερολογιακού μήνα σε κάθε αίτηση που του υποβάλλεται. Από μεριάς της εργοδοσίας οφείλουν να εξεταστούν οι ανάγκες της επιχείρησης αλλά και του ίδιου του εργαζομένου. Οποιαδήποτε αίτηση πρέπει να είναι αιτιολογημένη είτε είναι απορριπτική είτε κάνει αποδεκτή την άσκηση του δικαιώματος αυτού. Ακόμα και οποιαδήποτε αναβολή χορήγησης του εν λόγω δικαιώματος πρέπει να είναι εμπεριστατωμένη από τον εργοδότη πριν την οποιαδήποτε αναβολή.

Όσον αφορά τον εργαζόμενο που κάνει χρήση του δικαιώματος ευέλικτης εργασίας όπως ορίζεται στο άρθρο αυτό η επιστροφή του στην εργασία μετά την άσκηση του δικαιώματος αυτού γίνεται με την αρχική μορφή πρόληψης και απασχόλησης. Δίνεται μάλιστα στον εργαζόμενο το δικαίωμα επιστροφής νωρίτερα διακόπτοντας την συμφωνημένη περίοδο εργασίας υπό τις ευέλικτες συνθήκες και ύστερα από αίτησή του. Την παραπάνω αίτηση την εξετάζει πάλι ο εργοδότης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο και εφόσον δικαιολογείται από συγκεκριμένη μεταβολή των περιστάσεων που να δικαιολογούν την επιστροφή αυτή.

Σαφώς οποιαδήποτε δυσμενής ή λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση εργαζομένων λόγω της αίτησης και άσκησης του δικαιώματος του άρθρου 31 θεωρείται απαγορευτική, αφού καταργεί την άσκηση του δικαιώματος αυτού. Σύγχρονα, θα πρέπει να απαγορεύεται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας εργαζόμενου, επειδή ζήτησε ή έλαβε άδεια ασκώντας το δικαίωμα που προβλέπεται για τους γονείς και φροντιστές.


Δείτε περισσότερα στο www.dikigorosergatologos.grcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Αναπηρία, Εργαζόμενοι, Τέκνο με Αναπηρία, ΕΕ