29/06/23 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατολόγος

Η ανυπόστατη απόλυση και το δικαίωμα του εργαζόμενου σε μισθούς υπερημερίας

Η καταγγελία σύμβασης εργασίας που έγινε στο όνομα νομικού προσώπου από πρόσωπο ή όργανο αυτού, το οποίο δεν είχε την εξουσία να καταγγείλει τη σύμβαση είναι ανυπόστατη.

Ανυπόστατη καταγγελία της σύμβασης εργασίας σημαίνει ότι εκείνη είναι σαν να μην έλαβε χώρα και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Παράδειγμα ανυπόστατης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας είναι όταν εκείνη αποφασίστηκε και υπογράφηκε από προσωρινή διοίκηση, η οποία δεν είχε τέτοια αρμοδιότητα.

Σε μία τέτοια περίπτωση, όταν δηλαδή η καταγγελία αποφασίστηκε και υπογράφηκε από πρόσωπο που δεν είχε εξουσία για αυτή, το νομικό πρόσωπο της επιχείρησης δεν έχει ευθύνη για την πληρωμή μισθών υπερημερίας στον εργαζόμενο.

Αν όμως μετά την ανυπόστατη καταγγελία ο μισθωτός προσφέρει τις υπηρεσίες του και το νομικό πρόσωπο τις αποκρούει, τότε περιέρχεται τούτο σε υπερημερία και υποχρεούται να καταβάλει στον εργαζόμενο τις αντίστοιχες αποδοχές υπερημερίας.

Όταν η αγωγή του εργαζόμενου έχει αίτημα την εκδίκαση μισθών υπερημερίας λόγω ανυπόστατης καταγγελίας, πρέπει για την πληρότητά της να διαλαμβάνει, ότι ο εργαζόμενος παρά την καταγγελία προσέφερε τις υπηρεσίες του πλην όμως εκείνες αποκρούστηκαν, ώστε να ενεργοποιηθεί η ευθύνη της επιχείρησης (ΑΠ1804/2022).

Και τούτο, διότι η υπερημερία αυτή δεν προκύπτει αυτομάτως, όπως στην άκυρη καταγγελία, αλλά, δεδομένου ότι το νομικό πρόσωπο της επιχείρησης δεν υπέχει ευθύνη αφού η από αναρμόδιο πρόσωπο γενομένη καταγγελία δεν επιφέρει έννομα αποτελέσματα, πρέπει να αναφέρεται στην αγωγή, για να είναι ορισμένη, ότι ο μισθωτός και μετά την καταγγελία της σύμβασης εργασίας του από μη νομιμοποιούμενο προς τούτο πρόσωπο προσέφερε πραγματικά τις υπηρεσίες του στον εργοδότη-νομικό πρόσωπο και ότι ο τελευταίος τις απέκρουσε.


Δείτε περισσότερα στο www.dikigorosergatologos.grcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εργαζόμενοι, Απόλυση