26/05/23 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Λίγο πριν τελειώσει και ο Μάϊος και μπούμε και επίσημα στο καλοκαίρι (αρκεί να το μάθει και το καλοκαίρι), η Εβδομάδα που πέρασε, ήταν εβδομάδα εκλογικών εορτασμών, σκεπτικισμών, σχεδιασμών και ότι άλλο. Επειδή οι εκλογές εφέτος, ελέω απλής αναλογικής, θα διεξαχθούν όπως εξελίχθηκαν σε δύο φάσεις, συνεχίζουμε να διάγουμε βίο προεκλογικό, εν αναμονή της επόμενης εκλογικής διαδικασίας.

Εν μέσω λοιπόν εθνικής ανάτασης, αναφύονται και τα επόμενα σχέδια του Υπ. Οικονομικών για την προσέλκυση του «χαμένου» ανθρώπινου κεφαλαίου, ή αλλιώς των περίπου τριακοσίων χιλιάδων επιστημόνων και όχι μόνο που δεν συμφώνησαν με τις απόψεις των εκάστοτε διοικούντων και μετανάστευσαν σε χώρες περισσότερο ελκυστικές και ιδιαίτερα διαλλακτικές, ως προς τα εργασιακά.

Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο των προσπαθειών επαναπατρισμού, διαγράφονται αναδρομικά τα πρόστιμα για μη υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα. Η απόφαση αφορά όσους κατοίκους εξωτερικού δεν είχαν κανένα εισόδημα από την Ελλάδα (ούτε καν παθητικά εισοδήματα, όπως ενοίκια, μερίσματα, τόκους). Με την εγκύκλιο Ε.2008/2023 ορίζεται ότι δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα σε φορολογούμενους εν τοις πράγμασι κατοίκους εξωτερικού που υποβάλλουν εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση, αν δεν είχαν πραγματικά υποχρέωση υποβολής γιατί δεν αποκτούσαν εισόδημα στην Ελλάδα. Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε τέτοιες περιπτώσεις, από την 1/1/2020 και μετά, ακυρώνονται.

Επιπλέον, για τους φορολογικούς κατοίκους αλλοδαπής, δεν απαιτείται πλέον να διαθέτουν ούτε ταχυδρομική διεύθυνση στη χώρα, αλλά ούτε και να έχουν δηλώσει κάποιον φορολογικό εκπρόσωπο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού μπορούν πλέον να υποβάλλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος από μόνοι τους ηλεκτρονικά απ’ όπου βρίσκονται. Αρκεί μόνο να έχουν δηλώσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλέφωνα, email) στην ψηφιακή πύλη myAADE.gov.gr, επιλέγοντας «Μητρώο και Επικοινωνία» και, στη συνέχεια «Στοιχεία Επικοινωνίας», όπως ορίζει η συγκεκριμένη εγκύκλιος διαταγή, Ε.2010/2023.

Τέλος, η φορολογική διοίκηση, αρχίζει να συντονίζεται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά με τη βασική αρχή της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων. Έτσι, ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός της ΑΑΔΕ ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να γίνονται δεκτές αλλοδαπές χρεωστικές και άλλες τραπεζικές κάρτες στο δίκτυο ηλεκτρονικών πληρωμών (EFT/POS). Ως το τέλος του 2023 θα ενεργοποιηθεί η δυνατότητα για Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό -ή και αλλοδαπούς που έχουν μεταφέρει τη φορολογική κατοικία τους στην χώρα μας- να πληρώνουν με τραπεζικές κάρτες εξωτερικού τις υποχρεώσεις στην εφορία. Μέχρι σήμερα αποκλείονταν (μάλλον χωρίς λόγο), διότι η εφορία δέχεται πληρωμές οφειλών μόνο με κάρτες ελληνικών τραπεζών. Βέβαια, από την εκφορά της είδησης, δεν καταλαβαίνουμε αν θα αποκλειστούν από την διαδικασία Έλληνες φορολογικοί κάτοικοι που διαθέτουν τραπεζικούς λογαριασμούς στην αλλοδαπή. Θεωρούμε πως όχι, επειδή η δαιμονοποίηση της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων, όσο και αν δεν εξυπηρετεί σχεδιασμούς, μόνο λειτουργική δεν είναι, δεδομένου ότι, παρά το ότι αφέθηκε να αιωρείται, είναι καθόλα νόμιμη η κατάθεση αμοιβής εργασίας μισθωτού στην Ελλάδα σε τραπεζικό λογαριασμό του στην αλλοδαπή που έχει φυσικά δηλώσει στη φορολογική αρχή. Συνεπώς, δεν κατανοούμε γιατί μέσω αυτού του καθόλα νόμιμου τραπεζικού λογαριασμού, δεν μπορεί να εξοφλήσει υποχρεώσεις προς τη φορολογική διοίκηση.

Σχετική με τα παραπάνω και η πρώτη φορολογική είδηση της Εβδομάδας που πέρασε «Εναλλακτική φορολόγηση (άρθρο 5Α του ΚΦΕ) - Όλες οι λεπτομέρειες για τις επενδύσεις»: Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ 46834/19.5.2023, με την οποία καθορίζονται οι επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων, ο χρόνος διατήρησής τους στην Ελλάδα, η χορήγηση της δυνατότητας μεταβολής της επένδυσης άπαξ εντός της τριετίας, η διαδικασία για τη διαπίστωση ολοκλήρωσης της επένδυσης εντός της τριετίας, η παρακολούθηση της διατήρησης της επένδυσης, η διαδικασία υποβολής του αιτήματος του υπαγόμενου προσώπου για τη διαπίστωση ολοκλήρωσης της επένδυσης, οι προθεσμίες έκδοσης των πράξεων της Διοίκησης, η διαδικασία κοινοποίησης της πράξης για τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης ή μη της επένδυσης στη φορολογική διοίκηση και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013.

Προϋπόθεση για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013, φορολογούμενου που μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα είναι να αποδεικνύει ότι, o ίδιος ή συγγενικό του πρόσωπο, κατά την έννοια της περ. στ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4172/2013, ή μέσω νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, στο οποίο ή στην οποία, αντίστοιχα, έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων, πραγματοποιεί τρεις (3) κατ' ανώτατο όριο διακριτές επενδύσεις με ίδια κεφάλαια τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, μη αποκλειόμενων λοιπών πηγών χρηματοδότησης για το υπερβάλλον ποσό.

Περαιτέρω, από τις λοιπές φορολογικές ειδήσεις «Έντυπο Ν: Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις»: Τις συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις για την υποβολή του έντυπου Ν φορολογικού έτους 2022 έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΑΔΕ.

Η αυτοεκπληρούμενη «φορολογική προφητεία»: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 31 Ιουλίου 2023»: Με απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, παρατείνεται έως τις 31 Ιουλίου 2023 και ώρα 15.00, η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ΚΦΕ, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος θα πρέπει να γίνει έως τις 31 Ιουλίου.

Η Κυβέρνηση, ασκώντας σταθερά μια φορολογική πολιτική με κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο, παρατείνει το χρονικό περιθώριο υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, προκειμένου να διευκολύνει όλους τους Έλληνες πολίτες για να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

«Συμβολαιακή γεωργία: Παράταση υποβολής των στοιχείων των συμφωνητικών στην ειδική εφαρμογή της ΑΑΔΕ»: Λαμβάνοντας υπόψη την παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022, παρατείνεται έως και 30/6/2023 η υποβολή των στοιχείων συμφωνητικών συμβολαιακής γεωργίας που αφορούν πωλήσεις εντός του έτους 2022 από τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για τη χορήγηση του ευεργετήματος της μείωσης του φόρου εισοδήματος κατά 50%.

Στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που συνυπέγραψαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γεώργιος Γεωργαντάς, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης και ο Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, προβλέπεται επίσης ότι τα στοιχεία των συμβάσεων θα μπορούν να επιβεβαιώνονται από τους αγοραστές μέχρι και 28/7/2023.

Με γνώμονα τη διευκόλυνση των δικαιούχων της απαλλαγής, χορηγείται επαρκής χρόνος για την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων των συμφωνητικών, ώστε οι δικαιούχοι να μπορέσουν να λάβουν έγκαιρα το σχετικό ευεργέτημα.

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζουν να τηρούν έμπρακτα τη δέσμευσή τους για τη στήριξη του αγροτικού τομέα και την ισχυροποίηση της εθνικής αγροτικής οικονομίας.

«myBusinessSupport: Απαλλαγή / μείωση του τέλους επιτηδεύματος καλλιτεχνών»: Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα myBusinessSupport για την Απαλλαγή / μείωση του τέλους επιτηδεύματος καλλιτεχνών.
Σχετική ΚΥΑ 214630 ΕΞ 2023

«Φορολογική μεταχείριση αναδρομικών εισοδημάτων που καταβάλλονται στους κληρονόμους των δικαιούχων»: Δημοσιεύθηκε η Ε. 2036/2023 εγκύκλιος με την οποία δίνονται διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.4172/2013 σε ό,τι αφορά την καταβολή αναδρομικών στους κληρονόμους των ασφαλισμένων.

Αναλυτικά σύμφωνα με την εγκύκλιο:

1. Με το άρθρο 7 του Ν. 4172/2013 (Α΄167) εφεξής ΚΦΕ, ορίζεται ότι: « 1. Φορολογητέο εισόδημα είναι το εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών που εκπίπτουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. από το ακαθάριστο εισόδημα.

2. Ο Κ.Φ.Ε. διακρίνει τις ακόλουθες κατηγορίες ακαθάριστων εισοδημάτων:

α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,

β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,

γ) εισόδημα από κεφάλαιο και

δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.»

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 60 του Ν.4172/2013 (Α 167), στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά, σύμφωνα με το άρθρο 12, καθώς και στις πρόσθετες αμοιβές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές, διενεργείται παρακράτηση με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καταβαλλόμενο ποσό ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια (που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν.2961/2001) (εφεξής Κώδικας) επιβάλλεται φόρος στις περιουσίες που αποκτήθηκαν αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής και στα κέρδη από τυχερά παίγνια, υπόχρεος για την καταβολή του οποίου είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά περιουσία από κάποια από τις αιτίες αυτές . Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 ,κτήση περιουσίας αιτία θανάτου για την επιβολή του φόρου είναι -μεταξύ άλλων και κατεξοχήν- η κτήση από κληρονομία . Στην περίπτωση αυτή και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 η φορολογική υποχρέωση για την καταβολή του φόρου κληρονομιάς γεννιέται κατά τον χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου, με την επιφύλαξη της μετάθεσης του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης από τον νόμο, όπως ειδικότερα ορίζεται στις επιμέρους περιπτώσεις του άρθρου 7 του Κώδικα. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Κώδικα για περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί με κληρονομιά ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας υποχρεώνεται, μετά από αίτηση του υπόχρεου σε φόρο, να χορηγεί σε αυτόν πιστοποιητικό, στο οποίο να φαίνεται η υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς, καθώς και η ολική ή μερική εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ή η απαλλαγή του από αυτές για λόγους που αναφέρονται στον νόμο. Επίσης, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 82 του Κώδικα όταν στην κληρονομία περιλαμβάνονται κινητές αξίες και λοιπά κινητά γενικά πράγματα που έχουν κατατεθεί σε τράπεζες και λοιπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ο φόρος κληρονομιάς που αναλογεί επιμεριστικά στην αξία τους καταβάλλεται πριν από την ανάληψή τους και τη χορήγηση του πιστοποιητικού του άρθρου 105.

4. Επιπλέον, στις αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ σχετικά με τον τύπο και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και την υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, για έκαστο φορολογικό έτος, προβλέπεται ότι για τα αναδρομικά ποσά που αφορούν αποβιώσαντες και τα οποία δηλώνονται από τους κληρονόμους ως στοιχείο της κληρονομιαίας περιουσίας, εφόσον έχουν εισπραχθεί από τους κληρονόμους και όχι από τον αποβιώσαντα, δεν αποστέλλεται αρχείο από τον Φορέα που καταβάλλει τα εν λόγω ποσά, καθώς αυτά δεν εμπίπτουν στην έννοια του εισοδήματος (ενδεικτικά οι Α.1275/2021 και Α.1006/2023 αποφάσεις).

5. Επίσης, όπως έχει διευκρινιστεί από την Διοίκηση, ποσά που αφορούν αυξήσεις μισθού ή σύνταξης θανόντος προσώπου και αναφέρονται σε προγενέστερο του θανάτου του χρονικό διάστημα, καταβάλλονται δε στους κληρονόμους αυτού, αποτελούν κληρονομιαίο στοιχείο και ως εκ τούτου θα υπαχθούν σε φόρο κληρονομιάς. Τούτο, ως άμεση απόρροια της γενικής αρχής του κληρονομικού δικαίου (Α.Κ. άρθρο 1710 επ.) κατά την οποία αντικείμενο κληρονομικής διαδοχής αποτελεί το ενιαίο περιουσιακό σύνολο του αποβιώσαντος, που είναι δεκτικό χρηματικής αποτίμησης, δηλαδή, δικαιώματα και υποχρεώσεις του θανόντος, αλλά και έννομες καταστάσεις και προσδοκίες και γενικά, ενοχικά δικαιώματα και περιουσιακές σχέσεις τούτου. Τα ποσά αυτά, όσον αφορά τους κληρονόμους του θανόντος, δεν συγκεντρώνουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, δηλαδή περιοδικότητα, σταθερή και διαρκώς εκμεταλλεύσιμη πηγή, αντάλλαγμα προσωπικής εργασίας ή άλλης δραστηριότητας ή καρπούς περιουσιακών στοιχείων. Συνεπώς, τα ποσά αυτά για τους κληρονόμους δεν αποτελούν εισόδημα και δεν φορολογούνται για το λόγο αυτό, ούτε υφίσταται υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος κατά την καταβολή τους στους δικαιούχους.

6. Όπως ενημερώθηκε η υπηρεσία μας, ο e-Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ε.Φ.Κ.Α.) μετά την προσκόμιση του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του ν.2961/2001 καταβάλλει στους κληρονόμους των ασφαλισμένων μελών του αναδρομικά ποσά συντάξεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. Ωστόσο, κατά την καταβολή των ποσών προβαίνει σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος είκοσι τοις εκατό (20%) κατ’ επίκληση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 60 του ΚΦΕ και χορηγεί έντυπη βεβαίωση αποδοχών-συντάξεων στο όνομα των κληρονόμων όπου στη στήλη των αναδρομικών συντάξεων αναγράφεται η ένδειξη «ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ».

7. Από τα ανωτέρω, όμως, προκύπτει ότι οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 60 του ΚΦΕ περί διενέργειας παρακράτησης είκοσι τοις εκατό (20%) σε ποσά που καταβάλλονται αναδρομικά βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης ή συλλογικής σύμβασης, αναφέρονται σε εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις κατά το άρθρο 12 του ΚΦΕ. Αντίθετα, οι ως άνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε ποσά που καταβάλλονται μετά θάνατον στους κληρονόμους του ασφαλισμένου καθώς αυτά, ως στοιχείο της κληρονομιαίας περιουσίας, δεν αποτελούν εισόδημα, αλλά υπόκεινται σε φόρο μόνο στο πλαίσιο της κληρονομικής διαδοχής σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, κατά τις οποίες οι δικαιούχοι-κληρονόμοι οφείλουν να υποβάλουν δήλωση φόρου κληρονομίας.

8. Προκειμένου για την επιστροφή του παραπάνω αχρεωστήτως παρακρατηθέντος φόρου, και για λόγους χρηστής διοίκησης, οι κληρονόμοι θα πρέπει να υποβάλλουν, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ.1 του άρθρου 1 της Α.1042/2023 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους που έλαβαν τα σχετικά ποσά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, αναγράφοντας στους κωδ.611-612 («Φόροι για τους οποίους δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση») της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Έντυπο Ε1) το πόσο του φόρου που παρακρατήθηκε από τα ποσά που έλαβαν από τον Ε.Φ.Κ.Α. Η συμπλήρωση των ως άνω κωδικών θα γίνεται βάσει της σχετικής βεβαίωσης για τον παρακρατηθέντα φόρο που τους έχει χορηγηθεί από τη αρμόδια υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α, η οποία και θα πρέπει να προσκομίζεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Περαιτέρω, το σύνολο του χρηματικού ποσού ως στοιχείο της κληρονομιαίας περιουσίας, εφόσον δεν έχει ήδη αναγραφεί, συμπληρώνεται στους κωδικούς 781-782, καθώς δεν εμπίπτει στο εννοιολογικό πεδίο καμίας κατηγορίας εισοδήματος. Οι εν λόγω τροποποιητικές δηλώσεις θα παραλαμβάνονται χωρίς κυρώσεις σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 54 ΚΦΔ (ν. 4987/2022), εφαρμοζόμενων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων του άρθρου 19 του κώδικα αυτού.

Η αρμόδια Δ.Ο.Υ., αφού διενεργήσει έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχει ήδη γίνει επιστροφή ή συμψηφισμός του παραπάνω φόρου στη δήλωση του κληρονόμου, θα προβαίνει σε εκκαθάριση της υποβληθείσας τροποποιητικής δήλωσης, ώστε να συμψηφιστεί ο παρακρατούμενος φόρος.

«e-ΕΦΚΑ: Υπενθύμιση για την επέκταση ασφαλιστικής ικανότητας Μη Μισθωτών ασφαλισμένων για το ασφαλιστικό έτος 2023»: Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ υπενθυμίζει στους μη μισθωτούς (ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους) που δεν έχουν ακόμα κάνει χρήση της ευνοϊκής ρύθμισης για την ανανέωση της ασφαλιστικής τους ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος 2023 να σπεύσουν να το πράξουν έως τις 31 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, υπενθυμίζεται ότι, σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε τα προηγούμενα έτη, όταν για την χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας προϋπόθεση ήταν να μην υπάρχουν αρρύθμιστες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, από πέρυσι –κατ’ εξαίρεση- ισχύει ειδική ρύθμιση που ανανεώθηκε φέτος. Σύμφωνα με αυτήν, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα στους μη μισθωτούς έως τις 31 Μαΐου 2023, ανεξαρτήτως ύπαρξης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Ταυτόχρονα, καλούνται να καταβάλλουν το ποσό που αντιστοιχεί στις ετήσιες εισφορές για το 2022 του κλάδου υγείας της ασφαλιστικής κλάσης που έχουν επιλέξει, προκειμένου να ανανεωθεί η ασφαλιστική τους ικανότητα έως και 29 Φεβρουαρίου 2024.

Αρκεί δηλαδή ένας μη μισθωτός να καταβάλει τις εισφορές του κλάδου υγείας για ένα χρόνο –αναδρομικά για το έτους 2022- προκειμένου να ανανεωθεί η ασφαλιστική του ικανότητα, έστω και αν έχει άλλες ασφαλιστικές οφειλές.

Από την 1η Ιουνίου 2023 όσοι μη μισθωτοί διαπιστώσουν ότι δεν διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα παρά το γεγονός ότι έχουν αποπληρώσει τις κατ’ ελάχιστον αναλογούσες εισφορές εμπρόθεσμα, μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα ηλεκτρονικά-χωρίς την ανάγκη μετάβασης σε υποκατάστημα- στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) στην πλατφόρμα: «Έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας μη Μισθωτών», https://www.efka.gov.gr/el/elegchos-asphalistikes-ikanotetas-me-misthoton και να τους αποδίδεται άμεσα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Σημειώνεται τέλος ότι, όσον αφορά ειδικά στην ασφαλιστική ικανότητα των μακροχρόνια ανέργων αλλά και των εργαζομένων ειδικών κατηγοριών και των μελών των οικογενειών τους, αυτή έχει παραταθεί χωρίς προϋποθέσεις έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024, στο πλαίσιο της πρόνοιας που λαμβάνεται παγίως για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ώστε να έχουν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

«Παράταση αιτήσεων μέχρι την Κυριακή για το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα της ΔΥΠΑ 2023»: Την Κυριακή 28 Μαΐου και ώρα 23:59, λήγει η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο «Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2023» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/kataskenoseis/programmata-kataskenoseon-oaed

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ:

https://www.dypa.gov.gr/paidikes-kataskinwseis

Από την αρθρογραφία της Εβδομάδας που πέρασε, κ.κ. Φωτεινή Μακρή - Κατερίνα Κουσουνή Λογίστριες Α’ Τάξης - Ειδικοί σύμβουλοι αγροτικής φορολογίας και «Εξαρτώμενα μέλη»: Διαβάστε το εξαιρετικά επίκαιρο άρθρο, ενόψει και των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων, των ιδιαίτερα αξιόλογων αρθρογράφων. Η κα. Σωτηρία Ελευθερίου, Λογίστρια Φοροτεχνικός Α' Τάξης μέσα από το πολύ κατατοπιστικό άρθρο της «Επενδύσεις σε ακίνητα (Λογαριασμός 16 Ε.Λ.Π.) Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός για τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων» αναλύει το εν λόγω θέμα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη σημερινή εποχή λόγω της έξαρσης της αγοράς ακινήτων τόσο από ελληνικά όσο και από ξένα κεφάλαια και τη σύσταση πολλών επιχειρήσεων διαχείρισης ακινήτων ως προέκταση του φαινομένου και δίνει στους συναδέλφους ένα πολύ χρηστικό οδηγό για τον ειδικό φόρο ακινήτων.

Από τα εταιρικά επιτεύγματα του Ομίλου της EPSILON NET: «PCS: Ολοκλήρωση εξειδικευμένου έργου στην ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών με την αξιοποίηση της πλατφόρμας «PCS Wealth Management»: Η PCS ΑΕ, μέλος του ομίλου EPSILON NET και κορυφαία εταιρεία παροχής πληροφοριακών συστημάτων για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, ανακοινώνει την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου μετάβασης των back Office λειτουργιών της ΑΕΔΑΚΑ ασφαλιστικών Οργανισμών στην βραβευμένη πλατφόρμα PCS Wealth Management.

Το έργο περιλάμβανε την υιοθέτηση του πληροφοριακού συστήματος της PCS για την καθημερινή διαχείριση & αποτίμηση της αξίας των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, τη μεταφορά ιστορικών δεδομένων & των ενεργών θέσεων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και των αντιστοίχων αυτών classes, τον πλήρη αυτοματισμό της λογιστικής παρακολούθησης αυτών καθώς και ένα σύνολο υπηρεσιών εγκατάστασης υποσυστημάτων, παραμετροποίησης και υποστήριξης. Με τη λύση, η ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών, (η εξειδικευμένη εταιρεία που διαχειρίζεται τα Αμοιβαία Κεφάλαια των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης) βελτιστοποιεί σε ένα ενιαίο περιβάλλον τις back-Office λειτουργίες της αξιοποιώντας το υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας & τις τεχνολογικές δυνατότητες που προσφέρει η πλατφόρμα της PCS.

Η λύση PCS Wealth Management (https://www.pcs.gr/index.php/pcs-wealth-management-2/) βασίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες, ενσωματώνει τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και καλύπτει πλήρως όλες τις λειτουργικές προσδοκίες ικανοποιώντας τις κανονιστικές & θεσμικές απαιτήσεις, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί τους λειτουργικούς κινδύνους και το καθημερινό κόστος του οργανισμού μέσω της αυτοματοποίησης χρονοβόρων και επαναλαμβανόμενων διαδικασιών.

Ο κ. Θεμιστοκλής Χαντζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών, σχολίασε: «Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου συμβάλει στην περαιτέρω βελτιστοποίηση των back Office λειτουργιών του οργανισμού μας υιοθετώντας μια σύγχρονη τεχνολογικά πλατφόρμα, τόσο σε επίπεδο λειτουργικότητας όσο και ασφάλειας. Η άρτια οργάνωση των φάσεων υλοποίησης και η ολοκλήρωση του έργου στο πλαίσιο των χρονικών στόχων & του προϋπολογισμού που είχαμε θέσει, επιβεβαιώνει την επιλογή μας και αποτελεί ορόσημο στην επιτυχημένη και μακροχρόνια συνεργασία μας με την PCS.»

Ο Γιώργος Ξενόφος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, PCS ΑΕ, δήλωσε: «Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτού του έργου επιβεβαιώνει την προσήλωση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας μας στην αξιοποίηση της προηγμένης τεχνολογίας & της επιχειρησιακής τεχνογνωσίας που έχουμε συγκεντρώσει, για να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους Επαγγελματίες Διαχειριστές που εμπιστεύονται τις λύσεις της εταιρείας μας. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που ολοκληρώσαμε και αυτό το έργο σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, εντός του συμφωνημένου προϋπολογισμού και ικανοποιώντας πλήρως τις προσδοκίες της διοίκησης της e-ΕΦΚΑ ΑΕΔΑΚ για αναβάθμιση της καθημερινής λειτουργίας του οργανισμού».

Τέλος της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης και ενόψει της δεύτερης, οι ειδήσεις που κατακλύζουν τη χώρα είναι πολλαπλές και ετερογενείς, μιας και ταυτόχρονα με την επικείμενη νέα εκλογική αναμέτρηση, το κράτος συνεχίζει να λειτουργεί. Δεδομένης και της έναρξης της τουριστικής περιόδου και του ήδη υφιστάμενου κατακλυσμού επισκεπτών των τουριστικών προορισμών, η φορολογική διοίκηση, ως ανεξάρτητη αρχή, έχει να «πολεμήσει» και με την εποχιακή τουριστική φοροδιαφυγή, λαμβάνοντας ποικίλα μέτρα, όχι μόνο επιτόπιων ελέγχων αλλά και μέτρα είσπραξης σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Έτσι λοιπόν, έκανε τον γύρο του Διαδικτύου ένα περιστατικό με έναν πελάτη ο οποίος γευμάτισε σε εστιατόριο στη Μύκονο και την ώρα της πληρωμής του λογαριασμού ζήτησε αντί για απόδειξη να του εκδώσουν τιμολόγιο στο όνομα της εταιρείας του. Όμως, με την έκδοση του τιμολογίου… αποκαλύφθηκε ότι το εστιατόριο είχε οφειλές 50.000 ευρώ. Μετά από αυτό, ο πελάτης ενημερώθηκε περαιτέρω από την ΑΑΔΕ, ότι αν έχει κι άλλες συναλλαγές με το εστιατόριο, θα πρέπει να καταβάλει τα χρήματα στην εφορία και όχι στο κατάστημα. Και αυτό γιατί ο ιδιοκτήτης χρωστούσε 50.000 ευρώ σε ΦΠΑ και είχε ενεργοποιηθεί το μέτρο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων. Το ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση ήταν πως το εστιατόριο και η εταιρεία στην οποία κόπηκε το τιμολόγιο είχαν… τον ίδιο ιδιοκτήτη! Έτσι, ο ίδιος «πελάτης» και ταυτόχρονα και εστιάτορας – ιδιοκτήτης της επιχείρησης μόνο τον μήνα Απρίλιο είχε γευματίσει εννέα φορές στο συγκεκριμένο εστιατόριο και έκανε τζίρο 6.000 ευρώ ζητώντας τιμολόγιο. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από το τιμολόγιο το οποίο εκδόθηκε ηλεκτρονικά και εμφανίστηκε στην πλατφόρμα myDAΤΑ μέσω της οποίας έγινε η διασταύρωση.

Η Ελληνική «φορολογική εφευρετικότητα» σε όλο της το μεγαλείο. Έτσι, για την Εβδομάδα που έρχεται, μετά και την ανακοίνωση της παράταση της ημερομηνίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, ουσιαστικά οι όποιες φορολογικές και εργατικές ειδήσεις θα προέρχονται από την αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή - ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ, από δε τα πολιτικά κόμματα, θα εναλλάσσονται εξαγγελίες, ελπίζουμε στο όριο του εφικτού.

Στο καλοκαιρινό πλέον διήμερο πνευματικής και σωματικής αναγέννησης που ακολουθεί, όπου και αν είστε, με όποιους αγαπημένους σας και αν βρίσκεστε, να έχετε ένα ακόμα υπέροχο Σαββατοκύριακο.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Τέλος επιτηδεύματος, Ειδικός Φόρος Ακινήτων, Αγρότης > Συμβολαιακή καλλιέργεια, ΕΦΑ, Αλλοδαπές τράπεζες, παράταση φορολογικών δηλώσεων, Εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης