19/05/23 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε - Η Εβδομάδα που έρχεται

Τελευταία Εβδομάδα του Μάη πριν τις Εθνικές Εκλογές της Κυριακής στις 21, η Εβδομάδα που πέρασε και φυσικά, δεν υπάρχουν ουσιαστικές οικονομικές ειδήσεις, αλλά οικονομικές υποσχέσεις από όλες τις πλευρές. Αν και οι υποσχέσεις αναφέρονται σε βαθύ χρόνο, σε κάθε περίπτωση εκπλήσσουν. Πως αλλιώς θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τον μέσο μηνιαίο μισθό στο ύψος των 1.500 ευρώ έστω και σε βάθος τετραετίας. Δηλαδή θα μιλάμε για ένα ζευγάρι με μικτές αποδοχές 3.000 ευρώ, ενώ σήμερα δεν μπορούν να αγγίξουν ούτε τα μισά. Μακάρι, αλλά ας μην ξαναμιλήσουμε για πολλά κεράσια και μικρά καλάθια.

Βέβαια, εκτός από τον βωμό της προεκλογικής υπερβολής, υπάρχει πάντα και ο βωμός της προεκλογικής υπόσχεσης του τίποτα. Αναφερόμαστε για άλλη μια φορά στους εργαζόμενους συνταξιούχους. Αυτούς που κάποιος σοφά σκεπτόμενος νους αποφάσισε κάποτε να τους επιβάλλει «ποινή» για την «αμαρτία» της εργασίας τους ενώ είχαν ολοκληρώσει έναν κύκλο εργασιακού βίου και είχαν αξιωθεί συντάξεως γήρατος και τους επέβαλε μείωση του 60% της συντάξεως. Μεταγενέστερα, άλλος σοφός νους, βοηθούντος και της μείωσης της ανεργίας, μείωσε την ποινή στο 30%. Το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί δεν συνέβαινε το ίδιο παλαιότερα, για δεκαετίες όπου και οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι ήταν εξαιρετικά περισσότεροι ελέω σχεδόν καθολικής συνταξιοδότησης μετά από είκοσι πέντε χρόνια εργασίας ειδικά στον Δημόσιο τομέα και η ανεργία ποτέ δεν ήταν μηδενική στην Ελλάδα.

Η νέα προεκλογική προσφορά, αφορά την αναλογική μείωση του 30% της ποινής επί της κύριας και επικουρικής σύνταξης, ανάλογα με τον αριθμό των ημερών εργασίας του συνταξιούχου. Αν δηλαδή κάποιος συνταξιούχος προσφέρει εργασία για δέκα ημέρες τον μήνα, η μείωση θα περιορίζεται στο 10%. Κάποιοι όμως δεν έχουν καμία σχέση με το προφίλ του εργαζόμενου συνταξιούχου σήμερα και γενικά με την αγορά εργασίας. Κατ΄ αρχήν, κανείς δεν θα προσλάμβανε κάποιον συνταξιούχο εξήντα πέντε και άνω ετών, για μερικές μέρες του μήνα, να του προσφέρει τι ακριβώς; Εργασία που να απαιτεί σωματική δύναμη; Στα εξήντα πέντε και βάλε; Μάλλον άτοπο. Άλλο τι; Εργασία γραφείου ανά μία ημέρα το τριήμερο; Προσωπικά δεν γνωρίζουμε καμία τέτοια περίπτωση.

Ο σημερινός εργαζόμενος συνταξιούχος, είναι στην εξαιρετικά συντριπτική του πλειοψηφία, πρώην εργαζόμενος με σημαντικά εκπαιδευτικά διαπιστευτήρια και εργασιακή εμπειρία. Είναι ο καθηγητής ιατρικής, νομικής, οικονομικών, πληροφορικής και ότι άλλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος και μετά την αφυπηρέτησή του από τον Δημόσιο κατά βάση τομέα, παραμένει περιζήτητος. Είναι ο τέως Δημόσιος υπάλληλος των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και ότι άλλο, που οι γνώσεις του σε συσχέτιση με την παραδόξως εξαιρετική παιδία που παρέχει η Δημόσια εκπαίδευση της χώρας και όχι μόνο, τον κάνει «είδος δυσεύρετο» στην ελεύθερη αγορά εργασίας. Δεν παίρνει τη δουλειά κανενός, επειδή κανένας δεν έχει τα συγκεκριμένα προσόντα του, ή όσοι τα έχουν, εργοδοτήθηκαν άμεσα χωρίς κανένα φάσμα ανεργίας. Ο «εργαζόμενος συνταξιούχος» δεν αναφέρεται πια στον κύριο ή την κυρία ο/η οποίος θα κάνει τις νυκτερινές βάρδιες σε κατάστημα all inclusive ή πολύ-ψιλικατζίδικο κατά την Ελληνική, για να βελτιώσει την αναιμικότατη σύνταξη γήρατος. Πιθανώς να υπάρχουν και κάποιες τέτοιες περιπτώσεις, αν και σε εμάς δεν είναι γνωστή καμία. Αντιθέτως, ξέρουμε πλήθος γιατρών μετά τη σύνταξή τους από το Δημόσιο που συνεχίζουν να διατηρούν ιατρεία ως ιδιώτες πλέον. Συνεπώς, ποιανού δουλειά «κλέβουν», δεδομένου ότι οι νέοι γιατροί μας βρίσκονται ευκολότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο παρά στην Ελλάδα.

Οι όλες προεκλογικές προσφορές αυτού του είδους, είναι μάλλον εκτός τόπου και χρόνου και δείχνουν την παντελή άγνοια της αγοράς εργασίας των «συμβούλων» χωρίς ούτε ένα ένσημο εργασίας από τον ιδιωτικό τομέα. Η πραγματικότητα είναι πως ο εργαζόμενος συνταξιούχος είναι πλήρους απασχόλησης, συνεπώς η αναλογική μείωση του 30% επί της σύνταξης αφορά κάποιους μετρημένους στα δάχτυλα, πληρώνει πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές και μάλιστα ιδιαίτερα υψηλές επειδή είναι συνήθως υψηλόμισθος, καταβάλει εισφορές για περίθαλψη 6% άπειρες φορές και ειδικά επί της κύριας συντάξεως, επί της επικουρικής, επί του μισθού του, επί τυχόν τίτλων κτήσης, λες και θα του διατεθεί αποκλειστικά ένας θάλαμος νοσοκομείου αν χρειαστεί. Επιπλέον, φορολογείται με εξαιρετικά μεγάλο μέσο συντελεστή φόρου εισοδήματος, επειδή, σύνταξη, μισθός, κέρδη από ατομική επιχείρηση, εισοδήματα από τίτλους κτήσης, συναθροίζονται και φορολογούνται όλα μαζί με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε. Συνεπώς, καλά τα προεκλογικά πυροτεχνήματα, μόνο που σβήνουν γρήγορα.

Άργησε, αλλά όπως πάντα, πιστό στο φορολογικό ραντεβού του «Το νέο έντυπο Ν για το φορολογικό έτος 2022»: Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1063/2023 σχετικά με τον τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.

«Έντυπο Ν: Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογικού έτους 2022»: Δημοσιεύθηκε η Ε.2034/2023 εγκύκλιος που αφορά στην παροχή οδηγιών για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2022.

Περιεχόμενο της εγκυκλίου είναι η αναλυτική αναφορά στα εισοδήματα που καταχωρούνται στους κωδικούς του εντύπου Ν. Ειδικότερα, η εγκύκλιος διαρθρώνεται στις ακόλουθες ενότητες:

Ι. Γενικά (παρ. 1 – 2),

ΙΙ. Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων – Συμπλήρωση πινάκων (παρ. 3 – 87)

ΙΙΙ. Εκκαθάριση φόρου (παρ. 88 – 103)

IV. Κωδικοί που συμπληρώνονται από τις τραπεζικές επιχειρήσεις (παρ. 104 – 105)

Η εγκύκλιος αφορά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες του άρθρου 45 του ν.4172/2013 (Κώδικα Φορολογία Εισοδήματος – Κ.Φ.Ε.).

«Φορολογικές δηλώσεις 2023: Σε λειτουργία η υποβολή για Νομικά πρόσωπα»: Σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων από την ΑΑΔΕ.

Α. Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε:

 • την αρχική εκπρόθεσμη ή εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για τα φορολογικά έτη 2014 και εφεξής.
 • την τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για τα φορολογικά έτη 2014 και εφεξής.
 • το έντυπο Ε2 (αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας).
 • το έντυπο Ε3 (κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα).

Β. Προσυμπλήρωση εντύπου Ε3

Από το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής, εμφανίζονται προσυμπληρωμένες οι κατηγορίες εσόδων και εξόδων βάσει των δεδομένων που έχουν διαβιβαστεί και χαρακτηριστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Τα προσυμπληρωμένα ποσά δύνανται να τροποποιούνται από τον φορολογούμενο.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προθεσμίες

Έντυπο Ν

Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 6ου μήνα, από το τέλος του φορολογικού έτους.

Εξαιρέσεις:

Σε περίπτωση διακοπής εργασιών, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από τη διακοπή.

Σε περίπτωση εκκαθάρισης επιχείρησης:

α) Για την περίοδο από την αρχή του φορολογικού έτους μέχρι την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη της εκκαθάρισης, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του 6ου μήνα από την έναρξη της εκκαθάρισης.

β) Σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους (πέραν των 12 μηνών), υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους, μέσα σε 1 (ένα) μήνα από τη λήξη του, επιφυλασσόμενης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως με τη λήξη της εκκαθάρισης.

Η οριστική δήλωση εκκαθάρισης υποβάλλεται μέσα σε 1 (ένα) μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης.

Προσοχή!

Έντυπο Ν

Θα πρέπει να ελέγχετε την ορθή μεταφορά του προσυμπληρωμένου κωδικού [090] με το ποσό των παρακρατηθέντων φόρων στη δήλωση. Επίσης οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλλει χειρόγραφες δηλώσεις θα πρέπει να ελέγχουν την ορθή μεταφορά της προκαταβολής φόρου και της ζημίας προηγουμένων χρήσεων. Σε περίπτωση λάθους θα πρέπει να απευθυνθείτε έγκαιρα στη ΔΟΥ, για τη σχετική διόρθωση.

Από τις λοιπές οικονομικές, φορολογικές, εργατικές και άλλες συναφείς ειδήσεις της Εβδομάδας που πέρασε, τελευταίας προεκλογικής Εβδομάδας «myPROPERTY: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες για πολίτες και συμβολαιογράφους»: Με νέες ψηφιακές υπηρεσίες και δυνατότητες για τη διευκόλυνση πολιτών και συμβολαιογράφων, εμπλουτίζεται το myPROPERTY.

Πρόκειται για περιπτώσεις, όπως: τα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων, που γίνονται μετά από προσύμφωνο, οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, όταν δεν προκύπτει φόρος ή αυτός έχει εξοφληθεί.

Ειδικότερα δύο νέες Αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, προσφέρουν από αύριο, Τρίτη, 16 Μαΐου:

 • Επέκταση της ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων από τους συμβολαιογράφους, όταν πρόκειται για σύνταξη του οριστικού συμβολαίου για τη μεταβίβαση ακινήτου, μετά από προσύμφωνο. Προϋπόθεση είναι το οριστικό συμβόλαιο να μην απέχει πάνω από δύο χρόνια από το προσύμφωνο.
 • Κατάργηση του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του ν. 2961/2001 στις δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής που εκδίδονται μέσω του myPROPERTY, όταν από αυτές δεν προκύπτει φόρος ή αυτός έχει εξοφληθεί. Αντί αυτού, χρησιμοποιείται η ψηφιακή δήλωση, η οποία αντλείται από την πλατφόρμα myPROPERTY, συνοδευόμενη από μια απλή υπεύθυνη δήλωση για τη μη μεταβολή των στοιχείων.

Ο κ. Πιτσιλής, δήλωσε: «Η ψηφιοποίηση στις φορολογίες Κεφαλαίου συνεχίζεται και ταυτόχρονα μας δίνει τη δυνατότητα να αλλάζουμε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Το myPROPERTY βοηθά τους επαγγελματίες και τους πολίτες να κάνουν πιο εύκολα τις συναλλαγές ακινήτων».

«Παράταση αδειών έως 31.5.2023»: Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ:

Λόγω του μεγάλου όγκου εργασιών που εξυπηρετούνται από τα λογιστικά γραφεία της χώρας αυτό το διάστημα και προκειμένου να ομαλοποιηθεί η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που συνδέονται με τις υποχρεώσεις των εργοδοτών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ:

1. Δίνεται παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας άδειες για τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο – Μάρτιο – Απρίλιο έτους 2023 μέχρι και 31/5/2023.

2. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του εντύπου Ε11 «ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ» έως και 31/5/2023.

«Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Οδηγίες για τη συμπλήρωση των ποσών στο Ε1»: Με προσθήκη δύο νέων ερωτήσεων-απαντήσεων στο αρχείο των συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων η ΑΑΔΕ δίνει διευκρινίσεις σχετικά με τη συμπλήρωση ποσών της επιστρεπτέας προκαταβολής στο έντυπο Ε1.

Οι νέες ερωταπαντήσεις είναι οι ακόλουθες:

54. Ε Σε ποιον κωδικό του εντύπου Ε1 συμπληρώνεται το συνολικό ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής που εισπράχθηκε από επιχειρήσεις εντός του φορολογικού έτους 2022;

Α Ποσά που εισπράχθηκαν εντός του έτους 2022 ως προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού, προσυμπληρώνονται στην αντίστοιχη περίπτωση του κωδικού 781-782 «Χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές κλπ» του εντύπου Ε1.

55. Ε Με ποιον τρόπο και πότε δηλώνεται στο έντυπο Ε1 το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο εντός του έτους 2022 από τις επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής;

Α Το ποσό της ενίσχυσης με την μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής το οποίο επιστρέφεται από τις επιχειρήσεις εντός του έτους 2022 (καταβληθέν ποσό), συμπληρώνεται στους κωδ. 727-728 του εντύπου Ε1 «…η) για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων οποιασδήποτε μορφής», δεδομένου ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή αντιμετωπίζεται ως κρατικό δάνειο σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τη ΣΛΟΤ 957/2020 (σχετ. Ε.2046/2022 εγκύκλιος).

«Υποβολή χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην ΤτΕ εντός 20 ημερών από την έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση»: Η υποβολή των στοιχείων πραγματοποιείται εντός 20 ημερών από την έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση του νομικού προσώπου.

 • Η υποβολή είναι αναγκαία για τη διενέργεια πιστοληπτικών αξιολογήσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος για σκοπούς πιστοδοτικών πράξεων του Ευρωσυστήματος.
 • Οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις διενεργούνται κυρίως για χρήση του Ευρωσυστήματοςστο πλαίσιο της διευκόλυνσης της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε τραπεζική χρηματοδότηση.
 • Το τελικό αποτέλεσμα των αξιολογήσεων δεν διατίθεται σε τρίτους.

Η Τράπεζα της Ελλάδος υπενθυμίζει την υποχρέωση υποβολής των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2022 από τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη Πράξη Διοικητή Αριθ. 2682/03.06.2019, όπως τροποποιήθηκε με τη Πράξη Διοικητή Αριθ. 2690/12.04.2023.

Ειδικότερα, τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, οι κινητές αξίες των οποίων έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, υποχρεούνται να υποβάλλουν τα ως άνω στοιχεία στην Τράπεζα της Ελλάδος ταυτόχρονα με την κατά το ν. 3556/2007 δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής τους έκθεσης στην οικεία αγορά αξιών. Η υποβολή των ως άνω στοιχείων είναι αναγκαία, μεταξύ άλλων, για τη διενέργεια πιστοληπτικών αξιολογήσεων από το Εσωτερικό Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Επιχειρήσεων (ΕΣΠΑΕ) της Τράπεζας της Ελλάδος για σκοπούς πιστοδοτικών πράξεων του Ευρωσυστήματος.

Για τις επιχειρήσεις που συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) έχουν αναρτηθεί στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος τα αναθεωρημένα υποδείγματα προς υποβολή για την εταιρική χρήση 2022, μαζί με τις τεχνικές οδηγίες. Τα νέα υποδείγματα είναι προσαρμοσμένα σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority - ESMA) για την παροχή επιπλέον πληροφόρησης σχετικά με τις περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Υπενθυμίζεται ότι το Κεντρικό Γραφείο Ισολογισμών της Τράπεζας της Ελλάδος είναι αρμόδιο για τη συλλογή εξειδικευμένης στατιστικής πληροφόρησης για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των νομικών προσώπων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Πράξη Διοικητή Αριθ. 2682/03.06.2019. Επισημαίνεται ότι η ζητούμενη εξειδικευμένη στατιστική πληροφόρηση έχει σκοπό όχι μόνον την κάλυψη τακτικών και έκτακτων αναγκών ανάλυσης, αλλά και την υποστήριξη της άσκησης νομισματικής πολιτικής για την παροχή ρευστότητας στα Πιστωτικά Ιδρύματα, και συμβάλει στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ).

Περισσότερες πληροφορίες:

Ή Τράπεζα της Ελλάδος, από την 1ηΑπριλίου2023, εφαρμόζει το Εσωτερικό Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Επιχειρήσεων (ΕΣΠΑΕ-GR ICAS), σε αντικατάσταση της πιστοληπτικής διαβάθμισης τρίτων φορέων (RTs).Το ΕΣΠΑΕ (GR ICAS) έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ως αποδεκτό σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης των περιουσιακών στοιχείων (και ειδικότερα των δανειακών απαιτήσεων) που γίνονται αποδεκτά ως ασφάλεια για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος (Eurosystem credit assessment framework - ECAF) σύμφωνα με τα κριτήρια καταλληλότητας του πλαισίου άσκησης νομισματικής πολιτικής. Το τελικό αποτέλεσμα των πιστοληπτικών αξιολογήσεων δεν διατίθεται σε τρίτους, η δε πιστοληπτική αξιολόγηση διενεργείται κυρίως για χρήση του Ευρωσυστήματος, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης της απρόσκοπτης πρόσβασης των επιχειρήσεων σε τραπεζική χρηματοδότηση προς όφελος της πραγματικής οικονομίας.

Σχετικός σύνδεσμος:

Μπορείτε εδώ να βρείτε τις Συνοπτικές Οδηγίες, Γενικές Τεχνικές Οδηγίες και τα αρχεία προς υποβολή, με τις αντίστοιχες αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης για κάθε τύπο Υποδείγματος.

«Έναρξη υποβολής Δηλώσεων ΟΣΔΕ 2023 στο Gov.gr»: Μετά την έκδοση των πρώτων βασικών αποφάσεων εφαρμογής της Νέας ΚΑΠ, παρουσιάσθηκε σήμερα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τίθεται σε λειτουργία στο GOV.gr, η δημόσια ψηφιακή πύλη για την υποβολή της Ενιαίας Αίτηση Ενίσχυσης για όλους τους αιτούντες και δικαιούχους αγρότες έτους 2023 – ΟΣΔΕ 2023.

Πρόσβαση στην ψηφιακή εφαρμογή στο GOV.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση, https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-agrotikes-anaptuxes-kai-trophimon/organismos-pleromon-kai-elegkhou-koinotikon-eniskhuseon-prosanatolismou-kai-eggueseon-opekepe/eae μπορούν να έχουν όλοι οι κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων με βάση τους κωδικούς TAXIS.

«e-ΕΦΚΑ: Επιστροφή εισφορών ύψους 20,3 εκατ. ευρώ σε χιλιάδες επαγγελματίες»: Σήμερα Παρασκευή, 19 Μαΐου 2023, πραγματοποιείται η πρώτη από μια σειρά καταβολών, ύψους 20.334.737,50 ευρώ, που αφορά στην επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, κλάδων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, για τα έτη 2019 και 2020 σε χιλιάδες επαγγελματίες.

Συγκεκριμένα, αφορά σε δικηγόρους με έμμισθη εντολή του ιδιωτικού τομέα και των Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτούς μηχανικούς, καθώς και υγειονομικούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. & Ι.Δ.Ο.Χ.), οι οποίοι:

 • υπέβαλαν αίτηση, μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας, μέχρι 02/05/2023,
 • δεν έχουν από οποιανδήποτε αιτία οφειλή προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. βεβαιωμένη στο Κ.Ε.Α.Ο. και
 • απασχολήθηκαν την ανωτέρω χρονική περίοδο σε έναν εργοδότη.

Σε αυτή την πρώτη καταβολή, το ανώτατο επιστρεφόμενο ποσό που θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των 6.810 δικαιούχων ανέρχεται στα 13.738,61 ευρώ.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. συνεχίζουν την επεξεργασία των αιτήσεων των λοιπών κατηγοριών δικαιούχων, καθώς και όσων υποβλήθηκαν από 03/05/2023 και μετέπειτα, προκειμένου να αποδοθούν τα αντίστοιχα ποσά με την ίδια διαδικασία σε επόμενη καταβολή.

«Παροχή σε είδος: Διευκρινίσεις για την παραχώρησης κατοικίας σε εργαζόμενους»: Δημοσιεύθηκε η Εγκύκλιος Ε.2035/2023 με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις ως προς τη φορολογική μεταχείριση της παραχώρησης κατοικίας σε εργαζόμενους από φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα λόγω πρόσκαιρης μετακίνησης αυτών στο πλαίσιο της εργασίας τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4172/2013 (Α΄167).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 13 ΚΦΕ, πέραν των αναφερόμενων περιπτώσεων στην ΠΟΛ. 1219/2014 εγκύκλιο, δεν καταλαμβάνει και την παραχώρηση κατοικίας σε εργαζόμενους, από φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, στις περιπτώσεις πρόσκαιρης μετακίνησης αυτών σε άλλη εγκατάσταση του εργοδότη, για προσδιορισμένο χρόνο στο πλαίσιο της εργασίας τους, για τις ανάγκες του εργοδότη και κατ’ εντολή του, όπως ενδεικτικά στην περίπτωση μετακίνησης εργαζομένου για την κάλυψη αναγκών της επιχείρησης προς αναπλήρωση άλλου υπαλλήλου λόγω απουσίας με άδεια κύησης ή/και ανατροφής τέκνου, ασθένειας ή για την κάλυψη εποχικών ή έκτακτων αναγκών της επιχείρησης. Διάφορη είναι η περίπτωση της παραχώρησης κατοικίας σε εργαζόμενους που μετακινούνται σε άλλο τόπο για να αναλάβουν θέση διευθυντικού στελέχους, η οποία καταλαμβάνεται από τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 13 ΚΦΕ και η αγοραία αξία της παροχής αυτής φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία.

Από την αρθρογραφία της Εβδομάδας που πέρασε, κ.κ. Νικόλαος Παπαγιάννης - Οικονομολόγος, Γιώργος Παπαδόπουλος, Φοροτεχνικός - Οικονομολόγος, MSc και «Κλείσιμο χρήσης για τις οντότητες της παρ. 2α και 2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014»: Όπως αναφέρουν οι αρθρογράφοι «Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (οντότητες της παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν.4308/2014) όταν εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων δύνανται, εναλλακτικά των υποδειγμάτων Β.1.1 ή Β.1.2 (Ισολογισμός) και Β.2 (Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Β.2.1 ή Β.2.2) του παραρτήματος Β του Ν.4308/2014, να καταρτίζουν συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από άλλη νομοθεσία.». Δείτε την εκτενή και τεκμηριωμένη ανάλυση των κυρίων Νικόλαου Παπαγιάννη και Γιώργου Παπαδόπουλου, ενός άρθρου που έχει δημοσιευθεί στο τεύχος Απριλίου 2023 του περιοδικού Epsilon7.

Παρασκευή σήμερα, δυο ημέρες πριν από τις Εθνικές Εκλογές και συνεπώς, η Εβδομάδα που έρχεται θα αφορά την ανάλυση του εκλογικού αποτελέσματος.

Από τις οικονομικές ειδήσεις που αλιεύσαμε, ακόμα ένα θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε ουκ ολίγες φορές. Η δαιμονοποίηση του έγχαρτου χρήματος και ειδικά των μεγάλων χαρτονομισμάτων. Ένα αμοραλιστικό μέσο το οποίο κατά κάποιους, είναι υπεύθυνο για κάθε αξιόποινη πράξη ή για κάθε εγκληματική ενέργεια στον πλανήτη. Σαν να λέμε ότι το μαχαίρι δεν είναι ένα χρηστικό εργαλείο, αλλά μπορεί να γίνει μέσο αφαίρεσης ζωής. Μόνο που δεν φταίει φυσικά το μέσο, αλλά αυτός που το κατέχει.

Αναλύσαμε διεξοδικά ότι η εξαιρετική μείωση του πραγματικού χρήματος και η αντικατάστασή του με «πλαστικό», εκτός των θετικών, εμπεριέχει και αυξημένη μόχλευση άρα αυξημένο πληθωρισμό, υπερκατανάλωση σε οικονομούντα άτομα που δεν έχουν τη δυνατότητα και γενικά, επειδή δεν αποτελεί μια καθολική παραδοχή, άμεσα υφίστανται άλλες αξίες που αντικαθιστούν κάποια συγκεκριμένη. Εξάλλου, ο αντιπραγματισμός με την έννοια και του θησαυρισμού εκτός τραπεζικού περιβάλλοντος (κοσμήματα, έργα τέχνης κλπ.), είναι πάντα εφικτός για όποιον θέλει να δράσει αναλόγως.

Έτσι, περισσότερα από τα μισά ελβετικά μετρητά τα οποία κυκλοφορούν ανά τον κόσμο περίπου 50 δισ. ελβετικά φράγκα (56 δισ. δολ.) είναι σε χαρτονομίσματα των 1.000 φράγκων, με μεγάλο μέρος τους να βρίσκεται πιθανότατα εκτός Ελβετίας, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κεντρικής τράπεζας της χώρας, SNB, Martin Schlegel, όπως αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg.

«Υποθέτουμε ότι μεγάλο μέρος τους κυκλοφορεί και στο εξωτερικό, ως μέσο απόθεσης αξίας», σημείωσε ο Schlegel στην Die Volkswirtschaft. «Αυτό αποτελεί κομπλιμέντο και ψήφο εμπιστοσύνης τόσο στην Ελβετία όσο και στην SNB: οι άνθρωποι εμπιστεύονται τα χρήματά μας, θεωρώντας ότι θα διατηρήσουν την αξία τους.».

Το χαρτονόμισμα των 1.000 ελβετικών φράγκων είναι ένα από τα πλέον πολύτιμα στον κόσμο. Στην ευρωζώνη, η πεποίθηση ότι τα μεγάλα χαρτονομίσματα διευκολύνουν την εγκληματική δραστηριότητα οδήγησε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να σταματήσει την εκτύπωση του χαρτονομίσματος των 500 ευρώ το 2019. Η SNB δεν έχει ανάλογα σχέδια για το μεγαλύτερο σε αξία ελβετικό χαρτονόμισμα.

Η συνολική αξία όλων των ελβετικών τραπεζογραμματίων έχει αυξηθεί «σημαντικά» σε άνω των 90 δισ. φράγκων, πρόσθεσε ο Schlegel. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Για το επόμενο διήμερο εκλογικού οργασμού, ότι και αν σοφά αποφασίσετε και όποιους θεωρείτε άξιους να στηρίξετε, ΚΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ και ΚΑΛΗ ΨΗΦΟ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εργασιακή εβδομάδα