09/05/23 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Επιχειρηματικά

ΣΕΒΕ: Ξεπέρασαν τα €13,5 δισ. οι ελληνικές εξαγωγές στο α’ τρίμηνο του 2023

Σε ιδιαίτερα θετικά επίπεδα κινήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές στο α’ τρίμηνο του 2023 αφού ξεπέρασαν τα €13,5 δισ. και σημείωσαν αύξηση κατά 17,8% έναντι του α’ τριμήνου του 2022. Αντίστοιχα, σημαντική μείωση της τάξης των €1,7 δισ. ευρώ, δηλαδή 19,0%, κατέγραψε το εμπορικό έλλειμμα. Ωστόσο, παρά τη συνολικά θετική εικόνα, αξίζει να επισημανθεί πως ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών βαίνει μειούμενος καθώς από 30,2% τον Ιανουάριο 2023 (y-o-y) και 19,9% τον Φεβρουάριο 2023 (y-o-y), τον Μάρτιο 2023 ανήλθε σε 5,7% (y-o-y). Αναλυτικά, με βάση τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και την επεξεργασία του ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, η αξία των ελληνικών εξαγωγών τον Μάρτιο του 2023 ανήλθε σε €4.800,8 εκατ. έναντι €4.540,3 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2022, με την αύξηση να ανέρχεται σε €260,5 εκατ., δηλαδή 5,7%. Οι εισαγωγές κινήθηκαν, επίσης, ανοδικά (€293,8 εκατ., δηλαδή 4,1%) και από €7.090,2 εκατ. πέρυσι ανήλθαν σε €7.384,0 εκατ. φέτος. Το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα ύψους €2.583,2 εκατ., αυξημένο οριακά κατά €33,3 εκατ., δηλαδή 1,3% συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2022.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Μάρτιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Μαρ 23*

Μαρ 22*

Διαφορά 23/22

ΕΤ 23/22

Εξαγωγές

4.800,8

4.540,3

260,5

5,7%

Εισαγωγές

7.384,0

7.090,2

293,8

4,1%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-2.583,2

-2.549,9

-33,3

1,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Αν χαρτογραφήσουμε τις εμπορευματικές μας συναλλαγές χωρίς τα πετρελαιοειδή, βλέπουμε πως η πορεία τους είναι ακόμη καλύτερη, καθώς οι εξαγωγές κατέγραψαν αύξηση κατά 13,0%, δηλαδή €406,5 εκατ. και έφτασαν τα €3.530,1 εκατ. και οι εισαγωγές αύξηση κατά 3,2%, δηλαδή €168,1 εκατ. και έφτασαν τα €5.455,9 εκατ. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα άνευ πετρελαιοειδών μειώθηκε κατά 11,0%, δηλαδή €238,4 εκατ. και έφτασε τα €1.925,8 εκατ.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Μάρτιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Μαρ 23*

Μαρ 22*

Διαφορά 23/22

ΕΤ 23/22

Εξαγωγές

3.530,1

3.123,6

406,5

13,0%

Εισαγωγές

5.455,9

5.287,8

168,1

3,2%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-1.925,8

-2.164,2

238,4

-11,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σημαντική αύξηση κατά €2.073,1 εκατ., δηλαδή 17,8%, κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές στο α’ τρίμηνο του 2023, καθώς ανήλθαν σε €13.713,3 εκατ. φέτος έναντι €11.640,2 εκατ. πέρυσι. Η αξία των εισαγωγών κατέγραψε μικρή αύξηση και από €20.554,2 εκατ. πέρυσι ανήλθε σε 20.933,9 εκατ. φέτος (€397,7 εκατ., δηλαδή 1,8%), ενώ το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 19,0%, δηλαδή €1.693,4 εκατ. και ανήλθε σε €7.220,6 εκατ. Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ήταν αυξημένες κατά 12,7% (δηλαδή €1.057,5 εκατ.) και ανήλθαν σε €9.359,4 εκατ., και οι εισαγωγές αυξημένες κατά 2,1% (δηλαδή €307,5 εκατ.) και ανήλθαν σε €14.844,6 εκατ.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Μάρτιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν-Μαρ 23*

Ιαν-Μαρ 22*

Διαφορά 23/22

ΕΤ 23/22

Εξαγωγές

13.713,3

11.640,2

2.073,1

17,8%

Εισαγωγές

20.933,9

20.554,2

379,7

1,8%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-7.220,6

-8.914,0

1.693,4

-19,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Οριακή μείωση κατέγραψαν οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων (€8,6 εκατ., δηλαδή 0,4%), ενώ ανάλογη πορεία είχαν οι εξαγωγές πρώτων υλών (μείωση €25,2 εκατ., δηλαδή 4,8%) και μη ταξινομημένων προϊόντων (μείωση €22,0 εκατ., δηλαδή 12,7%). Αντίθετα, οι υπόλοιποι κλάδοι κατέγραψαν αύξηση εξαγωγών. Συγκεκριμένα, ανοδική πορεία κατέγραψαν οι εξαγωγές τροφίμων (€256,9 εκατ., δηλαδή 15,8%), χημικών (€220,2 εκατ., δηλαδή 14,5%), μηχανημάτων και οχημάτων (€140,3 εκατ., δηλαδή 12,0%), διάφορων βιομηχανικών (€116,9 εκατ., δηλαδή 15,0%), λιπών και ελαίων (€389,5 εκατ., δηλαδή 181,9%) και ποτών και καπνών (€70,0 εκατ., δηλαδή 30,2%).

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Μάρτιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν-Μαρ 23*

Ιαν-Μαρ 22*

Διαφορά 23/22

ΕΤ 23/22

Πετρελαιοειδή

4.390,7

3.456,9

933,8

27,0%

Βιομηχανικά

1.937,3

1.945,9

-8,6

-0,4%

Τρόφιμα

1.879,5

1.622,6

256,9

15,8%

Χημικά

1.738,6

1.518,4

220,2

14,5%

Μηχ/τα-Οχήματα

1.314,4

1.174,1

140,3

12,0%

Διαφ. Βιομηχανικά

898,4

781,5

116,9

15,0%

Λίπη-Έλαια

603,7

214,2

389,5

181,9%

Πρώτες Ύλες

497,7

522,9

-25,2

-4,8%

Ποτά-Καπνά

302,0

232,0

70,0

30,2%

Μη ταξινομημένα

151,1

173,1

-22,0

-12,7%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**

9.322,7

8.184,6

1.138,1

13,9%

Σύνολο**

13.713,4

11.641,6

2.071,8

17,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Μάρτιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Μαρ 23*

Μαρ 22*

Διαφορά 23/22

ΕΤ 23/22

Πετρελαιοειδή

1.281,4

1.474,9

-193,5

-13,1%

Βιομηχανικά

729,9

754,6

-24,7

-3,3%

Τρόφιμα

727,9

592,5

135,4

22,9%

Χημικά

648,4

586,1

62,3

10,6%

Μηχ/τα-Οχήματα

535,9

449,0

86,9

19,3%

Διαφ. Βιομηχανικά

324,2

290,7

33,5

11,5%

Λίπη-Έλαια

196,1

81,8

114,3

139,8%

Πρώτες Ύλες

181,9

165,4

16,5

10,0%

Ποτά-Καπνά

119,5

89,6

29,9

33,4%

Μη ταξινομημένα

55,5

56,6

-1,1

-1,9%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**

3.519,3

3.066,1

453,2

14,8%

Σύνολο**

4.800,7

4.541,0

259,7

5,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Στα κράτη μέλη της ΕΕ (27) απεστάλη το 58,1% των ελληνικών προϊόντων αξίας περίπου €8,0 δισ. ενώ το 41,9% (περίπου €5,7 δισ.) απεστάλη στις Τρίτες Χώρες. Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτέλεσαν τους σημαντικότερους προορισμούς για τα ελληνικά αγαθά με τα ποσοστά να διαμορφώνονται σε 66,9% για την ΕΕ (27) και σε 33,1% για τις Τρίτες Χώρες.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΣΕΒΕ, ελληνικές εξαγωγές