05/04/23 | Αρχική > Αρθρογραφία > Η Συνέντευξη του Μήνα

Β. Καµπάνης: «Λερναία Ύδρα» τα προβλήµατα του κλάδου λογιστών/φοροτεχνικών

Ττελωνειακές ρυθµίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισµό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηµατικότητας», γνωστό ως «πολυνοµοσχέδιο», είναι ένα από τα τελευταία νοµοθετήµατα που ψήφισε η παρούσα Βουλή, η οποία ως γνωστόν οδεύει προς λήξη εργασιών, λόγω της προκήρυξης των εθνικών εκλογών. Το πολυνοµοσχέδιο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον λογιστών και επιχειρηµατιών, καθώς περιέχει πλήθος σηµαντικών ρυθµίσεων που αφενός αφορούν τον µεγαλύτερο αριθµό των φυσικών και νοµικών προσώπων, αφετέρου, παρότι πρόκειται για θετικές ως επί το πλείστον διατάξεις, ορισµένα τους σηµεία έχουν προκαλέσει αντιδράσεις.

Για την αποσαφήνιση των επίµαχων ρυθµίσεων και για την καταγραφή της ολοκληρωµένης άποψης των λογιστών/φοροτεχνικών ζητήσαµε τις θέσεις του Προέδρου της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κυρίου Βασίλη Καµπάνη. Είναι γνωστό πως η Πανελλήνια Οµοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελµατιών έχει επανειληµµένα καταθέσει τις απόψεις της στο Υπουργείο Οικονοµικών για όλα τα ζητήµατα που απασχολούν τον κλάδο, στα οποία ο κ. Βασίλης Καµπάνης κάνει εκτενή αναφορά στη συνέντευξή του στο Epsilon7.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο Κλάδος των Λογιστών – Φοροτεχνικών είναι πολλά. Ακόµα και όταν φαίνεται να δίνεται λύση σε κάτι, είτε δεν δίνονται ολοκληρωµένες λύσεις (π.χ. άρθρο 93 του Ν.4764/2020 που καλύπτει ασθένεια και θάνατο λογιστή – φοροτεχνικού µόνο από κορωνοϊό), είτε σαν τη Λερναία Ύδρα δηµιουργούνται καινούρια (όπως π.χ. ο Ν.4557/2018: Λήψη µέτρων δέουσας επιµέλειας, αλλά και τα πολλαπλά προβλήµατα που προέκυψαν µε τη βίαιη εφαρµογή του ΕΡΓΑΝΗ 2)». Και προσθέτει: «Όλα αυτά που ζητάµε είναι απαραίτητα για να συνεχίσουµε απρόσκοπτα και χωρίς κωλύµατα να εξυπηρετούµε τους πελάτες µας και κατ’ επέκταση το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον της Χώρας».

Ε7 | Με δεδοµένο ότι µεγάλο µέρος των συµπολιτών µας φορολογουµένων οφείλει ποσά εντός ή εκτός ρύθµισης, θεωρείτε ότι η παρούσα ρύθµιση δίνει ικανοποιητική λύση στους οφειλέτες;

Αν και εκ πρώτης όψεως η ρύθµιση µοιάζει θετική, εν τέλει, έτσι όπως είναι ορισµένη επί της παρούσης στο πολυνοµοσχέδιο, υπάρχουν φόβοι πως δεν θα έχει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.

Για να εξηγήσω, όπως αναφέραµε και στις προτάσεις που καταθέσαµε από κοινού η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. µε τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., δεν υπάρχει µέριµνα για τα ποσά που την 01/11/19 ήταν σε ρύθµιση και στη συνέχεια η ρύθµιση αυτή χάθηκε διότι τα ποσά αυτά δεν µπόρεσαν ποτέ να ενταχθούν σε ρυθµίσεις. Επιπλέον, οφειλές που δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδηµίας (2021-2022), κυρίως από επιχειρήσεις που ήταν σε καθεστώς αναστολής, επίσης δεν µπόρεσαν να ενταχθούν σε κάποια ρύθµιση. Σε γενικές γραµµές, έτσι όπως είναι διαµορφωµένο το πλαίσιο οφειλών προς ρύθµιση στο ψηφισθέν νοµοσχέδιο, φαίνεται ότι το µεγαλύτερο µέρος των οφειλετών θα αναγκαστούν να µπουν σε περισσότερες από µια ρυθµίσεις. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να καταβάλουν εφάπαξ τουλάχιστον 4-5 µηνιαίες δόσεις και επιπροσθέτως τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους. Δεδοµένου ότι µε βάση τις έρευνες του Ι.Μ.Ε. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. το 28% των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων δεν έχει ρευστά διαθέσιµα, και περίπου το 20% έχει πολλαπλές ληξιπρόθεσµες οφειλές, αντιλαµβάνεστε ότι ένα πολύ µεγάλο µέρος των οφειλετών είτε δεν θα µπορέσει να ενταχθεί στο νέο πλαίσιο ρυθµίσεων, είτε θα το απωλέσει πολύ γρήγορα.

Για αυτούς τους λόγους λοιπόν, προτείναµε να δοθεί η δυνατότητα να ενταχθούν όλες οι οφειλές, παλιές και νέες, σε µία ενιαία ρύθµιση, µε κλιµακωτή έκπτωση-διαγραφή, ανάλογα µε τις δόσεις, επί των προστίµων και προσαυξήσεων που βαρύνουν τις συνολικές προς ρύθµιση οφειλές.

Εννοείται βεβαίως, πως τα ανωτέρω δεν αναφέρονται µόνο για τη ρύθµιση οφειλών προς την εφορία, αλλά και για τις ασφαλιστικές οφειλές, και για τις οφειλές προς τους Ο.Τ.Α..

Για να µη µακρηγορήσω περισσότερο, θα αναφέρω επιγραµµατικά κάποιες από τις υπόλοιπες προτάσεις στο θέµα των ρυθµίσεων, όπως τις καταθέσαµε, και θεωρούµε ότι θα δώσουν πραγµατικά ικανοποιητικές λύσεις στους οφειλέτες:

Εφόσον δεν υιοθετήθηκε τελικά η πρόταση µας για ένταξη σε ρύθµιση 120 δόσεων όλων των ληξιπρόθεσµων οφειλών και για λόγους που θα επέτρεπαν οµαλότερη µετάβαση σε αναπτυξιακές πολιτικές, ιδανικό θα ήταν να ενταχθεί το σύνολο των ληξιπρόθεσµων οφειλών (και αυτών που δηµιουργήθηκαν πριν την 1/11/2021) στη νέα ρύθµιση των 72 δόσεων.

Όσο αφορά το άρθρο 6 σχετικά µε τις επιβαρύνσεις εκπρόθεσµης καταβολής κατά την υπαγωγή σε ρύθµιση, θεωρούµε αδικαιολόγητη την αύξηση των τόκων εκπρόθεσµης καταβολής για τις οφειλές που ρυθµίζονται σε έως 36 δόσεις και σε έως 72 δόσεις (4,94% µε βάση το τελευταίο δηµοσιευµένο επιτόκιο δανείων χωρίς καθορισµένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασµών που χορηγούνται από όλα τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα στην Ελλάδα + 0,25% για 36 δόσεις και + 1,5% για 72 δόσεις).

Θα έπρεπε να υιοθετηθεί η απαλλαγή των τόκων όπως στον Ν.4611/2019 για τις εφάπαξ καταβολές ή για τις συντµήσεις των δόσεων. Επιπλέον, προτείναµε το επιτόκιο να καθοριστεί αποκλειστικά και µόνο σύµφωνα µε το βασικό επιτόκιο αναφοράς της Ε.Κ.Τ..

Ε7 | Στο θέµα του myDATA που παραµένει ένα επίκαιρο θέµα, υπάρχει η παράταση των κινήτρων της ηλεκτρονικής τιµολόγησης και της ψηφιακής έκδοσης παραστατικών διακίνησης. Κρίνετε θετικά αυτές τις ρυθµίσεις;

Το myDATA παραµένει ένα επίκαιρο θέµα, µέχρι να θεσπιστούν ασυµβίβαστες προϋποθέσεις για τη σωστή λειτουργία του εγχειρήµατος, µε επίκεντρο την όλη εµπλοκή και ευθύνη του νόµιµου Λογιστή – Φοροτεχνικού. Δε νοείται επιχείρηση, ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών, να µπορεί να προβεί σε χαρακτηρισµούς χωρίς τη συµµετοχή νοµίµως αδειοδοτηµένου Λογιστή – Φοροτεχνικού. Απαιτείται βεβαίως περαιτέρω χρόνος εξοικείωσης, τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των Λογιστών-Φοροτεχνικών στα νέα δεδοµένα του myDATA. Η µη επιβολή προστίµων µέχρι ολοκληρώσεως του εγχειρήµατος, κάτι που συµβαίνει ήδη, θεωρείται επιβεβληµένη στην παρούσα φάση και µέχρι να επιλυθούν οι όποιες δυσλειτουργίες και νοµοθετικές παρεµβάσεις που απαιτούνται.

Όσον αφορά την παράταση των κινήτρων της ηλεκτρονικής τιµολόγησης, όπως αναφέρουµε και στις προτάσεις µας, πρέπει να γίνει περαιτέρω επιµήκυνση των κινήτρων όσο αφορά τον χρόνο εφαρµογής της ηλεκτρονικής τιµολόγησης, µε ταυτόχρονη παράταση των ευεργετηµάτων της επιλογής παρόχου, και µεταφορά της καταληκτικής ηµεροµηνίας δήλωσης τιµολόγησης µέσω παρόχου από 30/6/23 µέχρι τις 31/10/23.

Η ψηφιακή έκδοση παραστατικών διακίνησης αγαθών, δηλαδή τα δελτία αποστολής ή τα τιµολόγια που αποτελούν και στοιχεία αποστολής, είναι µία νέα υποχρέωση που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις, ενώ ακόµη «τρέχει» η διαδικασία ολοκλήρωσης των myDATA, και για αυτό θεωρούµε απαραίτητο να δοθεί αρκετά ικανός χρόνος για την αφοµοίωση και την εξοικείωση των επιχειρήσεων µε τη συγκεκριµένη υποχρέωση. Βασική προϋπόθεση είναι να µην διαταραχθεί η κωδικοποίηση των ειδών που υπάρχουν ήδη στις µηχανογραφήσεις, γιατί αν διαταραχθεί και ισχύσει κάποιο συνολικό µοντέλο κωδικοποίησης θα υπάρξει τεράστιο πρόβληµα.

Ως Οµοσπονδία ήµασταν πάντα υπέρ της «ηλεκτρονικοποίησης» όλων των διαδικασιών και λειτουργιών που διέπουν τόσο τις δηλωτικές υποχρεώσεις προς τη φορολογική και εργασιακή διοίκηση και την εν γένει ψηφιοποίηση για τον εκσυγχρονισµό της Δηµόσιας Διοίκησης, αλλά πάντα µε την προϋπόθεση ότι θα φέρει ΘΕΤΙΚΕΣ επιπτώσεις, τόσο στους πολίτες, όσο και στις επιχειρήσεις, αλλά και στους συναδέλφους Λογιστές – Φοροτεχνικούς, χωρίς να δυσχεραίνει το έργο και τις υποχρεώσεις όλων µας.

Ε7 | Ένα θέµα που απασχολεί µεγάλο µέρος της αγοράς είναι η διασύνδεση των ταµειακών µηχανών µε τις συσκευές POS. Τι σχολιάζετε στο θέµα αυτό; Θα λειτουργήσει µε τρόπο που θα ενσωµατωθεί οµαλά στις επιχειρήσεις;

Όσον αφορά τη διασύνδεση των ταµειακών µηχανών µε τα POS και τις κυρώσεις που επιφέρει η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, πρέπει να τονίσουµε για ακόµη µία φορά, ότι τα πρόστιµα είναι υπέρογκα και δυσανάλογα.

Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει πρόβλεψη, σε κάθε περίπτωση διακοπής επικοινωνίας POS µε Φ.Η.Μ., να ειδοποιείται η επιχείρηση και να δίνεται ο κατάλληλος χρόνος συµµόρφωσης, πριν την επιβολή οποιουδήποτε προστίµου. Αλλιώς θα έρθουµε αντιµέτωποι µε κωµικοτραγικές καταστάσεις, όπως βλέπουµε µε το 54 Η του Κ.Φ.Δ., που αφορά τη διαβίβαση των Φ.Η.Μ. στο e-send, όπου χωρίς καµία ενηµέρωση, ξαφνικά ανακαλύπτει από έλεγχο η επιχείρηση ότι δεν διαβιβάζει τις Α.Λ.Π. και υφίσταται το νέο πρόστιµο του 50% του µη διαβιβασθέντος Φ.Π.Α..

Ε7 | Με το άρθρο 35 του Πολυνοµοσχεδίου εξορθολογίζονται τα πρόστιµα για οφειλές µικρών ποσών. Η διάταξη αυτή θεωρείτε ότι παρέχει «δικαιοσύνη»; Γενικότερα στο θέµα των φορολογικών προστίµων τι σχολιάζετε όσον αφορά το ύψος τους σε σχέση µε τις παραβάσεις;

Η συγκεκριµένη διάταξη είναι κάτι για το οποίο παλεύουµε ως Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και ως Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. από το 2013, όταν και άλλαξε το νοµοθετικό πλαίσιο προστίµων µε τον Ν.4174/2013, οπότε σαφώς και θεωρούµε ως θετικότατη αυτή την εξέλιξη. Όπως αναφέραµε όµως και στις προτάσεις µας προς τη Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, πρέπει να συµπεριληφθούν στη διάταξη τόσο το περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας, όσο και ο φόρος διαµονής, αλλά και τα τέλη χαρτοσήµου. Δεν είναι δυνατόν ποσά ευτελούς αξίας, ακόµα και ενός λεπτού, να επιφέρουν πρόστιµα 250 και 500 ευρώ!

Είναι βέβαια ανάγκη να γίνει άµεση επανεξέταση και εξορθολογισµός των προστίµων του άρθρου 54 και των υπολοίπων άρθρων ποινών του Κ.Φ.Δ. τα οποία είναι εξουθενωτικά και σε πολλές περιπτώσεις ισοπεδωτικά για τις επιχειρήσεις.

Ε7 | Διατυπώσατε τη θέση της ανάγκης διάκρισης των υποχρεώσεων από τον λογιστή – φοροτεχνικό στη ψηφιακή δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9). Με αφορµή αυτό το θέµα µπορείτε να µοιραστείτε τις σκέψεις σας για τα θέµατα που αφορούν τον κλάδο των λογιστών και ποια θέµατα συνεχίζετε να αιτείστε;

Όσον αφορά το έντυπο Ε9 και τον νέο τρόπο αποτύπωσης των µεταβολών της περιουσιακής κατάστασης πολιτών και επιχειρήσεων η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. παρακολουθεί την εξέλιξη και θα προβεί σε παρατηρήσεις επισηµάνσεις µετά την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας.

Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο Κλάδος των Λογιστών – Φοροτεχνικών είναι πολλά. Ακόµα και όταν φαίνεται να δίνεται λύση σε κάτι, είτε δεν δίνονται ολοκληρωµένες λύσεις (π.χ. άρθρο 93 του Ν.4764/2020 που καλύπτει ασθένεια και θάνατο λογιστή – φοροτεχνικού µόνο από κορωνοϊό), είτε σαν τη Λερναία Ύδρα δηµιουργούνται καινούρια (όπως π.χ. ο Ν.4557/2018: Λήψη µέτρων δέουσας επιµέλειας, αλλά και τα πολλαπλά προβλήµατα που προέκυψαν µε τη βίαιη εφαρµογή του ΕΡΓΑΝΗ 2).

Τα σοβαρότατα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε σαν Κλάδος (πλην αυτών στα οποία αναφέρθηκα στις προηγούµενες ερωτήσεις, όπως myDATA και πρόστιµα), και τα οποία µε τα πολλαπλά υποµνήµατα έχουµε επικοινωνήσει τόσο στον επιστηµονικό φορέα του επαγγέλµατος µας, δηλαδή το Ο.Ε.Ε., όσο και στην Α.Α.Δ.Ε., αλλά και τα αρµόδια Υπουργεία συνοψίζονται παρακάτω και κατατέθηκαν ως κοινές προτάσεις µε το τριτοβάθµιο όργανο µας τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.:

Η ανάγκη είναι ΑΜΕΣΗ για νοµοθετική βελτίωση του αρ.93 του Ν.4764/2020, ώστε να περιλαµβάνει και την εγκυµοσύνη καθώς και όλες τις περιπτώσεις ασθένειας και θανάτου Λογιστών – Φοροτεχνικών, και όχι µόνο από κορωνοϊό, ώστε να προβλέπονται ανάλογες παρατάσεις υποβολής πάσης φύσεως φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων των ιδίων αλλά και των εντολέων πελατών τους, όπως αποδεδειγµένα έχουν εξουσιοδοτηθεί στο σύστηµα taxisnet. Έχουµε άλλωστε καταθέσει αναλυτικά τις θέσεις µας επί της Ασθένειας στους αρµόδιους Υπουργούς, µε την αρ. πρωτ. 034/15-09-2022 επιστολή µας.

Η πλήρης κατάργηση των ορίων του άρθρου 38 του Ν.2873/2000. Η υποβολή των δηλώσεων οικονοµικών αποτελεσµάτων των επιχειρήσεων πρέπει να γίνεται µέσω ηλεκτρονικών κωδικών taxis των εξουσιοδοτηµένων προς τούτο, Λογιστών – Φοροτεχνικών και µόνο, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από το Οικονοµικό Επιµελητήριο και ασκούν νόµιµα το επάγγελµα. Θετική κρίνεται η µέχρι τώρα µείωση τους, αλλά υπάρχει ακόµη δρόµος. Είναι απαράδεκτο να υφίσταται η δυνατότητα υπογραφής από τον ίδιο τον επαγγελµατία των φορολογικών εντύπων, ειδικά του Ε3, η σύνταξη του οποίου απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις των Ε.Λ.Π. και του Κ.Φ.Ε.

Σχετικά µε έµµεσες τεχνικές ελέγχου και την εφαρµογή τους. Σύµφωνα µε το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) το εισόδηµα των φυσικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων που ασκούν ή προκύπτει ότι ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα µπορεί να προσδιορίζεται µε κάθε πρόσφορο µέσο ή µε έµµεσες µεθόδους ελέγχου κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4972/2022 (Κ.Φ.Δ.) ορίζοντας τρεις περιπτώσεις.

Οι διατάξεις αυτές τις φορολογίας εισοδήµατος παρατηρούµε ότι έχουν πολύ µεγάλη αοριστία και εύρος µε αποτέλεσµα το θέµα αυτό στο σύνολο του να έχει εξελιχθεί σε πολύ σοβαρό ζήτηµα, διότι οι ελεγκτικές αρχές στις περισσότερες των ελέγχων φορές απορρίπτουν τα αποτελέσµατα των επιχειρήσεων µε µεγάλη ευκολία και εφαρµόζουν τις έµµεσες τεχνικές ελέγχου χωρίς να προσδιορίζεται η σαφής όπως πρέπει αιτιολόγηση.

Πρέπει να υπάρξει µία καθορισµένη και σαφής βάση στον Κ.Φ.Ε. και να καθοριστεί ένα ελεγκτικό πλαίσιο κανόνων µέσω των προβλεπόµενων αποφάσεων για να λυθεί όλο αυτό το πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί.

Σχετικά µε τον Ν. 4557/2018: Λήψη µέτρων δέουσας επιµέλειας. Τα όρια των διοικητικών και πειθαρχικών κυρώσεων δεν µπορεί να είναι σε αντιστοιχία για τους υπόχρεους επαγγελµατίες Λογιστές-Φοροτεχνικούς, µε τα πρόστιµα των παραβατών. Θα πρέπει να ισχύσουν αντίστοιχες κυρώσεις, όπως ισχύουν σε δικηγόρους/συµβολαιογράφους και ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, δηλαδή παραποµπή του υπόχρεου προσώπου σε αντίστοιχη εποπτική Αρχή, στη συγκεκριµένη περίπτωση στο Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.), στο οποίο θα διαβιβάζονται όλα τα στοιχεία της παράβασης, προκειµένου να ασκηθεί ο προβλεπόµενος από τις κείµενες διατάξεις πειθαρχικός έλεγχος.

Στο θέµα των φορολογικών δηλώσεων απαιτείται νοµοθέτηση ενός σταθερού χρονικού διαστήµατος διάρκειας 1/3 έως 30/7, 5µηνης περιόδου υποβολής όπως όριζε ο Ν.4172/2013, ενώ θα έχει προηγηθεί η δηµοσίευση όλων των σχετικών αποφάσεων, χωρίς νοµοθετικές αλλαγές στη διάρκεια, και αφού οι δηµόσιες υπηρεσίες έχουν ανεβάσει έγκαιρα όλα τα απαιτούµενα στοιχεία. Για οποιαδήποτε δυσλειτουργία του συστήµατος θα πρέπει να υπάρχει ισόχρονη παράταση Φ.Δ. χωρίς σε αυτό το διάστηµα να περιλαµβάνεται ο µήνας Αύγουστος.

Θέσπιση του Αυγούστου ως µήνα χωρίς καταληκτικές ηµεροµηνίες τακτικών υποβολών και διενέργειας τακτικών φορολογικών ελέγχων. Ο µήνας Αύγουστος είναι µήνας ύφεσης θεσµικών λειτουργιών του Κράτους, της Βουλής και της νοµοθετικής αλλά και της δικαστικής εξουσίας. Θεωρούµε χρέος της πολιτείας κατά τον µήνα Αύγουστο να µην υπάρχουν καταληκτικές προθεσµίες οποιωνδήποτε τακτικών ή έκτακτων φορολογικών δηλωτικών υποχρεώσεων, όπως επίσης και να µην κοινοποιούνται φορολογικοί έλεγχοι. Εδώ αξίζει να επισηµανθεί η νοµοθετική υποχρέωση για λήψη τουλάχιστον 2 εβδοµάδων ετήσιας άδειας ανάπαυσης για όλους τους εργαζόµενους, µη εξαιρουµένων των εργαζοµένων στα λογιστικά γραφεία. Κάθε υφιστάµενη καταληκτική ηµεροµηνία εντός Αυγούστου, να µετατεθεί αυτόµατα για τις 15/09. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα της χορήγησης των ετησίων αδειών στους υπαλλήλους µας, µε διατήρηση µόνο προσωπικού ασφαλείας.

Πρέπει να γίνει διασύνδεση εφαρµογών των Κρατικών Φορέων ώστε η καταχώρηση των κάθε λογής δεδοµένων των επιχειρήσεων να γίνεται σε µία µόνο ηλεκτρονική πύλη, ώστε ο κάθε συναρµόδιος δηµόσιος φορέας να αντλεί από την πρωτογενή αυτή καταχώρηση όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τον έλεγχο, τη λειτουργία και για τους σκοπούς του εν γένει.

Ο ρόλος που έπαιξαν οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί στη διατήρηση της οικονοµικό-κοινωνικής σταθερότητας της Χώρας κατά την περίοδο της πανδηµίας του κορωνοϊού, δεν επιδέχεται αµφισβήτησης. Όταν τα πάντα έκλειναν και όλοι έµεναν σπίτι, εµείς «µείναµε γραφείο», µε κίνδυνο για τη σωµατική µας υγεία, ώστε κανείς να µην µείνει εκτός των έκτακτων µέτρων οικονοµικής ενίσχυσης της αγοράς. Όλα αυτά που ζητάµε είναι απαραίτητα για να συνεχίσουµε απρόσκοπτα και χωρίς κωλύµατα να εξυπηρετούµε τους πελάτες µας και κατ’ επέκταση το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον της Χώρας.

Η συνέντευξη του κυρίου Καμπάνη Βασίλη, Προέδρου της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., παραχωρήθηκε στο περιοδικό Epsilon7 και δημοσιεύεται στο τεύχος Απριλίου 2023.
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Υποβολή Ε9, Ρύθμιση οφειλών, myDATA, Επαγγέλματα > Λογιστής, Εργάνη ΙΙ, Λογιστές-φοροτεχνικοί