21/03/23 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Ανακοινώσεις Συλλόγων

Επιστολή 13 Ενώσεων λογιστών – φοροτεχνικών για θεσμικά ζητήματα του κλάδου

Ρόδος 20/03/2023

Αριθμός Πρωτοκόλλου ΕΛΦΕΕ ΡΟΔΟΥ: ΕΞ 28/20-03-2023

ΑΠΟ:

1)Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. ΡΟΔΟΥ

2)Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

3)Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

4)Ε.Φ.Ε.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

5)Ε.Φ.Ε.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

6)Σ.Λ.Φ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

7)Ε.Λ.Φ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

8)Ε.Φ.Ε.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ (ΚΩΣ)

9)Σ.Α.Λ.Φ. ΧΑΝΙΩΝ

10)Λ.Σ. ΣΥΡΟΥ & ΤΗΝΟΥ

11)Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

12)Σ.Λ.Φ.Ε.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

13)Σ.Λ.Φ.Ε.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΡΟΣ: Τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος
κο Κυριάκο Μητσοτάκη
ΚΟΙΝ/ΣΗ: Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
για διαβίβαση στους αρχηγούς των πολιτικών παρατάξεων και τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Είμαστε σίγουροι πως γνωρίζετε τη σημαντικότητα του ρόλου που η πολιτεία έχει αναθέσει στον λογιστή – φοροτεχνικό, ως τον ενδιάμεσο επιστήμονα και επαγγελματία που, στο πλαίσιο των θεσπισμένων ρυθμίσεων, υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετώντας πολίτες και επιχειρήσεις. Ο κλάδος μας δεν αποποιήθηκε ποτέ τις ευθύνες που του αναλογούν και, ενίοτε, με πολύ προσωπικό κόστος υπηρέτησε και υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και την κοινωνία με υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμού.

Ωστόσο, παρά τις μέχρι τώρα διαβουλεύσεις και τις σοβαρές προσπάθειες που καταβάλλονται από φορείς και Υπουργεία, διαπιστώνουμε την ύπαρξη νομοθετικών κενών που αποτελούν τροχοπέδη στη θεσμική θωράκιση του επαγγέλματος και της επιστημονικότητάς του και τα οποία επιφέρουν άμεσες και αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην εύρυθμη λειτουργία των γραφείων μας όσο και στα δημόσια έσοδα .

Πιο συγκεκριμένα:

1. Όριο υπογραφής δηλώσεων εισοδήματος και ΦΠΑ από λογιστή – φοροτεχνικό: Σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 38, του Ν.2873/2000 όπως αυτή τροποποιήθηκε πρόσφατα με την Α.1109/2023 και ισχύει, οι επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και ακαθάριστα έσοδα κάτω των 30.000,00€, δύνανται να υποβάλλουν δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ χωρίς την υπογραφή τους από λογιστή – φοροτεχνικό, κάτοχο της σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Η ύπαρξη του ανωτέρω ορίου, παρά την πρόσφατη μείωσή του από τα 50.000,00€ στα 30.000,00€ με την ανωτέρω απόφαση, δεν εξυπηρετεί κανέναν και επιτρέπει την ενασχόληση άγνωστων προσώπων με τη διαδικασία του προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης, καθόσον είναι βέβαιο πως αυτό το έργο δεν ασκείται από τους ίδιους τους επιχειρηματίες μιας και απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, υποδομές και συνεχής ενημέρωση.

Έτσι, συντηρείται το φαινόμενο της παραοικονομίας στον κλάδο με διπλή απώλεια δημοσίων εσόδων: Τόσο από τη μη έκδοση φορολογικών στοιχείων από τα ανωτέρω πρόσωπα για τις αμοιβές που λαμβάνουν παριστάνοντας τον λογιστή – φοροτεχνικό, όσο και από την αμφιβόλου ορθότητας αποτύπωση της φορολογητέας ύλης που μετά βεβαιότητας προσδιόρισαν σε βάρος του δημοσίου, αφού δεν συμπληρώνουν και δεν υπογράφουν ποτέ την Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης των μη εκπιπτομένων δαπανών.

Επειδή λοιπόν η ασφάλεια της ανωνυμίας και η αδυναμία επιβολής κυρώσεων ενισχύουν τη φοροδιαφυγή και την παραοικονομία, είναι ανάγκη το ανωτέρω όριο να μηδενιστεί άμεσα.

2. Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού (Ν.2515/1997, Π.Δ.340/1998): Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση του επαγγέλματος αριθμεί πλέον 25 έτη εφαρμογής, περίοδος στην πάροδο της οποίας έχουν αλλάξει πολλά και κυρίως έχει καταστεί πιο προσιτή και προσβάσιμη η είσοδος στην ανώτατη εκπαίδευση.

Και επειδή η επιστημονικότητα του κλάδου διασφαλίζεται με την κατοχή πτυχίου, φρονούμε ότι η εφεξής άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού από νεοεισερχόμενους στον κλάδο συναδέλφους θα πρέπει να γίνεται με την προϋπόθεση της κατοχής πτυχίου ανωτάτων σχολών και με τη διατήρηση παράλληλα όλων των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μη πτυχιούχων συναδέλφων, κατόχων υφιστάμενων αδειών, μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αφυπηρέτηση τους.

Με τη θέσπιση του ανωτέρω νέου πλαισίου θα εκλείψει μία διάκριση που όμοια της δεν υπάρχει σε κανέναν άλλο επιστημονικό κλάδο στη χώρα μας και θα θωρακιστεί η επιστημονικότητα του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Θεωρούμε αναγκαία την παρέμβασή σας για τα ανωτέρω θέματα, η νομοθετική θέσπιση των οποίων θα ενισχύσει έτι περαιτέρω τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και θα θωρακίσει τον επιστημονικό χαρακτήρα του πλαισίου ενασχόλησης των Λογιστών – Φοροτεχνικών ως των λειτουργών εκείνων που έχουν επωμιστεί ευθύνη βεβαίωσης δημοσίων εσόδων.

Με εκτίμηση

Για τις κατωτέρω Ενώσεις Λογιστών – Φοροτεχνικών

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. ΡΟΔΟΥ: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Λ.Φ.Ε.Ε ΑΧΑΪΑΣ: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΟΓΙΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Φ.Ε.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΥΓΟΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Φ.Ε.Ε. ΞΑΝΘΗΣ: Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Λ.Φ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ: Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΙΩΡΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Λ.Φ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΒΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Φ.Ε.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ (ΚΩΣ): Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Α.Λ.Φ. ΧΑΝΙΩΝ: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ Λ.Σ. ΣΥΡΟΥ & ΤΗΝΟΥ: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΑΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. ΠΡΕΒΕΖΑΣ: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Λ.Φ.Ε.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Λ.Φ.Ε.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Υπογραφή λογιστή, Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών, Επαγγέλματα > Λογιστής, Επαγγέλματα > Φοροτεχνικός, Λογιστές-φοροτεχνικοί