17/03/23 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε - Η Εβδομάδα που έρχεται

Ακόμα μια εργασιακή εβδομάδα πέρασε και από την δημοσιογραφική προσέγγιση του Σαββατοκύριακου, κυρίαρχο θέμα το πόσοι φορολογούμενοι δικαιώνονται από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Τρεις στους δέκα λοιπόν φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που προσέφυγαν στη Διεύθυνση επίλυσης φορολογικών διαφορών (ΔΕΔ) το 2022 δικαιώθηκαν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το προηγούμενο έτος υποβλήθηκαν 7.862 προσφυγές εκ των οποίων έκλεισαν οι 7.363. Από αυτές που εξετάστηκαν, δικαιώθηκαν οι 1.980 (εν όλω ή μερικώς), ενώ 4.778 απορρίφθηκαν. Άλλες 21 παραπέμφθηκαν στο αρχείο καθώς παραιτήθηκαν οι φορολογούμενοι, ενώ για 594 υποθέσεις εξέπνευσε η από το νόμο προθεσμία εξέτασης τους και απορρίφθηκαν σιωπηρώς. Από τις 4.778 υποθέσεις που απορρίφθηκαν, οι 4.132 συνέχισαν μέσω προσφυγών κατά των αποφάσεων πλέον της ΔΕΔ στα Διοικητικά Δικαστήρια. Ιστορικά, από το 2013 που ξεκίνησε το έργο της η ΔΕΔ, 81.682 φορολογούμενοι και επιχειρήσεις έχουν προσφύγει μη αποδεχόμενοι της αποφάσεις των ελεγκτικών υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ., ΚΕΜΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ κλπ.) και από αυτές εξετάστηκαν 77.892 προσφυγές εκ των οποίων:

-18.607 φορολογούμενοι δικαιώθηκαν

-40.899 προσφυγές απορρίφθηκαν

- 610 φορολογούμενοι παραιτήθηκαν

-14.670, εξέπνευσε η προθεσμία για την εξέταση τους (τέσσερις μήνες την υποβολή της προσφυγής)

- 30.622 προσέφυγαν με την απόρριψη της απόφασης στα διοικητικά δικαστήρια

Όπως έχουμε αναφέρει επανειλημμένα, τα απλά ποσοτικά στοιχεία, δεν αποδίδουν την πραγματικότητα. Για παράδειγμα, αν έχουν υποβληθεί 11 ενδικοφανείς προσφυγές στη ΔΕΔ, εκ των οποίων η μία αφορά φόρους, τόκους και πρόστιμα μιας επιχείρησης, συνολικού ύψους 1 εκ. ευρώ και δέκα προσφυγές «επίμονων κηπουρών» κοινώς συνταξιούχων που τους επέβαλαν πρόστιμο 100 ευρώ για «ασήμαντη φορολογική αφορμή», γίνουν δε και οι δέκα αποδεκτές στο σύνολό τους, τα στατιστικά είναι εξαιρετικά. Μόνο που τελικά η υπηρεσία αποδέχτηκε δέκα προσφυγές συνολικού ύψους 1.000 ευρώ, ενώ απέρριψε μόνο μία συνολικών καταλογισθέντων ποσών 1 εκ. ευρώ. Υπάρχει κάποια ειδοποιός διαφορά.

Ξεκινάμε από τα ενδιαφέροντα σχετικά με τη στήλη θέματα της Εβδομάδας που πέρασε, με μία όλως ενδιαφέρουσα ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας. «Άρνηση του εργαζόμενου να εκτεθεί στα social media του εργοδότη - Τι ισχύει για τη λήψη εργασιακών αποφάσεων με χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης»: Θεμιτή και κατοχυρωμένη η άρνηση του εργαζόμενου να εκτεθεί στα social media του εργοδότη – Τι ισχύει για τη λήψη εργασιακών αποφάσεων με χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης

Με εγκύκλιο του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, Γιώργου Τζιλιβάκη, διευκρινίζεται το πλαίσιο έκθεσης του εργαζόμενου στα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα (social media) του εργοδότη και γίνεται σαφές ότι είναι θεμιτή και κατοχυρωμένη η ενδεχόμενη άρνησή του να συμπεριληφθεί σε δημοσιεύσεις, πόσο δε μάλλον να αλληλοεπιδρά με αναρτήσεις και περιεχόμενο που αφορά στη δραστηριότητα της όποιας επιχείρησης.

Επιπλέον, αποσαφηνίζεται τι ισχύει στις περιπτώσεις λήψης εργασιακών αποφάσεων με χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Πιο συγκεκριμένα και λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη σχετικά πορίσματα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Η φωτογραφία ενός προσώπου -εν προκειμένω εργαζομένου- αποτελεί προσωπικό του δεδομένο -υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτή υποδεικνύεται η ταυτότητά του- και η λήψη, αποθήκευση και κοινοποίησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν πράξεις επεξεργασίας. Η επεξεργασία δεδομένων όπως η λήψη και η κοινοποίηση φωτογραφίας ή βίντεο είναι νόμιμη μόνο αν ο εικονιζόμενος έχει συναινέσει στην καταγραφή του και δημοσιοποίηση της εικόνας του. Σε κάθε χρονική στιγμή ο εργαζόμενος έχει μία γνήσια και ελεύθερη επιλογή και είναι σε θέση να αρνηθεί ή να ανακαλέσει τυχόν συγκατάθεσή του χωρίς αρνητικές επιπτώσεις.

Σε ότι αφορά στη νομιμότητα χρήσης των κοινωνικών δικτύων (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram κ.α.) ως εργαλείων εξέτασης του προφίλ του υποψήφιου εργαζομένου, ενόψει πρόσληψης, είναι θεμιτή σε ορισμένες περιπτώσεις που σχετίζονται μόνο με επαγγελματικούς σκοπούς, οπότε ο εργοδότης νομιμοποιείται να προσπελάσει και να ελέγξει, βάσει εννόμου συμφέροντος, τις διαθέσιμες πληροφορίες που ο ίδιος ο εργαζόμενος έχει δημοσιοποιήσει, στο δημόσια ορατό προφίλ του όπως σπουδές και προηγούμενη εργασιακή εμπειρία.

Ωστόσο, δεν επιτρέπεται φυσικά στον εργοδότη να αξιολογεί τις προσωπικές αναρτήσεις, και σε κάθε περίπτωση κάθε γνώση πληροφορίας που αποκτάται μέσω των κοινωνικών δικτύων για τα χόμπι, φιλικές και κοινωνικές συναναστροφές των εργαζομένων, την οικογενειακή κατάστασή τους, τις θρησκευτικές ή τις πολιτικές τους πεποιθήσεις ή τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις, δεν πρέπει να αποτελεί αιτία διάκρισης, ούτε να κοινοποιείται σε τρίτους.

Επίσης, με βάση την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης ο εργοδότης δεν μπορεί να υποχρεώσει τον εργαζόμενο να γίνει «φίλος» του στα κοινωνικά δίκτυα, ή να τον υποχρεώσει να επισημάνει με θετικό ή άλλο πρόσημο (like) αναρτήσεις (posts) της επιχείρησης, ούτε κατά την πρόσληψη, ούτε κατά τη διάρκεια της απασχόλησης.

Σχετικά με τη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης διευκρινίζεται ότι: Επειδή η λήψη αυτοματοποιημένων ατομικών αποφάσεων, ιδιαίτερα μέσω προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, αποτελεί περίπτωση στην οποία είναι ιδιαίτερα αυξημένοι οι κίνδυνοι που απειλούν την αξιοπρέπεια, τις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα του εργαζομένου, ο εργοδότης, με σκοπό την εξασφάλιση θεμιτής και διαφανούς επεξεργασίας, υποχρεούται σε ειδική ενημέρωση του εργαζομένου για την ύπαρξη συστήματος λήψης τέτοιων αποφάσεων, για τη λογική που ακολουθείται στο σύστημα αυτό, για τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για τον εργαζόμενο και για το δικαίωμα πρόσβασης του εργαζομένου στις πληροφορίες αυτές.

Περαιτέρω: «Παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 20 Μαρτίου η υποβολή αιτήσεων για τον Β΄ κύκλο του προγράμματος επιχειρηματικότητας νέων ελεύθερων επαγγελματιών»: Τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 και ώρα 15:00, λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για τον Β΄ κύκλο του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία».

Ο στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 1.500 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 € και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις ως εξής:

· 1η δόση 4.000 €, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ

· 2η δόση 5.400 €, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη

· 3η δόση 5.400 €, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη

Δικαιούχοι της δράσης είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ ηλικίας 18-29 ετών, που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης και πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση https://www.ependyseis.gr

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 45.000.000 €, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014 - 2020».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr

«e-ΕΦΚΑ: Αναρτήθηκαν οι Βεβαιώσεις Εισφορών για φορολογική χρήση»: Αναρτήθηκαν στη σελίδα του e-ΕΦΚΑ οι Βεβαιώσεις Εισφορών για φορολογική χρήση. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

«Παράταση δήλωσης αδειών στο ΕΡΓΑΝΗ II μέχρι 20 Μαρτίου»: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ II

Παρατείνεται, λόγω τεχνικών αλλαγών, έως και την 20η-03-2023, η προθεσμία της υποχρεωτικής δήλωσης των αδειών, μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ II, εκ μέρους των επιχειρήσεων – εργοδοτών, για τους εργαζομένους τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

«Τα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς για το 2021»: Με την απόφαση Α.1027/2023 καθορίζονται τα κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, με βάση τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, για το φορολογικό έτος 2021.

Αναλυτικά η απόφαση ορίζει :

Καθορίζουμε ως κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παρ. 6 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013, τα κράτη εκείνα στα οποία το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα υπόκειται σε φόρο επί των κερδών ή των εισοδημάτων ή του κεφαλαίου του οποίου ο συντελεστής είναι ίσος ή κατώτερος από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συντελεστή φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που θα οφειλόταν σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, εάν ήταν φορολογικός κάτοικος ή διατηρούσε μόνιμη εγκατάσταση κατά την έννοια του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος στην Ελλάδα.

«Νέο πολυνομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή πλήθος φορολογικών τελωνειακών και άλλων διατάξεων»: Νέο πολυνομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή πλήθος φορολογικών και ασφαλιστικών διατάξεων .

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι:

α) η θέσπιση κανόνων για τη ρύθμιση οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και επιμέρους βελτιωτικών παρεμβάσεων στη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία, και

β) η θέσπιση επιμέρους παρεμβάσεων για την ενίσχυση των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ).

γ) άλλες διατάξεις αρμοδιότητας υπ. Εργασίας (έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε συνταξιούχους) κ.ά.

Το νομοσχέδιο προβλέπει αναλυτικά :

ΜΕΡΟΣ Α' και Β'

Ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα μεταξύ άλλων προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Η επανένταξη στις ρυθμίσεις των άρθρων 98 έως 109 ν. 4611/2019 και του άρθρου 289 ν. 4738/2020 (άρθρο 3)

2. Νέα ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις (άρθρα 3 έως 13)

3. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 4987/2022 σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου μεταβίβασης περιουσίας στα εξής κατά βάση σημεία:

- προβλέπονται οι όροι χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία σε περιπτώσεις όπου ο φορολογούμενος έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ή έχει οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή,

- αίρεται η πρόβλεψη αλληλέγγυας ευθύνης των αναφερόμενων υπόχρεων καταβολής Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε περίπτωση απόκτησης ακινήτου από επαχθή αιτία,

- ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την προσκόμιση/υποβολή πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α σε περιπτώσεις υποσχετικών ή εκποιητικών δικαιοπραξιών.
4 . Ρυθμίζεται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, η διαδικασία καταβολής φόρου κτήσεων ακινήτου αιτία θανάτου σε περίπτωση μεταγενέστερης μεταβίβασης του ακινήτου αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής.

5. Εξαιρούνται οι τελευταίοι κάτοχοι κληρονομιαίων ακινήτων, τα οποία έχουν αποκτήσει με σύμβαση μεταβίβασης από επαχθή αιτία, από την αλληλέγγυα ευθύνη με τους κληρονόμους και κληροδόχους, για την πληρωμή του φόρου που βαρύνει τα εν λόγω ακίνητα (άρθρο 18).

6. Επαναπροσδιορίζεται ο χρόνος παραγραφής δικαιώματος του Δημοσίου, για επιβολή φόρων που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή του ν. 2961/2001 (φορολόγηση κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ.).

7. Απαλείφεται η υποχρέωση προσάρτησης του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του ν. 2961/2001, κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, που μεταβιβάζει την κυριότητα με επαχθή αιτία ή συνιστά από την ίδια αιτία εμπράγματα δικαιώματα, σε ακίνητο, που αποκτήθηκε αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής (εισάγεται εφεξής υποχρέωση ρητής μνείας από τον συμβολαιογράφο, για την υποβολή της κατά περίπτωση δήλωσης φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής).
8. Τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4223/2013 σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του κύριου ΕΝ.Φ.Ι.Α..

Συγκεκριμένα, επεκτείνεται και για το έτος 2023 η πρόβλεψη κατάταξης σε φορολογικές ζώνες χαμηλότερου συντελεστή βασικού φόρου, για τα μνημονευόμενα κτίσματα (άρθρο 24).

9. Ορίζονται οι υπόχρεοι και ο τρόπος ψηφιακής δήλωσης στοιχείων ακινήτων σε περιπτώσεις μεταβιβάσεων ακινήτων, και τίθενται οι αναγκαίες εξουσιοδοτικές διατάξεις για την υλοποίηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων (άρθρο 25).
10. Ρυθμίζονται, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα, ζητήματα της διαδικασίας έκδοσης πράξης προσδιορισμού του φόρου κατά τις διατάξεις του ν.4987/2022, σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης υπόχρεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) από την οποία προκύπτει μείωση φόρου (άρθρο 26).
11. Παρατείνεται εκ νέου και έως το οριζόμενο χρονικό διάστημα η ισχύς του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%) και του υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό (6%) για τα οριζόμενα αγαθά και υπηρεσίες (άρθρο 27).

12. Εφαρμόζονται για το οριζόμενο χρονικό διάστημα τα κίνητρα του άρθρου 71ΣΤ του ν. 4172/2013 στις οντότητες που επιλέγουν τη χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης [αποσβέσεις επί του μνημονευόμενου εξοπλισμού προσαυξημένες κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), δαπάνες που αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα προσαυξημένες κατά εκατό τοις εκατό (100%) κ.λπ.] (άρθρο 30).

13. Καταργείται η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις της παρ. 29 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019, για την απαλλαγή των αλληλεγγύως ευθυνόμενων προσώπων από τα προβλεπόμενα σε βάρος τους μέτρα, λόγω φορολογικών οφειλών (άρθρο 34).

14. Προβλέπεται η μη επιβολή προστίμου και στην περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας από την οποία το ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή είναι έως εκατό (100) ευρώ (σήμερα η μη επιβολή 2 προστίμου προβλέπεται μόνο στην περίπτωση εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου)
Ακυρώνονται πράξεις επιβολής προστίμου που εκδόθηκαν για τις, κατά τα ανωτέρω, εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, ή, εφόσον έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζονται με οφειλές και, στην περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή, επιστρέφονται.(άρθρο 35).

15. Προβλέπεται, σε περίπτωση, όπου το προκύπτον από εκπρόθεσμη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής εισόδημα, έχει περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους:

- η μη επιβολή του οριζόμενου διοικητικού προστίμου,

- η ακύρωση των ήδη εκδοθεισών, κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, πράξεων επιβολής προστίμου,

- ο συμψηφισμός ή η επιστροφή των ήδη εισπραχθέντων προστίμων για την ανωτέρω αιτία (άρθρο 36).

16. Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα. Προβλέπεται η υλοποίηση του παρεχόμενου κινήτρου στους ιδιοκτήτες ακινητοποιημένων οχημάτων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών Ι.Χ., για την άρση της ακινησίας για το έτος 2023, με μερική και αναλογική καταβολή των τελών κυκλοφορίας οχήματος από 3.4.2023 (άρθρο 33)

17. Προβλέπεται η ψηφιακή έκδοση παραστατικών διακίνησης αγαθών (άρθρο 37).
18. Ψηφιοποίηση πιστοποιητικού ταξινόμησης οχημάτων (άρθρο 38).

19.Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών και κυρώσεις στους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών για παραβίαση των υποχρεώσεων παροχής στοιχείων και πληροφοριών για συναλλαγές που εκτελούν (άρθρα 39 και 40)

20. Εισάγεται υποχρέωση διασύνδεσης των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 με τη Φορολογική Διοίκηση και προβλέπεται σχετική δυνατότητα επιβολής χρηματικών προστίμων, σε περίπτωση παραβίασης της εν λόγω υποχρέωσης (άρθρα 41 και 42)

21. Επιβάλλεται υποχρέωση σε επιχειρήσεις, οι οποίες στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους ή της παραγωγικής τους διαδικασίας παραλαμβάνουν είτε από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., είτε από το εσωτερικό της χώρας, τα οριζόμενα ενεργειακά προϊόντα, να υποβάλουν στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές της χώρας δήλωση γνωστοποίησης παραλαβής των προϊόντων αυτών, πριν την έναρξη της διακίνησής τους, καθώς αυτή πραγματοποιείται υποχρεωτικά υπό την κάλυψη της δήλωσης γνωστοποίησης παραλαβής (άρθρο 43).

22. Χαρακτηρίζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση η μη τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων από τον παραλήπτη και τον μεταφορέα, και επιβάλλονται αυτοτελώς τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων (άρθρο 44).

23. Επανακαθορίζονται, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων περί εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων (άρθρο 45).

24. Προβλέπονται ρυθμίσεις για τη φορολογία πλοίων και τη φορολογία μερισμάτων ναυλομεσιτικών και συναφών επιχειρήσεων (άρθρα 46-50)

25. Θεωρείται λήξασα η ειδική διαχείριση της ανώνυμης εταιρείας «ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε.», σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταβίβασης, κατά το ελάχιστο οριζόμενο ποσοστό, του ενεργητικού της, εντός τριάντα εννέα (39) μηνών [αντί είκοσι οκτώ (28) που ισχύει σήμερα], από το πέρας της διαιτητικής διαδικασίας επίλυσης των διαφορών περί του ενεργητικού και παθητικού της.(άρθρο 51)

26. Παρατείνεται εκ νέου, έως το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η δυνατότητα του ειδικού διαχειριστή πρόσληψης του αναγκαίου προσωπικού και σύναψης σχετικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, για τη συνέχιση της λειτουργίας της ανωτέρω επιχείρησης (άρθρο 52)

27. Παρέχεται στην Τράπεζα της Ελλάδος η δυνατότητα απόφασης λήξης της ειδικής εκκαθάρισης χρηματοδοτικού ιδρύματος, εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες προϋποθέσεις (άρθρα 53 και 54)

28. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία των γνωμοδοτικών οργάνων κατά τη διαδικασία ανάθεσης των Συμβάσεων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ν. 4799/2021.

Ειδικότερα:
- Εισάγεται πρόβλεψη καταβολής αποζημίωσης, κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4354/2015, στα μέλη των προαναφερόμενων γνωμοδοτικών οργάνων.

- Παρέχεται η δυνατότητα ορισμού εξωτερικών εξειδικευμένων επιστημόνων, ως μελών των αναφερόμενων συλλογικών οργάνων.

(άρθρα 57-58)

29. Αίρεται, με την έναρξη ισχύος των υπό ψήφιση διατάξεων, η παραχώρηση από το Ελληνικό Δημόσιο προς την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του δικαιώματος χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του κέντρου εκπομπής ραδιοτηλεοπτικού σήματος στη θέση Δράμεσι της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων (άρθρο 59).

30. Ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Δ.Ε.Θ.-HELEXPO Α.Ε. και μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι:

- οι προσλήψεις του προσωπικού στη Δ.Ε.Θ.-HELEXPO Α.Ε. εξαιρούνται της διαδικασίας Α.Σ.Ε.Π. και διενεργούνται στο πλαίσιο της πολιτικής προσλήψεων και του επιχειρησιακού σχεδίου της εταιρείας,

- εντός δύο (2) μηνών από τη θέση σε ισχύ των υπόψη διατάξεων εκδίδεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Θ. - HELEXPO A.E. μετά από γνώμη της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.) Α.Ε. ο Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας της εταιρείας (άρθρα 60 και 61).

31. Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση, για την επέκταση με υ.α., της χωρικής αρμοδιότητας των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα.

32. Προβλέπεται η σύσταση:

- αυτοτελούς Τμήματος στη Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων του Υπουργείου Οικονομικών, με αρμοδιότητες την παρακολούθηση της σύναψης και εκτέλεσης των δανειακών συμβάσεων και συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο αξιοποίησης των δανειακών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

- πέντε (5) οργανικών θέσεων, για τις ανάγκες στελέχωσης της προαναφερόμενης μονάδας.

33. Παρατείνεται, έως το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η αναστολή διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων, σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 (άρθρο 67).

34. Παρατείνεται αυτοδίκαια η λήξη της ειδικής διαχείρισης των εταιρειών του ν. 4307/2014, έως την ολοκλήρωση της διανομής του προϊόντος ρευστοποίησης στους πιστωτές και όχι αργότερα από την αναφερόμενη ημερομηνία (άρθρο 68).

35. Παρατείνεται, έως το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η δυνατότητα παραχώρησης, χωρίς δημοπρασία, της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού σε όμορα του αιγιαλού, της παραλίας, κ.λπ. ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια -διαμερίσματα (άρθρα 74,75).

36 . Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 4797/2021 αναφορικά με τη διαδικασία της παρεχόμενης κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις και φορείς που έχουν πληγεί από θεομηνία.

Ειδικότερα μεταξύ άλλων προβλέπεται διαδικασία προκαταβολής επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής, σε περιπτώσεις όπου η εκτίμηση των ζημιών πραγματοποιείται βάσει εξατομικευμένων εκτιμήσεων από τους γεωτεχνικούς υπαλλήλους του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) (άρθρα 76 και 77).

37. Παρατείνονται αυτοδίκαια από τη λήξη τους έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για τη σύναψη νέων συμβάσεων και σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της οριζόμενης ημερομηνίας, οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης που έχουν συναφθεί για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης των κτιρίων των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. (άρθρο 78).

38. Παρατείνονται αυτοδίκαια, έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για τη σύναψη νέων συμβάσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των οριζόμενων ημερομηνιών, οι συναφθείσες και ισχύουσες συμβάσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.) που καλύπτουν ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ. Εισάγεται ρητή απαγόρευση μετατροπής των εν λόγω συμβάσεων σε αορίστου χρόνου (άρθρο 79)

ΜΕΡΟΣ Γ'

Ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:

39. α. Χορηγείται έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, σε συνταξιούχους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Δεκεμβρίου 2022.

β. Καθορίζονται:

- το ύψος της ανωτέρω οικονομικής ενίσχυσης με βάση την καταβαλλόμενη σύνταξη,

- το χρονικό διάστημα καταβολής.

γ. Προβλέπεται ειδικό καθεστώς κατά τη χορήγηση της αναφερόμενης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης.(άρθρο 80)

40α. Παρέχεται η δυνατότητα αναβίωσης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, των αναφερόμενων ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών, οι οποίες έχουν απολεσθεί μέχρι την 1η.2.2023.

β. Καθορίζεται η διαδικασία καταβολής των δόσεων της ρύθμισης που αναβιώνει και το χρονικό διάστημα τοκοδοσίας. (άρθρο 81)

41. α. Παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής των αναφερομένων ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Καθορίζονται η διαδικασία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, τα αρμόδια όργανα για την έκδοση της απόφασης, το επιβαλλόμενο επιτόκιο, τα παρεχόμενα στον οφειλέτη ευεργετήματα, οι περιπτώσεις απώλειας της ρύθμισης και οι συνέπειες αυτής. (άρθρο 82 και 83)

42.Υποχρεούνται, από την οριζόμενη ημερομηνία και εφεξής, να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές στον πρώην Ο.Γ.Α. (άρθρο 40 του ν. 4387/2016) τα μνημονευόμενα πρόσωπα που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 500kW, αντί μέχρι 100kW που ισχύει σήμερα. (άρθρο 84)

43 .Επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 15 του ν. 4997/2022 περί ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών, στις επιχειρήσεις του κλάδου της γουνοποιίας.

Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων:

- Αναστέλλεται η καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών της οριζόμενης περιόδου, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών και άλλων προσαυξήσεων.
- Παρατείνονται μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία οι προθεσμίες καταβολής δόσεων ρυθμίσεων προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., κ.λπ.(άρθρο 85)

44. .Καταργείται. η υποχρέωση έκδοσης από τις μνημονευόμενες υπηρεσίες της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) των βιβλιαρίων εργασίας (άρθρα 2, 4-9 του ν. 1077/1980), για τους μισθωτούς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων κ.λπ. (άρθρα 86-88)

45.Τίθεται καταληκτική ημερομηνία σχετικά με τον χρόνο παράτασης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου απασχολούμενων στους φορείς κοινωνικής πρόνοιας του άρθρου 34 του ν. 4578/2018. (άρθρα 89)

ΜΕΡΟΣ Δ'

46 .Προβλέπεται η ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου πληθωρισμού του έτους 2022. Ειδικότερα:
α. Παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων, κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα, οφειλών προς τους δήμους, είτε σε τριάντα έξι (36) είτε σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με το οριζόμενο επιτόκιο.

Καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης των οφειλετών στη ρύθμιση καθώς και οι οφειλές που εξαιρούνται, επιτρέπεται δε η υπαγωγή και των οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την οριζόμενη ημερομηνία και είναι ενταγμένες σε εξυπηρετούμενες πάγιες ρυθμίσεις.

Για την εφαρμογή της νέας ρύθμισης ισχύουν όλα τα ευεργετήματα του ν.4611/2019 (άρθρα 110 - 117) και του ν. 4764/2020 (άρθρα 165 - 172), όπως η χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας και η αναστολή διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης.
β. Παρέχεται η δυνατότητα αναβίωσης, υπό τις ρητά οριζόμενες προϋποθέσεις και με όλα τα προβλεπόμενα ευεργετήματα, παλαιότερων ρυθμίσεων οφειλών [μέχρι εκατό (100) δόσεις, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις των νόμων 4611/2019 και 4764/2020], οι οποίες απωλέσθηκαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την οριζόμενη ημερομηνία.(άρθρο 90)

47. Τροποποιούνται οι διατάξεις του ν.4472/2017 σχετικά με το μισθολογικό καθεστώς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) και των Σωμάτων Ασφαλείας (Σ.Α.) και συγκεκριμένα:

α. Εντάσσονται στην Κατηγορία Β' μισθολογικής κατάταξης στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α. και οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές και εθελόντριες καθώς και όσοι προέρχονται από Ανθυπασπιστές που έχουν μεταταχθεί στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών.
β. Αυξάνεται ο βασικός μισθός του 1ου Κλιμακίου της Γ' Κατηγορίας μισθολογικής κατάταξης στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α. και προστίθεται στη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών της Κατηγορίας αυτής και ο βαθμός του ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων, που πληρούν τα οριζόμενα κριτήρια.

γ. Προβλέπεται η αύξηση του μισθολογικού κλιμακίου για τους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α.), κατά το χρονικό διάστημα άνω των τριών (3) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

δ. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν αναδρομικά από την 1η.1.2022. (άρθρο 91)

Δείτε το σχέδιο νόμου εδώ

«Ψηφιακή και απλοποιημένη η διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος»: Με Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, αναμορφώνεται η διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες ειδικού καθεστώτος.

Από τις 2/5/2023 και μετά, σχεδόν 100.000 αιτήσεις ετησίως μπορούν, πλέον, να υποβάλλονται ψηφιακά στην πλατφόρμα myBusinessSupport, για την κατ’ αποκοπή επιστροφή του ΦΠΑ, με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που έλαβαν.

Για τον υπολογισμό του δικαιώματος επιστροφής του ΦΠΑ, οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δεν χρειάζεται να προσκομίζουν στις ΔΟΥ τα σχετικά παραστατικά πωλήσεων τους, καθώς αυτά αντλούνται αυτόματα από την πλατφόρμα myDATA.

Με την Απόφαση, εκσυγχρονίζεται η διαδικασία των επιστροφών με:

  • διεύρυνση του χρονικού διαστήματος για το οποίο μπορεί να ζητηθεί επιστροφή
  • επιτάχυνση και απλοποίηση της καταβολής του επιστρεπτέου ποσού, με πίστωση στον λογαριασμό των δικαιούχων ανά δεκαπενθήμερο

Υπενθυμίζεται ότι για την καταβολή της επιστροφής είναι απαραίτητο οι δικαιούχοι να έχουν δηλώσει τον λογαριασμό IBAN που διατηρούν, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στην επιλογή «Μητρώο & Επικοινωνία».

Διευκρινίζεται ότι για τις αιτήσεις που υποβάλλονται εντός του 2023, παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης των φορολογικών στοιχείων του 2022 από τον ίδιο τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος, για όσα παραστατικά δεν έχουν διαβιβαστεί στο myDATA.

Ενόψει της εφαρμογής της νέας ψηφιακής διαδικασίας στις 2/5/2023, χειρόγραφες αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ που τυχόν έχουν υποβληθεί από την 1.3.2023 στις ΔΟΥ από αγρότες του ειδικού καθεστώτος ή από συνεταιριστικές οργανώσεις, επανυποβάλλονται σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, με σκοπό την ταχύτερη διεκπεραίωσή τους.

Από την αρθρογραφία της Εβδομάδας που πέρασε «Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας εργατών γης»: Τέθηκε σε λειτουργία στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://www.efka.gov.gr/el/eisphores-ergaton-ges-phorologikes-bebaioseis-ekkathariseon-epiloge-asphalistikes-kategorias), μέσω της οποίας, οι -ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ- απασχολούμενοι ως εργάτες γης μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα, την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να καταταχθούν. Από τις κ.κ. Φωτεινή Μακρή - Κατερίνα Κουσουνή, Λογίστριες Α’ Τάξης - Ειδικοί σύμβουλοι αγροτικής φορολογίας. Με την καθολική γνώση που διαθέτουν οι αρθρογράφοι στο συγκεκριμένο θέμα αιχμής.

ΣΟΛ Crowe, Εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών και «Η διαγραφή επισφαλών πελατών για τους οποίους είχε σχηματισθεί πρόβλεψη επισφάλειας, θα πρέπει να στηρίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν τη διαγραφή τους»: Σε αντίστοιχη ερώτηση, η επιστημονική θέση της ΣΟΛ Crowe, ορίζεται ως «- Από τα δεδομένα του ερωτήματος προκύπτει ότι η εταιρεία διέγραψε απαιτήσεις που είχε χαρακτηρίσει επισφαλείς μειώνοντας ισόποσα απευθείας την πρόβλεψη που είχε σχηματίσει σε προηγούμενες χρήσεις, σε αντίθεση με τα οριζόμενα στην φορολογική νομοθεσία που απαιτεί την χρήση λογαριασμών εσόδων και εξόδων και επίσης για κάποιες από αυτές δεν είχε λάβει τα κατάλληλα δικαιολογητικά εκείνα που αποδεικνύουν ότι είναι ανεπίδεκτες είσπραξης, δηλαδή ότι οι οφειλέτες είναι πράγματι αφερέγγυοι.

Επειδή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, που θέτουν οι διατάξεις του νόμου, για την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της διαγραφής των απαιτήσεων, τόσο των κατάλληλων δικαιολογητικών όσο και του χειρισμού της προηγουμένως σχηματισμένης πρόβλεψης, θα πρέπει να αναμορφωθεί το ποσό στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.». Δείτε το σύνολο της τοποθέτησης στο ερώτημα, με την σφραγίδα πάντα της ΣΟΛ Crowe.

Κ. Χρήστος Κωνσταντόπουλος, Λογιστής - Φοροτεχνικός Ά τάξης, MBA, myData Specialist και «Διαδικασία εξουσιοδοτήσεων για την διαβίβαση δεδομένων στο myDAΤΑ»: Σύμφωνα με τον αρθρογράφο «Με την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής myDATA, ορισμένες υποχρεώσεις που δημιουργούνται για τις επιχειρήσεις πρέπει να εκπληρωθούν από πιστοποιημένους λογιστές-φοροτεχνικούς. Παρακάτω παραθέτουμε τις σχετικές διατάξεις αλλά και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι λογιστές-φοροτεχνικοί για να εκτελέσουν επιτυχώς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων, καθώς και τις ιδιαιτερότητες της σύνδεσης λογιστών και επιχειρήσεων.». Ένας ακόμα «οδικός χάρτης» του επίμαχου θέματος, από τον κ. Χρήστο Κωνσταντόπουλο.

Από τη συνεχή Ανάπτυξη και Επέκταση του Ομίλου της EPSILON NET και στα πλαίσια των εξαγορών που ο Όμιλος πραγματοποιεί: «EPSILON NET: Εξαγορά του 80% της εταιρίας ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε»: Ο Όμιλος EPSILON NET, υλοποιώντας με συνέπεια το αναπτυξιακό του πλάνο και ενισχύοντας το μοντέλο των στρατηγικών κινήσεων συνεργασίας, ανακοινώνει την εξαγορά του 80% της εταιρίας ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (www.orosimosoftware.gr), που εξειδικεύεται στην:

· υλοποίηση σύνθετων έργων πληροφορικής και εγκατάστασης ERP, CRM, Supply Chain Management σε μεσαίες & μεγάλες επιχειρήσεις, με έμφαση σε δραστηριότητες στον τομέα της βιομηχανίας, των Logistics, των μεταφορών στην Ελλάδα & στο εξωτερικό, και

· στην ανάπτυξη ειδικών λύσεων λογισμικού & συστημάτων που καλύπτουν εξειδικευμένες ανάγκες των πελάτων της.

Συγκεκριμένα, η EPSILON NET A.E. αποκτά το 80% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε από τους ιδρυτές της εταιρίας κ.κ. Αργυριάδη Θεόδωρο και Αργυριάδη Δημήτριο, οι οποίοι θα διατηρήσουν το υπόλοιπο 20% του μετοχικού κεφαλαίου και θα συνεχίσουν να ασκούν με τον ίδιο μέχρι σήμερα τρόπο, τα διοικητικά τους καθήκοντα, συμβάλλοντας με την πολύχρονη εμπειρία τους στον νέο κύκλο ανάπτυξης της εταιρίας. Το συνολικό τίμημα της επένδυσης, ανέρχεται στο ποσό των 1.360.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται earn out bonus ύψους 240.000 ευρώ που θα καταβληθεί στους παλαιούς μετόχους, ανάλογα με τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρίας το 2024 και το 2025.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της EPSILON NET κ. Ιωάννης Μίχος δήλωσε: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που μια εταιρία όπως η ΟΡΟΣΗΜΟ, με βαθιά γνώση και εμπειρία από την 30ετή παρουσία της στην αγορά, εντάσσεται στην οικογένεια της EPSILON NET. Μας συνδέουν κοινή προσπάθεια και διαδρομή στην αγορά της πληροφορικής. Αθροίζοντας μαζί γνώση και όραμα μπορούμε πραγματικά να προσφέρουμε τις πιο ολοκληρωμένες λύσεις για τους πιο απαιτητικούς πελάτες»

Παρασκευή σήμερα, τελευταία εργασιακή ημέρα για τους περισσότερους της εβδομάδας που φεύγει και για την Εβδομάδα που έρχεται, κυρίαρχο θέμα συζήτησης μετά και τις σημερινές εξαγγελίες του Υπουργού Εργασίας κ. Κωστή Χατζηδάκη, ο νέος κατώτατος μισθός. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, με την αύξηση του κατώτατου μισθού σε ποσοστό 9,4%, ο μικτός κατώτατος μισθός ανέρχεται στα 780 ευρώ (έναντι των 713 ευρώ που είναι σήμερα), ενώ ο καθαρός κατώτατος μισθός (δηλαδή μετά την αφαίρεση των εισφορών των ασφαλισμένων), σύμφωνα και με όσα είπε ο Υπουργός, σε 12μηνη βάση θα είναι 778 ευρώ (το 2019 ήταν 639 ευρώ) ενώ πρόσθεσε ότι οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό βλέπουν 3 επιπλέον καθαρούς μισθούς σε ετήσια βάση. Να θυμίσουμε ότι ελέω πληθωρισμού, η επερχόμενη (από την 1η Απριλίου 2023) αύξηση του κατώτατου μισθού είναι η τρίτη κατά σειρά, σε διάστημα μικρότερο του ενάμισι χρόνου.

Μέσα του Μάρτη και με τις ημερήσιες σχεδόν εναλλαγές μεταξύ τέλους του χειμώνα και αρχής της άνοιξης, όσον αφορά καιρικά φαινόμενα και θερμοκρασία, προχωρούμε προς το «Ελληνικό καλοκαίρι». Σε λίγες ημέρες θα αλλάξουμε και την ώρα στα ρολόγια μας, η νύχτα θα έρχεται αργότερα και το φως της ημέρας θα μας δίνει αισιοδοξία, κάτι που όλοι αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε. Στις καλύτερες λοιπόν ημέρες που ελπίζουμε ότι έρχονται, δώστε μια μικρή ανάσα στους εαυτούς σας, που τόσο την χρειάζεται, μέσα από ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά και να έχετε ακόμα ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εργασιακή εβδομάδα