13/03/23 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Ανακοινώσεις Συλλόγων

Ενημερωτική Επιστολή της Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων Ελλάδας σχετικά με την εφαρμογή του Ν 4557/2018

Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων Ελλάδας

Ενημερωτική Επιστολή

13/03/2023

Προς:

· Τους Προέδρους των Επιμελητήριων Ελλάδος

· Τους Προέδρους των Ομοσπονδιών Εμπόρων Βιοτεχνιών Ελλάδος

ΘΕΜΑ : Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν 4557/2018 .

Κύριε Πρόεδρε

Τα επιμελητήρια για την επίτευξη του σκοπού τους ασχολούνται με πλήθος θεμάτων που σχετίζονται με την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας των μελών τους. Σε σχέση με τα αναφερόμενα στο θέμα της επιστολής και προς ενημέρωση των μελών σας θεωρούμε υποχρέωσή μας να θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα :

Με τις διατάξεις του Ν 4557/2018 ενσωματώθηκε στην εσωτερική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 . Ο νόμος αυτός που έχει ως αντικείμενο ρυθμίσεων

την « πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες » περαιτέρω τροποποιήθηκε από το Ν 4734/2020 με την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334).

Με τις επιμέρους διατάξεις του παραπάνω νόμου προβλέπονται :

1)Μια σειρά βασικών αδικημάτων ( ενδεικτικά σύσταση εγκληματικής οργάνωσης , δωροδοκία, δωροληψία, φοροδιαφυγή , μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο , χρηματιστηριακά αδικήματα ,κλπ ) για τα οποία αυτός θα ισχύει .

2)Απαριθμούνται δώδεκα κατηγορίες υπόχρεων προσώπων , τα οποία στα πλαίσια άσκησης του επαγγέλματος τους έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τις διατάξεις του (ενδεικτικά τράπεζες, ορκωτοί λογιστές , εξωτερικοί λογιστές , μεσίτες ακινήτων , δικηγόροι , συμβολαιογράφοι, κλπ )

3)Προβλέπεται από τα υπόχρεα πρόσωπα η εφαρμογή καταλλήλων διαδικασιών ώστε αυτά να επιδεικνύουν και να αποδεικνύουν την ανάλογη επιμέλεια (συνήθη ή αυξημένη ) κατά την επαγγελματική συνεργασία με τον πελάτη τους (ενδεικτικά τήρηση αρχείου φακέλου συναλλαγής , ανάλυση επαγγελματικού κινδύνου για πελάτη , υποβολή αναφοράς, υπό προυποθέσεις , στην αρμόδια αρχή, κλπ ).

Στα πλαίσια του παραπάνω νόμου η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και η ΑΑΔΕ προτίθενται να θέσουν σε ισχύ «κανονιστικό πλαίσιο-οδηγία» στο οποίο υποχρεωτικά θα υπόκεινται εφεξής οι εξωτερικοί λογιστές όταν παρέχουν υπηρεσίες προς τους πελάτες τους.

Από την προφορική ενημέρωση που έκανε η ΑΑΔΕ , για το περιεχόμενο της υπό έκδοση οδηγίας, (σημειώνουμε εδώ πως μέχρι σήμερα υπάρχει επίμονη άρνηση στο να τεθεί υπόψη όλων το σχέδιο της υπό έκδοση οδηγίας ) προκύπτουν για την περίπτωση των εξωτερικών λογιστών προκύπτουν τα ακόλουθα :

-Επιβάλλεται ένα νέο δαπανηρό γραφειοκρατικό πλαίσιο τρόπου λειτουργίας των γραφείων των εξωτερικών λογιστών (αλλά και των επιχειρήσεων πελατών τους) γιατί οι λογιστές, μεταξύ άλλων , οφείλουν πλέον να συγκροτούν και να διατηρούν αρχείο τεκμηρίωσης των συναλλαγών , να ελέγχουν την συνάφεια των δεδομένων , τις ροές των κινήσεων του χρήματος κλπ.

-Υποχρεώνονται υπό την απειλή εξοντωτικών διοικητικών ποινών να υποβάλλουν

αναφορές εις βάρος των επιχειρήσεων πελατών τους , διαβιβάζοντας στις αρμόδιες αρχές όχι μόνο αποδείξεις , αλλά και ενδείξεις ή υποψίες , αν μια συναλλαγή ή μια αποφυγή ενέργειας πχ καταβολή οφειλής προς το Δημόσιο , εμπίπτει στις προβλέψεις του συγκεκριμένου νόμου.

Στην πράξη με τα παραπάνω επιχειρείται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και την ΑΑΔΕ η μετατροπή των εξωτερικών λογιστών σε βραχίονα του ελεγκτικού μηχανισμού τον οποίο οφείλει να διαθέτει η διοίκηση και η ομηρία των επιχειρήσεων οι οποίες θα αμείβουν πλέον έναν εν δυνάμει ελεγκτή που θα έχει την υποχρέωση να αναφέρει όχι μόνο τις κατά την κρίση του υπαρκτές

προβληματικές συναλλαγές , αλλά και όσες άλλες νομίζει ή υποπτεύεται ότι συνιστούν παράβαση υπαγόμενη στο συγκεκριμένο νόμο.

Κύριε Πρόεδρε

Γνωρίζετε άριστα πως ο εξωτερικός λογιστής συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πρόσωπα εμπιστοσύνης της επιχείρησης και οφείλει να τηρεί κανόνες εχεμύθειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων για τις υποθέσεις των πελατών του. Η εκτροπή από τα καθήκοντά του , όπως προσδιορίζονται από τις υφιστάμενες διατάξεις και την υπάρχουσα πρακτική, με την ουσιαστική μετατροπή του , υπό το βάρος υπέρογκων προστίμων , σε τμήμα του κρατικού ελεγκτικού μηχανισμού, συνιστά μεταξύ άλλων και πρόβλημα για την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων ειδικά όταν δεν οριοθετούνται ποσοτικά και ποιοτικά στις διατάξεις (υπάρχουσες και υπό έκδοση) οι έννοιες των ενδείξεων ή των υποψιών. Ο κάθε καλόπιστος τρίτος αντιλαμβάνεται εύκολα τις επιπτώσεις και τον φαύλο κύκλο που θα ανοίξει με την αναζήτηση ευθυνών και επιβάρυνση με πρόστιμα , αν μοναδικό κριτήριο είναι οι καταγγελία βάσει υποψιών και υπονοιών .

Θεωρούμε περιττό να υπογραμμίσουμε το αυτονόητο , ότι δηλαδή ως επαγγελματίες δεν είμαστε αντίθετοι με τους ελέγχους στην διακίνηση του «μαύρου χρήματος». Αυτό που θέλουμε είναι να μπορούμε με ασφάλεια και αξιοπρέπεια να ασκούμε το επάγγελμά μας, να μην επιφορτιζόμαστε από την πολιτεία με νέα καθήκοντα ασύμβατα με τον ρόλο μας μέσα στις επιχειρήσεις και να μην κινδυνεύουμε τόσο εμείς , όσο και οι επιχειρήσεις-πελάτες μας από την επιβολή διοικητικών ποινών, οι οποίες μπορεί και να επιβάλλονται στη βάση ενδείξεων ή υποψιών.

Κύριε Πρόεδρε

Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη σας καλούμε να ενημερώσετε τις επιχειρήσεις-μέλη του επιμελητηρίου σας , καθώς και τα αρμόδια όργανά του ώστε να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις .

Με εκτίμηση,

Αλεβιζάκης Παναγιώτης

Οικονομολόγος

Μέλος της Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε.

Εκ/πος Α.ΚΙ.Ο.Ε.

Τηλ.6944522935comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Δέουσα επιμέλεια, ΑΚΙΟΕ