03/03/23 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε - Η Εβδομάδα που έρχεται

Δελτίο τύπου της ΑΑΔΕ το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή «Εκτεταμένη φοροδιαφυγή σε έντεκα κλάδους παροχής υπηρεσιών εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων». Από την απαρίθμηση ενδεικτικών περιπτώσεων από την ΑΑΔΕ, εντύπωση μας έκανε ως προς την νομική οντότητα και ως προς το ύψος, Σωματείο με έδρα στη Θεσσαλονίκη που εντοπίστηκε να ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα, από το 2016-2020, με ακαθάριστα έσοδα άνω των 2.400.000 ευρώ. Φοροδιαφυγή «παλαιάς κοπής», όπου η φιλευσπλαχνία σε κάποιες, ελπίζουμε ελάχιστες περιπτώσεις, είναι εξαιρετικά προσοδοφόρα.

Αν δούμε ως ένα σύνολο τη φοροδιαφυγή ισχύει η ανισότητα:

p Χ f > g

όπου:

p = η πιθανότητα ανακάλυψης της φοροδιαφυγής από τις φορολογικές Αρχές

f = η επιβαλλόμενη ποινή (χρηματική ποινική κ.λπ.)

g = το οικονομικό ή άλλο όφελος από τη πραγματοποίηση της φοροδιαφυγής.

Είναι φανερό από την ανισότητα ότι όσο μικρότερες είναι οι τιμές των p και f τόσο μεγαλύτερη είναι και η τάση για φοροδιαφυγή.

Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, αν υποθέσουμε πως η αποκάλυψη της στιγμιαίας φοροδιαφυγής (μη έκδοση απόδειξης λιανικής) έχει ένα αυξημένο ποσοστό επιτυχίας έστω 5% και η επιβαλλόμενη χρηματική ποινή είναι 500 ευρώ, τότε το κέρδος που αποκομίζει ο εμπλεκόμενος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 500€ Χ 5% δηλαδή τουλάχιστον 25 ευρώ για να «τολμήσει». Συνεπώς, αν δεν εκδώσει μία ΑΛΠ αξίας 50 ευρώ, το άμεσο «κέρδος», αν θεωρήσουμε ότι αναφερόμαστε σε μία προσωπική εταιρεία, ανέρχεται σε ((50€/1,24 ΦΠΑ)- 50€) + ((50€/1,24 ΦΠΑ) Χ 22%) = 9,7€ + 8,8€ = 18,5€. Δεδομένου ότι αν ακολουθηθεί κατά γράμμα η ανισότητα η ενδεχόμενη ζημία για τον επιχειρηματία είναι μεγαλύτερη από το δυνητικό «κέρδος», πιθανώς να μην θελήσει να φοροδιαφύγει. Βέβαια, από τα τρία στοιχεία της ανισότητας, τα δύο (ποινή και «κέρδος») είναι επακριβώς προσδιορισμένα, ενώ η πιθανότητα αποκάλυψης είναι εκτιμώμενη με εντελώς υποκειμενικά κριτήρια. Για να γίνουν πιο κατανοητά τα ανωτέρω, αν η πιθανότητα αποκάλυψης έπεφτε, στο μυαλό του «προτιθέμενου» επιτηδευματία στο 1%, αμέσως η ανισότητα θα άλλαζε δραματικά, επειδή το αριστερό μέρος της θα ανερχόταν σε 5 ευρώ, ενώ το «κέρδος» σε 18,5 ευρώ.

Με όλα τα ανωτέρω, θέλουμε να υπερθεματίσουμε στην προσπάθεια της επικοινωνίας του επικείμενου κινδύνου «σύλληψης» της ΑΑΔΕ, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο ποσοστό είναι και το κρίσιμο στοιχείο στην λήψη απόφασης διάπραξης φοροδιαφυγής. Συνεπώς, η «διαφήμιση» επιτυχιών, είναι η σωστή προσέγγιση, επειδή το όλο νόημα της ανισότητας ανάγεται στη γνωστή φράση «ο φόβος φυλάει τα έρημα». (Σημείωση της στήλης: Τα έρημα ή τα έρμα όμως δεν είναι μόνο τα ζώα εκτροφής αλλά είναι και οι υποτελείς Παραγωγοί του κοινωνικού πλούτου. Σε αυτούς αναφερόμαστε όταν μεταχειριζόμαστε αυτή την παροιμία. Σύμφωνα με την ερμηνεία της φράσης από το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών: η πιθανότητα ενδεχόμενης τιμωρίας δρα αποτρεπτικά, ακόμα κι όταν δεν υπάρχει άμεσος, ορατός κίνδυνος αποκάλυψης μιας παράνομης πράξης.).

Αρχή της εργασιακής Εβδομάδας που πέρασε με μπαράζ παρατάσεων και ξεκινάμε:

«Παράταση έως 20.3. για τη διαβίβαση πληροφοριών ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων στην ΑΑΔΕ»: Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1022/2023 της ΑΑΔΕ σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής πληροφοριών του άρθρου 4 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1033/2014 (Β' 276) απόφασης, οι οποίες διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4987/2022 (Α' 206).

Με την συγκεκριμένη απόφαση παρατείνεται η προθεσμία υποβολής πληροφοριών του άρθρου 4 (πληροφορίες από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1033/2014 απόφασης έως και την 20η Μαρτίου 2023.

«myDATA: Μετάθεση προθεσμιών διαβίβασης δεδομένων»: Με σκοπό τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, σχετικά με τη διαβίβαση των δεδομένων τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, με κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργου Πιτσιλή, οι παρακάτω καταληκτικές ημερομηνίες μετατίθενται ως εξής:

Για το 2021

- Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων: Έως 2.5.2023
Για το 2022

- Έσοδα τιμολόγησης, έξοδα αυτοτιμολόγησης και τίτλοι κτήσης: Έως 31.3.2023
- Έσοδα λιανικής ΦΗΜ μέσω ERP ή Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης: Έως 31.10.2023
- Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης: Έως 31.10.2023
- Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων: Έως 30.11.2023
- Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων: Έως 31.12.2023
Για το 2023

- Έσοδα τιμολόγησης, έξοδα αυτοτιμολόγησης και τίτλοι κτήσης: Έως 28.02.2024
- Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης: Έως 31.03.2024
- Παράλειψη – Απόκλιση διαβίβασης δεδομένων: Έως 30.04.2024
- Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων: Έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

«myDATA: Η απόφαση για τη μετάθεση προθεσμιών διαβίβασης δεδομένων»: Δημοσιεύθηκε η κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργου Πιτσιλή, με την οποία μετατίθενται προθεσμίες διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Με την Α.1023/2023 απόφαση τροποποιείται η υπό στοιχεία Α. 1138/12.6.2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470).

«Παράταση της προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ μέχρι την Παρασκευή 3/3/2023»: Παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 3.3.2023 η προθεσμία υποβολής των ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ (Δημοσίου Τομέα, Ιδιωτικού Τομέα και Οικοδομοτεχνικών έργων).
Η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής των ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ (αδυναμία σύνδεσης και αυθεντικοποίησης των πιστοποιημένων χρηστών).

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω παράταση ΔΕΝ αφορά στην καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι και σήμερα 28.02.2023.

Από τις λοιπές ειδήσεις της Εβδομάδας που πέρασε : «Διευκρινίσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικών αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών»: Δημοσιεύθηκε το με Αρ. Πρωτ. 100754/Σ.30775/1-3-2023 έγγραφο του e-ΕΦΚΑ με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις για τις Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικών αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ).

Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 , όπως ισχύουν, ρυθμίζεται ο τρόπος εισφοροδότησης των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων προσώπων, στις περιπτώσεις που το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόληση τους σε ένα ή δύο εργοδότες και αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.

Με την αριθ. Δ.15/Δ΄/οικ. 61080/1692/5.12.2018 Εγκύκλιος του Υπουργείου μεταξύ άλλων, προβλέπονταν η εξαίρεση από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 των ασφαλισμένων του π. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, που αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, καθόσον για τα πρόσωπα αυτά συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.982/1979 .

Με το αριθ. πρωτ. ΔΙΕΙΣΦΜΜ/647/823855/5.7.2019 Γενικό Έγγραφο του e-ΕΦΚΑ δόθηκαν οδηγίες για την διαχείριση των περιπτώσεων αυτών και την ενιαία εφαρμογή από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Με την αριθ. Δ.15/Δ΄/ 44797/1191/25.11.2019 Εγκύκλιο Οδηγία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι ανακαλείται ως προς το Κεφάλαιο Γ΄ η αριθ. Δ.15/Δ΄/οικ. 61080/1692/5.12.2018 Εγκύκλιος και οι υγειονομικοί που αμείβονται με ΔΠΥ εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016.

ΓΕΝΙΚΑ

Με τις καταστατικές διατάξεις του π. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ( άρθρο 4 του Ν.982/1979 ) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι επιχειρήσεις, που απασχολούσαν υγειονομικούς υποχρεούνταν στην καταβολή εργοδοτικής εισφοράς υπολογιζόμενης επί των πάσης φύσεως αποδοχών. Επομένως για τους υγειονομικούς, που διατηρούσαν ενεργή Μη Μισθωτή δραστηριότητα και παράλληλα απασχολούνταν σε επιχειρήσεις ή Νομικά Πρόσωπα αμειβόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, ίσχυαν οι ανωτέρω καταστατικές διατάξεις και η καταβαλλόμενη εισφορά επιμερίζονταν μεταξύ εργοδότη και αντισυμβαλλόμενου, ανεξαρτήτως του αριθμού των εργοδοτών (έως 2).

Δεδομένου ότι η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, ως νεότερη ειδική διάταξη, ρυθμίζει με ενιαίο τρόπο το καθεστώς υπολογισμού των εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων που αμείβονται με ΔΠΥ από 01.01.2017, κατισχύουν των διατάξεων του Ν.982/1979 και επομένως έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων υγειονομικών π. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ.

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η ισχύς των ανωτέρω για τους υγειονομικούς αρχίζει την 1.1.2020.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Οι συμβάσεις μεταξύ αντισυμβαλλόμενων και ασφαλισμένων υγειονομικών, που εντάσσονται στις διατάξεις της παρ.9 του άρθρ.39 του Ν.4387/2016, λόγω απασχόλησης/αμοιβής με ΔΠΥ σε έως 2 εργοδότες, θα πρέπει να αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ.

Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων αυτών θα διενεργείται, όπως για λοιπούς Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους, που υπάγονται στην ασφάλιση με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 και σύμφωνα με οριζόμενα στην εγκύκλιο 3/2020 του e-ΕΦΚΑ. Ειδικότερα οι αυτοαπασχολούμενοι Υγειονομικοί που αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών από ένα ή δύο εργοδότες θα πρέπει:

- Να επιλέγουν ασφαλιστική κατηγορία ως μη μισθωτοί ασφαλισμένοι και

- Για το ποσό της μηνιαίας εισφοράς θα λαμβάνεται υπόψη το ποσό της εισφοράς, ανά κλάδο ασφάλισης, από τη μισθωτή απασχόληση, το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας.

«Επίδομα παιδιού: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21»: Ο ΟΠΕΚΑ ενημερώνει ότι την 1η Μαρτίου 2023, άνοιξε και λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή και θα δέχεται νέες αιτήσεις έως τη 13η Μαρτίου και ώρα 18.00. Η πλατφόρμα θα κλείσει προσωρινά μέχρι και την 30-3-2023 για να γίνει η επεξεργασία των αιτήσεων και η εκκαθάριση της πληρωμής του πρώτου διμήνου έτους 2023.

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, www.idika.gr, ή μέσω του διαδικτυακού τόπου, www.opeka.gr, με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο Taxisnet.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2023 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2021. Μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους, θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2022.

Επισημαίνεται ότι στο εξής, μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση -από το προ νήπιο έως και το Γυμνάσιο- και η επάρκεια φοίτησης. Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως τα σχετικά πεδία, όπως τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας, η Τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που βρίσκεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση στην αίτηση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό. (Σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στις συχνές ερωτήσεις με αριθμ. 8 έως 13 οι οποίες είναι αναρτημένες στην εφαρμογή Α21)

Οι πολίτες πρέπει να προσέχουν ότι για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Δείτε και το σχετικό άρθρο Επίδομα παιδιού: Δικαιούχοι, προϋποθέσεις, πίνακες και παραδείγματα

«Πώς θα χορηγηθούν τα 10.000 χαμηλότοκα δάνεια σε νέους – Όλη η διαδικασία»: Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ανοίγει ο δρόμος για την υποβολή αιτήσεων για τα χαμηλότοκα δάνεια σε νέους στο πλαίσιο του Προγράμματος «Σπίτι μου» έως το τέλος Μαρτίου, μετά την δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που εξειδικεύει τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος και περιγράφει τη διαδικασία.

Τα βασικότερα σημεία της ΚΥΑ 189/1-3-2023 έχουν ως εξής:

-Οι πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα (δηλαδή είναι ηλικίας 25-39 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για το δάνειο, με ετήσιο εισόδημα από 10.000 ευρώ έως το όριο που προβλέπεται για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και δεν διαθέτουν ακίνητο κατάλληλο για την κατοικία τους) υποβάλλουν αίτηση για να κριθεί η κατ’ αρχήν επιλεξιμότητά τους σε κάποια από τις τράπεζες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η διαδικασία

-Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από σειρά δικαιολογητικών για το καθένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Οι τράπεζες ελέγχουν την πλήρωση των προϋποθέσεων (ηλικιακό όριο, εισόδημα, έλλειψη ακινήτου κατάλληλου προς κατοικία) για κάθε αιτούντα. Εάν αυτές πληρούνται, τότε αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του ενδιαφερομένου με βάση τους εσωτερικούς τους κανονισμούς και αποφασίζουν για την προέγκριση η όχι δανείου και τα κριτήρια πιστοδότησης εντός 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η προέγκριση ισχύει για 60 ημέρες από τη γνωστοποίησή της στον αιτούντα.

-Η τράπεζα ενημερώνει τον αιτούντα για την προέγκριση και αυτός εντός της προθεσμίας των 60 ημερών οφείλει να γνωστοποιήσει στην τράπεζα το αιτούμενο ποσό δανείου (που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ), το ακίνητο που προτίθεται να αγοράσει και την τιμή του (που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ σύμφωνα με το συμβόλαιο αγοράς) και να προσκομίσει τα έγγραφα που απαιτούνται ώστε η τράπεζα να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η οικονομική προέγκριση παύει να ισχύει. Εάν προσκομιστούν εμπρόθεσμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τότε σε συνέχεια επικοινωνίας της τράπεζας με την ΕΑΤ, η ΕΑΤ δεσμεύει το ποσό του αιτούμενου δανείου μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία τελικής έγκρισης ή εν μέρει έγκρισης ή απόρριψης του δανείου από την τράπεζα και εντάσσει την συγκεκριμένη αίτηση στο Πρόγραμμα.

-Στη συνέχεια η τράπεζα διενεργεί νομικό και τεχνικό έλεγχο επί του ακινήτου και γνωστοποιεί τα αποτελέσματα στην ΕΑΤ. Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς το ακίνητο για τη λήψη δανείου, υποβάλλει στην ΕΑΤ τη σχετική δανειακή σύμβαση. Η ΕΑΤ ελέγχει τα στοιχεία που υποβλήθηκαν και εγκρίνει τη σύμβαση εκτός και α) ο υποψήφιος δανειολήπτης έχει αιτηθεί δάνειο ή έχει καταρτίσει σύμβαση με άλλη τράπεζα στο πλαίσιο του Προγράμματος ή β) το ποσό που αναγράφεται στη σύμβαση υπερβαίνει το ποσό που είχε δεσμευθεί ή το 90% του συμβολαίου αγοράς ή γ) τα καταχωρημένα στοιχεία είναι λανθασμένα.

-Η υπογραφή σύμβασης με τον τελικό αποδέκτη, η εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης επί του ακινήτου που θα διασφαλίζει το δάνειο και η εκταμίευση του συνολικού ποσού της σύμβασης πραγματοποιείται εντός 6 μηνών από την έγκριση της ΕΑΤ. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 2 μήνες αν η αίτηση για εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης έχει υποβληθεί εντός του εξαμήνου. Εάν οι προθεσμίες αυτές δεν τηρηθούν με υπαιτιότητα του αιτούντος, η αίτηση απορρίπτεται.

Τα δικαιολογητικά

Αναφορικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προβλέπεται ότι:

1. Η ηλικία του αιτούντος αποδεικνύεται με πιστοποιητικό γέννησης ή αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

2. Η οικογενειακή κατάσταση (σε περίπτωση π.χ. μονογονεϊκής οικογένειας ή οικογένειας πολυτέκνων) αποδεικνύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί όχι νωρίτερα από 1 μήνα πριν την υποβολή της αίτησης για χορήγηση δανείου. Ειδικά ως προς την απόδειξη της ιδιότητας του μονογονέα, ο αιτών πρέπει να προσκομίσει πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση (χηρεία, διαζύγιο, λύση συμφώνου συμβίωσης, ανικανότητα του άλλου γονέα για την άσκηση γονικής μέριμνας, υιοθεσία από ένα μόνο γονέα κ.α.)

3. Για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων των αιτούντων χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του τελευταίου φορολογικού έτους. Στην περίπτωση συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό τους εισόδημα, ανεξαρτήτως εάν υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις ή εάν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση δανείου ο ένας εκ των δυο. Ως δικαιολογητικά έγγραφα για το στοιχείο αυτό μπορεί να υποβληθεί είτε η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους, είτε το Εκκαθαριστικό Σημείωμα/Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Φυσικών Προσώπων του τελευταίου φορολογικού έτους. Αντίστοιχα, σε περίπτωση συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, τα ως άνω έγγραφα υποβάλλονται και από τους δυο, ανεξαρτήτως εάν υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις ή εάν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση δανείου ο ένας εκ των δυο.

4. Για τη διαπίστωση ύπαρξης ή μη ακινήτου κατάλληλου για την κατοικία τους, οι αιτούντες υποβάλλουν τη Δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9) του τελευταίου έτους και Πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ.) του τελευταίου έτους. Στην περίπτωση συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, υποβάλλονται και τα αντίστοιχα έγγραφα των συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, ανεξάρτητα εάν η αίτηση για τη χορήγηση του δανείου υποβάλλεται από κοινού ή από τον έναν εκ των δυο.

Στην περίπτωση που από τα ως άνω δικαιολογητικά προκύπτει η ύπαρξη ακινήτου, για να κριθεί εάν αυτό είναι κατάλληλο για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των αιτούντων, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

Α) Το ακίνητο να έχει εμβαδό ίσο ή μεγαλύτερο από 50 τ.μ., το οποίο προσαυξάνεται κατά 10 τ.μ. για κάθε μέλος της οικογένειας που συγκατοικεί με τον αιτούντα

Β) Ο αιτών διαθέτει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία επί του ακινήτου κατά ποσοστό άνω του 50%.

Γ) Το ακίνητο βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τον τόπο εργασίας ή άσκησης επαγγέλματος του αιτούντος.

Δ) Το ακίνητο έχει χρήση κατοικίας.

Η υποβολή των δικαιολογητικών συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που δηλώνονται είναι αληθή και πλήρη, τα δικαιολογητικά γνήσια και ότι έχει λάβει γνώση των όρων του Προγράμματος τους οποίους αποδέχεται πλήρως. Οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν πρόσθετα δικαιολογητικά η να διερευνήσουν περαιτέρω την πιστοληπτική ικανότητα του αιτούντος.

Μετά την έγκριση του δανείου και πριν την εκταμίευσή του, η τράπεζα υποχρεούται να ενημερώσει την Ε.Α.Τ. και τη Δ.ΥΠ.Α. για τον έλεγχο που διενήργησε σε σχέση με την επιλεξιμότητα του δικαιούχου και του προς απόκτηση ακινήτου.

«Οι αλλαγές στο Πόθεν Έσχες - Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος» και η Επιστημονική Ομάδα επισημαίνει τις αλλαγές: Στο ΦΕΚ Α΄ 45/28-02-2023 δημοσιεύθηκε με αριθμό Ν.5026/2023 ο Νόμος «Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών συμφερόντων - Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις». Οι σημαντικότερες αλλαγές που φέρνει ο νέος νόμος είναι οι εξής:

  • Δημιουργούνται δεκατρείς (13) κατηγορίες υπόχρεων προσώπων σε υποβολή δήλωσης (Κεφάλαιο Β΄: Υπόχρεοι σε δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης – άρθρα 3 έως 16).
  • Προβλέπεται η αυτοτελής υποχρέωση των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων (Κεφάλαιο Β΄: Υπόχρεοι σε δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης – άρθρο 3).
  • Εντός των πρώτων δεκαπέντε (15) ημερών κάθε μήνα για τις αρχικές Δ.Π.Κ. και μέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους για τις ετήσιες Δ.Π.Κ., ο αρμόδιος φορέας ή τα όργανα διοίκησης του φορέα στον οποίο υπάγονται ή από τον οποίο εποπτεύονται οι υπόχρεοι ετήσιας Δ.Π.Κ., υποχρεούται να καταχωρίσει ηλεκτρονικά, μέσω της ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής, και να οριστικοποιήσει την κατάσταση των υπόχρεων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους, των εν διαστάσει συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 4356/2015 (Α' 181). (Άρθρο 17, Υποχρέωση ηλεκτρονικής καταχώρισης κατάστασης υπόχρεων προσώπων και επίλυση αμφισβητήσεων).
  • Επί του ανωτέρω, να υπενθυμίσουμε ότι λίγο πριν την κατάθεση του σχεδίου νόμου για το «Πόθεν Έσχες» προς ψήφιση από την Βουλή των Ελλήνων, αποφασίστηκε να ανασταλούν οι σχετικές διαδικασίες καταχώρισης καταστάσεων υπόχρεων προσώπων έτους 2023 στην ηλεκτρονική εφαρμογή Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για το θέμα αυτό μετά την δημοσίευση του νέου νόμου. Δείτε σχετικά στο e-forologia.gr στον σύνδεσμο «Πόθεν έσχες: Αναστέλλονται οι διαδικασίες καταχώρισης καταστάσεων υπόχρεων προσώπων έτους 2023»
  • Απαλλάσσονται τα υπόχρεα πρόσωπα από τη διαδικασία συλλογής των απαιτούμενων στοιχείων της δήλωσης και τα αναγκαία στοιχεία της δήλωσης θα αποτυπώνονται, αυτόματα, μέσω των οικείων ηλεκτρονικών συστημάτων, με την προϋπόθεση ότι ο υπόχρεος συναινεί στην πρόσβαση. (Κεφάλαιο Γ΄: Προπαρασκευή υποβολής, Χρόνος – περιεχόμενο – τρόπος υποβολής Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. – άρθρο 21).
  • Το υποχρεωτικά ελεγχόμενο ποσοστό των Δ.Π.Κ. αυξάνεται σε 7% των κατ΄ έτος συνολικά ελεγχόμενων δηλώσεων. Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής το ανωτέρω ποσοστό ορίζεται σε 5% και για το δεύτερο σε 6%. Για την επιλογή των δηλώσεων που θα ελέγχονται, θα λαμβάνονται υπόψη κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και άλλα στοιχεία. (Κεφάλαιο Δ΄: Έλεγχος Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. – άρθρο 29).
  • Οι Δ.Π.Κ. των υπόχρεων του άρθρου 4 του νόμου δημοσιοποιούνται στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής. Η ανάρτηση των δηλώσεων διαρκεί τρία (3) έτη (άρθρο 32)

«Πάμε και όπου βγει». Στην Ελλάδα του ψηφιακού μετασχηματισμού, ο αντίποδας της πραγματικότητάς μας. Τεχνητή ευφυΐα απέναντι στη φυσική ηλιθιότητα. «Πάμε και όπου βγει». Ποτέ δεν έβγαζε πουθενά. Η άλλη Ελλάδα, η Ελλάδα των ημι-ειδικών, του Ελληνικού ονείρου. Στην Ελλάδα που όλοι εν δυνάμει μπορούν να καταφέρουν τα πάντα και κανένας τελικά δεν κάνει τα ελάχιστα. Η θεωρία του πέτυχε, που τελικά ήταν η θεωρία του έτυχε. Ξεχαρβαλωμένοι Οργανισμοί που μόνο όποιος έχει δουλέψει εκεί ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Και ναι μεν να είσαι κάπου όπου δεν θα προκαλέσεις ανθρώπινες απώλειες απλώς νομίζεις ότι επιτελείς έργο, αλλά με τον σιδηρόδρομο είναι αλλιώς. Ποτέ δεν λειτουργούσε καλά, τα λαϊκό μέσο μεταφοράς ήταν πάντα εντελώς λαϊκό και στην υποδομή του και το βαρέλι, όσα και αν έριχνες, δεν είχε πάτο. Παραγγέλνεις μια πίτσα και βλέπεις τη διαδρομή του ντιλιβερά στο κινητό σου, μέσα από μια εφαρμογή που την έκανε κάποιος ταλαντούχος 15άχρονος. Ανεβαίνεις στο τραίνο και δεν λειτουργεί τίποτα, παρακαλάς να μην βρεθεί κάτι στο δρόμο σου. Μια παράφραση της Ιθάκης του Καβάφη, για να είναι ανοικτός ο δρόμος μπροστά σου και να μην σου πετύχει συρμός ερχόμενος από απέναντι. Από το 2010 εκσυγχρονίζεται το σύστημα και ακόμα παραμένει στα ίδια χάλια. Μια φταίει το ασύμβατο λογισμικό μεταξύ τραίνων και σήμανσης, μια τα χιλιόμετρα καλώδια που κλέβουν οι «εποχιακοί συλλέκτες», το μόνο που κατευθύνει το τρένο είναι οι ράγες. Να εύχεσαι να είναι ο μοναδικός συρμός στη συγκεκριμένη ράγα, επειδή διαφορετικά, άστα. Είναι δύσκολο να βρεις λόγια για τον άδικο, ηλίθιο, ανερμάτιστο χαμό ενός αμφιθεάτρου φοιτητών Πανεπιστημίου. Επειδή φοιτητές ήταν οι περισσότεροι που χάθηκαν τραγικά, χωρίς λόγο, αφήνοντας τη ζωή τους στα χέρια αδαών. Πάμε και όπου βγει, ας μαζέψουμε και άλλους φόρους με υπερφορολόγηση για να τους ρίξουμε στο τρύπιο καζάνι τον Οργανισμών που νομίζουν ότι δουλεύουν, ή του Δημοσίου που πάντα κάτι του φταίει και χρειάζονται περισσότερα χρόνια για να βγει μια σύνταξη από αυτά που έχει δουλέψει κάποιος. Πάμε και όπου βγει, μια ακόμα θυσία στο βωμό της εθνικής ανωριμότητας με δεκάδες ψυχές που μας κοιτάνε πλέον από εκεί ψηλά.

Σε όλους τους πολιτισμούς, σε όλους τους αιώνες, οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να θρηνήσουν πάνω από το σώμα του αγαπημένου τους που έφυγε. Όταν αυτός που φεύγει είναι το παιδί, διασπάται η κοινωνική αλυσίδα και ο γονιός δεν θέλει πια να είναι εδώ, κάτω. Αν δεν μπορέσει να θρηνήσει επειδή το αγαπημένο του πρόσωπο έχει εξαφανισθεί, εξαϋλωθεί, δεν υπάρχει κάτι που να οδηγεί σε κάποιο συμπέρασμα για το ότι δεν είναι πια μαζί μας, ο πόνος είναι αβάσταχτος. Η υπόλοιπη ζωή του γονιού, του συζύγου, του συγγενή, του φίλου, της φίλης, θα κυριαρχείται από τους προσωπικούς δαίμονες της αμφιβολίας, της πιθανής παρουσίας, του πιθανότερου χαμού, της πρότασης χωρίς τέλος.

Δεν έχουμε κάτι να πούμε κλείνοντας για αυτή την εργασιακή εβδομάδα τη στήλη. Ο Θεός ας μας λυπηθεί.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εργασιακή εβδομάδα