27/01/23 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε - Η Εβδομάδα που έρχεται

Και ξαφνικά, εμφανίστηκαν για μια ακόμα φορά, σε δημοσιεύματα της Κυριακής, της Εβδομάδας που πέρασε, όλα όσα «θεμελιώνουν» την «εξαιρετική» επιτυχία της χώρας, σχετικά με τους Έλληνες που φύγανε στα χρόνια της τελευταίας ιδιότυπης μετανάστευσης, κάπου εκεί στα capital controls του 2015, αλλά και αυτών, των αλλοδαπών, που ήρθαν στην Ελλάδα, με βάση τα μεγαλειώδη κίνητρα που παρέχει η χώρα μας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, ο αριθμός των μεταναστών που αποφάσισαν να έρθουν στην Ελλάδα και πάλι για να εργαστούν, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο είναι πλέον ιδιαίτερα ευνοϊκό (πάντα κατά το Υπουργείο Οικονομικών), τετραπλασιάστηκε από τον Ιούνιο του 2022, ενώ χιλιάδες είναι και οι εκκρεμείς αιτήσεις (τις οποίες δεν έχει απορρίψει η αρμόδια Επιτροπή της Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού και στοιβάζονται στα τριμελή διοικητικά δικαστήρια). Συνολικά, περισσότεροι από 4.500 όψιμοι μετανάστες εγκατέλειψαν το εξωτερικό για να εργαστούν στην Ελλάδα και να καρπωθούν των «εξαιρετικών» φορολογικών προνομίων που δίνει το άρθρο 5Γ του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε. Αιρετικά εδώ να σημειώσουμε, πως αν αναλογισθούμε ότι οι μετανάστες των μνημονίων υπολογίζονται σε περίπου 500 – 600 χιλιάδες, άτομα κυρίως εξαιρετικά υψηλής μόρφωσης, οι 4.500, αποτελούν ποσοστά 0,75% έως 0,90%, τα οποία δεν καταλαβαίνουμε για πιο λόγο μας κάνουν ιδιαίτερα υπερήφανους ως προς το αποτέλεσμα.

Επαναλαμβάνουμε, ίσως κουραστικά για τον αναγνώστη, πως το ίδιο κάνουν και άλλοι Μεσόγειοι, ιδιαίτερα δε η Ιταλία, η Μάλτα και η Κύπρος, προσφέροντας εξαιρετικά μεγαλύτερα πλεονεκτήματα, σχετικά με τους προσκαλούμενους αλλοδαπούς φορολογικούς κατοίκους για έλευση και αλλαγή κατοικίας στη χώρα μας, βάσει των «προνομίων» των άρθρων 5Α, 5Β και 5Γ του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε. Για παράδειγμα, η Κύπρος εισήγαγε νέες φορολογικές απαλλαγές για τους αλλοδαπούς υπαλλήλους. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Κυβέρνησης για προσέλκυση και διατήρηση ταλαντούχων ατόμων από το εξωτερικό στην Κύπρο, υιοθετήθηκαν απαλλαγές από τον φόρο εισοδήματος για εισοδήματα από μισθωτή εργασία. Πιο συγκεκριμένα, για τους αλλοδαπούς εργαζομένους που έρχονται στην Κύπρο, το 20% των αποδοχών τους (με ανώτατο όριο απαλλαγής τις 8.550 ευρώ ετησίως), των οποίων η πρώτη απασχόληση στην Κύπρο άρχισε από τις 26 Ιουλίου 2022 και μετά, απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος για περίοδο επτά ετών. Προκειμένου να επωφεληθούν οι εργαζόμενοι από τη φοροαπαλλαγή, θα πρέπει πριν από την έναρξη της απασχόλησής τους να μην ήταν κάτοικοι Κύπρου για περίοδο τουλάχιστον 3 συναπτών φορολογικών ετών και να απασχολούνταν εκτός Κύπρου από εργοδότη μη κάτοικο Κύπρου. Η απαλλαγή χορηγείται για πρώτη φορά κατά το φορολογικό έτος που έπεται του φορολογικού έτους έναρξης της απασχόλησης. Αξίζει να σημειωθεί πως ο νόμος δεν απαιτεί από το άτομο και τον εργαζόμενο να είναι ή να γίνει φορολογικός κάτοικος Κύπρου για να επωφεληθεί από τη νέα απαλλαγή 20%. Επιπροσθέτως, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2022, το 50% των αποδοχών των εργαζομένων (των οποίων η πρώτη απασχόληση στην Κύπρο ξεκίνησε την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022) απαλλάσσεται από τον ατομικό φόρο εισοδήματος για περίοδο 17 ετών. Φυσικά να υπενθυμίσουμε ότι το αφορολόγητο από μη παθητικές πηγές εισοδημάτων στην Κύπρο (π.χ. μισθωτή εργασία) ανέρχεται στα 19.500 ευρώ, κάτω από το οποίο κάποιος, δεν υποχρεούται σε υποβολή καν φορολογικής δήλωσης.

Όσον αφορά τους λοιπούς «προσκεκλημένους» μας για μια θέση στον «φορολογικό» παράδεισο της χώρας, στα τρία χρόνια εφαρμογής της ρύθμισης για τα φορολογικά κίνητρα με στόχο την προσέλκυση νέων φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής – επενδυτών, έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους έδρα 124 φυσικά πρόσωπα, ή βλέποντας την άλλη, μισοάδεια όψη του ποτηριού, μισό αεροπλάνο της Aegean air.

Τέλος, όσον αφορά τη «στρατιά» των παγκόσμιων συνταξιούχων που θα μετέτρεπαν τη χώρα μας σε έναν παγκόσμιο οίκο ευγηρίας jet set, έχουν εγκριθεί από το 2020 μέχρι και σήμερα 335 αιτήσεις από τουλάχιστον 21 χώρες και 120 είναι υπό επεξεργασία. Με βάση τη νομοθεσία, οι συνταξιούχοι πληρώνουν κάθε φορολογικό έτος φόρο που υπολογίζεται με συντελεστή 7% επί του συνόλου του εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή.

Διαβάζοντας τις τεράστιες αυτές παγκόσμιες επιτυχίες μας, βασιζόμενες στον διεθνή και μακροπρόθεσμο φορολογικό μας σχεδιασμό, μειδιάσαμε. Αν θέλουμε να έρθει λόγου χάρη ο Elon Musk και να εγκατασταθεί στην Ελλάδα, θα πρέπει να μας αρκεί, απλώς να έρθει. Το να έρθει για να πληρώνει μειωμένους φόρους στην πανέμορφη χώρα μας, ενώ στον υπόλοιπο κόσμο πιθανόν δεν θα πληρώνει τίποτα έως ελάχιστα, δεν είναι κίνητρο. Ο πρωτογενής φόρος δεν πρέπει να είναι πάντοτε το ζητούμενο. Ας έρθει στην Ελλάδα ο όποιος πάμπλουτος του πλανήτη, ας επενδύσει στη χώρα, ας προσλάβει για εργασία μερικές εκατοντάδες Ελλήνων και ας μην δράξει της ευκαιρίας των φορολογικών μας προνομίων. Οι εκατοντάδες εργαζόμενοι, δίνουν και άμεσους, αλλά κυρίως και έμμεσους φόρους.

Ξεκινώντας ως συνήθως με τις καλές ειδήσεις της Εβδομάδας που πέρασε (εφόσον υπάρχουν και τέτοιες), συνταξιούχοι και: «Οι αυξήσεις των κύριων συντάξεων για τον Φεβρουάριο ενσωματώνονται στις καταβολές της επόμενης εβδομάδας»: Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Την έναρξη της καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων Φεβρουαρίου -στις οποίες θα φανεί η αύξηση 7,75% των κύριων συντάξεων από 1.1.2023 περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- ο προγραμματισμός των καταβολών για την εβδομάδα 23-27 Ιανουαρίου. Η σχετική διαδικασία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου

Υπενθυμίζεται πως την αύξηση του 7,75% θα τη δουν 1.724.713 συνταξιούχοι. Από αυτούς, το 80%-85% θα δουν ακέραια την αύξηση της τάξεως του 7,75%, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των υπολοίπων θα δει αυξήσεις που θα ξεπερνούν το 7% αναλόγως του ύψους της προσωπικής διαφοράς που διαθέτουν.

Αναφορικά με την αύξηση που αντιστοιχεί στις κύριες συντάξεις για τον Ιανουάριο, διευκρινίζεται ότι αυτή θα ενσωματωθεί στις καταβολές στο τέλος Φεβρουαρίου για τις κύριες συντάξεις του μηνός Μαρτίου 2023.

«Τετράμηνη παράταση στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας»: Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, παρατείνεται για τέσσερις μήνες το πρόγραμμα «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, υπηρεσίες Υπουργείων και άλλους φορείς». Η πρόσθετη χρηματοδότηση θα είναι της τάξης των 42 εκατ. ευρώ.

Αν και το τρέχον πρόγραμμα απευθυνόταν σε 25.000 ωφελούμενους ανέργους, εντούτοις το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε οδήγησε στην κάλυψη 19.148 θέσεων. Αυτό το γεγονός δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την χρηματοδότηση της εν λόγω παράτασης.

Υπενθυμίζεται ότι στόχος του τρέχοντος προγράμματος κοινωφελούς εργασίας που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ είναι η ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα). Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων, ώστε οι συμμετέχοντες να ενισχύονται κατά την διαδικασία ένταξης τους στην αγορά εργασίας, αλλά και να διασφαλίζεται η παροχή ποιοτικότερων και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών στους Δήμους και τις Περιφέρειες προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

«Ανοίγει το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για υποβολή ορθών επαναλήψεων αιτήσεων ένταξης στα προγράμματα 150.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας και «Πρώτο Ένσημο» για διορθώσεις ΙΒΑΝ»: Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα επιχειρήσεων και ωφελούμενων, που έχουν ενταχθεί στο Ανοιχτό Πρόγραμμα 150.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας ή στο ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ, για διόρθωση του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) και προκειμένου για την καταβολή της επιδότησης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο κατά την περίοδο 25-31 Ιανουαρίου 2023 για τις κάτωθι διορθώσεις:

-Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να διορθώσουν το πιστωτικό ίδρυμα και τον τραπεζικό τους λογαριασμό (ΙΒΑΝ), υποβάλουν ορθή επανάληψη της σχετικής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης ένταξης στο αντίστοιχο πρόγραμμα.

-Οι ωφελούμενοι νέοι που επιθυμούν να διορθώσουν το πιστωτικό ίδρυμα και τον τραπεζικό τους λογαριασμό (ΙΒΑΝ), υποβάλουν ορθή επανάληψη της σχετικής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής για την ένταξή τους στο πρόγραμμα ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ.

Διευκρινίζεται ότι οι ορθές επαναλήψεις των ΙΒΑΝ από τους δικαιούχους στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων αφορούν επιδοτήσεις που θα καταβληθούν στους δικαιούχους και σε κάθε περίπτωση δεν αφορούν σε επιδοτήσεις που έχουν ήδη καταβληθεί στους αρχικά δηλωθέντες τραπεζικούς λογαριασμούς από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Επιπλέον, επειδή έχει παρατηρηθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ότι ένας αριθμός ωφελούμενων που έχουν ενταχθεί στο ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ ή στον συνδυασμό του ΠΡΩΤΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ με το Πρόγραμμα 150.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, δεν έχει υποβάλει την απαιτούμενη ηλεκτρονική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση αποδοχής ένταξής τους, θα πρέπει εγκαίρως να την υποβάλλουν, προκειμένου να καταστεί δυνατή και σε αυτούς η καταβολή της προβλεπόμενης επιδότησης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία https://supportemployees.services.gov.gr και η πρόσβαση πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών Taxisnet.

Αρχή έτους και αρχή υποβολής δηλώσεων στη φορολογική διοίκηση: «ΑΑΔΕ: Υποβολή βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων - αμοιβών - μερισμάτων ή τόκων ή δικαιωμάτων»: Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε:

  • Κατάσταση βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων
  • Κατάσταση βεβαιώσεων αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα
  • Κατάσταση βεβαιώσεων εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Φορολογικό έτος 2022 (Επιχειρήσεις και Δημόσιοι φορείς)

Εφαρμογή δημιουργίας αρχείων προς υποβολή (συμπιεσμένο αρχείο zip)

Εφαρμογή μετατροπής αρχείων Excel (xls) σε αρχεία προς υποβολή (συμπιεσμένο αρχείο zip)

Εφαρμογή συγχώνευσης αρχείων (εκτελέσιμο αρχείο jar)

«e-ΕΦΚΑ: Μεταφορά εφαρμογών ΑΠΔ στο GCloud»: Στο πλαίσιο της μετάπτωσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ στις υποδομές του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) της ΓΓΠΣΔΔ, οι παρακάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποβολής ΑΠΔ αλλάζουν διεύθυνση, ως εξής:

· Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ https://apps.e-efka.gov.gr/eAPDsso

· Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ ΤΕΚΑ https://apps.e-efka.gov.gr/eAPDssoTEKA

· Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ Δημοσίου https://apps.e-efka.gov.gr/eAPD_PublicSector

Δεδομένου ότι πολλά πακέτα λογισμικού μισθοδοσίας διαλειτουργούν με τις παραπάνω ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ο e-ΕΦΚΑ καλεί τους κατασκευαστές τους να προχωρήσουν στην απαραίτητη παραμετροποίηση των συστημάτων τους έως 15/02/2023.

«Η αποζημίωση των προσωπικών ιατρών δεν υπόκειται στο μηχανισμό claw back και rebate»: Τροπολογία κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπ. Υγείας που βρίσκεται στη Βουλή, με το άρθρο 5 της οποίας τροποποιείται το άρθρο 5 του ν. 4238/2014 (Α' 38), περί του προσωπικού ιατρού, ώστε να προστεθεί πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία η αποζημίωση των προσωπικών ιατρών δεν υπόκειται στον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (claw back) και κλιμακωτού ποσοστού εκπτώσεων (rebate) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α' 167), προκειμένου να κινητροδοτηθεί περαιτέρω η συμμετοχή της ιατρικής κοινότητας στον θεσμό του προσωπικού ιατρού και να ενισχυθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

«ΑΑΔΕ: Πλοία Α' κατηγορίας: Υποβολή δηλώσεων φόρου 2023»: Σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ αναφέρεται:

Πλοία Α' κατηγορίας: Υποβολή δηλώσεων φόρου 2023

Από αυτήν την υπηρεσία μπορείτε να υποβάλετε τις δηλώσεις φόρου πλοίων α’ κατηγορίας ν.27/1975

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σχετικά έντυπα

«Παράταση προθεσμίας δηλώσεων Intrastat Δεκεμβρίου 2022»: Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ενημερώνει τους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων Intrastat, ότι η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων Intrastat Δεκεμβρίου 2022 που λήγει σήμερα 26 Ιανουαρίου 2023 παρατείνεται μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2023, λόγω έκτακτου τεχνικού προβλήματος.

Από την αρθρογραφία της Εβδομάδας που πέρασε, κ. Γεώργιος Αρχ. Λαζαρίδης, Ορκωτός Ελεγκτής ΣΟΛ CROWE και «Η αντιμετώπιση της ανάκτησης της φορολόγησης των διανεμόμενων ποσών από κέρδη για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος πρέπει να είναι απλή και ευέλικτη»: Όπως αναφέρει ο γνωστός και έγκυρος αρθρογράφος «Σε συνέχεια της δημοσίευσης του άρθρου μου στους κόμβους του E-FOROLOGIA και του TAXHEAVEN με θέμα «Η φορολόγηση βάσει του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013 είναι ένα ζήτημα που απαιτεί περισσότερο εξειδικευμένη λύση» και της μετέπειτα έκδοσης της εγκυκλίου Ε. 2089/2022 και παίρνοντας λαβή από το άρθρο με θέμα «Η φορολογική μεταχείριση των προσωρινών διαφορών μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης κατά το χρόνο διανομής τους» στον κόμβο του TAXHEAVEN του αξιότιμου Προέδρου της ΕΛΤΕ κου Παναγιώτη Γιαννόπουλου, καταθέτω κάποιες σκέψεις για πιο ευέλικτο τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν εξαιτίας διανομής ποσών από κέρδη για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος και της συνεπεία αυτής ειδικής φορολόγησης κατ΄ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013…». Διαβάστε το σύνολο της εμπεριστατωμένης μελέτης του κ. Λαζαρίδη, στον σύνδεσμο του ιστότοπου μας.

Η εργασιακή Εβδομάδα (ως είθισται να λέγεται χωρίς όμως να συμβαίνει και καθολικά), κάπου εδώ τελειώνει, με την ΑΑΔΕ να ανακοινώνει πως από τις 8 Φεβρουαρίου, ξεπαγώνουν οι πλειστηριασμοί για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει σίγουρα και την Εβδομάδα που μας έρχεται. Βέβαια και στο θέμα αυτό, μεγαλουργεί η Ελληνική υπερβολή, επειδή κατάσχεση από τη φορολογική αρχή μπορεί να γίνει κατά των οφειλετών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από κάθε αιτία (για την καταβολή των οποίων ευθύνεται ως πρωτοφειλέτης, συνυπόχρεος, εγγυητής κ.λπ.) συνολικού ποσού άνω των 500 ευρώ. Τι το πιο φυσιολογικό, να βγει σε πλειστηριασμό το σπίτι κάποιου που χρωστάει στην Εφορία 600 ευρώ. Φυσικά, το ύψος της οφειλής είναι ενδεικτικό, τα δε ακίνητα που εκπλειστηριάζει η ανεξάρτητη αρχή (24 πλειστηριασμοί), είναι μεγάλης αξίας. Σε κάθε περίπτωση, ενώ ουσιαστικά είμαστε σε προεκλογική περίοδο, το καθόλα νόμιμα δικαίωμα της ΑΑΔΕ, δεν ξέρουμε κατά πόσο έχει και την πραγματική συναίνεση του όποιου υποψηφίου βουλευτή, που θα κατέβει στη περιοχή του όποιου θιγόμενου από τον πλειστηριασμό του ακινήτου του και γενικά, ένα αναγκαστικό μέτρο, ανεξάρτητα του καθόλα νόμιμου, πότε είναι παντελώς ανεπίκαιρο. Να υπενθυμίσουμε πως, για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο που δεν έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση μπορεί να ληφθούν, κατά την κρίση του προϊσταμένου της αρμόδιας εφορίας, τα εξής μέτρα:

α) Κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια του οφειλέτη, είτε κινητών και απαιτήσεων, γενικώς, του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτου και β) κατάσχεση ακινήτων.

Τελειώνοντας όμως τη στήλη με κάτι ευχάριστο, θα κάνουμε μια βαθιά αναδρομή στο 1984. «Στις 24 Ιανουαρίου, η Apple Computer θα παρουσιάσει το Macintosh. Και θα δείτε γιατί το 1984 δεν θα είναι σαν το ‘1984’». (Από προαναγγελία διαφήμισης της εποχής). Ο Macintosh της Apple τον οποίο παρουσίασε στις 24 Ιανουαρίου 1984 ο Στιβ Τζομπς δεν μοιάζει και τόσο με τον σημερινό Mac. Όμως, είναι ο μοναδικός υπολογιστής που επιβιώνει μέχρι σήμερα, σχεδόν σαράντα χρόνια μετά. Όπως καταλάβατε, μιλάμε για την μάλλον πιο διαδραστική διαφήμιση που υπήρξε ποτέ, λανσάροντας στην αγορά ένα προϊόν το οποίο έμελλε να αλλάξει τον «κόσμο» πολύ σύντομα και με καταιγιστικούς ρυθμούς. Η διαφήμιση ξεκινά με μία γκρίζα δυστοπία, στη σκιά του Μεγάλου Αδερφού που παρακολουθεί από την οθόνη. Η σκηνή διακόπτεται από πλάνα μίας ξανθιάς γυναίκας με κόκκινο σορτς που τρέχει, κρατώντας μία βαριοπούλα, την οποία και τελικά εκσφενδονίζει προς την οθόνη. Από τότε έως σήμερα πολλά ακούστηκαν περί Οργουελικού «Μεγάλου Αδελφού», πολλοί αμφισβήτησαν την αξιοπιστία της συγκεκριμένης τεχνολογίας όσον αφορά την υπέρβαση της ατομικότητας, ένα είναι σίγουρο, η τεχνολογία, η πληροφορική, όπως κάθε επιστήμη, είναι αμοραλιστική. Σε εμάς έγκειται πως θα την χρησιμοποιήσουμε. Τριάντα εννέα όμως χρόνια μετά, τίποτε πια δεν είναι ίδιο στον κόσμο μας.

Οδεύοντας προς τον τελευταίο μήνα του χειμώνα, με τον καιρό να έχει αλλάξει σημαντικά, αφήνοντας πίσω τις εκτεταμένες για εφέτος αλκυονίδες ημέρες, αλλά και με την ημέρα στα κάποια καιρικά ανοίγματα να μας δείχνει πως έχει μεγαλώσει σε διάρκεια αρκετά, κρατάμε το τελευταίο βλέποντας την αισιόδοξη πλευρά του χρόνου, ή αλλιώς την άνοιξη που μετά από έναν μήνα θα είναι εδώ. Να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα ακόμα υπέροχο Σαββατοκύριακο.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εργασιακή εβδομάδα