23/01/23 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Ανακοινώσεις Συλλόγων

ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ: Aναφορά στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων για το “myEfka.Live”

Aναφορά στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων για το “myEfka.Live”

Η Ομοσπονδία μας υπέβαλε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα την με Γ/ΕΙΣ.364/18.1.2023 αναφορά της, προκειμένω να ελεγχθεί η νομιμότητα της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 52108 (ΦΕΚ Β' 3265/22.07.2021) «Εξυπηρέτηση και παροχή διοικητικής πληροφόρησης μέσω τηλεδιάσκεψης, από υπηρεσίες του eΕΦΚΑ», με την οποία προβλέπεται η δημιουργία ειδικής σύγχρονης πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης (videoconference) με την ονομασία «myΕfka.Live.gov.gr», η οποία, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), παρέχει σε φυσικά πρόσωπα τη δυνατότητα απομακρυσμένης διοικητικής πληροφόρησης και εξυπηρέτησής τους για διοικητικές διαδικασίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του eΕΦΚΑ. Με την αναφορά της αυτή, η Ομοσπονδία μας καλεί την Αρχή να ελέγξει το εάν η ειδική σύγχρονη πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης του e-ΕΦΚΑ πληροί τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ (Κανονισμός 679/2016/ΕΕ) και του ν.4624/2019, ενόψει ιδίως του ότι:

α) πριν την έκδοση της ΚΥΑ 52108/2021 δεν προηγήθηκε η γνώμη της Αρχής, ούτε διενεργήθηκε εκτίμηση αντικτύπου της επεξεργασίας από τον e-ΕΦΚΑ, δεδομένου του κινδύνου που η λειτουργία της πλατφόρμας επάγεται για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των εργαζομένων του e-ΕΦΚΑ,

β) δεν προβλέπεται συγκατάθεση ή οιασδήποτε μορφής συναίνεση των εργαζομένων για την συμμετοχή τους σε τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας, ούτε το δικαίωμά τους να αρνηθούν την συμμετοχή τους αυτή,

γ) δεν έχει ληφθεί κανένα απολύτως τεχνικό-oργανωτικό μέτρο ασφαλείας που να διασφαλίζει με επάρκεια ότι δεν θα καταγραφεί η τηλεδιάσκεψη από τον συμμετέχοντα χρήστη και ούτε αποτελεί επαρκές μέσο προστασίας των εργαζομένων από την παράνομη επεξεργασία, αποθήκευση και διακίνηση των προσωπικών τους δεδομένων η προβλεπόμενη να υποβληθεί πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης υπεύθυνη δήλωση του χρήστη.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, GDPR