20/01/23 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε - Η Εβδομάδα που έρχεται

Αρχή της Εβδομάδας που πέρασε και περί κατάργησης των τεκμηρίων το κύριο φορολογικό θέμα στον τύπο. Μια παλιά ιστορία του 1977, με ρίζες από το 1955 (Ν. 3323/1955 περί Κ.Φ.Ε.), που αντανακλά την ουσιαστική αδυναμία της τότε εποχής εκτεινόμενης μέχρι και σήμερα για φορολόγηση των φυσικών προσώπων βάσει των πραγματικών εισοδημάτων τους. Φυσικά το κράτος και η εκάστοτε Κυβέρνηση, σχεδόν εβδομήντα χρόνια έως σήμερα, αντιτείνει πως ανάγκη ύπαρξης των φορολογικών τεκμηρίων δεν είναι η αδυναμία αποκάλυψης του πραγματικού εισοδήματος από την ελεγκτική αρχή, αλλά η αδυναμία του κράτους να δημιουργήσει φορολογική συνείδηση και να περιορίσει ταυτόχρονα τη φοροδιαφυγή. Συνεπώς, η συμμετοχή στη δημιουργία τεκμηρίου πλασματικού εισοδήματος, σαράβαλου οχήματος δεκαπενταετίας, 2500 cc, το οποίο διατηρεί ο κάτοχος λόγω πραγματικής δικής του αδυναμίας απόκτησης ενός ελάχιστα νέου και ασφαλούς αυτοκινήτου, είναι ένδειξη οικονομικής ευρωστίας, η οποία σε συνδυασμό με τέλη κυκλοφορίας ίσα σχεδόν με την πραγματική αξία μεταπώλησης του σαράβαλου ως scrap, απλώς φέρνουν σε απόγνωση τον κάτοχο. Η πλειονότητα των νέων εξελιγμένων αυτοκινήτων Euro 6, με 1.600 cc και μεγάλη ιπποδύναμη με χαμηλούς ρύπους, προσδιορίζουν αισθητά χαμηλότερο φορολογικό τεκμήριο, με μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, αν και η αξία τους ανάγεται σε μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Ο φορολογικός παραλογισμός σε όλο του το μεγαλείο.

Από την άλλη, η Κυβέρνηση στέλνει «σήματα» ετοιμότητας ενεργοποίησης του περίφημου Περιουσιολογίου, ή διαφορετικά της επιβολής καθολικού πόθεν έσχες σε όλους τους Έλληνες φορολογικούς κατοίκους. Και επισημαίνουμε τους «Έλληνες φορολογικούς κατοίκους», δεδομένου πως η ασφυκτική φορολογική πολιτική με υψηλότατους συντελεστές για τα φυσικά πρόσωπα (44% οριακός), πιθανών να έχει άμεσο αντίκτυπο την αλλαγή φορολογικής κατοικίας. Παραφράζοντας την θεωρεία του Laffer, ασφυκτικός φορολογικός εναγκαλισμός, πιθανών να φέρει άμεση αντίδραση των φορολογουμένων με ελάχιστες φορολογικές καταβολές. Έχουμε την άποψη ότι η λογική Κυβερνητική και κοινωνική απαίτηση για μηδενική φοροδιαφυγή, στα μισθώματα λόγου χάρη, θα πρέπει να είναι επακόλουθη της εκλογίκευσης των τριών φορολογικών συντελεστών επί εισοδημάτων από ακίνητα και σε κάθε περίπτωση, ο συντελεστής, δεν μπορεί να εκτινάσσεται από το 15% για εισοδήματα από μισθώματα έως 12 χιλ. ευρώ, στο 35%!!! για υπερβάλλοντα έως 35 χιλ. ευρώ. Πριν την εφαρμογή των αναγγελθέντων μέτρων, μάλλον θα πρέπει να προηγηθεί μια «αυτοκριτική» φορολογικής πολιτικής.

Αρχή της στήλης με την Εβδομάδα που πέρασε, με τα καλά νέα της εβδομάδας και φυσικά «Σε ισχύ από την 1η Απριλίου ο κατώτατος μισθός - To νέο χρονοδιάγραμμα για την θέσπισή του»: Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Με τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επισπεύδεται η εκκίνηση και η διεξαγωγή της διαδικασίας για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού για το 2023, προκειμένου ο νέος αυξημένος κατώτατος μισθός να αρχίσει να ισχύει από την 1η Απριλίου 2023, σύμφωνα και με τις πρόσφατες δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία για κάθε στάδιο της διαδικασίας, προβλέπεται ότι:

1.Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς εξειδικευμένους επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς για την σύνταξη έκθεσης για την αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετημένου κατώτατου μισθού θα λάβει χώρα έως τις 20 Ιανουαρίου.

2.Η σύνταξη και η υποβολή της έκθεσης θα λάβει χώρα το αργότερο έως την 3η Φεβρουαρίου 2023

3.Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευόμενου από την Επιτροπή Συντονισμού προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, θα λάβει χώρα το αργότερο έως την 10η Φεβρουαρίου 2023.

4.Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευόμενων καθώς και της έκθεσης των φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για τη σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης θα λάβει χώρα το αργότερο έως την 20η Φεβρουαρίου 2023..

5. Το σχέδιο του πορίσματος διαβούλευσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου 2023.

6. Τέλος, η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών θα υποβληθεί το αργότερο έως την 10η Μαρτίου 2023.

Περαιτέρω, με τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα», καθορίζεται, ειδικά για το έτος 2023, το χρονοδιάγραμμα και η διαδικασία διαμόρφωσης του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και του νομοθετημένου κατώτατου ημερομίσθιου, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, των οποίων η αμοιβή δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας (άρθρο 103 ν. 4172/2013).

Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζονται οι προθεσμίες για τα διαδικαστικά στάδια, τα οποία οδηγούν στον καθορισμό κατώτατου μισθού για το έτος 2023. Η διαδικασία επιταχύνεται προς τον σκοπό εξασφάλισης της αναγκαίας προστασίας των εργαζομένων, στο σημερινό δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.

Δείτε την τροπολογία και τις συνοδευτικές εκθέσεις εδώ.

Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών (ΕΠΔΔ) και νέα ψηφιακή υπηρεσία ίδρυσης ατομικής επιχείρησης μέσω του gov.gr. «Εφαρμογή Έναρξης ατομικής επιχείρησης: Οδηγίες χρήσης»: Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον εμπορικό κλάδο με έδρα στην Ελλάδα, μπορούν να πραγματοποιήσουν ψηφιακά την έναρξη της ατομικής τους επιχείρησης, χωρίς να χρειαστεί να κάνουν προεγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και στον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕΦΚΑ) μέσω της Εφαρμογής “Έναρξη Ατομικής Επιχείρησης”.

Περαιτέρω, «Παράταση υποβολής αιτήσεων ωφελούμενων, εργαζόμενων στο πρόγραμμα κατάρτισης 150.000 εργαζομένων της ΔΥΠΑ»: Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στην Α' φάση του προγράμματος αναβάθμισης δεξιοτήτων 150.000 εργαζομένων «Πάω Μπροστά» μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μέχρι και την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023, ώρα 23:59.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να υποβάλετε αίτηση:

· Μέσω gov.gr: πατώντας εδώ

· Μέσω voucher.gov.gr: Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων Εργαζομένων για κατάρτιση

Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Ωφελουμένων, εργαζόμενων στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.

«Οδηγίες για το «μπόνους» των 300 ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους που καταρτίζουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης»: Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα για την εφάπαξ χρηματική παροχή ύψους 300 ευρώ που θα καταβάλει η ΔΥΠΑ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους που καταρτίζουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (Ψηφιακό ΑΣΔ).

Η διαδικασία για την καταβολή της παροχής έχει ως εξής:

· Οι δυνητικά δικαιούχοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς TaxisNet στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ephapax-khrematike-parokhe-gia-anergous

· Καταχωρούν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) για την καταβολή της παροχής, καθώς και την οικογενειακή τους κατάσταση

· Η ΔΥΠΑ ελέγχει την πλήρωση των προϋποθέσεων αυτεπάγγελτα (διάστημα ανεργίας και Ψηφιακό ΑΣΔ), καθώς και μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία αρμόδιων φορέων (ΑΑΔΕ, ΗΔΙΚΑ)

· Η καταβολή της παροχής γίνεται αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Επισημαίνεται ότι μόνο όσοι είναι μακροχρόνια άνεργοι πάνω από 5 έτη και καταρτίσουν Ψηφιακό ΑΣΔ μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα και να καταχωρίσουν ΙΒΑΝ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε https://www.dypa.gov.gr/

«Επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε ασφαλιστικές και σε εταιρείες Security από 16 Φεβρουαρίου 2023»: Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Επεκτείνεται, στη βάση του σχεδιασμού που έχει ήδη παρουσιάσει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το πεδίο εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε επιχειρήσεις παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών και σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας.

Πιο συγκεκριμένα, από την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023 στο πεδίο εφαρμογής του μηχανισμού Ψηφιακής Κάρτας εντάσσονται οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, των οποίων ο πρωτεύων ή δευτερεύων Κωδικός Αριθμού Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) ανήκει στον τετραψήφιο Κ.Α.Δ. 6622, με υποχρέωση να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες.
Ταυτόχρονα, από την ίδια ημερομηνία, Πέμπτη 16/2/2023 εντάσσονται στο καθεστώς της ψηφιακής κάρτας και με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας με πρωτεύοντα ή δευτερεύοντα τετραψήφιο Κ.Α.Δ. 8010 και 8020. Σημειώνεται ότι οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας με τετραψήφιο Κ.Α.Δ. 8030 δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας.

Η ένταξή τους γίνεται είτε μέσω της εφαρμογής myΕrgani mobile app για τους εργαζόμενους, η οποία έχει αναβαθμιστεί προκειμένου να υποστηρίζει τη λειτουργία της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, και την εφαρμογή Ergani CardScanner για τις επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ήδη σύστημα ωρομέτρησης, η οποία «διαβάζει» κατά την έναρξη και λήξη της εργασίας τις Ψηφιακές Κάρτες των εργαζομένων και μεταδίδει αυτόματα σε πραγματικό χρόνο την πληροφορία στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Ο μηχανισμός «ανάγνωσης» της Ψηφιακής Κάρτας είναι παρόμοιος με τη διαδικασία που ακολουθείτο για το «σκανάρισμα» των πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης κατά την περίοδο της πανδημίας.

Επιπλέον σημειώνεται ότι το προσεχές διάστημα, θα αναρτηθεί από το Υπουργείο στον ψηφιακό χώρο του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για τις εντασσόμενες επιχειρήσεις σχετικός κατάλογος ερωτήσεων και απαντήσεων αναφορικά με τη διαδικασία και τον τρόπο εναρμόνισης των επιχειρήσεων στις υποχρεώσεις του πεδίου της ψηφιακής κάρτας.

«Άτυπες Ομάδες myDATA: Ασφαλιστικές Εταιρείες»:

Νέα θεματική ενότητα για την Άτυπη Ομάδα Ασφαλιστικών Εταιρειών δημιουργήθηκε από την ΑΑΔΕ για την ενημέρωση του κοινού.

Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα ακόλουθα

«Προϋπόθεση για την παράταση επιδόματος ανεργίας η πρόσληψη σε θέση πλήρους απασχόλησης»: Με τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα», τίθεται ως προϋπόθεση για την παράταση της καταβολής κατά το ήμισυ των αναφερομένων παροχών [επίδομα ανεργίας και ενίσχυση των αυτοτελώς και ανεξάρτητων απασχολουμένων (παρ. 2 άρθρου 44 Ν.3986/2011)], η πρόσληψη του αναζητούντος εργασία μόνο σε θέση πλήρους απασχόλησης, προκειμένου σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση να ενισχυθεί η πλήρης απασχόληση του εργαζόμενου πληθυσμού και να αποφευχθούν φαινόμενα καταστρατήγησης των υφιστάμενων διατάξεων.

Αναλυτικά η προτεινόμενη διάταξη ορίζει:

Άρθρο 2

Παράταση καταβολής επιδομάτων και ενισχύσεων ανεργίας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 25 ν. 4921/2022

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4921/2022 (Α' 75), περί της παράτασης καταβολής των απαριθμούμενων επιδομάτων και ενισχύσεων, τροποποιείται, ώστε να ισχύει για την περίπτωση που ο αναζητών εργασία προσληφθεί σε θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Αναζητών εργασία που λαμβάνει το επίδομα ανεργίας των άρθρων 3 έως 10 του v. 1545/1985 (Α' 91) και 14 έως 23 του ν.δ.. 2961/1954 (Α' 197) και της παρ. 1 του άρθρου 3 του 2335/1995 (A' 185) ή την ενίσχυση της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α' 152) και προσλαμβάνεται σε θέση μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης πριν από τη λήξη της ανώτατης διάρκειας που προβλέπεται για το επίδομα ή την ενίσχυση που λαμβάνει, εξακολουθεί να λαμβάνει τις αντίστοιχες παροχές μειωμένες κατά το ήμισυ μέχρι τη λήξη της αντίστοιχης ανώτατης διάρκειας του επιδόματος ή της ενίσχυσης, οι παραπάνω παροχές δεν συνεχίζουν να καταβάλλονται σε περίπτωση επαναπρόσληψης του αναζητούντος εργασία σε εργοδότη, στον οποίον είχε απασχοληθεί τα δύο (2) έτη πριν από την έναρξη λήψης του επιδόματος ή της ενίσχυσης. Εάν, πριν από τη λήξη της ανώτατης διάρκειας του επιδόματος ή της ενίσχυσης, λήξει ή λυθεί η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, το επίδομα χορηγείται πλήρες μέχρι τη συμπλήρωση της ανώτατης διάρκειάς εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις των άρθρων 3 έως 10 του v. 1545/1985 και 14 έως 23 του ν.δ. 2961/1954 ή της παρ. 2 του άρθρου 44 του v. 3986/2011, κατά περίπτωση.

2. Η παρ. 1 ισχύει και για αιτήσεις για παράταση επιδομάτων ή ενισχύσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Δείτε την τροπολογία και τις συνοδευτικές εκθέσεις εδώ.

«Σε λειτουργία τίθεται η πλατφόρμα για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτηθούν από τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027»: Σε λειτουργία τέθηκε από την Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2023, το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Στόχος του ΟΠΣΚΕ είναι να αποτελέσει τον κεντρικό κόμβο διαχείρισης όλων των δράσεων κρατικών ενισχύσεων και ήσσονος σημασίας καθώς και παρεμβάσεων της ΣΣ ΚΑΠ συγχρηματοδοτούμενων από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία μέτρων ενίσχυσης για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027 αλλά και προγράμματα, δράσεις ή έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, όπως το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καθώς και τον τακτικό προϋπολογισμό, από το στάδιο Υποβολής Προτάσεων έως και τον Έλεγχο Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων των ενισχυόμενων δικαιούχων.

Το ΟΠΣΚΕ εγγυάται τη διαφάνεια, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων, προωθώντας την υγιή επιχειρηματικότητα και, μέσω αυτής, την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Πολύ πιο σύγχρονο από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων που διαχειρίστηκε επιτυχώς τις δράσεις της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου, το αναβαθμισμένο ΟΠΣΚΕ εξασφαλίζει διασύνδεση με τις πλατφόρμες δημοσίων δεδομένων (taxis, ΕΡΓΑΝΗ, ΓΕΜΗ κ.ο.κ.) ενώ υπολογίζεται να υποδεχτεί τουλάχιστον 400.000 επενδυτικά σχέδια. Το νέο ΟΠΣΚΕ έχει στον πυρήνα της λογικής του τη διευκόλυνση του υποψήφιου Επενδυτή / δικαιούχου.

Μέσω αυτού του εργαλείου καλούνται οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτηθούν από τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 - 2027 να δημιουργήσουν το «προφίλ» τους στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα (www.opske.gr) από την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου στις 12:00 προκειμένου να μπορούν υποβάλλουν προτάσεις στις δράσεις που αναμένεται άμεσα να προκηρυχθούν.

«Εργάνη: Παράταση υποβολής εκθέσεων δραστηριοτήτων Ιδιωτικών Γραφείων Εύρεσης Εργασίας (ΙΓΕΕ) και Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)»: Για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των υποβολών των εκθέσεων δραστηριότητας των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Γ.Ε) και Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α), παρατείνεται η προθεσμία υποβολής, του άρθρου 6 της με α.π.45675/1393 Υπ. Απόφασης με θέμα « Ηλεκτρονική υποβολή των εκθέσεων δραστηριότητας των Ιδιωτικών Γραφείων Εύρεσης Εργασίας (ΙΓΕΕ) και των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)» (Φ.Ε.Κ.5039/Β΄/13-11-2020 ), έως και τις 31.01.2023.

«Βεβαιώσεις αποδοχών 2022 - Έως 28.2.2023 η υποβολή»: Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση (Α.1006/2023) για τον τύπο και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2022.

Ημερομηνία υποβολής

1. Για το φορολογικό έτος 2022 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 28/2/2023.

Ειδικά για τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η προηγούμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ν.π. και νομικών οντοτήτων.

2. Ως ημερομηνία υποβολής, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο σύστημα υποβολής των σχετικών βεβαιώσεων του myAADE με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρησης.

3. Το ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων δεν δύναται να υποβληθεί μετά το τέλος του αντίστοιχου έτους υποβολής του και η μη υποβολή του έως τότε επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 54 του ΚΦΔ (ν. 4987/2022).

«Οι μεταβολές στις βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών, μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων για το 2022»: Δείτε αναλυτικά τις μεταβολές στις βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών, μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων για το 2022.

Τέλος εργασιακής εβδομάδας και το θέμα που θα μας απασχολήσει την Εβδομάδα που έρχεται, είναι η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με το ενεργειακό μείγμα (ήπιες μορφές ενέργειας και ορυκτά καύσιμα) και τις καιρικές μεταβολές. Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώνεται με εξαιρετικά μεγάλες ανά ημέρα διακυμάνσεις. Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου, στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στη χονδρεμπορική αγορά, στα 127,28 ευρώ/MWh, καταγράφοντας αύξηση κατά 117,8% σε σχέση με την Πέμπτη όπου η τιμή καταγραφόταν στα επίπεδα των 58,44 ευρώ/MWh. Σημειώνουμε ότι οι ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) συμμετείχαν σε ποσοστό 46,91%, που φτάνει το 48,55% μαζί με της Κρήτης, ενώ εάν προστεθούν και τα υδροηλεκτρικά που ξεπερνούν τον λιγνίτη (με υψηλή συμμετοχή 11,30%) το ποσοστό της «πράσινης» παραγωγής διαμορφώνεται στο 59,85%. Στην κατάταξη ακολουθούν οι εισαγωγές με 18,20%, το φυσικό αέριο περιορίζεται στο 12,24% και ο λιγνίτης στο 7,38%.

Η σημαντική υποχώρηση των τιμών χονδρικής στο ρεύμα δημιουργεί τις συνθήκες ώστε οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας να ανακοινώνουν σημαντικά χαμηλότερες τιμές για το μήνα Φεβρουάριο. Οι ιδιώτες πάροχοι αναμένεται να κινηθούν σε ένα εύρος χρεώσεων από 0,20 έως και 0,25 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Να θυμίσουμε ότι οι τιμές του Ιανουαρίου κινήθηκαν από τα 35 έως τα 49 λεπτά η κιλοβατώρα ανάλογα με τον πάροχο. Στόχος των επιδοτήσεων από το αρμόδιο υπουργείο περιβάλλοντος και ενέργειας, είναι να διαμορφωθεί τελική τιμή για τους καταναλωτές στα επίπεδα των 15 με 16 cents ανά κιλοβατώρα, μειώνοντας όμως αισθητά και τις ανάγκες για επιδοτήσεις.

Στον περίεργο χειμώνα που ζούμε, στη δύσκολη εποχή, με ένα εκρηκτικό μείγμα πανδημίας και λοιπών ιώσεων, πολέμου στην Ουκρανία με κίνδυνο περαιτέρω διάχυσης και καθημερινών εθνικών προσβολών, εθνικών παραβιάσεων και οιονεί πολεμικού κλίματος από τον δύσκολο γείτονα, καλούμαστε να αποσυμπιεστούμε ψυχολογικά για να συνεχίσουμε και τις επόμενες εβδομάδες, πιθανώς και καταναλώνοντας ελέω εκπτώσεων.

Όπου και να είστε και με όποιους αγαπημένους σας και να βρίσκεστε, Καλό Σαββατοκύριακο.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εργασιακή εβδομάδα