18/01/23 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Διεθνή

Ταμείο ανάκαμψης: Το Συμβούλιο ενέκρινε επικαιροποίηση του εθνικού σχεδίου του Λουξεμβούργου

Το Συμβούλιο εξέδωσε χθες τροποποιητική εκτελεστική απόφαση όσον αφορά το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας του Λουξεμβούργου.

Κατά τη διάρκεια του 2023, αναμένεται ότι σταδιακά καθένα από τα 27 κράτη μέλη θα ζητήσει εκτελεστικές αποφάσεις σχετικά με επικαιροποιήσεις των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας τουλάχιστον μία φορά, προκειμένου να έχει πρόσβαση στις νέες επιχορηγήσεις REPowerEU ή να ζητήσει διαθέσιμα δάνεια ή να λάβει υπόψη την επικαιροποιημένη κατανομή του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Η επικαιροποίηση του σχεδίου του Λουξεμβούργου είναι τεχνικής φύσεως. Σκοπός της είναι να ληφθεί υπόψη η επικαιροποιημένη μειωμένη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά (82,7 εκατ. € αντί 93,3 εκατ. €). Η θετική αξιολόγηση του σχεδίου του Λουξεμβούργου από το Συμβούλιο όσον αφορά τη συνάφεια, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τη συνοχή του παραμένει αμετάβλητη.

Λαμβανομένων υπόψη της μειωμένης μέγιστης χρηματοδοτικής συνεισφοράς και του επικαιροποιημένου σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας του Λουξεμβούργου, τα μέτρα που συμβάλλουν ουσιαστικά στην πράσινη μετάβαση ανέρχονται στο 68,8 % των συνολικών κονδυλίων του, σε σύγκριση με 60,9 % στο αρχικό σχέδιο. Τα μέτρα που συμβάλλουν ουσιαστικά στην ψηφιακή μετάβαση αντιπροσωπεύουν το 29,6 % των συνολικών πιστώσεων, σε σύγκριση με 31,6 % στο αρχικό σχέδιο.

Ιστορικό

Ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για μεγάλης κλίμακας χρηματοδοτική στήριξη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που δημιούργησε η πανδημία για την ευρωπαϊκή οικονομία. Τα 672,5 δισ. € του μηχανισμού χρησιμοποιούνται για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που περιγράφονται στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών.

Το Λουξεμβούργο ήταν μεταξύ των πρώτων κρατών μελών των οποίων το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας έλαβε το πράσινο φως (στις 13 Ιουλίου 2021).

Η μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για μη επιστρεπτέα χρηματοδοτική στήριξη κάθε κράτους μέλους επικαιροποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2022. Στις 11 Νοεμβρίου 2022, το Λουξεμβούργο υπέβαλε επικαιροποιημένο εθνικό σχέδιο στην Επιτροπή, προκειμένου να ληφθεί υπόψη αυτή η επικαιροποιημένη μέγιστη χρηματοδοτική συνεισφορά.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Χώρες > Λουξεμβούργο, Ταμείο Ανάκαμψης