17/01/23 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Διεθνή

Οδηγία για τις εικονικές εταιρικές οντότητες: οι θέσεις του Κοινοβουλίου

Το ΕΚ προτείνει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της νομοθετικής πρότασης και να αυστηροποιηθούν οι κυρώσεις με στόχο την πάταξη της χρήσης εικονικών εταιρειών για φορολογικούς σκοπούς.

Οι ευρωβουλευτές υιοθέτησαν τη γνωμοδότησή τους την Τρίτη στην ολομέλεια με 637 ψήφους υπέρ, 2 ψήφους κατά και 6 αποχές σχετικά με την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής που ορίζει τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό μιας εταιρείας ως εικονικής όταν χρησιμοποιείται για φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή, τις επακόλουθες κυρώσεις, καθώς και τους κανόνες περί υποβολής εκθέσεων.

Σύμφωνα με την έκθεση που εγκρίθηκε, οι ευρωβουλευτές ζητούν να τροποποιηθεί η πρόταση της Επιτροπής, ιδίως μειώνοντας ελαφρώς τα όρια κάτω από τα οποία μια εταιρεία θα απαλλάσσεται από τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων βάσει της οδηγίας, καθώς και προβλέποντας την επιβολή κυρώσεων και σε εταιρείες με μηδενικά ή χαμηλά έσοδα. Αναφέρουν επίσης ότι οι εταιρείες που υπόκεινται στις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν λεπτομερέστερες πληροφορίες.

Για να καταστεί δυνατή η καλύτερη διάκριση μεταξύ των νόμιμων εικονικών εταιρειών και εκείνων που υπάρχουν για φορολογικούς σκοπούς, οι ευρωβουλευτές τροποποίησαν επίσης τις απαιτήσεις ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερη ποιότητα και πληρότητα των δεδομένων που ανταλλάσσονται.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις κυρώσεις, οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι αυτές θα πρέπει να ανέρχονται τουλάχιστον στο 2% των εσόδων μιας επιχείρησης κατά το σχετικό φορολογικό έτος λόγω μη ορθής δήλωσης, και στο 4% των εσόδων αν αφορούν ψευδείς δηλώσεις. Στην περίπτωση μηδενικών εσόδων ή εσόδων κάτω από το όριο που έχει ορίσει η αρμόδια εθνική φορολογική αρχή, η κύρωση θα πρέπει να βασίζεται στο σύνολο των στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης.

Κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια την Δευτέρα, η εισηγήτρια Lidia Pereira (ΕΛΚ, Πορτογαλία) δήλωσε: «Η καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής δεν ήταν ποτέ τόσο σημαντική όσο είναι σήμερα για τους πολίτες. Αυτό το Κοινοβούλιο είναι ενωμένο στην καταπολέμηση της απάτης και τη φοροδιαφυγή. Πρέπει να είμαστε άτεγκτοι όσον αφορά τις φορολογικές καταχρήσεις και, ταυτόχρονα, να αποφύγουμε τη δημιουργία περιττών φραγμών στη σύσταση εταιρειών. Η εν λόγω οδηγία είναι ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη δίκαιης, δίκαιης και διαφανούς φορολογικής πολιτικής. Το Κοινοβούλιο προτείνει τροποποιήσεις σε αυτήν με στόχο την ισορροπία, τη διαφάνεια και την ανθεκτικότητα.»

Επόμενα βήματα

Η γνωμοδότηση αυτή διαβιβάζεται τώρα στο Συμβούλιο, το οποίο οφείλει να την εξετάσει κατά την έκδοση της οδηγίας.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Εικονικές επιχειρήσεις