17/01/23 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Προϋπόθεση για την παράταση επιδόματος ανεργίας η πρόσληψη σε θέση πλήρους απασχόλησης

Με τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα», τίθεται ως προϋπόθεση για την παράταση της καταβολής κατά το ήμισυ των αναφερομένων παροχών [επίδομα ανεργίας και ενίσχυση των αυτοτελώς και ανεξάρτητων απασχολουμένων (παρ. 2 άρθρου 44 Ν.3986/2011)], η πρόσληψη του αναζητούντος εργασία μόνο σε θέση πλήρους απασχόλησης, προκειμένου σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση να ενισχυθεί η πλήρης απασχόληση του εργαζόμενου πληθυσμού και να αποφευχθούν φαινόμενα καταστρατήγησης των υφιστάμενων διατάξεων.

Αναλυτικά η προτεινόμενη διάταξη ορίζει:

Άρθρο 2

Παράταση καταβολής επιδομάτων και ενισχύσεων ανεργίας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 25 ν. 4921/2022

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4921/2022 (Α' 75), περί της παράτασης καταβολής των απαριθμούμενων επιδομάτων και ενισχύσεων, τροποποιείται, ώστε να ισχύει για την περίπτωση που ο αναζητών εργασία προσληφθεί σε θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Αναζητών εργασία που λαμβάνει το επίδομα ανεργίας των άρθρων 3 έως 10 του v. 1545/1985 (Α' 91) και 14 έως 23 του νδ. 2961/1954 (Α' 197) και της παρ. 1 του άρθρου 3 του 2335/1995 (A' 185) ή την ενίσχυση της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α' 152) και προσλαμβάνεται σε θέση μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης πριν από τη λήξη της ανώτατης διάρκειας που προβλέπεται για το επίδομα ή την ενίσχυση που λαμβάνει, εξακολουθεί να λαμβάνει τις αντίστοιχες παροχές μειωμένες κατά το ήμισυ μέχρι τη λήξη της αντίστοιχης ανώτατης διάρκειας του επιδόματος ή της ενίσχυσης, οι παραπάνω παροχές δεν συνεχίζουν να καταβάλλονται σε περίπτωση επαναπρόσληψης του αναζητούντος εργασία σε εργοδότη, στον οποίον είχε απασχοληθεί τα δύο (2) έτη πριν από την έναρξη λήψης του επιδόματος ή της ενίσχυσης. Εάν, πριν από τη λήξη της ανώτατης διάρκειας του επιδόματος ή της ενίσχυσης, λήξει ή λυθεί η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, το επίδομα χορηγείται πλήρες μέχρι τη συμπλήρωση της ανώτατης διάρκειάς εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις των άρθρων 3 έως 10 του v. 1545/1985 και 14 έως 23 του ν.δ. 2961/1954 ή της παρ. 2 του άρθρου 44 του v. 3986/2011, κατά περίπτωση.

2. Η παρ. 1 ισχύει και για αιτήσεις για παράταση επιδομάτων ή ενισχύσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Δείτε την τροπολογία και τις συνοδευτικές εκθέσεις εδώ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Πλήρης Απασχόληση, Πρόσληψη, Παράταση καταβολής, Επίδομα ανεργίας