10/01/23 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Επιχειρηματικά

Νέο ρεκόρ για τις εμπορευματικές συναλλαγές στο 11μηνο του 2022 - Ξεπέρασαν τα €50 δισ. οι εξαγωγές και τα €85 δισ. οι εισαγωγές

Το φράγμα των €50 δις έσπασαν για πρώτη φορά στην ιστορία οι ελληνικές εξαγωγές με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2022, επίδοση κατά 25,6% υψηλότερη από τα €39,9 δις, η οποία ήταν η προηγούμενη καλύτερη επίδοση που είχαν σημειώσει το έτος 2021. Όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 09.01.2023 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, ρεκόρ σημείωσαν και οι εισαγωγές ξεπερνώντας τα €85 δις.

Πιο αναλυτικά, για το μήνα Νοέμβριο του 2022, η αξία των εξαγωγών διαμορφώθηκε στο ποσό των €4.739,9 εκατ. έναντι €3.936,1 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2021, με την αύξηση να ανέρχεται σε €803,8 εκατ., δηλαδή 20,4%. Οι εισαγωγές ανήλθαν σε €8.492,8 εκατ. έναντι €6.879,1 εκατ. τον Νοέμβριο του 2021, με την αύξησή τους να ανέρχεται σε €1.613,7 εκατ., δηλαδή 23,5%, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα ύψους €3.752,9 εκατ., αυξημένο κατά €809,9 εκατ., δηλαδή 27,5% συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2021 (πίνακας 1).

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Νοέμβριος 2022/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Νοε 22*

Νοε 21

Διαφορά 22/21

ΕΤ 22/21

Εξαγωγές

4.739,9

3.936,1

803,8

20,4%

Εισαγωγές

8.492,8

6.879,1

1.613,7

23,5%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-3.752,9

-2.943,0

-809,9

27,5%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Εξετάζοντας τις εμπορευματικές μας συναλλαγές άνευ πετρελαιοειδών, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε €3.191,5 εκατ. τον Νοέμβριο του 2022 έναντι €2.796,4 εκατ. τον Νοέμβριο του 2021, με την αύξηση να ανέρχεται σε €395,1 εκατ., δηλαδή 14,1%. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά €449,2 εκατ., δηλαδή 9,5% και έφτασαν το ποσό των €5.183,1 εκατ., με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα να διαμορφωθεί σε €1.991,6 εκατ., αυξημένο κατά 2,8%, δηλαδή €54,1 εκατ., όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 2.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Νοέμβριος 2022/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Νοε 22*

Νοε 21

Διαφορά 22/21

ΕΤ 22/21

Εξαγωγές

3.191,5

2.796,4

395,1

14,1%

Εισαγωγές

5.183,1

4.733,9

449,2

9,5%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-1.991,6

-1.937,5

-54,1

2,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Αναλύοντας τις εξαγωγικές μας επιδόσεις στο διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2022, αυτές παρουσιάζονται ενισχυμένες κατά €13.713,7 εκατ., δηλαδή 37,7% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2021, ανερχόμενες στο ποσό των €50.112,8 εκατ. ευρώ για πρώτη φορά στην ιστορία. Οι εισαγωγές σημείωσαν, επίσης, μεγάλη άνοδο η οποία διαμορφώθηκε σε €26.704,1 εκατ., δηλαδή 45,6%, και ανήλθαν σε €85.266,6 εκατ. (επίδοση-ρεκόρ και για τις εισαγωγές), ενώ το εμπορικό έλλειμμα εκτινάχθηκε στα €35.153,8 εκατ., αυξημένο κατά €12.990,4 εκατ., δηλαδή 58,6% συγκριτικά με το 2021 (πίνακας 3). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές έφτασαν τα €32.123,2 εκατ. (αύξηση κατά €5.771,1 εκατ., δηλαδή 21,9%), και οι εισαγωγές τα €56.061,7 εκατ. (αύξηση €12.186,5 εκατ., δηλαδή 27,8%).

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2022/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν-Νοε 22*

Ιαν-Νοε 21

Διαφορά 22/21

ΕΤ 22/21

Εξαγωγές

50.112,8

36.399,1

13.713,7

37,7%

Εισαγωγές

85.266,6

58.562,5

26.704,1

45,6%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-35.153,8

-22.163,4

-12.990,4

58,6%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σημαντική αύξηση εξαγωγών κατέγραψαν όλοι οι κλάδοι στο διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2022 συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 και συγκεκριμένα: τα βιομηχανικά κατά €1.841,6 εκατ., δηλαδή 32,3%, τα τρόφιμα κατά €990,5 εκατ., δηλαδή 18,5%, τα χημικά κατά €392,5 εκατ., δηλαδή 7,5%, τα μηχανήματα και οχήματα κατά €963,3 εκατ., δηλαδή 27,6%, τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα κατά €723,1 εκατ., δηλαδή 27,0%, οι πρώτες ύλες κατά €55,8 εκατ., δηλαδή 3,3%, τα ποτά και καπνά κατά €183,8 εκατ., δηλαδή 21,5%, τα λίπη και έλαια κατά €173,8 εκατ., δηλαδή 26,0% και τα μη ταξινομημένα προϊόντα κατά €157,0 εκατ., δηλαδή 32,5%.

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2022/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν-Νοε 22*

Ιαν-Νοε 21

Διαφορά 22/21

ΕΤ 22/21

Πετρελαιοειδή

18.536,3

10.215,5

8.320,8

81,5%

Βιομηχανικά

7.538,9

5.697,3

1.841,6

32,3%

Τρόφιμα

6.335,8

5.345,3

990,5

18,5%

Χημικά

5.591,6

5.199,1

392,5

7,5%

Μηχ/τα-Οχήματα

4.454,3

3.491,0

963,3

27,6%

Διαφ. Βιομηχανικά

3.402,3

2.679,2

723,1

27,0%

Πρώτες Ύλες

1.732,8

1.677,0

55,8

3,3%

Ποτά-Καπνά

1.039,2

855,4

183,8

21,5%

Λίπη-Έλαια

842,0

668,2

173,8

26,0%

Μη ταξινομημένα

639,7

482,7

157,0

32,5%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**

31.576,6

26.095,2

5.481,4

21,0%

Σύνολο**

50.112,9

36.310,7

13.802,2

38,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Νοέμβριος 2022/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Νοε 22*

Νοε 21

Διαφορά 22/21

ΕΤ 22/21

Πετρελαιοειδή

1.584,1

1.168,2

415,9

35,6%

Βιομηχανικά

633,1

612,1

21,0

3,4%

Τρόφιμα

597,2

526,6

70,6

13,4%

Χημικά

528,7

470,2

58,5

12,4%

Μηχ/τα-Οχήματα

471,8

396,8

75,0

18,9%

Διαφ. Βιομηχανικά

352,4

268,0

84,4

31,5%

Πρώτες Ύλες

251,3

260,9

-9,6

-3,7%

Λίπη-Έλαια

154,9

61,6

93,3

151,5%

Ποτά-Καπνά

121,9

83,3

38,6

46,3%

Μη ταξινομημένα

44,4

48,7

-4,3

-8,8%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**

3.155,7

2.728,1

427,6

15,7%

Σύνολο**

4.739,8

3.896,3

843,5

21,6%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2022/2021


Σε ό,τι αφορά στις χώρες-προορισμούς, η αξία των εξαγωγών που πραγματοποίησαν οι ελληνικές επιχειρήσεις προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε €27.674,6 εκατ., ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 55,2% του συνόλου, ενώ στις Τρίτες Χώρες απεστάλη το 44,8%, με την αξία του να ανέρχεται σε €22.438,2 εκατ. Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, τα ποσά διαμορφώνονται σε €20.966,4 εκατ. για τις χώρες της Ε.Ε. (μερίδιο 65,3%) και σε €11.156,8 εκατ. για τις Τρίτες Χώρες (μερίδιο 34,7%).

Γράφημα 2. Ελληνικές εξαγωγές ανά προορισμό (μερίδιο %), Ιανουάριος-Νοέμβριος 2022
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΣΕΒΕ, Εισαγωγές, Εξαγωγές