05/01/23 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε - Η Εβδομάδα που έρχεται

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ. ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2023.

Για τον Nassim Nicholas Taleb, συγγραφέα των best sellers «Στην πλάνη του τυχαίου» και «ο Μαύρος Κύκνος» (THE BLACK SWAN - THE IMPACT OF THE HIGHLY IMPROBABLE), ο Μαύρος Κύκνος αποτελεί τη βάση όλων των γεγονότων στον κόσμο, από την εμφάνιση των θρησκειών μέχρι τα συμβάντα στην προσωπική μας ζωή. Ο Μαύρος Κύκνος είναι ένα εξαιρετικά απίθανο γεγονός με τρία βασικά χαρακτηριστικά: είναι απρόβλεπτο, έχει τεράστιες συνέπειες και μετά την έλευσή του επιθυμούμε να το εμφανίσουμε λιγότερο τυχαίο και περισσότερο προβλέψιμο απ' ό,τι πραγματικά είναι. Η κεντρική ιδέα του συγκεκριμένου βιβλίου αφορά το πόσο εθελοτυφλούμε σχετικά με το τυχαίο, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μεγάλες μεταβολές. Γιατί όλοι μας, επιστήμονες ή μη, σημαντικές προσωπικότητες ή άνθρωποι της καθημερινότητας, έχουμε αυτή την τάση να βλέπουμε τις δεκάρες και όχι τα μεγάλα ποσά; Γιατί επικεντρωνόμαστε στις λεπτομέρειες, αντί για τα σημαντικά μεγάλα γεγονότα, και τούτο παρά τις πρόδηλες αποδείξεις που υπάρχουν για τις πελώριες επιπτώσεις που αυτά έχουν; Και γιατί το διάβασμα της εφημερίδας μας καταλήγει να «περιορίζει» τη γνώση που έχουμε για τον κόσμο; (Από τον πρόλογο της έκδοσης).

Πρώτη του Γενάρη του 2023 και κάνοντας έναν πρόχειρο απολογισμό του απελθόντος έτους 2022, θεωρούμε πως ο Nassim Nicholas Taleb μάλλον έχει δίκαιο. Σε μια χρονιά όπου βλέπαμε σταδιακά να βελτιώνεται η παγκόσμια κατάσταση εξαιτίας της πανδημίας, ξαφνικά ξέσπασε ο πόλεμος ή η αποναζιστικοποίηση; της Ουκρανίας κατά κ. Πούτιν. Βέβαια, οι Μαύροι Κύκνοι λειτουργούν προς κάθε κατεύθυνση και έτσι η «σωτηρία» των Ουκρανών από τους Ρώσους δεν επήλθε μέσα σε δέκα ημέρες κατά τα γραφάς (των Ρώσων), σε λίγο δε θα έχουμε ετήσια γενέθλια. Για όλο τον άλλο κόσμο ήταν κάτι το μη αναμενόμενο, συνεπώς, η αλληλουχία των παγκόσμιων μεγάλων ατυχών γεγονότων και η ακύρωση της περίφημης «παγκοσμιοποίησης» επήλθαν άμεσα, επειδή τελικά αποκαλύφθηκε ότι δεν ήταν επιθυμητή από πολλούς.

Αρχή του 2023 και στα 8 δισ. του πλανήτη μας, το 1,5 δισ. Κινέζων κάτι πάλι δεν έκανε καλά, κάτι ξέχασε να αναφέρει, με συνέπεια οι Μαύροι Κύκνοι της πανδημίας να δείχνουν ξανά τα νύχια τους. Φυσικά, Μαύροι Κύκνοι με την έννοια του τυχαίου υφίστανται και για ευτυχή συγκυριακά γεγονότα, μόνο που αυτά είναι ελάχιστα. Ως επιμύθιο δικό μας στην πρώτη εισαγωγή της στήλης για το 2023 είναι πως «όταν οι οικονομολόγοι κάνουν μακροπρόθεσμες προβλέψεις, αρχίζουμε να σεβόμαστε τους αστρολόγους».

Ξεκινώντας από τα καλά νέα του νέου χρόνου, «Επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία 0,12 € το λίτρο έως την 31η Μαρτίου 2023»: Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση ΓΔΟΥ 98/29.12.2022 σχετικά με την παράταση ισχύος της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 77/17-10-2022 (Β'5366) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη «Χορήγηση επιδότησης πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης - Αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 76/13-10-2022 Κοινής Απόφασης (Β' 5331)».

Η απόφαση προβλέπει αναλυτικά :

Άρθρο μόνο

Η ισχύς της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 77/17-10-2022 (Β'5366) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης - Αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 76/13-10-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β' 5331), παρατείνεται από τη λήξη της για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως και την 31η Μαρτίου 2023. Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται στο ποσό των 0,12 € προ ΦΠΑ ανά λίτρο πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης.».

Βέβαια, τα παραπάνω, δηλαδή η επιδότηση των 15 λεπτών του ευρώ, μαζί με τον Φ.Π.Α. στην αντλία, είναι ευπρόσδεκτη, υστερεί όμως κατά 10 λεπτά επιδότησης του προηγούμενου έτους (25 λεπτά στην αντλία). Επιπλέον, οι τιμές του αργού βαίνουν αυξητικά, συνεπώς, μεγαλύτερη επιδότηση παρέχει μάλλον ο ανοιξιάτικος καιρός, αρχές του Γενάρη.

«Διευκρινίσεις για την αύξηση συντάξεων από 01/01/2023 – Παραδείγματα»: Μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 126331/28.12.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με τον καθορισμό του συντελεστή αύξησης συντάξεων της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν.4387/2016 (Α’ 85) το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε την εγκύκλιο 350/3-1-2023 με την οποία παρέχει διευκρινίσεις, ενώ δίνονται και παραδείγματα για την εφαρμογή των διατάξεων ανά περίπτωση.

Αμέσως μετά από τα ευχάριστα με κάποιο τρόπο νέα, ο γνωστός μας «επισκέπτης» που δεν μας αποχωρίζεται εδώ και αρκετά πλέον χρόνια και «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού για τον Ιανουάριο 2023»: Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 75297/30.12.2022 κ.υ.α. "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00» (Β’ 7005)", θεσπίζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας για όλες τις δραστηριότητες:

1. Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών.

2. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο κατ’ εφαρμογή των υπό στοιχεία Δ1(δ)/ΓΠ.οικ.26335/23.4.2020 και Δ1/ΓΠ.οικ.81816/18.12.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας.

Από τα λοιπά νέα της Εβδομάδας που πέρασε: «Σε ισχύ οι νέοι κανόνες και τα ψηφιακά εργαλεία για τις παροχές της ΔΥΠΑ»: Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Τα εισοδηματικά κριτήρια για την καταβολή των παροχών της ΔΥΠΑ, καθώς και τα νέα ψηφιακά εργαλεία υποστήριξης των ανέργων τέθηκαν σε ισχύ, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία μετάπτωσης των υφιστάμενων μητρώων ανεργίας, που τηρούσε η ΔΥΠΑ, στο νέο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ του άρθρου 18 του ν. 4921/2022. Η σχετική Υπουργική Απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης την Πέμπτη 29/12/2022 (ΦΕΚ Β’ 6867).

Με το νέο σύστημα, το πλαίσιο απονομής των παροχών γίνεται πιο διαφανές και αποδοτικό, καθώς διασφαλίζεται ότι οι πόροι θα διατίθενται στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο που έχουν πραγματικά ανάγκη, ενώ διευκολύνεται η αναζήτηση και εύρεση εργασίας.

Δείτε το σύνολο της ανακοίνωσης του Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στον ανωτέρω σύνδεσμο.

«Προαιρετική υπαγωγή νέων εργαζομένων στην επικουρική ασφάλιση του ΤΕΚΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα - Οδηγός εφαρμογής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας»: Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ακόμα ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της νέας επικουρικής κεφαλαιοποιητικής ασφάλισης, καθώς από σήμερα αποκτούν δικαίωμα υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) και οι ήδη ασφαλισμένοι στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ, εφόσον έχουν γεννηθεί από 01.01.1987 και μετά. Με αίτησή τους στη διεύθυνση be.teka.gov.gr μπορούν να ενταχθούν στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα και να αλλάξουν ασφαλιστικό φορέα, υπαγόμενοι πλέον στο ΤΕΚΑ, αντί του e-ΕΦΚΑ. Η συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά της για υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ μέχρι την 31.12.2023.

Υπενθυμίζεται ότι με το νόμο 4826/2021 ιδρύθηκε το ΤΕΚΑ (teka.gov.gr), που σκοπό έχει τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης με εφαρμογή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών. Το ΤΕΚΑ, που σταδιακά πρόκειται να αντικαταστήσει την υφιστάμενη επικουρική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΕΑΕΠ), μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του γνωρίζει μια απρόσμενη επιτυχία, αφού στο τέλος του 2022 οι ασφαλισμένοι του έχουν υπερβεί τους 150.000 ξεπερνώντας κατά πολύ τις αρχικές προβλέψεις.

H νέα ψηφιακή πλατφόρμα be.teka.gov.gr ανοίγει αρχικά για όσους ήδη εργάζονται και είναι ασφαλισμένοι, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, στην επικουρική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ και επιθυμούν να την μεταφέρουν στο ΤΕΚΑ.

Από τον Μάρτιο του 2023, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΚΑ θα παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση του ΤΕΚΑ και σε ασφαλισμένους που απασχολούνται σε κλάδους όπου μέχρι σήμερα δεν υπήρχε υποχρέωση υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση (π.χ. ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, κ.λπ.). Το δικαίωμα ένταξης στο ΤΕΚΑ σε αυτή την περίπτωση διατηρείται μέχρι τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους.

«ΥΠΕΝ: Αναδρομική επιδότηση σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος εμπορικούς καταναλωτές, αρτοποιούς και αγρότες»: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει την καταβολή της αναδρομικής επιδότησης σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος εμπορικών καταναλωτών με παροχή ισχύος έως 35 kVA, αρτοποιείων καθώς και αγροτών, ύψους 85 εκατ. ευρώ, για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο.

Η αναδρομική επιδότηση αφορά συνολικά 1.250.000 παροχές και το ποσό προέρχεται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι όλοι οι μη οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας με επιχειρηματική δραστηριότητα, οι οποίοι πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Α) Έχουν παροχές ισχύος μέχρι και 35 kVA, ή έχουν κύρια δραστηριότητα με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10.71, (Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής ) ήτοι αρτοποιεία, ανεξαρτήτως ορίου ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης ή έχουν παροχή αγροτικής χρήσης ανεξαρτήτως ορίου ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης.

Β) Από τον μήνα Φεβρουάριο του 2022 έως τον μήνα Ιούλιο του 2022 ήταν συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που αναπροσαρμόζονται με βάση την χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας («Εφεξής κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας») και από τον μήνα Αύγουστο του έτους 2022 έως τον μήνα Νοέμβριο του 2022 είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή σε τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 138 του ν. 4951/2022 (Α’ 129). («Εφεξής κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής»).

Γ) Έχουν γνωστοποιήσει τόσο στον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) τους.

«Τεχνικοί Ασφαλείας: Διευκρινίσεις για τα προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας για το έτος 2023»: Δημοσιεύθηκε η με Αρ. πρωτ. 612/03.01.2023 εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας, η οποία αφορά τα προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας για το έτος 2023 και διευκρινίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες εφαρμογής των προβλεπόμενων στην Υπουργική Απόφαση 39278/1823/25.7.2018, όπως τροποποιήθηκε με την υ.α. 59730/2576/19-12-2019 (ΦΕΚ Β΄4762) και την υ.α. 52725/1990/31-12-2020 (ΦΕΚ Β΄ 5861).

Τέλος της μικρής εργασιακής εβδομάδας, της πρώτης του νέου χρόνου, αλλά φυσικά, όχι για όλους. Αρχή χειμερινών εκπτώσεων και την Κυριακή τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά, προσδοκώντας αυξημένο αγοραστικό κοινό, συνεπικουρούμενης της ημέρας, της αρχής των εκπτώσεων και του αναμενόμενου αρκετά καλού για την εποχή καιρού.

Μείζον θέμα για την Εβδομάδα που έρχεται και όπως είχαμε προβλέψει και στην τελευταία στήλη της συγκεκριμένης αρθρογραφίας του 2022, το φυσικό αέριο που ως προς την τιμή κατρακυλά συνεχώς. Έτσι, νέα σημαντική υποχώρηση κατέγραψε η τιμή του φυσικού αερίου, η οποία έκλεισε χθες Τετάρτη στα 65,022 ευρώ/MWh καταγράφοντας νέο χαμηλό δωδεκαμήνου. Η τελευταία φορά που είχαμε ξανά τις τιμές του φυσικού αερίου σε αυτά τα επίπεδα ήταν στα μέσα Ιανουαρίου του 2022, δηλαδή πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ένα μείγμα συγκυριών, χαμηλής κατανάλωσης ελέω καιρού και αυτοσυγκράτησης των πολιτών στη κατανάλωση και υπερπλήρεις αποθηκευτικοί χώροι στην Ευρώπη με μέσο ποσοστό πληρότητας 84%, έδωσαν τιμές LNG που μάλλον δεν χαροποιούν τους Ρώσους. Από την άλλη μεριά, η αύξηση της τιμής αργού πετρελαίου, ελέω εμπάργκο στο Ρωσικό πετρέλαιο για χώρες που έχουν υιοθετήσει πλαφόν στη τιμή του, έπεσε και αυτή στο κενό, δεδομένης της εκθετικής αύξησης των κρουσμάτων κορωνοϊού στη Κίνα και συνεπακόλουθης μείωσης της παραγωγής της χώρας, άρα και της ζήτησης πετρελαίου. Το φαινόμενο της «πεταλούδας» σε όλο του το μεγαλείο.

Άγια Θεοφάνια αύριο και λόγω καιρού, θα γιορταστούν με την αρμόζουσα μεγαλοπρέπεια, αλλά και με μεγάλη συμμετοχή πιστών που θα τολμήσουν να βουτήξουν στον αγιασμό των υδάτων. Χρόνια Πολλά και να έχετε ένα ακόμα υπέροχο τριήμερο, το πρώτο του νέου χρόνου.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εργασιακή εβδομάδα