05/12/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατικά και Πρακτικά

Τι αλλάζει από 1/1/2023 στα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης στο Δημόσιο βάσει Ν.4997/2022

Σε συνέχεια της ψήφισης και δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως του Ν.4997/2022, με τον οποίο μεταβλήθηκαν τα ηλικιακά όρια για τις μειωμένες συντάξεις στο Δημόσιο, εκδόθηκε διευκρινιστική εγκύκλιος από τη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

"Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4997/2022 (ΦΕΚ Α' 219/25-11-2022)» Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4997/2022 (ΦΕΚ Α‘ 219/25-11-2022) ρυθμίζεται το θέμα της λήψης μειωμένης σύνταξης στους δημοσίους υπαλλήλους. Ειδικότερα προβλέπεται ότι για όσους δημοσίους υπαλλήλους είχαν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους σύνταξης μέχρι το τέλος των ετών 2010, 2011 και 2012 αντίστοιχα, (δηλαδή είχαν, κατά κανόνα, συμπληρωμένη συντάξιμη υπηρεσία είκοσι πέντε χρόνια), το δικαίωμα για τη λήψη μειωμένης σύνταξης κρίνεται εντός του έτους 2022 με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι τον Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94). Αν ο/η ανωτέρω υπάλληλος δεν έχει συμπληρώσει μέχρι 31/12/2022 το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο για τη λήψη μειωμένης σύνταξης όπως αυτό ίσχυε μέχρι 18/8/2015, τότε δικαιούται να λάβει μειωμένη σύνταξη μόνο όταν συμπληρώσει τα εξήντα δύο (62) έτη της ηλικίας του/της ή πλήρη σύνταξη με τις γενικές προϋποθέσεις όπως αυτές διαμορφώθηκαν και ισχύουν.

Παράδειγμα 1ο

Υπάλληλος νοσοκομείου (άντρας ή γυναίκα) που γεννήθηκε το έτος 1965 και έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (συμπλήρωση 25ετίας) το έτος 2011 είχε τη δυνατότητα να λάβει μειωμένη σύνταξη στην ηλικία των 56 ετών. Επειδή μέχρι 31/12/2022 ο/η ανωτέρω έχει συμπληρώσει την ηλικία των 56 ετών, δικαιούται τη λήψη μειωμένης σύνταξης οποτεδήποτε επιθυμεί. Αντίθετα ο/η δημόσιος υπάλληλος που έχει γεννηθεί το έτος 1967 και έχει συμπληρώσει τα 25 έτη συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι 31/12/2011 δικαιούται τη λήψη μειωμένης σύνταξης με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας του/της, δεδομένου ότι κατά την 31/12/2022 δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 56 ετών.

Παράδειγμα 2ο

Εκπαιδευτικός (άντρας ή γυναίκα) που γεννήθηκε το έτος 1964 και έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (συμπλήρωση 25ετίας) το έτος 2012 είχε τη δυνατότητα λήψης μειωμένης σύνταξης στην ηλικία των 58 ετών. Επειδή μέχρι 31/12/2022 ο/η ανωτέρω έχει συμπληρώσει την ηλικία των 58 ετών, δικαιούται τη λήψη μειωμένης σύνταξης οποτεδήποτε επιθυμεί. Αντίθετα ο/η εκπαιδευτικός που έχει γεννηθεί το έτος 1965 και έχει συμπληρώσει 25ετία μέχρι 31/12/2012 δικαιούται τη λήψη μειωμένης σύνταξης με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας του/της, δεδομένου ότι κατά την 31/12/2022 δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 58 ετών.

Παράδειγμα 3ο

Γυναίκα υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών που γεννήθηκε το έτος 1965 και έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2010, είχε τη δυνατότητα να λάβει μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας της. Επειδή μέχρι 31/12/2022 έχει συμπληρώσει την ηλικία των 55 ετών, δικαιούται μειωμένη σύνταξη οποτεδήποτε και μπορεί το δικαίωμα αυτό να το ασκήσει το έτος 2022, 2023 κ.ο.κ. Αντίθετα αν η ανωτέρω υπάλληλος έχει γεννηθεί το έτος 1970, τότε δικαιούται τη λήψη μειωμένης σύνταξης από το 62ο έτος της ηλικίας, δεδομένου ότι μέχρι 31/12/2022 δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 55 ετών."

Όπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο μας, στις αρχές Οκτωβρίου, αλλά και όλο το χρονικό διάστημα του 2022, όταν κάποιοι διατυμπάνιζαν ότι χάνεται το δικαίωμα για τη μειωμένη πριν τα 62 μετά την 1.1.2022, εμείς επιμέναμε ότι δε χάνεται το δικαίωμα συνταξιοδότησης και ότι οποιαδήποτε νομοθετική αλλαγή στα ηλικιακά όρια θα γινόταν αποκλειστικά και μόνο για το μέλλον και όχι αναδρομικά, ώστε να δοθεί ένα minimum εύλογο χρονικό διάστημα στους ασφαλισμένους να λάβουν την απόφασή τους με ψυχραιμία και όχι υπό το κράτος ασφυκτικής πίεσης.

Επιβεβαιωθήκαμε πλήρως:

Τόσο για την παράταση κατά ένα ολόκληρο έτος, έως 31.12.2022, για τα ισχύοντα ηλικιακά όρια, τα οποία κανονικά έπρεπε κατά τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους να ισχύσουν έως 31.12.2021, όσο και για την επιπρόσθετη δυνατότητα που έπρεπε να δίνει η νέα διάταξη, όπως και έγινε, όποιος δηλαδή συμπλήρωνε το ηλικιακό όριο των 55, 56 ή 58 έως 31.12.2022, να μην εξαναγκαζόταν να το ασκήσει υπό πίεση έως το τέλος της χρονιάς, αλλά να αποφασίσει εκείνος εάν και πότε θα το ασκήσει, ακόμη και μετά την 1.1.2023.

Ο χρόνος της υποβολής της παραιτήσεως είναι ένα γεγονός που αποτελεί απόφαση ζωής και πρέπει να λαμβάνεται σταθμίζοντας αρκετούς παράγοντες, απαιτεί εκ των προτέρων πλάνο και προγραμματισμό. Συνοψίζοντας, για διευκόλυνση των ασφαλισμένων, να αναφέρουμε τα εξής:

ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΕ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ Ν. 4997/25.11.2022

1. Όσοι και όσες θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως και 31.12.2022.

2. Όσοι και όσες θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με 25ετία σαν πατέρες και μητέρες ανηλίκου τέκνου.

3. Οι τρίτεκνες μητέρες και οι τρίτεκνοι πατέρες

4. Όσοι και όσες θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις της 35ετίας.

5. Όσοι και όσες θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις της 37ετίας.

ΠΟΙΟΙ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ:

Θίγονται όσοι και όσες συμπληρώνουν το 55ο, 56ο και 58ο έτος της ηλικίας τους από 1.1.2023 και εφεξής και επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη.

Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως και 31.12.2022, δεν έχουν να φοβούνται απολύτως τίποτα. Το θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα δε θίγεται και μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε.

Δημήτριος Νούσκας
Δικηγόρος Εργατολόγος Παρ' Αρείω Πάγω,
με εξειδίκευση στο Κοινωνικοασφαλιστικό
και Συνταξιοδοτικό Δίκαιοcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Σύνταξη Δημοσίου, Όρια συνταξιοδότησης, συνταξιούχος δημοσίου