01/12/22 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

myBusinessSupport: Επιχορήγηση κόστους διανομής εντύπων & δημοσιογραφικού χαρτιού - Αιτήσεις 3ου τριμήνου 2022

Μετα από ανακοίνωση της ΑΑΔΕ:

myBusinessSupport - Επιχορήγηση κόστους διανομής εντύπων & δημοσιογραφικού χαρτιού: Αιτήσεις 3ου τριμήνου 2022

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι – λήπτες της ενίσχυσης είναι οι επιχειρήσεις/οντότητες που σωρευτικά έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1η .1.2020, έχουν κύριο ή δευτερεύοντα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) κατά την 31η/12/2021 έναν από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα Ι της απόφασης 1105/2022 και οι οποίες υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄251), ανεξαρτήτως κατηγορίας τηρούμενων βιβλίων.

Οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να πληρούν επιπλέον σωρευτικά τα κάτωθι κριτήρια:

α) Έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως.

β) Έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση υποβολής αυτών, ως εξής:

αα) μέχρι 07/08/2022, έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2020,

ββ) μέχρι 07/08/2022, έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για το διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι 31η Μαρτίου 2022.

γ) Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθ’ όλη την περίοδο αυτή και

δ) Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1200/2015 (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.

Δείτε τις Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής «Επιχορήγηση μεταφορικού κόστους και κόστους δημοσιογραφικού χάρτου» εδώ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Επιχορήγηση, myBusinessSupport, Διανομή εντύπων, Μεταφορικό κόστος