01/12/22 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Αναπτυξιακά

ΕΠΑνΕΚ- ΕΣΠΑ: 5η τροποποίηση απόφασης - Έκτακτη επιχορήγηση πληττόμενων από την πανδημία

Την Πέμπτη (5 η ) Τροποποίηση της με Α.Π. 1293/10.03.2022, Απόφασης με θέμα: «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χώρου» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (046ΚΕ) όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Ειδικότερα στην ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της ΔΡΑΣΗΣ :

1. Στο κεφάλαιο 13.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ, σημείο 1. Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης, η παράγραφος:

? Το Αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο έως την 30.11.2022. αντικαθίσταται ως εξής:

? Το Αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο έως την 13.01.2023 και ώρα 15:00.

2. Στο κεφάλαιο 13.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ, σημείο 2. Επαλήθευση, περίπτωση (α), η πρόταση: - Για τις επιχειρήσεις που απαλλάσσονται της υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ εναλλακτικά προσκομίζονται τα παραστατικά δαπανών και αποδεικτικά εξόφλησης αυτών.

αντικαθίσταται ως εξής:

- Για τις επιχειρήσεις που απαλλάσσονται της υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ εναλλακτικά, προσκομίζονται υποχρεωτικά με το αίτημα επαλήθευσης α) τιμολόγια

– παραστατικά δαπανών και β) βιβλίο εσόδων εξόδων για όσες τηρούν απλογραφικά βιβλία ή αναλυτικό καθολικό (ισοζύγιο) των οικείων λογαριασμών εξόδων για όσες τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Δύναται να προσκομιστούν και τα αποδεικτικά εξόφλησης των παραστατικών αυτών.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΕΣΠΑ, Έκτακτη ενίσχυση, ΕΠΑνΕΚ, Κορωνοϊός