14/11/22 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Ανακοινώσεις Συλλόγων

Εκδήλωση για την κοινή έκθεση του ACCA και της ΕΛΤΕ - Επαγγελματικός σκεπτικισμός και γνωστικές μεροληψίες

Με κοινή διοργάνωση του ACCA (Association of Chartered Certified Accountants ) και της ΕΛΤΕ (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων) πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2022 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, εκδήλωση για την παρουσίαση της κοινής έκθεσης του ACCA και της ΕΛΤΕ με θέμα τον επαγγελματικό σκεπτικισμό και τις γνωστικές μεροληψίες.

Η έρευνα του ACCA και της ΕΛΤΕ αφορά τον επαγγελματικό σκεπτικισμό και τις γνωστικές μεροληψίες στο ελεγκτικό επάγγελμα και στη διασφάλιση της ποιότητας του ελέγχου. Η έκθεση υπογραμμίζει τη σημασία της ισχυρής άσκησης επαγγελματικού σκεπτικισμού και τονίζει τη σημασία της αναγνώρισης της επιρροής των γνωστικών μεροληψιών στους ελεγκτές και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Η κοινή μελέτη του ACCA και της ΕΛΤΕ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων τον Οκτώβριο του 2021, το οποίο ανέδειξε το αμοιβαίο ενδιαφέρον και των δύο φορέων για τη διαμόρφωση του ελεγκτικού επαγγέλματος τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η έρευνα χρησιμοποιεί παραδείγματα που βασίζονται σε ευρήματα ποιοτικών ελέγχων της ΕΛΤΕ στην Ελλάδα. Στην έκθεση αναφέρεται πώς η αναγνώριση της επιρροής των γνωστικών μεροληψιών θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε μια πιο ισχυρή άσκηση επαγγελματικού σκεπτικισμού σε αυτές τις περιπτώσεις. Η έκθεση τονίζει επίσης την ευκαιρία για τις εταιρείες να βελτιώσουν τις μεθοδολογίες ελέγχου, την κατάρτιση και τη συνολική τους κουλτούρα για να ξεπεράσουν ορισμένα από αυτά τα επαναλαμβανόμενα ζητήματα.

Η έκθεση τονίζει τις εξελίξεις στη θέσπιση διεθνών προτύπων που σχετίζονται με τον επαγγελματικό σκεπτικισμό και τις γνωστικές μεροληψίες, ενώ επισημαίνονται και ορισμένες σχετικές εθνικές εξελίξεις.

Αρχή έγινε με τη διεξαγωγή μια υψηλής ακαδημαϊκής συζήτησης στρογγυλής τραπέζης ACCA – Σ.Ο.Ε.Λ Academics Roundtable από εκλεκτούς καθηγητές καλύπτοντας όλο το φάσμα των Ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στον κλάδο της χρηματοοικονομικής, ελεγκτικής και λογιστικής επιστήμης. Ενώ συνεχίστηκαν με συζήτηση στρογγυλής τραπέζης ACCA – Σ.Ο.Ε.Λ Employers Roundtable με σημαντικούς εκπροσώπους εργοδότες από τις μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες.

Τα κομβικά θέματα που τέθηκαν κατά την διάρκεια των υψηλών συζητήσεων τόσο σε επίπεδο συμβολής της ακαδημαϊκής αλλά και της επαγγελματικής κοινότητας αφορούσαν την περαιτέρω εξέλιξη και βιωσιμότητα του λογιστικού και ελεγκτικού επαγγέλματος. Οι άξονες της ατζέντας περιλάμβαναν την ανάπτυξη των μελλοντικών ταλέντων στο λογιστικό επάγγελμα, τις αλλαγές των προσδοκιών για τις δεξιότητες των νέων πτυχιούχων τα τελευταία 5 χρόνια, αλλά και τις προσδοκίες των νέων εργαζομένων από τους εργοδότες τους. Ανταλλάχθηκαν επίσης απόψεις σχετικά με τις προκλήσεις της ελκυστικότητας του επαγγέλματος καθώς και τους παράγοντες διατήρησης των νέων στο επάγγελμα. Οι συμμετέχοντες στράφηκαν επίσης στο κομβικό ζήτημα της οικοδόμησης ανθεκτικών οικονομιών σε μακροπρόθεσμο επίπεδο καθώς και στην προσαρμογή και ενθάρρυνση των βιώσιμων επιχειρήσεων μέσα από την υποβολή εκθέσεων.

Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με τη διεξαγωγή της εκδήλωσης που διοργάνωσαν μαζι η ACCA και η ΕΛΤΕ με την στήριξη του Σ.Ο.Ε.Λ για την επίσημη παρουσίαση της έκθεσης της Ένωσης με θέμα Professional scepticism and cognitive biases: Lessons learned from inspection findingsτην οποία τίμησε με την παρουσία του πλήθος μελών αλλά και υποψήφιων νέων μελών επαγγελματιών της Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε η επίσημη πρώτη παρουσίαση της έκθεσης από τον κ. Αντώνη Διόλα, Head of Audit and AssurancePolicy & Insights του ACCA, η οποία εκπονήθηκε σε συνεργασία, με την ΕΛΤΕ και δόθηκαν στην δημοσιότητα ευρήματα της έρευνας για τα θέματα του επαγγελματικού σκεπτικισμού και των γνωστικών μεροληψιών, χρησιμοποιώντας παραδείγματα εμπνευσμένα από ευρήματα ποιοτικών ελέγχων στην Ελλάδα. Η παρούσα κοινή έκθεση η οποία θα είναι διαθέσιμη και στην ελληνική γλώσσα, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ελεγκτές πρέπει να συνεχίσουν να βελτιώνουν την προσέγγισή τους στον επαγγελματικό σκεπτικισμό, αξιοποιώντας πλήρως τους κατάλληλους πόρους, τα αναθεωρημένα ελεγκτικά πρότυπα του IAASB και τον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας του IEBSA. Η έκθεση επίσης υπογραμμίζει τη σημασία μιας εύρωστης άσκησης επαγγελματικού σκεπτικισμού και τονίζει τη σημασία της αναγνώρισης της επιρροής των γνωστικών μεροληψιών στους ελεγκτές καθώς και στα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Την επίσημη παρουσίαση της έκθεσης άνοιξε με ομιλία του ο Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε σε νομοθετικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ανάπτυξη ενός λειτουργικού θεσμικού πλαισίου σε καθοριστικούς τομείς για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας καθώς και σε θεσμικές πρωτοβουλίες όπως η καθιέρωση έκδοσης του φορολογικού πιστοποιητικού από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Την εκδήλωση επίσης τίμησαν ως προσκεκλημένοι ομιλητές ο κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Αντιπρόεδρο της ΕΛΤΕ και ο κ. Άγγελο Διονυσόπουλο, εκπρόσωπο του ΣΟΕΛ.

O Υφυπουργός Οικονομικών δήλωσε: «Μέσω της φορολογικής πολιτικής, στα πλαίσια του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού και εκσυγχρονισμού της Φορολογικής Διοίκησης, υλοποιείται σταδιακά η κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας, μια μεταρρυθμιστική προσπάθεια που τα αποτελέσματά της ξεπερνούν τα στενά όρια μιας κυβερνητικής θητείας και δημιουργούν παρακαταθήκη για το μέλλον.»

«Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για το αποτέλεσμα της κοινής συνδιαλλαγής απόψεων τόσο σε ακαδημαϊκό αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο εργοδοτών των προσκεκλημένων συμμετεχόντων μας, κατά την διάρκεια του σημαντικού διημέρου των εκδηλώσεων της ACCA. Η επιτυχία αυτών των διοργανώσεων αποτελεί ακόμη μια απόδειξη πως έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα μια ιδιαιτέρως συμπαγής κοινότητα από κεντρικούς εταίρους της ACCA που οδηγούν με το αποτύπωμα τους πάντα ένα βήμα μπροστά το ελεγκτικό και λογιστικό επάγγελμα. Θέλουμε από καρδιάς να ευχαριστήσουμε όλους όσους συμμετείχαν και μας τίμησαν με τις εξαιρετικές τοποθετήσεις τους. Η Ελλάδα αποτελεί για εμάς μια από τις σημαντικότερες αγορές δραστηριοποίησης με εξαιρετικών ικανοτήτων στελεχιακό δυναμικό, επιφανείς ακαδημαϊκούς αλλά και πολύ επιτυχημένες εταιρίες.» λέει η Andreia Stanciu, επικεφαλής της ACCA Νότιας Ευρώπης.

Ο Αντώνης Διόλας Head of Audit and AssurancePolicy & Insights της ACCA δήλωσε: «Για πρώτη φορά παρουσιάσαμε στην Ελλάδα γνώσεις και συμπεράσματα της έρευνας -θέτοντας τα ανοιχτά μπροστά στην κρίση του σημαντικού μας ακαδημαϊκού και επαγγελματικού κοινού- σχετικά με τρέχουσα κατάσταση του επαγγελματικού σκεπτικισμού και των γνωστικών μεροληψιών στο επάγγελμα του ελεγκτή λογιστή. Ευχαριστούμε θερμά τους αγαστούς συμμετέχοντες για όλη την συμβολή τους στα roundtables αλλά και κατά την διάρκεια της παρουσίασης. Καταφέραμε να προαχθούν ουσιαστικές απόψεις ερχόμενοι κοντά από δυο διαφορετικές κατευθύνσεις, της επαγγελματικής και της ακαδημαϊκής, οι οποίες χρειάζεται πάντα να συνυπάρχουν και να οδεύουν μαζί για το μέλλον του επαγγέλματος».

Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Α ΄Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ, επεσήμανε ότι : «Σε αυτήν την έκθεση, η ΕΛΤΕ και το ACCA, παρουσιάζουν ορισμένα από τα επαναλαμβανόμενα ζητήματα, που συχνά επισημαίνονται στους ποιοτικούς ελέγχους, σχετικά με την απόδοση των ελεγκτών στην άσκηση επαγγελματικής κρίσης και του επαγγελματικού σκεπτικισμού, χρησιμοποιώντας παραδείγματα εμπνευσμένα από τα ευρήματα των ποιοτικών ελέγχων της ΕΛΤΕ».
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΕΛΤΕ, ΣΟΕΛ, ελεγκτικός μηχανισμός, ACCA