27/10/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε - Η Εβδομάδα που έρχεται

Λοιπόν, έχουμε πόλεμο. Αυτή η απάντηση, στα Γαλλικά, του Ιωάννη Μεταξά στον Ιταλό Πρέσβη στην Αθήνα, Γκράτσι, «μεταφράστηκε» δημοσιογραφικά και έμεινε για πάντα ως ΟΧΙ. Βέβαια, ποιος Έλληνας πολιτικός θα απαντούσε διαφορετικά, αφού η Ιταλία με τελεσίγραφο απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού από την Ελληνοαλβανική μεθόριο προκειμένου στη συνέχεια να καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία του τότε Βασιλείου της Ελλάδος, (λιμάνια, αεροδρόμια), για ανάγκες ανεφοδιασμού και άλλων διευκολύνσεών του, στη μετέπειτα προώθησή του στην Αφρική. Ο Γκράτσι στα απομνημονεύματά του (Εμμανουέλε Γκράτσι, Η αρχή του τέλους, Εστία. 1980, σελ. 285), γράφει πως ο Μεταξάς τον ρώτησε τότε πως θα μπορούσε να σκεφτεί ότι θα είχε πρόθεση να ενδώσει. Ο Μεταξάς εκείνη τη στιγμή, δεν ήταν ο άνθρωπος μόνο, αλλά το εθνικό συναίσθημα όλων των Ελλήνων.

Το ερώτημα που πάντα στριφογυρίζει στο μυαλό μας είναι αν τελικά τους πολέμους τους κάνουν οι «ηγέτες» ή οι λαοί. Το λεγόμενο «Έπος του Σαράντα», το οποίο ακολούθησε, είναι συνυφασμένο με μεγάλες νίκες που ο ελληνικός στρατός κατήγαγε εις βάρος των Ιταλών. Χωρίς η ιστορική και ρητορική ερώτησή μας να βρει μάλλον ποτέ απάντηση, χωρίς να μειώσουμε έστω και στο ελάχιστο τον αγώνα των Ελλήνων και κυρίως αυτών που έφυγαν πάνω στα βουνά της Αλβανίας, ίσως ποτέ δεν θα μάθουμε αν οι Ιταλοί στρατιώτες ήταν τόσο ελάχιστα αξιόμαχοι ή απλώς πηγαίναν σε έναν πόλεμο με έναν γείτονα λαό που η Ιταλική κοινωνία δεν ήθελε.

Κάθε χρόνο αυτή τη μέρα γίνεται στη Θεσσαλονίκη η επίσημη εορτή με κάθε λαμπρότητα, παρουσία και εφέτος της Προέδρου της Δημοκρατίας και άλλων επισήμων και η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, η οποία συμπίπτει με τον εορτασμό της απελευθέρωσης της πόλης κατά τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο και τη μνήμη του πολιούχου της Αγίου Δημητρίου. Ογδόντα δύο χρόνια μετά, η Ελλάδα γιορτάζει το Εθνικό της Ανάστημα, έτσι, χωρίς να τρέφει πλέον μίσος για τον Ιταλικό φίλο λαό, για ότι έγινε από την υπεροψία και τα κίνητρα λίγων. Ο λαός, ως ένα σκεπτόμενο σύνολο, συνήθως αργεί να αντιδράσει. Ο ένας, μοναδικός ηγέτης, ευχόμαστε πάντα να μην είναι παράφρων. Δυστυχώς τα γεγονότα και πάλι μας ξεγελούν. Ο Τουρκικός λαός γιορτάζει το ραμαζάνι και επισκέπτεται ομαδικά τα Ελληνικά νησιά και την ενδοχώρα, ενώ η ηγεσία του βλέπει στο πρόσωπο της χώρας μας τον θανάσιμο εχθρό της. Οι μικτές Ουκρανικές και Ρωσικές οικογένειες είναι χιλιάδες, αλλά ο πόλεμος σέρνεται μήνες τώρα, καλώντας ανθρώπους να σκοτώσουν τους συγγενείς τους. Την 26η Οκτωβρίου, εκεί στη μεγαλοπρεπή εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, πέρα από το λαμπρό τελετουργικό, ας παρακαλέσουμε τον Άγιο να φέρει καθαρή σκέψη στην ανθρωπότητα.

Αλλά ας ξεκινήσουμε με τα οικονομικά, φορολογικά και εργατικά νέα της μικρής εργασιακά Εβδομάδας που μας πέρασε, με πολλούς να περνούν ένα δεύτερο μικρό καλοκαίρι, του καιρού βοηθούντος, στη δε Θεσσαλονίκη, με τη δυνατότητα μιας ημέρας αδείας την Πέμπτη, προσφέρεται ένα εξαιρετικό πενθήμερο διάστημα μικρών διακοπών.

«Παροχή οδηγιών σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση της αφανούς εταιρείας, σύμφωνα με τον ΚΦΕ»: Δημοσιεύθηκε η Ε.2076/2022 εγκύκλιος που αφορά τη φορολογική μεταχείριση της αφανούς εταιρείας με βάση τις διατάξεις του Ν.4172/2013 (ΚΦΕ). Αναλυτικά σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (εφεξής: ΚΦΕ) ως «νομική οντότητα» νοείται κάθε μόρφωμα εταιρικής ή μη οργάνωσης και κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ιδίως συνεταιρισμός, οργανισμός, υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία, κάθε μορφής εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε μορφής καταπίστευμα ή εμπίστευμα ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφής ίδρυμα ή σωματείο ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφή προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μορφής κοινή επιχείρηση, κάθε μορφής εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας ή διαθήκης ή κληρονομίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε φύσης κοινοπραξία, κάθε μορφής εταιρεία αστικού δικαίου, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου.

2. Με τις διατάξεις της περ. ε΄ του άρθρου 45 του ΚΦΕ ορίζεται ότι σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται οι κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις των άρθρων 285 292 του ν. 4072/2012 (Α΄86), ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία της αφανούς εταιρείας.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 285 του ν. 4072/2012 προβλέπεται ότι με τη σύμβαση της αφανούς εταιρείας ο ένας από τους εταίρους (εμφανής εταίρος) παραχωρεί σε άλλον ή άλλους εταίρους (αφανείς εταίρους) δικαίωμα συμμετοχής στα αποτελέσματα μιας ή περισσότερων εμπορικών πράξεων ή εμπορικής επιχείρησης, που διενεργεί στο όνομα του, αλλά προς το κοινό συμφέρον των εταίρων. Η αφανής εταιρεία δεν έχει νομική προσωπικότητα και δεν καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι όροι της εταιρικής συμφωνίας αποδεικνύονται μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Για τη συμφωνία αυτή εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 393 Κ.Πολ.Δ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 287 του ν.4072/2012 ορίζεται ότι οι τρίτοι αποκτούν δικαιώματα και αναλαμβάνουν υποχρεώσεις μόνον έναντι του εμφανούς εταίρου.

Με τις διατάξεις του άρθρου 288 του ν.4072/2012 προβλέπεται ότι τη διαχείριση της αφανούς εταιρείας ασκεί ο εμφανής εταίρος και περαιτέρω ότι τα αποκτώμενα από τη διαχείριση της εταιρείας ανήκουν στον εμφανή εταίρο.

Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 290 του ν.4072/2012 ορίζεται ότι με την εταιρική σύμβαση ορίζονται τα δικαιώματα ελέγχου του αφανούς εταίρου σε σχέση με τις πράξεις ή την επιχείρηση, που αποτελούν αντικείμενο της αφανούς εταιρείας. Το δικαίωμα που αναφέρεται στο άρθρο 755 του Αστικού Κώδικα αφορά μόνο τα βιβλία και έγγραφα του εμφανούς εταίρου που έχουν σχέση με τις παραπάνω πράξεις ή την επιχείρηση.

4. Άλλωστε, και στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4072/2012, αναφέρεται ότι η αφανής εταιρεία συνιστάται ατύπως, παραμένει «εσωτερική», χωρίς νομική προσωπικότητα και χωρίς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., είναι δε η εταιρεία στην οποία οι εταιρικές πράξεις (εμπορικής φύσεως) διενεργούνται στο όνομα του «εμφανούς» εταίρου, για λογαριασμό όμως ενός ή περισσότερων «αφανών» εταίρων. Η αφανής εταιρεία αποτελεί εταιρεία και ρυθμίζεται ως εταιρεία.

5. Όπως έχει κριθεί από τη δικαστηριακή νομολογία, τόσο πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4072/2012 όσο και μετά, αφανής ή μετοχική εταιρεία, είναι η προσωπική, χωρίς νομική προσωπικότητα εταιρεία, με απουσία ανάπτυξης του εταιρικού δεσμού προς τα έξω, στην οποία ο μεταξύ των εταίρων εταιρικός δεσμός καταλαμβάνει τις προς τα έσω σχέσεις των εταίρων. Η αφανής εταιρεία συνεπεία του εσωτερικού χαρακτήρα της δεν διαθέτει εταιρική περιουσία, δηλαδή περιουσία που να έχει φορέα το νομικό πρόσωπο, αφού στερείται νομικής προσωπικότητας, ή τους εταίρους, όπως στην αστική εταιρεία χωρίς νομική προσωπικότητα. Το μόνο περιουσιακής φύσης δικαίωμα των αφανών εταίρων αποτελεί το δικαίωμα επί των κερδών. Ειδικότερα, οι αφανείς εταίροι μετέχουν μόνον ενοχικά στα αποτελέσματα της δραστηριότητας του εμφανούς εταίρου και όχι ως κοινωνοί των δικαιωμάτων και συνοφειλέτες των υποχρεώσεων που δημιουργεί η δράση του εμφανούς, συμμετέχοντας μόνο στη κατανομή των κερδών και ζημιών που προκύπτουν από τη δράση του εμφανούς, ενώ προς τα έξω εμφανίζεται ένας εταίρος, που ονομάζεται εμφανής, προς διάκριση από τους αφανείς, ο οποίος αναπτύσσει δραστηριότητα έναντι των τρίτων ιδίω ονόματι. Στο όνομα δε αυτού γεννιούνται και οι υποχρεώσεις και αυτός φέρει την ευθύνη για την εκπλήρωσή τους με το σύνολο της περιουσίας του (ΑΠ 1355/2019, ΑΠ 1234/2015, ΜΠρ Πάτρας 2/2019).

6. Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η αφανής εταιρεία αποτελεί μεν υποκείμενο του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, ωστόσο, με βάση τόσο τις διατάξεις του ν.4072/2012 όσο και τη δικαστηριακή νομολογία, καθίσταται σαφές ότι αυτή δεν προβάλλεται στις συναλλαγές με τρίτους, ακόμα και αν είναι η φορολογική αρχή, αλλά υφίσταται ως εταιρεία για τις εσωτερικές σχέσεις των εταίρων μεταξύ τους, σύμφωνα και με όσα εκτέθηκαν ανωτέρω. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατή η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από αφανή εταιρεία ως τέτοια. Τα έσοδα που αποκτώνται από τη δραστηριότητα της αφανούς εταιρείας φορολογούνται στο όνομα του εμφανούς εταίρου κατά περίπτωση και ανάλογα με την μορφή του (ατομική επιχείρηση, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα).

Αν ύστερα από τη διενέργεια ελέγχου διαπιστωθεί η ύπαρξη αφανούς εταιρείας και η απόκρυψη φορολογητέας ύλης, τότε εκδίδεται από τη Φορολογική Διοίκηση πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στο όνομα του ασκούντος την επιχείρηση ως εμφανούς εταίρου αφανούς εταιρείας, στην περίπτωση δε αυτή, ο εφαρμοζόμενος συντελεστής φορολογίας επί των καθαρών κερδών είναι ο οριζόμενος από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ΚΦΕ, ως υποκείμενο του φόρου σύμφωνα με την περ. ε΄ του άρθρου 45 του ΚΦΕ.

«ΑΡΩΓΗ: Αιτήσεις επιχορήγησης επιχειρήσεων πληγεισών από πλημμύρες της 15/10/2022 στην Κρήτη»: Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ είναι έτοιμη η εφαρμογή για τις αιτήσεις επιχορήγησης επιχειρήσεων πληγεισών από πλημμύρες της 15/10/2022 στην Κρήτη

Ταυτόχρονα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και η σχετική ΚΥΑ

Ύψος ενίσχυσης

1. Το ύψος της ενίσχυσης για επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, εξαιρουμένων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, καθορίζεται ως εξής:

α) στο ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, ανά επιχείρηση ή φορέα, του οποίου τα στοιχεία ενεργητικού έχουν υποστεί πολύ σοβαρές υλικές ζημιές ή

β) στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, ανά επιχείρηση ή φορέα, του οποίου τα στοιχεία ενεργητικού έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές ή

γ) στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, ανά επιχείρηση ή φορέα, του οποίου τα στοιχεία ενεργητικού έχουν υποστεί ελαφρές υλικές ζημιές.

2. Κάθε επιχείρηση (μοναδικό ΑΦΜ) δύναται να αιτηθεί μόνον ένα εκ των ανωτέρω ποσών ενίσχυσης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 7η Νοεμβρίου 2022.

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/18-6-2015 (Β΄ 1196) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013, Α΄ 170), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες, εγγεγραμμένους στο δημόσιο Μητρώο του Ν. 4449/2017 (Α΄ 7), αναφορικά με τον χρόνο υποβολής αυτού.»: Δημοσιεύτηκε η με Αριθμό 1141/24.10.2022 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες, εγγεγραμμένους στο δημόσιο Μητρώο του Ν. 4449/2017 (Α΄ 7), αναφορικά με τον χρόνο υποβολής αυτού. Σύμφωνα με την Απόφαση: «6. Σχέδιο του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού υποβάλλεται στην ελεγχόμενη επιχείρηση, οπωσδήποτε μετά την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος και το αργότερο μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του ενδέκατου (11ου) μήνα από τη λήξη της ελεγχόμενης διαχειριστικής περιόδου. Η ελεγχόμενη επιχείρηση διατυπώνει εγγράφως προς τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή τις παρατηρήσεις της επί των ευρημάτων του ελέγχου, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής σε αυτήν του Σχεδίου της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης.

7. Το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό γνωστοποιείται εγγράφως στην ελεγχόμενη επιχείρηση και οριστικοποιείται με την ηλεκτρονική υποβολή του στη σχετική βάση δεδομένων που τηρεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην οποία έχουν πρόσβαση οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές για την Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης που εκδίδουν και οι ελεγκτικές εταιρείες μόνο για τις Εκθέσεις που εκδίδονται από τα μέλη τους, καθώς και οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις μόνο για τα στοιχεία που τις αφορούν. Η ως άνω ηλεκτρονική υποβολή πραγματοποιείται έως το τέλος του ενδέκατου (11ου) μήνα από τη λήξη της ελεγχόμενης διαχειριστικής περιόδου».

«Το καλάθι του νοικοκυριού - Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να στέλνουν στο υπουργείο τον κατάλογο - Πότε προβλέπονται κυρώσεις»: Νέα τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης με την οποία προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.α. Οι αναφερόμενες επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και άλλων προϊόντων που ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης («Super markets»), στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αποστέλλουν, έως την οριζόμενη ημερομηνία, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κατάλογο καταναλωτικών προϊόντων («καλάθι του νοικοκυριού»), που είναι απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση και διατίθενται σε προσιτές τιμές, συγκριτικά με τα υπόλοιπα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Προβλέπεται επιβολή διοικητικού προστίμου σε περίπτωση
ι) αθέτησης της υποχρέωσης αποστολής καταλόγου προϊόντων ή
ιι) αποστολής ελλιπούς καταλόγου προϊόντων, από τους υπόχρεους.
2.Επιτρέπεται εφεξής η χρήση του υπόγειου χώρου, για την παραγωγική διαδικασία σε βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις αρτοποιίας, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση…». Δείτε το σύνολο της τροπολογίας, στο σύνδεσμο της είδησης.

«Παράταση έως 30/11 για τη δράση «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας – Β Κύκλος»: Δημοσιεύθηκε η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 – Β Κύκλος».

Σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:00, από την 31η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15:00, όπως ίσχυε.

«Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία»: Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία».

Ως βασικό στόχο έχει την προώθηση στην απασχόληση ανέργων μέσω της ενίσχυσης τους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Η δράση αφορά:

α) σε 3.000 νέες επιχειρήσεις που έχουν δημιουργήσει πρώην άνεργοι ηλικίας 30-45 ετών από 1/1/2022 στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας (Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας) και

β) σε 220 νέες επιχειρήσεις αντίστοιχα που έχουν δημιουργήσει πρώην άνεργοι ηλικίας 30-45 ετών από 1/1/2022 στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας επιλέχθηκε λόγω της απολιγνιτοποίησης της περιοχής και για να λειτουργήσει ως πιλότος για τη διευρυμένη υλοποίηση της δράσης στις υπόλοιπες Περιφέρειες σε Μετάβαση της χώρας.

Έμφαση θα δοθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία. Οι ΚΑΔ που ανήκουν στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας αναφέρονται στο σχετικό παράρτημα ΙΧ της παρούσας.».

«Οκτώ παρεμβάσεις για την Κοινωνική Κατοικία - Νομοσχέδιο για το Πρόγραμμα «Σπίτι μου»: Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, παρουσίασε σήμερα Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο νομοσχέδιο με το οποίο αντιμετωπίζονται νομικά ζητήματα προκειμένου η Στρατηγική Κοινωνικής Στέγασης (Πρόγραμμα «Σπίτι μου») να πάρει σάρκα και οστά από την αρχή του 2023.

Η Στρατηγική, συνολικού προϋπολογισμού 1,74 δισ. € από την οποία θα ωφεληθούν περισσότεροι από 137.000 πολίτες, εξαγγέλθηκε από τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ενώ εντός του Σεπτεμβρίου τα μέτρα παρουσιάστηκαν από τους συναρμόδιους υπουργούς. Οι δράσεις που εξειδικεύονται με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αφορούν στα χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια, την κοινωνική αντιπαροχή, καθώς και τα προγράμματα «Κάλυψη» και «Ανακαινίζω - Ενοικιάζω» (για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω» που επίσης περιλαμβάνεται στη δέσμη μέτρων, δεν χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση και ο Οδηγός προδημοσιεύθηκε). Επιπλέον, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην απελευθέρωση Δημόσιας περιουσίας από φραγμούς, προκειμένου να αξιοποιηθεί για στεγαστικούς σκοπούς, την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών και τη λήψη ειδικής μέριμνας για τους πυρόπληκτους της Ανατολικής Αττικής (Μάτι).».

Συνταξιοδοτικά, Επικουρική Ασφάλιση και «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 του ν.4921/2022 στον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ»: Με την Εγκύκλιο 29/2022 του e-ΕΦΚΑ κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 53 του ν.4921/2022, όπως ισχύουν, και γνωστοποιήθηκαν οι δύο δυνατότητες που δίνονται σε όσους ασφαλισμένους δεν έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για να λάβουν σύνταξη,

1. να αναγνωρίσουν υπολειπόμενο χρόνο και

2. να συμπληρώσουν χρόνο με προαιρετική ασφάλιση.

Περαιτέρω, με την ίδια Εγκύκλιο γνωστοποιήθηκαν τα υπακτέα πρόσωπα στις νέες διατάξεις, οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν καθώς και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από τις Τοπικές διευθύνσεις για την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων.

Με το 501463/2022 γενικό έγγραφο ο e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι οι διατάξεις του άρθρου 53 του ν.4921/2022 εφαρμόζονται και στον κλάδο Επικουρικής ασφάλισης e-ΕΦΚΑ και ως προς το σημείο αυτό τροποποιείται η Εγκύκλιος 29/2022.

Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και «Νέος νόμος 4984/2022 - Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η νέα ΣΑΔΦ Ελλάδας Γαλλίας»: Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4984/2022 "Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας αναφορικά με φόρους εισοδήματος και την πρόληψη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.".

Σημειώνεται ότι από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης που κυρώνεται, παύει να ισχύει η «Σύμβασις μεταξύ της Ελλάδος και της Γαλλίας αποσκοπούσα την αποφυγήν της διπλής φορολογίας και την θέσπισιν κανόνων αμοιβαίας διοικητικής επικουρίας εν σχέσει προς τον φόρο επί του εισοδήματος», η οποία υπεγράφη στην Αθήνα, στις 21 Αυγούστου 1963 και το κυρωτικό αυτής νομοθετικό διάταγμα 4386/1964 (Α ? 192) καταργείται.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 29 αυτής το οποίο αναφέρει :

ΑΡΘΡΟ 29

ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ

1. Καθένα από τα Συμβαλλόμενα Κράτη γνωστοποιεί στο άλλο, μέσω της διπλωματικής οδού, την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη θέση σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης. Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία λήψης της τελευταίας από αυτές τις γνωστοποιήσεις.

2. Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης εφαρμόζονται και για τα δύο Κράτη:

α) αναφορικά με φόρους εισοδήματος που παρακρατούνται στην πηγή για ποσά που καταβάλλονται ή πιστώνονται, όταν η γενεσιουργός αιτία του φόρου επέρχεται μετά το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο τίθεται σε ισχύ η παρούσα Σύμβαση· και

β) αναφορικά με φόρους εισοδήματος που δεν παρακρατούνται στην πηγή, για φόρους που επιβάλλονται, ανάλογα με την περίπτωση, αναφορικά με οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος ή φορολογικό έτος ή λογιστική περίοδο που αρχίζει μετά το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο τίθεται σε ισχύ η Σύμβαση.

γ) αναφορικά με άλλους φόρους, για την επιβολή φόρου όταν η γενεσιουργός αιτία επιβολής του θα επέλθει μετά το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο τίθεται σε ισχύ η Σύμβαση.

3. Η Σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και τη θέσπιση κανόνων για αμοιβαία διοικητική συνδρομή αναφορικά με φόρους επί του εισοδήματος, η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα στις 21 Αυγούστου 1963, λήγει και παύει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία κατά την οποία η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται στους φόρους που καλύπτονται από αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος Άρθρου.».

Επειδή ίσως ανησυχούσατε για τα «μελλούμενα» του καινούργιου χρόνου 2023 «Οι φορολογικοί έλεγχοι που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2023»: Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1107725 ΕΞ 2022 της ΑΑΔΕ σχετικά με τον καθορισμό του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2023

Σύμφωνα με την απόφαση το έτος 2023 θα διενεργηθούν από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδες πεντακόσιοι (15.500) στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι, καθώς και τουλάχιστον εννιακόσιοι (900) έλεγχοι-έρευνες φοροδιαφυγής.

Η κατανομή των ως άνω ελέγχων και ερευνών ανά Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. θα οριστεί με το Σχέδιο Δράσης του έτους 2023 που θα εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) της ΑΑΔΕ.

Από την αρθρογραφία της Εβδομάδας που πέρασε, ΣΟΛ Crowe, Εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών και «Αρχή του δεδουλευμένου επί επιστρεπτέας προκαταβολής»: Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Ιουλίου - Αυγούστου 2022 της ΣΟΛ Α.Ε. https://www.solcrowe.gr απάντησης σε ερώτημα με θέμα «Φορολογικός χειρισμός της διαφοράς μεταξύ του λογισθέντος το 2021 εσόδου της μη επιστρεπτέας προκαταβολής και του ποσού που οριστικοποιήθηκε από την ΑΑΔΕ σε ημερομηνία μεταγενέστερη της προθεσμίας κλεισίματος του ισολογισμού της 31/12/2021». Με τη σφραγίδα της ΣΟΛ Crowe.

Μικρή εργασιακή Εβδομάδα με την Εθνική μας εορτή να επισκιάζει οτιδήποτε άλλο για αύριο, Παρασκευή 28η Οκτωβρίου. Η στήλη θα κλείσει για αυτή την Εβδομάδα, με το «άγρυπνο» μάτι της ΑΑΔΕ και τα «ευγενικά», υπενθημιστηκά, μηνύματά της, όπως το παρακάτω: «Από έλεγχο των υπηρεσιών μας διαπιστώθηκε ότι τα δεδομένα στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται μέσω του Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) σας, δεν διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ.

Σας ενημερώνουμε, ότι από την 31η.10.2022 κι εφεξής, η μη διαβίβαση στην ΑΑΔΕ των δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται μέσω ΦΗΜ επισύρει τις κυρώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν χρηματικά πρόστιμα και αναστολή λειτουργίας από 48 ώρες έως 10 ημέρες.

Ενόψει των ανωτέρω, σας καλούμε να προβείτε άμεσα στην εκπλήρωση της παραπάνω υποχρέωσης. Εάν έχετε ήδη εκπληρώσει τη σχετική υποχρέωσή σας, παρακαλούμε μη λάβετε υπόψη το παρόν μήνυμα». Δεδομένου του γεγονότος πως οι επιχειρήσεις έχουν λογιστές, θεωρούμε πως κάτι άλλο φταίει και 84.000 επιχειρήσεις δεν έχουν διαβιβάσει ποτέ στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία λιανικής πώλησης που εκδίδονται μέσω φορολογικών μηχανισμών και 87.000 έχουν διακόψει τη διαβίβαση δεδομένων. Συνεπώς, ο επικείμενος και συνεχώς αναφερόμενος κίνδυνος προστίμων, για μη διαβίβαση αποδείξεων λόγω τεχνικών προβλημάτων, προϋποθέτει θεωρούμε λύση των προβλημάτων αυτών. Σε κάθε περίπτωση, η αναφορά καθημερινά από τη Φορολογική Διοίκηση επικείμενων ποινών για μικρές ή μεγαλύτερες αστοχίες των φορολογουμένων ή και του ίδιου του μηχανογραφικού συστήματος της Διοίκησης, θεωρούμε ότι ελάχιστα συμβάλει στη συμμόρφωση των φορολογουμένων, η απειλή δε συνεχώς ποινών, δεν είναι μάλλον ίδιο φορολογικά αναπτυγμένων κρατών.

Με τον Καγκελάριο Σολτς να έχει φτάσει ήδη στην Αθήνα, με τη μαθητική παρέλαση να εξελίσσεται στη Θεσσαλονίκη, με τη μεγαλειώδη ως είθισται αυριανή στρατιωτική παρέλαση στη συμπρωτεύουσα, ενώπιο της Προέδρου της Δημοκρατίας και με πολλά «στοχευμένα» μηνύματα, σας χαιρετούμε, ευχόμενοι ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ για την Εθνική μας επέτειο που σίγουρα μας ενώνει ως Έλληνες. Όπου και αν βρίσκεστε, όπως και αν θα διαθέσετε το χρόνο σας σε αυτό το εξαιρετικά όμορφο από πλευράς τουλάχιστον καιρού τριήμερο ή και πενθήμερο για κάποιους, στις μικρές, όμορφες φθινοπωρινές σας διακοπές, να περάσετε υπέροχα.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εργασιακή εβδομάδα