06/10/22 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας για την καταβολή, μείωση και επιστροφή του οφειλόμενου ΦΠΑ στο πλαίσιο των ειδικών καθεστώτων του ηλεκτρονικού εμπορίου

Δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο η απόφαση Α.1128/2022 «Καθορισμός της αρμόδιας αρχής, του τρόπου και της διαδικασίας για την καταβολή, μείωση και επιστροφή του οφειλόμενου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), στο πλαίσιο των ειδικών καθεστώτων του ηλεκτρονικού εμπορίου, της απόδοσης αυτού στα άλλα κράτη-μέλη, των τηρούμενων λογιστικών καταχωρήσεων καθώς και ρύθμιση συναφών θεμάτων στην περίπτωση που η Ελλάδα είναι κράτος μέλος εγγραφής ή/και κράτος μέλος κατανάλωσης» στην οποία, αναφέρονται:

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Υπόχρεος καταβολής

Άρθρο 3 Αρμόδια αρχή

Άρθρο 4 Χρόνος και Τρόπος Καταβολής του Φόρου από τους εγγεγραμμένους στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β, 47γ και 47δ

Άρθρο 5 Έλεγχος καταβολής ποσών ΦΠΑ στη χώρα μας ως κ-μ εγγραφής

Άρθρο 6 Εκπρόθεσμη καταβολή του φόρου από εγγεγραμμένους στη χώρα μας στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β, 47γ και 47δ

Άρθρο 7 Διαδικασία απόδοσης στα κράτη μέλη κατανάλωσης του ΦΠΑ που εισπράττεται στην Ελλάδα

Άρθρο 8 Διαδικασία είσπραξης από την Ελλάδα ως κράτος μέλος κατανάλωσης των οφειλών των εγγεγραμμένων σε ανάλογα των άρθρων 47β, 47γ και 47δ ειδικά καθεστώτα άλλων κρατών μελών

Άρθρο 9 Εκπρόθεσμη καταβολή του φόρου στην Ελλάδα ως κράτος κατανάλωσης από εγγεγραμμένους σε ανάλογα των άρθρων 47β, 47γ, 47δ ειδικά καθεστώτα άλλων κρατών μελών

Άρθρο 10 Καταβολή φόρου ενιαίας δήλωσης με διορθώσεις που αφορούν σε προηγούμενες φορολογικές περιόδους

Άρθρο 11 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

Άρθρο 12 Γενικές διατάξεις Διοικητικές παραβάσεις - Ενέργειες διοίκησης

Άρθρο 13 Έναρξη ισχύος

Δείτε ολόκληρη την απόφαση εδώcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Επιστροφή ΦΠΑ, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ