06/10/22 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Ανακοινώσεις Συλλόγων

Συνάντηση εργασίας του 11ου ΠΤ Πελοποννήσου του ΟΕΕ με λογιστικών ενώσεις και συλλόγους

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2022 στην αίθουσα του Οικονομικού Επιμελητηρίου στην Τρίπολη, μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου του 11ου Π.Τ. Ν.Α. Πελοποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και των Λογιστικών Ενώσεων-Συλλόγων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τα αποτελέσματα – συμπεράσματα – προτάσεις της συνάντησης εργασίας ήταν τα κάτωθι:

1. Θεσμοθέτηση άδειας ασθενείας και άδειας εγκυμοσύνης για τους Λογιστές-Φοροτεχνικούς ελεύθερους επαγγελματίες .

Προτείνεται η εξουσιοδότηση από κάθε πελάτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στον ΑΦΜ του λογιστή , ούτως ώστε η Α.Α.Δ.Ε. να γνωρίζει ποια ΑΦΜ χρήζουν παράτασης σε περίπτωση ασθένειας/εγκυμοσύνης λογιστή.

2. Μη ύπαρξη δηλωτικών προθεσμιών κατά τη διάρκεια του Αυγούστου και μεταφορά της λήξης αυτών των προθεσμιών στις 15 Σεπτεμβρίου.

Επιπλέον, οι αιτήσεις για κάθε μορφής κρατική παροχή και επιδότηση η οποία συνδέεται με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του οικείου οικονομικού έτους να μετατίθεται η προθεσμία υποβολής τους μετά τη λήξη των φορολογικών δηλώσεων και όχι κατά τη διάρκεια αυτών.

3. Πιλοτική εφαρμογή των myDATA για τις χρήσεις 2021,2022,2023 χωρίς επιβολή προστίμων και αποσύνδεση συμπλήρωσης εντύπων Ε3 και ΦΠΑ μέχρι η πλατφόρμα να είναι πλήρως λειτουργική.

Για τις εν λόγω χρήσεις να υποβάλλονται μόνο τα έσοδα και να χαρακτηρίζονται τα αντικριζόμενα έξοδα, ελλείψει οδηγιών για τις τακτοποιητικές εγγραφές και λόγω της συνεχιζόμενης υπολειτουργίας του esend.

4. Να θεσμοθετηθεί το ασυμβίβαστο των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και των Εταιριών και των συνδεδεμένων επιχειρήσεων αυτών που είναι “πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης” με την άσκηση των επαγγελμάτων των Κ.Α.Δ. 69.20 :

Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου - παροχή φορολογικών συμβουλών.

5. Πιλοτική εφαρμογή του ΕΡΓΑΝΗ 2 για τις χρήσεις 2022-2023.

Η επιτυχημένη σύσκεψη ολοκληρώθηκε με την πρόταση για σύνταξη ενδεικτικού τιμοκαταλόγου για τις λογιστικές υπηρεσίες, υπογεγραμμένου και εγκεκριμένου από όλους τους συλλόγους λογιστών της Πελοποννήσου .comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Άδεια εγκυμοσύνης, ΟΕΕ, myDATA, Ηλεκτρονικό τιμολόγιο, Άδεια ασθενείας