04/10/22 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Διεθνή

Έκδοση ενωσιακής οδηγίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για επαρκείς κατώτατους μισθούς

Το Συμβούλιο της ΕΕ έδωσε σήμερα το τελικό πράσινο φως για μια οδηγία που θα προωθήσει την επάρκεια των νόμιμων κατώτατων μισθών και, ως εκ τούτου, θα συμβάλει στην επίτευξη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και διαβίωσης για τους εργαζομένους στην Ευρώπη.

Αυτό το νομοθέτημα στέλνει μήνυμα ελπίδας στον κόσμο που πρέπει να σφίξει το ζωνάρι λόγω της ενεργειακής κρίσης. Οι κατώτατοι μισθοί και ο συλλογικός καθορισμός των μισθών αποτελούν ισχυρά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι παίρνουν μισθούς που επιτρέπουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.

Marian Jurecka, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Τσεχίας (Φωτογραφία: © Κυβέρνηση της Τσεχικής Δημοκρατίας)

Η οδηγία προβλέπει διαδικασίες για την επάρκεια των νόμιμων κατώτατων μισθών, προωθεί τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθών και ενισχύει την πραγματική πρόσβαση των εργαζομένων που δικαιούνται κατώτατο μισθό σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο σε προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού.

  • Επάρκεια των νόμιμων κατώτατων μισθών: Τα κράτη μέλη με νόμιμους κατώτατους μισθούς καλούνται να θεσπίσουν ένα διαδικαστικό πλαίσιο για τον καθορισμό και την επικαιροποίηση αυτών των κατώτατων μισθών σύμφωνα με ένα σύνολο σαφών κριτηρίων. Ο κατώτατος μισθός θα επικαιροποιείται τουλάχιστον ανά διετία (ή το αργότερο ανά τετραετία για τις χώρες που χρησιμοποιούν μηχανισμό αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής). Ωστόσο, η οδηγία δεν προβλέπει συγκεκριμένο επίπεδο κατώτατου μισθού το οποίο πρέπει να επιτύχουν τα κράτη μέλη.
  • Προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των μισθών: Ένας από τους στόχους της οδηγίας είναι η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθών. Για να επιτύχουν αυτό τον στόχο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν την ικανότητα των κοινωνικών εταίρων να συμμετέχουν σε συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αν το ποσοστό κάλυψης από συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι, για παράδειγμα, κάτω από το όριο του 80 %, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν σχέδιο δράσης για την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Στο σχέδιο δράσης θα πρέπει να καθορίζονται σαφές χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα μέτρα για τη σταδιακή αύξηση του ποσοστού κάλυψης από συλλογικές διαπραγματεύσεις.
  • Πραγματική πρόσβαση στην προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού: Το κείμενο ορίζει ότι τα κράτη μέλη θα λάβουν μέτρα για να ενισχύσουν την αποτελεσματική πρόσβαση των εργαζομένων σε προστασία με τη μορφή νόμιμου κατώτατου μισθού. Στα μέτρα που έχουν αυτό τον σκοπό περιλαμβάνονται οι έλεγχοι από τις επιθεωρήσεις εργασίας, οι εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με την προστασία με τη μορφή κατώτατου μισθού και η ανάπτυξη της ικανότητας των αρχών επιβολής του νόμου να διώκουν τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται.

Ιστορικό και επόμενα βήματα

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποβλήθηκε στους δύο συννομοθέτες, το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 28 Οκτωβρίου 2020. Το Συμβούλιο καθόρισε τη θέση του στις 6 Δεκεμβρίου 2021, ενώ το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη διαπραγματευτική εντολή του στις 25 Νοεμβρίου 2021. Στις 7 Ιουνίου, μετά από οκτώ γύρους διαπραγματεύσεων, οι διαπραγματευτές του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε συμφωνία για κοινή θέση.

Η οδηγία θα αρχίσει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα. Τα κράτη μέλη έχουν δύο χρόνια στη διάθεσή τους για να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Κατώτατος μισθός, Συμβούλιο της ΕΕ