30/09/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται

Ο Robert McNamara, ήταν Αμερικανός επιχειρηματίας και ο όγδοος Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο στο Μπέρκλεϊ και τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Χάρβαρντ. Μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, ο Χένρι Φορντ Β΄ προσέλαβε τον McNamara και μαζί με άλλους βετεράνους της Πολεμικής Αεροπορίας του Στρατού για να εργαστούν στη Ford Motor Company. Αυτή η ομάδα βοήθησε στη μεταρρύθμιση της Ford με σύγχρονα συστήματα ελέγχου προγραμματισμού, οργάνωσης και διαχείρισης. Αφού υπηρέτησε για λίγο ως πρόεδρος της Ford, ο McNamara δέχτηκε το διορισμό ως Υπουργός Άμυνας. Το 1968, παραιτήθηκε από τη θέση του Υπουργού Άμυνας για να γίνει Πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ως επιμύθιο των ανωτέρω είναι πως ο Robert McNamara είχε τόση σχέση με την καθαυτού στρατιωτική εκπαίδευση, όσο και εμείς με τη ΝΑΣΑ. Ως έμμεσο συμπέρασμα προκύπτει πως τελικά τους πολέμους, στο Βιετνάμ στην προκειμένη περίπτωση, δεν τους σχεδιάζουν πάντα στρατιωτικοί, αλλά περισσότερο οικονομολόγοι.

Ο κόσμος έχει μπει σε μία νέα εποχή, όπου αν αφαιρέσουμε σε μία ceteris paribus ανάλυση τα γεωπολιτικά, μπορούμε να καταλήξουμε στα εξής συμπεράσματα. Υπάρχει έλλειψη ενέργειας συνεπώς ανισορροπία στη ζήτηση, πιθανώς όχι λόγω υπερβάλλουσας ζήτησης, αλλά λόγω εκτεταμένης μείωσης της προσφοράς. Η διαφορά στα μεγέθη προσφοράς και ζήτησης, σε σχέση με τη διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας και την εκτίναξη του κόστους μεταφοράς, δημιουργεί πληθωρισμό σε δυσθεόρατα ύψη για τις χώρες της Δύσης που είχαν συνηθίσει σε μικρά μονοψήφια νούμερα. Δεδομένης της έλλειψης επαρκούς προσφοράς στην ενέργεια, πλέον του πληθωρισμού υπάρχει άμεσο πρόβλημα στην παραγωγή, με συνέπεια παραγωγικές μονάδες να αναστέλλουν τη λειτουργία τους και το εργατικό δυναμικό να οδηγείται στην ανεργία. Η όλη κατάσταση αναφέρεται ως στασιμότητα (stagnation) και σε σχέση με τον υφιστάμενο πληθωρισμό, ως στασιμοπληθωρισμός (staginflation).

Η οικονομία, μέσα από ετερόκλητες δυνάμεις μεταξύ των οποίων και οι αναταραχές, οι πόλεμοι (βλέπε McNamara), κάποτε ισορροπεί και πάλι, μέσα από εξαιρετικούς ρυθμούς ανάπτυξης λόγω τεράστιας ζήτησης, η οποία πρέπει κατ΄ αρχήν να καλύψει τη ζήτηση υλικοτεχνικής υποστήριξης ενός πολέμου και μεταγενέστερα, ανοικοδόμησης όλων των κατεστραμμένων. Οι γενιές, οι άνθρωποι, χωρίζονται στους άτυχους και στους τυχερούς. Οι άτυχοι θα ζήσουν τον πόλεμο και τις αναταραχές, οι τυχεροί την ανοικοδόμηση, φωνάζοντας «ποτέ ξανά». Μόνο που η ιστορία επαναλαμβάνεται πάντοτε «σαν φάρσα».

Το Σαββατοκύριακο που πέρασε, «Δημοσιεύθηκεο Ν. 4972/2022 που περιλαμβάνει διατάξεις για εισφορά αλληλεγγύης, τέλοςεπιτηδεύματος, κ.λπ.»: Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4972/2022 «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα.» ο οποίος, εκτός των άλλων, περιλαμβάνει:

Άρθρο 168 Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα / Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφειλών για τις επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4964/2022 λόγω του πολέμου στην Ουκρανία

Άρθρο 169 Εξαίρεση του εξωϊδρυματικού επιδόματος από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις - Τροποποίηση παρ. 1 και κατάργηση παρ. 2 άρθρου 14, προσθήκη παρ. 83 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013

Άρθρο 170 Προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος από ακίνητη περιουσία για το Άγιο Όρος και τις Ιερές Μονές αυτού - Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 47 ν. 4172/2013

Άρθρο 171 Ειδική πρόβλεψη σχετικά με τη διόρθωση των φορολογητέων κερδών - Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 50, παρ. 84 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 και παρ. 4 στο άρθρο 19 του ν. 4174/2013

Άρθρο 172 Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής της φορολογίας χαρτοσήμου ως προς τα δάνεια, τις λοιπές χρηματοδοτήσεις και τους τόκους αυτών – Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 1 άρθρου 63 ν. 2859/2000, Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Άρθρο 173 Κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.) - Προσθήκη του άρθρου 54Η στον ν. 4174/2013

Άρθρο 174 Υπαγωγή της μη διαβίβασης στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.) στις κυρώσεις της παρ. 1 άρθρου 13Α ν. 2523/1997 - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 13 Α ν. 2523/1997

Άρθρο 175 Αποσαφήνιση των τρόπων διενέργειας γονικών παροχών και δωρεών χρηματικών ποσών μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την εφαρμογή του αφορολόγητου ποσού δωρεών και γονικών παροχών χρηματικών ποσών - Προσθήκη παρ. 3 στο πεντηκοστό έκτο άρθρο του ν. 4839/2021

Άρθρο 176 Απαλλαγή από ΦΠΑ δωρεών που προορίζονται για την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος

Άρθρο 177 Διεύρυνση απαλλαγών από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2022 και κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα για το φορολογικό έτος 2023 και εφεξής - Τροποποίηση παρ. 74 άρθρου 72 ν. 4172/2013

Άρθρο 178 Επιδότηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης - θέρμανσης

Άρθρο 179 Επέκταση στο φορολογικό έτος 2022 της εξαίρεσης από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για αγρότες κανονικού καθεστώτος και αλιείς παράκτιας αλιείας - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 31 ν. 3986/2011

Άρθρο 180 Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αυξάνουν τις θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης - Προσθήκη παρ. 3α στο άρθρο 31 ν. 3986/2011

Άρθρο 181 Αύξηση του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος φοιτητών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 ν. 3220/2004

Άρθρο 182 Όροι παροχής κινήτρων για την προώθηση συνεργασιών επιχειρήσεων - Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 4935/2022

«ΠροσωπικόςΙατρός: Από την 1η/12/2022 η εφαρμογή των 'αντικινήτρων' για όσους δενεγγραφούν»: Με την Αριθμ. Γ1α/Γ. Π. οικ. 53768/22-9-2022 ΚΥΑ τροποποιείται η υπό στοιχεία Γ1α/Γ. Π. οικ. 35161/ 16-06-2022 απόφαση «Α) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την ενθάρρυνση εγγραφής των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Β) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη εγγραφή των πολιτών σε προσωπικό ιατρό. Γ) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών. Δ) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών» (Β΄ 3020) μόνο ως προς τον χρόνο έναρξης του συστήματος συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό των σημείων ΙΒα) και ΙΒβ) της τροποποιούμενης απόφασης, ο οποίος χρόνος έναρξης μετατίθεται από την 01η.10.2022 για την 01η.12.2022.

Ειδικότερα, μετά την τροποποίηση η εν λόγω διάταξη ορίζει τα εξής:

IB. Τον καθορισμό και την εξειδίκευση του συστήματος συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό ως εξής:
α) Από την 01-12-2022 (αντί της 01-10-2022) πρόσθετη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη του πολίτη, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος σε Προσωπικό Ιατρό, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του.
β) Από την 01-12-2022 (αντί της 01-10-2022) πρόσθετη συμμετοχή στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, όπως αυτές περιγράφονται στον ΕΚΠΥ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του πολίτη, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος σε Προσωπικό Ιατρό, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του.

«Παρατείνεταιη υποβολή δήλωσης αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων»: Έπειτα από δημοσίευση της απόφασης 3993/2022 στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 87 του N.4916/2022 (Α’ 65), καθώς και όσες εξειδικεύθηκαν με την υπ’ αρ. 1368/2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Δήλωση αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» (Β’ 1549), παρατείνονται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος στις 28/09/2022.

«Τι αλλάζειμε τα ψηφιακά ΚΕΠΑ: Χρηστικός οδηγός 19 ερωτήσεων – απαντήσεων για το νέοσύστημα πιστοποίησης αναπηρίας»: Τα Ψηφιακά ΚΕΠΑ και η Εθνική Πύλη Αναπηρίας αποτελούν πλέον την νέα διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας. Η υποβολή της αίτησης και η παραλαβή της απόφασης γίνονται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας» στο ekepa.epan.gov.gr και μέσω του gov.gr, καταργώντας με αυτόν τον τρόπο τις αλλεπάλληλες επισκέψεις στα ΚΕΠΑ που ταλαιπωρούσαν δεκάδες χιλιάδες πολίτες με αναπηρία. Ο πολίτης θα επισκέπτεται πλέον μόνο μια φορά τα ΚΕΠΑ, την ημέρα της εξέτασης του από τις επιτροπές γιατρών.

Η νέα διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αποτελούσε διαχρονικό αίτημα του αναπηρικού κινήματος.

Δείτε ένα χρηστικό οδηγό 19 ερωτήσεων – απαντήσεων που επεξηγεί βήμα-βήμα τη νέα διαδικασία και τα οφέλη της, στον ανωτέρω σύνδεσμο.

«Καθορισμόςτων ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής τωνπολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων»: Δημοσιεύτηκε η Απόφαση με Αριθμ. 92195/27.9.2022 (ΦΕΚ Β΄ 5052/27.9.2022) Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θέμα «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), με ανώτατο ποσό ενίσχυσης έως 500.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση, που μπορούν να υπαχθούν στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού.».

«Καθορισμόςειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σεκαθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022, επενδυτικών σχεδίων του τομέα τηςμεταποίησης γεωργικών προϊόντων»: Δημοσιεύτηκε η Απόφαση με Αριθμ. 92172/27.9.2022 (ΦΕΚ Β΄ 5053/27.9.2022) Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θέμα «Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022, επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπής.».

«ΕΛΤΕ:Καθορισμός ελεγκτικού πλαισίου για τον έλεγχο των Στρατηγικών Επενδύσεων»: Το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ με την υπ' αρ. 224/1/26.09.2022 Απόφασή του καθόρισε το ελεγκτικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα διενεργούνται οι έλεγχοι των επενδυτικών προτάσεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως Στρατηγικές Επενδύσεις από την Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) σύμφωνα με τους νόμους 4864/2021 και 4608/2019, καθώς και όσες έχουν χαρακτηρισθεί ως Στρατηγικές Επενδύσεις, σύμφωνα με τον ν.3894/2010 και οι φορείς τους έχουν αιτηθεί τον έλεγχο της υλοποίησης τους από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, βάσει της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν.4864/2021.

Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του ελέγχου τους σε έκθεση ελέγχου, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του ν. 4449/2017 ως «Έκθεση Διασφάλισης», η οποία καλύπτει τα στοιχεία που προβλέπονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Η εν λόγω Έκθεση Διασφάλισης καταρτίζεται εγγράφως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών ελεγκτικών προτύπων και πιο συγκεκριμένα του Διεθνούς Προτύπου Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 με τίτλο: «ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ».

Για το κείμενο της Απόφασης πατήστε εδώ.

«Επεκτείνεταιτο πρόγραμμα κατάρτισης 80.000 ανέργων της ΔΥΠΑ μετά την εξάντληση των πόρων»: Την επέκταση του προγράμματος της ΔΥΠΑ για την κατάρτιση 80.000 ανέργων, καθώς λόγω της μεγάλης ζήτησης που εκδηλώθηκε οι θέσεις εξαντλήθηκαν, ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας σήμερα στο συνέδριο «Επενδύσεις στην Ελλάδα & Αναπτυξιακή Προοπτική – 2022», που διοργανώνουν το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης.

«Εκδόθηκε το97% των ληξιπρόθεσμων συντάξεων από τον ΕΦΚΑ»: Σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ

Το 97% των ληξιπρόθεσμων κύριων συντάξεων έχει εκδοθεί καθώς τον μήνα Αύγουστο σημειώθηκε νέο ρεκόρ απονομών με πάνω από 20.000 συνταξιοδοτικές αποφάσεις. Παράλληλα, 5 τ. Ταμεία και 10 διευθύνσεις του ΕΦΚΑ μηδένισαν τις εκκρεμότητες τους.

Αναλυτικά, από το 1.100.000 αιτήσεις κύριας συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί από την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, έχει εκδοθεί το 97%. Για τα έτη 2016, 2017, 2018 και 2019 οι εκκρεμότητες έχουν μηδενιστεί, ενώ για το 2020 έχει εκδοθεί το 97% των αιτήσεων και για το 2021 το 91%. Αξιοσημείωτο είναι πως έχουν ήδη εκκαθαριστεί πάνω από το 85% των αιτήσεων συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν μέχρι και το τέλος Μαΐου 2022, αποδεικνύοντας την σημαντική επιτάχυνση στους χρόνους απονομής καθώς πλέον είναι εφικτή η έκδοση πολλών συντάξεων ακόμη και σε 60 ημέρες.

«ΟΕΕ:Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων προς δικαιούχους του προγράμματοςκρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» και του οδηγού εφαρμογής»: Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 28854/17-03-2022 Απόφαση «Προσδιορισμός Φορέων Υλοποίησης της Δράσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Acceleration of Smart Manufacturing– Επιτάχυνση της Έξυπνης Μεταποίησης” στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (ΑΔΑ: 689346ΜΤΛΡ-1Ξ2) είναι από κοινού με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, φορέας υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Έξυπνη Μεταποίηση – Acceleration of Smart Manufacturing» με ID: 16721 στο πλαίσιο του Άξονα 4.6 «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5155018, 3 Κωδικός Έργου 2022ΤΑ01900005) στο πλαίσιο του «Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («ΕΣΑΑ») «Ελλάδα 2.0».

Με την υπ’ αριθ. πρωτ.92540/27-9-2022 (ΑΔΑ: 60ΕΧ46ΜΤΛΡ-ΘΙΡ) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη εγκρίθηκε η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς δικαιούχους για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» και του Οδηγού εφαρμογής, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Για να δείτε την Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στον άξονα 3.4 «Εκσυγχρονισμός και Βελτίωση της Ανθεκτικότητας Κυρίων Κλάδων Οικονομίας» με τίτλο «Έξυπνη Μεταποίηση» επιλέξτε εδώ.

Από την αρθρογραφία του e-forologia.gr της Εβδομάδας που μας πέρασε, κ.κ. Φωτεινή Μακρή - Κατερίνα Κουσουνή, Λογίστριες Α’ Τάξης - Ειδικοί σύμβουλοι αγροτικής φορολογίας και «Τέλοςεπιτηδεύματος». Σύμφωνα με τις αρθρογράφους «Τέλος επιτηδεύματος είναι ένα είδος φόρου που επιβάλλεται σε όλους τους επαγγελματίες.

Για την ακρίβεια πρόκειται για έναν "έκτακτο" φόρο, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα ισχύει για πάντα.

Για τα φυσικά πρόσωπα, από το οικονομικό έτος 2012 και μετά, το τέλος επιτηδεύματος βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Για τα νομικά πρόσωπα, το οικονομικό έτος 2014 και από το φορολογικό έτος 2014 και επόμενα, το τέλος επιτηδεύματος βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.». Δείτε τη συνέχεια του εξαιρετικά ενδιαφέροντος άρθρου, στον πιο πάνω σύνδεσμο.

Όμιλος EPSILON NET και συνέχεια παγκόσμιων και εθνικών διακρίσεων. «ΌμιλοςEPSILON ΝΕΤ: Παγκόσμια διάκριση για την οικογένεια εφαρμογών Epsilon Smart σταGlobal Innovation & Tech Excellence Awards WITSA 2022»: Αναγνωρίζοντας το υψηλό επίπεδο τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας της οικογένειας εφαρμογών Epsilon Smart, η υποψηφιότητα του «Epsilon Smart | Οn Cloud Platform for SMEs» αναδείχθηκε Award Winner από τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Υπηρεσιών Καινοτομίας και Τεχνολογίας WITSA, στην κατηγορία «Digital Opportunity/Inclusion Award (Private Sector/NGO)», στο πλαίσιο των «Global Innovation & Tech Excellence Awards WITSA 2022».

Οι τεχνολογικές καινοτομίες του συνόλου των προϊόντων & υπηρεσιών του Ομίλου EPSILON NET θα παρουσιαστούν στην Διεθνή Έκθεση Πληροφορικής και Καινοτομίας BEYOND, που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη (29/09 - 01/10).

Ο Ιωάννης Μίχος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου EPSILON NET, με αφορμή τη βράβευση από τον παγκόσμιο οργανισμό, WITSA, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για αυτή τη διάκριση, λόγω του παγκόσμιου κύρους των βραβείων WITSA στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Το Epsilon Smart κέρδισε την αναγνώριση της παγκόσμιας αγοράς ψηφιακών τεχνολογιών, λόγω του πρωτοποριακού του σχεδιασμού και της καινοτομίας του στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, με στόχο την υποστήριξη των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων & ελευθέρων επαγγελματιών στη νέα ψηφιακή εποχή. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον ΣΕΠΕ για την αρωγή του στην ανάδειξη της υποψηφιότητάς μας, η οποία οδήγησε στη βράβευση μας, με κριτήρια την καινοτόμα τεχνολογία και τις εξαιρετικές επιδόσεις της λύσης Epsilon Smart στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και να συγχαρώ τους μηχανικούς μας, το προσωπικό και τα στελέχη μας σε όλες τις εταιρίες του Ομίλου για την καθημερινή τους προσπάθεια και συμβολή στην επίτευξη του στόχου της καινοτομίας & της επιχειρησιακής αριστείας».

Από τα νέα του Ομίλου και πάλι: «Ο ΌμιλοςEPSILON NET επιλέχθηκε ως Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης από την ΕΥΔΑΠ»: Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε, η μεγαλύτερη εταιρία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στην αγορά του νερού, εμπιστεύτηκε για ακόμη μία φορά τον Όμιλο EPSILON NET, για την ολοκληρωμένη μετάβασή της στον ψηφιακό της μετασχηματισμό. Η εταιρία επέλεξε το Epsilon Digital, την αυτοματοποιημένη, τεχνολογικά καινοτόμα και ασφαλή SaaS υπηρεσία πιστοποιημένου Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, εξασφαλίζοντας απευθείας σύνδεση με την ΑΑΔΕ και βέλτιστη διαχείριση της επικοινωνίας με την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.

Το Epsilon Digital αποτελεί ένα από τα πρώτα λογισμικά που έλαβαν τη σχετική αδειοδότηση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ως λογισμικό Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. Η λύση επιτυγχάνει την αυθεντικοποίηση, την αποδοχή και την αρχειοθέτηση τιμολογίων/παραστατικών με αυτοματοποιημένες διαδικασίες διαβίβασης παραστατικών πωλήσεων στην ΑΑΔΕ και στους τελικούς λήπτες, προσφέροντας την καλύτερη εμπειρία χρήστη, μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον. Το Epsilon Digital καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις και κλάδους της αγοράς, με ασφάλεια και εγκυρότητα, καθώς διαθέτει πιστοποιήσεις ISO. Παράλληλα, συνδέεται με όλες τις εφαρμογές του Ομίλου EPSILOΝ NET, καθώς και με εφαρμογές τρίτων.

Με την ολοκλήρωση και την παραλαβή της λύσης, η ΕΥΔΑΠ μπορεί πλέον να:

1) απλοποιήσει την καθημερινότητα των χρηστών της και των τελικών πελατών αξιοποιώντας καινοτόμες Cloud τεχνολογίες

2) εκδίδει και να διαβιβάζει καθώς και να διαχειρίζεται εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια και πιστοποιημένα τον τεράστιο όγκο των παραστατικών της

3) λαμβάνει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, από οπουδήποτε

4) ελαχιστοποιεί το συνολικό TCO, αφού δεν απαιτεί επενδύσεις σε εξοπλισμό ή υποδομές, διασφαλίζοντας παράλληλα, έγκαιρη και έγκυρη προσαρμογή σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό περιβάλλον

5) μειώσει τον συνολικό χρόνο διαχείρισης και ελέγχου των εκδιδόμενων λογαριασμών

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω πιστοποιημένου Παρόχου βελτιώνει την αξιοπιστία των συναλλαγών, καθώς μπορεί οποιοσδήποτε να ελέγξει σε ιστοσελίδα Παρόχου την αυθεντικότητα ενός τιμολογίου, με χρήση του QR code, που φέρουν υποχρεωτικά τα ψηφιακά τιμολόγια.

Ο Ανδρέας Γρίμπελας, General Manager της Epsilon SingularLogic και Chief Technology Officer (CTO) του Ομίλου EPSILON NET, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε πολύ υπερήφανοι που η ΕΥΔΑΠ, η μεγαλύτερη εταιρία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στην αγορά του νερού, μας εμπιστεύτηκε ακόμη μία φορά. Η συνεργασία μας με την ΕΥΔΑΠ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την εναρμόνισή της με τις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ αποτελεί μία ακόμη επιβράβευση των συνεχόμενων προσπαθειών μας. Στόχος μας πάντοτε παραμένει η γρήγορη και ασφαλής έκδοση ιδιαίτερα μεγάλου και διαρκώς αυξανόμενου όγκου ηλεκτρονικών παραστατικών, καθώς και η σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και κόστους».

Η συνεργασία των δύο εταιριών έχει ξεκινήσει ήδη από το 2021, στο πλαίσιο εναρμόνισης με την ΑΑΔΕ, μέσω της SaaS λύσης, myDATA Hub του Ομίλου.

Παρασκευή σήμερα, τέλος εργασιακής εβδομάδας και οι εξελίξεις μόνο ευοίωνες δεν είναι. Ξεκινώντας από τα οικονομικά στοιχεία, τα ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου δεκαετούς διάρκειας, έχουν λάβει την ανιούσα λόγω αυξήσεων των επιτοκίων και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και φυσικά λόγω της αλυσίδας, πολέμου στην Ουκρανία, ενεργειακή ανεπάρκεια, προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα, πληθωρισμού, και διαπραγματεύονται σήμερα με αποδόσεις 4,89%. Συνεπώς, ο έως πριν λίγο καιρό εύκολος δανεισμός με ευνοϊκότατα επιτόκια, ακόμα και αρνητικά για βραχυπρόθεσμο δανεισμό, έχει παρέλθει και μάλλον ανεπιστρεπτί.

Ο Ρώσος ηγέτης, βλέποντας τον υποτιθέμενο περίπατο στην Ουκρανία και τον υποτιθέμενο εναγκαλισμό του από τους Ουκρανούς, ως απελευθερωτή από το Ναζιστικό κατ΄ αυτόν καθεστώς της χώρας, να απέχει χιλιόμετρα από την πραγματικότητα, προχωρά στην προσάρτηση ουκρανικών εδαφών υπό ρωσική κατοχή, ενώ την Τετάρτη δεσμεύθηκε να υπερασπιστεί την επικράτεια της Ρωσίας με κάθε αναγκαίο μέσο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πυρηνικών όπλων, σε μια πρωτοφανή κλιμάκωση που έχει ανησυχήσει τους ειδικούς και έχει πυροδοτήσει φόβους σε όλο τον κόσμο για πόλεμο με πυρηνικά μέσα. Το μέλλον της γειτονιάς μας είναι εξαιρετικά αβέβαιο, η πορεία της ανθρωπότητας βρίσκεται σε μετέωρη ισορροπία, το ότι δε θα συμβεί με την οικονομία, θα είναι αποκύημα των πολιτικών διεθνών εξελίξεων.

Σάββατο αύριο 1η του Οκτώβρη και καλό μήνα. Ο καιρός μας κάνει τη χάρη και θυμίζει ακόμα καλοκαίρι, το πολιτικοοικονομικό τοπίο είναι τελείως ρευστό και αβέβαιο και εμείς, αναπολούμε τις όμορφες καλοκαιρινές ανέμελες μέρες διακοπών. Για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, φορτώστε τις «μπαταρίες» σας και περάστε όμορφα, επειδή ο Οκτώβριος μας κρύβει εκπλήξεις. ΚΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εργασιακή εβδομάδα