21/09/22 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Τροποποίηση όρων παροχής κινήτρων για την προώθηση συνεργασιών επιχειρήσεων

Με τροπολογία σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της μεγίστης φορολογικής ωφέλειας των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) ευρώ για κάθε ένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα, σε περίπτωση συνεργασιών επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα η προτεινόμενη διάταξη ορίζει:

Όροι παροχής κινήτρων για την προώθηση συνεργασιών επιχειρήσεων - Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 4935/2022

Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4935/2022 (Α'103) τροποποιείται ως προς την αντικατάσταση των λέξεων «τριών (3) ετών» από τις λέξεις «εννέα (9) ετών» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15, στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων κατά την έννοια της περ. β' άρθρου 2, το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) ευρώ για καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα, το οποίο υπολογίζεται επί των κερδών που προκύπτουν από τη συνεργασία για καθένα από αυτά, σε διάστημα έως εννέα (9) ετών από την ημερομηνία εφαρμογής της απαλλαγής από τον φόρο του άρθρου 4.».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση με την προτεινόμενη διάταξη επέρχεται αναγκαία νομοτεχνική βελτίωση στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4935/2022 (Α' 35), με το οποίο καθορίζονται οι όροι εφαρμογής των φορολογικών κινήτρων των προηγούμενων άρθρων, προκειμένου να είναι σαφές ότι η μέγιστη φορολογική ωφέλεια των 125.000 ευρώ στην περίπτωση συνεργασιών επιχειρήσεων αφορά το μέγιστο διάστημα εφαρμογής των κινήτρων της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, ήτοι αυτό των εννέα (9) ετών, όπως ισχύει και για τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων. Κατά τον τρόπο αυτό εναρμονίζεται η παρ. 3 με το περιεχόμενο των υπολοίπων ρυθμίσεων του άρθρου 6 του ν. 4935/2022 και αποσαφηνίζεται ο τρόπος εφαρμογής των κινήτρων του άρθρου 4 του ως άνω νόμου.

Δείτε το πλήρες κείμενο της τροπολογίας εδώ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
συνεργασία, Κίνητρα