07/09/22 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Αναπτυξιακά

Μνημόνιο συνεργασίας για την προώθηση της Καινοτομίας και την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας υπέγραψαν ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ) και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB)

Η συνεργασία αφορά στη στήριξη της καινοτομίας που αναπτύσσεται από τις εταιρείες που παράγουν χρώματα, ασφαλτικά, απορρυπαντικά, συνθετικά υλικά για τις μονώσεις, λιπάσματα, πετροχημικά κ.ά

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών, κ. Αρμόδιος Γιαννίδης και ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κ. Παντελής Τζωρτζάκης, επισφράγισαν τη βούληση των δυο μερών να συνεργαστούν ώστε να δρομολογήσουν από κοινού δράσεις που θα υποστηρίξουν το ελληνικό οικοσύστημα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, αξιοποιώντας τη δυναμική του ΣΕΧΒ. Ο ΣΕΧΒ ιδρύθηκε το 1994 εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα και ασχολούνται με την παραγωγή, αποθήκευση και εμπορία χημικών προϊόντων. Εκπροσωπεί 70 μέλη και 7 κλαδικούς συνδέσμους που καλύπτουν επί μέρους δραστηριότητες όπως χρώματα, ασφαλτικά, απορρυπαντικά, συνθετικά υλικά για τις μονώσεις, λιπάσματα, πετροχημικά κ.ά.

Οι δύο πλευρές συγκεκριμένα συμφώνησαν ότι θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για :

  • Τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων επιτάχυνσης συνεργασιών ελληνικών εταιρειών για τη δημιουργία διεθνών ανταγωνιστικών σχημάτων.
  • Την πρόσβαση των μελών του ΣΕΧΒ, σε ψηφιακές πλατφόρμες δικτύωσης με διεθνή οικοσυστήματα, με πρωταρχικό στόχο την εξωστρέφεια, την άντληση επενδυτικών κεφαλαίων και την αναζήτηση εμπορικών εταίρων.
  • Τη μελέτη και ανάπτυξη κριτηρίων εκτίμησης για τη διαμόρφωση αυτοματοποιημένων μεθόδων ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης επιχειρησιακών πλάνων, όπως και ελέγχου εφαρμογής υβριδικών χρηματοδοτικών εργαλείων που συνδυάζουν δάνεια, εγγυήσεις, συγχρηματοδοτήσεις, επιχορηγήσεις και κεφαλαιακές συμμετοχές.
  • Τη συνεργασία μεταξύ ΣΕΧΒ και HDB με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση διαφόρων χρηματοδοτικών εργαλείων για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων της αγοράς και την εμπορική υλοποίηση σχετικών πανεπιστημιακών προγραμμάτων έρευνας.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών, Aρμόδιος Γιαννίδης δήλωσε : «Η στρατηγική συνεργασία που υπογράφηκε με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, αφορά στη στήριξη της καινοτομίας που αναπτύσσεται από τις εταιρείες που παράγουν χρώματα, ασφαλτικά, απορρυπαντικά, συνθετικά υλικά για τις μονώσεις, λιπάσματα, πετροχημικά κ.ά και εκπροσωπούνται από το Σύνδεσμο Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ), η στήριξη της οποίας συνεισφέρει στην εθνική οικονομία και δημιουργεί σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Είναι γεγονός ότι καινοτόμες λύσεις για οικιακή και επαγγελματική χρήση που έχουν παραχθεί σε εθνικό επίπεδο αναζητούν επιτυχημένα την τύχη τους στην παγκόσμια αγορά και χαίρουν διεθνούς αποδοχής. Με τα καινοτόμα υλικά και τις υπηρεσίες, η χημική βιομηχανία αποτελεί πάροχο λύσεων για τον τομέα της υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος, με προτάσεις για την κυκλική οικονομία και την κλιματική αλλαγή και για αυτό οι προσπάθειές της στηρίζονται και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εξ’ άλλου πρόσφατα, η Ε.Ε. με την Πράσινη Συμφωνία θεωρεί τη χημική βιομηχανία από τους βασικούς κλάδους της ευρωπαϊκής οικονομίας που συνεισφέρουν στη βιωσιμότητα, λόγω της ευρείας διείσδυσής της και της στήριξης που μπορεί να προσφέρει στην εφαρμογή των στόχων. Πιστεύουμε ότι οι δράσεις εξωστρέφειας και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που δημιούργησε η HDB θα ενισχύσουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα των μελών μας».

Από την πλευρά του ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κ. Παντελής Τζωρτζάκης τόνισε: «Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα- ΗDB συνεχίζουμε να δημιουργούμε εποικοδομητικές και στρατηγικές συνεργασίες, όπως είναι η σημερινή με το ΣΕΧΒ. Υπάρχει ένα ισχυρό υπόβαθρο χημείας πίσω από όλους σχεδόν τους κλάδους. Επίσης είναι γεγονός ότι η επιτυχημένη πορεία μελών του Συνδέσμου σε διεθνές επίπεδο βασίζεται στην έρευνα και καινοτομία και είναι στις επάλξεις των εξελίξεων. Επιπλέον πιστεύουμε ότι με αυτή τη συνεργασία στηρίζουμε και τη νέα επιχειρηματικότητα που μπορεί να προκύψει και από πετυχημένα πανεπιστημιακά ερευνητικά έργα με ερευνητικές προτάσεις που θα υιοθετηθούν από τα μέλη του Συνδέσμου. Ειδικότερα τα μελλοντικά προγράμματα της HDB που σχεδιάζονται για την ανάπτυξη νέων πατεντών όπως και η συνέχιση υποστήριξης για την ανάπτυξη των σχετικών πιλοτικών εμπορικών τους προτάσεων, θα βρουν ένα εξαιρετικό πρόσφορο έδαφος υποδοχής από τις εταιρείες των κλάδων που συσπειρώνονται μέσω του Συνδέσμου, καταλήγοντας στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας».

Σχετικά με το Σύνδεσμο Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών ΣΕΧΒ

Ο ΣΕΧΒ ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1994, από τις 28 μεγαλύτερες εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή, αποθήκευση και εμπορία χημικών προϊόντων στην Ελλάδα.

Ο ΣΕΧΒ είναι πλήρες μέλος του CEFIC (Πανευρωπαϊκό Συμβούλιο Χημικής Βιομηχανίας) και του ECEG του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εργοδοτών της χημικής βιομηχανίας, που εδρεύουν στις Βρυξέλλες.

Η παραγωγή των χημικών προϊόντων ανέρχεται σε 3,1 δις Ευρώ, η χημική βιομηχανία απασχολεί 13000 εργαζόμενους.

Οι εξαγωγές των χημικών προϊόντων υπερβαίνουν τα 2 δις Ευρώ κατατάσσοντας τη χημική βιομηχανία μεταξύ των κορυφαίων εξαγωγικών κλάδων.

Η στρατηγική για τα βιώσιμα χημικά, οι στόχοι της κλιματικής αλλαγής, η ενεργειακή ασφάλεια και η ψηφιακή μετάβαση αποτελούν προτεραιότητες για την ελληνική χημική βιομηχανία.

Σχετικά με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα - HDB είναι η εθνική αναπτυξιακή τράπεζα. Βασικός στόχος της είναι η προώθηση της βιώσιμης και ολιστικής ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας. Η HDB διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης με την κάλυψη των κενών της αγοράς, τη δημιουργία αξίας για την κοινωνία και την συμβολή στην ανάπτυξη με οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Ως η μοναδική Αναπτυξιακή Τράπεζα της χώρας είναι σε θέση να κινητοποιεί συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επενδύσεις, συν-επενδύσεις και νέες συνεργασίες για την προώθηση σημαντικών έργων προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη αποτελεσματικότητά τους

Σε περίοδο δύο ετών, η HDB έχει χορηγήσει πάνω από 41.000 δάνεια ύψους πάνω από 8,5 δις ευρώ, με συμβολή στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 6,2 δισ. ευρώ, ενώ δημιουργήθηκαν περισσότερες από 18.600 άμεσες νέες θέσεις εργασίας στην χώρα. Ο συμπληρωματικός της ρόλος την καθιερώνει ως θεσμό αναφοράς για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία της HDB αφορούν Εγγυήσεις, Συγ-χρηματοδοτήσεις δανείων, επιδοτήσεις επιτοκίων, επιχορηγήσεις, αλλά και συνδυασμό αυτών. Τα οφέλη των χρηματοδοτικών εργαλείων της HDB είναι πολλαπλά για κάθε επιχείρηση και περιλαμβάνουν:

  • Τη διευκόλυνση της πρόσβασης βιώσιμων επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης
  • Την κάλυψη κενών της αγοράς
  • Τη μείωση του χρηματοδοτικού κόστους για τις επιχειρήσεις
  • Τον περιορισμό παροχής εμπράγματων καλυμμάτων για την λήψη της χρηματοδότησης, δίνοντας τη δυνατότητα για απελευθέρωση ρευστότητας
  • Τη βελτίωση του πιστοδοτικού προφίλ των επιχειρήσεων.


comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Μνημόνιο συνεργασίας, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα