01/09/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Η Συνέντευξη του Μήνα

Γ. Πάιδας: Πρόεδρος της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.)

Σε µία περίοδο που η παγκόσµια κοινότητα ανησυχεί ιδιαίτερα για τις διογκούµενες επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και των πληθωριστικών πιέσεων, η αξία του κοινωνικού διαλόγου, δηλαδή της θεσµοθετηµένης διαβούλευσης ανάµεσα στους εργοδοτικούς και εργατικούς φορείς, καθίσταται πολύτιµη. Η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, η διάχυση της ανάπτυξης µε δικαιοσύνη σε όλο τον πληθυσµό και η στήριξη των πιο ευάλωτων κοινωνικών οµάδων είναι χαρακτηριστικά κυρίως εκείνων των κρατών της Ευρώπης που διαχρονικά ενθαρρύνουν νοµοθετικά και ουσιαστικά τον κοινωνικό διάλογο. Συµβαίνει αυτό σήµερα στη χώρα µας; Σύµφωνα µε τον κύριο Γιάννη Πάιδα, Πρόεδρο της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), «πρέπει να διανύσουµε ακόµη µακρύ δρόµο για να θεωρήσουµε ότι εµβαθύνονται οι διαδικασίες και ενδυναµώνονται οι θεσµοί για τον κοινωνικό διάλογο στη χώρα µας, αλλά και στην Ε.Ε.». Διαπιστώνει µάλιστα πως «το χάσµα επικοινωνίας και διαβούλευσης µεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της κεντρικής εξουσίας παραµένει».

Η Ο.Κ.Ε. (www.oke-esc.eu) ιδρύθηκε το 1994, µε πρότυπο την Ο.Κ.Ε. της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στηρίζεται στον τριµερή διαχωρισµό των εκπροσωπούµενων συµφερόντων. Ο βασικός της ρόλος είναι η διαµόρφωση κοινά αποδεκτών θέσεων («Γνώµες») για ζητήµατα που απασχολούν την κοινωνία. Ο κύριος Πάιδας αναλύει για το Epsilon7 το σκεπτικό που διατρέχει τις πρόσφατες Γνώµες που εξέδωσε η ΟΚΕ, οι οποίες εστίασαν στις προκλήσεις και τα διλήµµατα που εγείρει η ευρεία πλέον χρήση της Τεχνητής Νοηµοσύνης, καθώς και στο µεγάλο ζήτηµα της κλιµατικής αλλαγής για το οποίο επισηµαίνει ότι «απαιτεί πολλαπλάσιους πόρους για την αποκατάσταση των αρνητικών συνεπειών και των ζηµιών που επέρχονται προοδευτικά».

Ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. παροτρύνει τους κοινωνικούς εταίρους να αναπτύξουν «εργαλεία επικοινωνίας µε τη βάση», τονίζοντας ότι «ένα µεγάλο τµήµα του πληθυσµού παραµένει αποκοµµένο από τις υπάρχουσες ευκαιρίες που παρέχουν τα χρηµατοδοτικά εργαλεία για επενδυτική και κοινωνική πολιτική».

Δείτε αναλυτικά όσα είπε στο περιοδικό Epsilon7 τ.Σεπτεμβρίου ο κ. Γιάννης Πάιδας, Πρόεδρος της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.).
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Διάλογος, ΟΚΕ, εργοδοτικοί φορείς