19/08/22 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

ΔΥΠΑ: Στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας Ιουλίου 2022

Α. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α.

1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Ιούλιο 2022, ανήλθε σε 942.393 άτομα. Από αυτά 518.759 (ποσοστό 55,05%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 423.634 (ποσοστό 44,95%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 308.692 (ποσοστό 32,76%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 633.701 (ποσοστό 67,24%).

2. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Ιούλιο 2022, ανήλθε σε 6.537 άτομα. Οι άνδρες ανέρχονται σε 2.402 (ποσοστό 36,74%) και οι γυναίκες σε 4.135 (ποσοστό 63,26%).

3. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων [1] , για τον μήνα Ιούλιο 2022, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 143.367 άτομα, από τα οποία οι 133.123 (ποσοστό 92,85%) είναι κοινοί και λοιπές

κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 10.244 (ποσοστό 7,15%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 51.511 (ποσοστό 35,93%) και οι γυναίκες σε 91.856 (ποσοστό 64,07%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 108.942 (ποσοστό 75,99%) είναι κοινοί, 1.998 (ποσοστό 1,39%) είναι οικοδόμοι, 10.244 (ποσοστό 7,15%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.209 (ποσοστό 0,84%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 20.884 (ποσοστό 14,57%) είναι εκπαιδευτικοί, και 90 (ποσοστό 0,06%) είναι λοιποί.

Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΙΟΥΝΙΟ 2022

ΙΟΥΝΙΟΣ

2022

ΙΟΥΛΙΟΣ

2022

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ

921.647

948.930

27.283

2,96%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

104.966

143.367

38.401

36,58%

Γ: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΟ 2021

ΙΟΥΛΙΟΣ

2021

ΙΟΥΛΙΟΣ

2022

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ

1.002.261

948.930

-53.331

-5,32%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

85.036

143.367

58.331

68,60%

Δ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ποσοστό %

Άνδρες

308.692

32,76%

2.402

36,74%

51.511

35,93%

Γυναίκες

633.701

67,24%

4.135

63,26%

91.856

64,07%

Σύνολο

942.393

100,00%

6.537

100,00%

143.367

100,00%

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ποσοστό %

15-19 ετών

6.394

0,68%

0

0,00%

92

0,06%

20-24 ετών

42.577

4,52%

66

1,01%

6.676

4,66%

25-29 ετών

89.887

9,54%

120

1,84%

22.624

15,78%

30-44 ετών

333.596

35,40%

895

13,69%

65.032

45,36%

45-54 ετών

226.625

24,05%

1.425

21,80%

30.413

21,21%

55-64 ετών

188.433

20,00%

2.312

35,37%

16.962

11,83%

65 ετών και άνω

54.881

5,82%

1.719

26,30%

1.568

1,09%

Σύνολο

942.393

100,00%

6.537

100,00%

143.367

100,00%

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ποσοστό %

Χωρίς εκπαίδευση

84.043

8,92%

1.089

16,66%

5.561

3,88%

Υποχρεωτική εκπαίδευση

(έως 3η Γυμνασίου)

241.548

25,63%

3.159

48,32%

23.345

16,28%

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

418.102

44,37%

2.006

30,69%

62.725

43,75%

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

198.700

21,08%

283

4,33%

51.736

36,09%

Σύνολο

942.393

100,00%

6.537

100,00%

143.367

100,00%

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ποσοστό %

Έλληνες Υπήκοοι

842.734

89,42%

5.605

85,74%

131.023

91,39%

Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης

17.561

1,86%

146

2,23%

1.971

1,37%

Υπήκοοι τρίτων χωρών

82.098

8,71%

786

12,02%

10.373

7,24%

Σύνολο

942.393

100,00%

6.537

100,00%

143.367

100,00%


Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ. www.dypa.gov.gr /Στατιστικά/Στατιστικά Στοιχεία.

comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Ανεργία, ΔΥΠΑ