12/07/22 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Αναπτυξιακά

Η οικονομική ενίσχυση “Τουρισμός για όλους” είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη

Σε τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (L 58), άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου και λοιπές τελωνειακές και φορολογικές ρυθμίσεις» αναφέρεται:

«Οικονομική ενίσχυση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» - Προσθήκη παρ. 3 άρθρο 45 του ν. 4933/2022 άρθρο 45 του ν. 4933/2022 (Α’ 99) προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Η οικονομική ενίσχυση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, υπόκειται οποιαδήποτε κράτηση, τέλος εισφορά, περιλαμβανομένης και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/20 13 (Α’ 167), δεσμεύεται και συμψηφίζεται βεβαιωμένα χρέη φορολογική διοίκηση και Δημόσιο γένει, τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία τα πιστωτικά ιδρύματα και υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού προνοιακού χαρακτήρα.».

Στην αιτιολογική έκθεση, σχετικά με τη συγκεκριμένη διάταξη διευκρινίζεται:

«Με τη ρύθμιση του ν. 4933/2022 (Α' 99) σκοπείται η τόνωση της εγχώριας ζήτησης τουρισμού, δεδομένων των τρεχουσών εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ήτοι των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 και της ενεργειακής κρίσης αλλά και ως μέσου στήριξης της εγχώριας ζήτησης έναντι των επιπτώσεων οποιοσδήποτε αρνητικής συγκυρίας για τον τουρισμό και εν γένει για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση.

Με την παρούσα ρύθμιση και για την όσο το δυνατόν λυσιτελέστερη εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, προκρίνεται η απόδοση αυτής της παροχής να είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, να μην υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά (περιλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013), να μην δεσμεύεται και να μην συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και να μην υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.»

Δείτε την τροπολογία 1367/206 εδώ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Οικονομική ενίσχυση, Αφορολόγητα, Τουρισμός για όλους