01/07/22 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Δημοσιεύθηκε ο Ν.4949 τροποποιούνται διατάξεις φορολογικού ενδιαφέροντος

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 126 ο νόμος 4949 «Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (L 144), κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευρέoς Φάσματος Ελληνικού Ανώνυμη Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις.», στον οποίο, εκτός των άλλων, περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με:

- Άρθρο 3 Ασυμφωνίες στη μεταχείριση αντίστροφων υβριδικών μέσων - Προσθήκη παρ. 10 και 11 στο άρθρο 66Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (παρ. 5 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952)

- Άρθρο 39 Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες - Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.

- Άρθρο 40 Ρύθμιση για τη φορολογία ακινήτων φυσικών προσώπων - Αντικατάσταση τετάρτου εδαφίου παρ. 1 άρθρου 32 του ν. 3842/2010

- Άρθρο 44 Ειδική ρύθμιση για τα δάνεια που χορηγούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 197 του ν. 4820/2021 Άρθρο 45 Νομοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο 17 του ν. 4935/2022

- Άρθρο 54 Παράταση της αναστολής επιβολής φόρου δωρεάς σε κοινωφελή νομικά πρόσωπα -Τροποποίηση άρθρου 300 του ν. 4738/2020

- Άρθρο 55 Παράταση υπαγωγής στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. ειδών ατομικής υγιεινής και προ στασίας- Τροποποίηση παρ. 2 του άρθρου πρώτου της 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

- Άρθρο 56 Παράταση υπαγωγής στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. για τα φίλτρα και τις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης - Τροποποίηση παρ. 47 Κεφαλαίου Α, «ΑΓΑΘΑ», του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.

- Άρθρο 57 Παράταση ισχύος μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για την εισαγωγή αντικειμένων τέχνης και τις παραδόσεις αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας – Τροποποίηση άρθρου 299 του ν. 4738/2020 Άρθρο 58 Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος καλλιτεχνών και χειροτεχνών - Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 31 του ν. 3986/2011

- Άρθρο 59 Επιδότηση καλλιτεχνών και χειροτεχνών

- Άρθρο 60 Παράταση υποβολής αιτήσεων και λειτουργίας Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών - Τροποποίηση παρ. 3 και 6 άρθρου 16 του ν. 4714/2020.

Δείτε ολόκληρο τον νόμο εδώ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Φόρος ακινήτων, υβριδικά αυτοκίνητα, Μείωση συντελεστή φπα, Ταμείο Ανάκαμψης