24/06/22 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία

Δημοσιεύτηκε η Ο Δ.Ε.Ε. Α 1054917 ΕΞ 2022/20.6.2022 ΑΑΔΕ και θέμα την ««Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 58 παρ. 1 και 65 του Ν.4940/2022 (Α΄112)».

Συγκεκριμένα, με τη διάταξη του άρθρου 58 και ειδικότερα της παρ. 1 προβλέπεται η τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4837/2021 (Α΄178) περί υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής της υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία», ως ακολούθως: α) στο πρώτο εδάφιο αντί της λέξης «αμοιβή» τίθεται η λέξη «αποζημίωση», β) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παράγραφος 3 διαμορφώνεται ως εξής: «3. Η αποζημίωση του Προσωπικού Βοηθού για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας καταβάλλεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α.. Η αποζημίωση αυτή, όταν ο Αποδέκτης ή ο Εκπρόσωπός του συμβάλλεται απευθείας με Προσωπικό Βοηθό, δεν κατάσχεται εις χείρας του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.».

Δείτε το σύνολο της Ο Δ.Ε.Ε. Α 1054917 ΕΞ 2022/20.6.2022 ΑΑΔΕ, εδώcomments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Αναπηρία