22/06/22 | Αρχική > Ειδησεογραφία > Οικονομικά

Νέο φορολογικό νομοσχέδιο στη Βουλή - Οι σημαντικότερες διατάξεις

Κατατέθηκε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (L 114), κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευρέος Φάσματος Ελληνικού Ανώνυμη Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»

Με το υπόψη σχέδιο νόμου θεσπίζονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες σημαντικές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

Παράταση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ

Στο άρθρο 39 ορίζεται το διάστημα εφαρμογής καθεστώτος μειωμένων ή/και υπερμειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. έως και τις 31.12.2022 για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες, όπως:

- μη αλκοολούχα ποτά και αεριούχα νερά, εισιτήρια κινηματογράφων, μεταφορές προσώπων και αποσκευών τους καθώς και εστίαση,

- εισιτήρια για ζωολογικούς κήπους,

- παροχή υπηρεσιών από γυμναστήρια,

- παροχή υπηρεσιών από σχολές εκμάθησης χορού.

Επιστροφή ποσών ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ βάσει των Α.Φ.ΕΚ. που εκκρεμούν στις Δ.Ο.Υ

Με το άρθρο 40 συμπληρώνονται οι ρυθμίσεις του άρθρου 32 του ν. 3842/2010 αναφορικά με τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων. Συγκεκριμένα ορίζεται καταληκτική ημερομηνία συμψηφισμού του φόρου που προκύπτει, στην περίπτωση που βεβαιωθεί Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) και Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) με βάση τιμές εκκίνησης και συντελεστές αυξομείωσης διαφορετικούς από τους αναφερόμενους.

Εναλλακτική φορολόγηση φυσικών προσώπων που υπάγονται στο άρθρο 5Α του ΚΦΕ

Με το άρθρο 52:

α. Προβλέπεται, όσον αφορά στα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και υπόκεινται σε εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, ότι εφόσον σε κάποιο φορολογικό έτος δεν καταβάλλουν ολόκληρο το οριζόμενο κατ' αποκοπή ποσό φόρου, το συνολικό ποσό του καταβλητέου στην ημεδαπή φόρου για τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης του οικείου φορολογικού έτους, δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

β. Εξακολουθούν να υπάγονται στο ειδικό καθεστώς φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή τα φυσικά πρόσωπα με πρώτο έτος υπαγωγής το φορολογικό έτος 2021 και τυχόν εκδοθείσες αποφάσεις άρσης της υπαγωγής τους για το φορολογικό έτος 2021 ανακαλούνται, εφόσον καταβάλλουν έως την οριζόμενη προθεσμία το κατ’ αποκοπή ποσό φόρου για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή το φορολογικό έτος 2021.

Δείτε το σχέδιο νόμου εδώ και την Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης εδώ.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
ΦΑΠ, Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ, Ειδικό καθεστώς, Εισόδημα αλλοδαπής, Φορολογικό νομοσχέδιο