06/06/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Φορολογικά και Επίκαιρα

Δαπάνες - Έξοδα για την Αγροτική Επιχειρηματική Δραστηριότητα που επηρεάζουν το φορολογητέο αποτέλεσμα!

Τι δεν πρέπει να ξεχάσουμε!!!

Καλό Μήνα με Υγεία και Ηρεμία!!!

Ιούνιος και όλοι μας (ναι ακόμα και εμείς οι λογιστές.....) νιώθουμε ότι ήρθε το καλοκαίρι. Με άλλη διάθεση και με προοπτική ότι θα τα καταφέρουμε, πρώτα ο Θεός, να ξεκουραστούμε τον Αύγουστο.

Να θυμηθούμε ότι, προς το παρόν, η λήξη των φορολογικών δηλώσεων είναι 30/6/2022 (αναμένουμε - και ευχόμαστε άμεσα- για την Πραγματική ημερομηνία Λήξης).

Να σημειώσουμε κάποιες δαπάνες που θα επηρεάσουν το τελικό μας αποτέλεσμα:

- Εισφορά ΕΛΓΑ (Δήλωση καλλιέργειας χρήσης 2021)

- Τέλη εκτίμησης ΕΛΓΑ (στην Ιστοσελίδα ΕΛΓΑ υπάρχει σχετική Αίτηση/Βεβαίωση)

-Τέλη ΦΙΧ Αγροτικού, Γεωργικού Ελκυστήρα - γενικά γεωργικών μηχανημάτων

- Ασφάλιστρα γεωργικών μηχανημάτων & οχημάτων

- ΕΝΦΙΑ αγροτεμαχίων

- Τέλη ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ / ΕΛΟΓΑΚ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Τα καλλιεργητικά έξοδα / αγροτικών επενδύσεων / επαγγελματικών δανείων και οι τόκοι αυτών, έχουν διπλή χρήση. Συγκεκριμένα:

Για το Ε3 ως τόκοι δανείων και για το Ε1 ως αποδεικτικό για να μην συμπεριληφθούν αυτού του είδους δάνεια ως Αντικειμενική Δαπάνη.

Σημαντική δαπάνη είναι τα εργόσημα αλλά και τα διάφορα έξοδα εργατών γης (ημεδαπών και μετακλητών) όπως τα έξοδα για τη διαδικασία μετακλήσεων, τα παράβολα, οι αμοιβές συμβούλων που καταθέτουν τα έγγραφα αλλά και η δαπάνη διαβίωσης αυτών στις περιπτώσεις που έχει αποδεχτεί αυτή τη παροχή ο αγρότης.

Δαπάνες για ειδικό εξοπλισμό που πιθανόν να απαιτείται για την ολοκλήρωση της εργασίας τους (πχ στολή για μελισσοκόμους, κλπ)

Τέλος να μη ξεχάσουμε να κάνουμε και έναν έλεγχο στις ρυθμίσεις ΚΕΑΟ .

Υπάρχει μια σημαντική αρχή βάση του νόμου 4172/2013 για τις δαπάνες και την εκπεσιμότητα τους. «Επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 τουΚ.Φ.Ε. (Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος)».

Οι τρείς (3) βασικές αρχές:

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Με απλά λόγια μια δαπάνη πρέπει να είναι βέβαιη, δεδουλευμένη και εκκαθαρισμένη, πραγματική, παραγωγική, να προκύπτει από έγγραφα δικαιολογητικά, κλπ. και να έχει καταχωρηθεί στα βιβλία.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Δαπάνη για αγορά Πολλαπλασιαστικού υλικού, σπόρων , φυτοφαρμάκων , Λιπασμάτων

Δαπάνες επαγγελματικών Λογαριασμών (π.χ. τηλεφώνων)

Δαπάνες άρδευσης, ηλεκτρισμού, ΤΟΕΒ

Δαπάνες αγροτικών μηχανημάτων (Ανταλλακτικά, ΚΤΕΟ, Ασφάλιστρα, Τέλη Κυκλοφορίας)

Δαπάνες Διοδίων, φορτωτικών

Δαπάνες καυσίμων

Δαπάνες για εξοπλισμό γραφείου (γραφική ύλη, σκάνερ, τηλέφωνο κτλ)

Δαπάνες ασφαλιστικών εισφορών (ΕΦΚΑ)

Δαπάνες ενοικίων -αγρομισθωσης και εγκαταστάσεων

Για περισσότερες πληροφορίες

1. «ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε3 – ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2022» Στο κεφάλαιο Δαπανών.

2. Εκπαιδεύσεις στην Epsilon net training με θεματολογία «δαπάνες – κλείσιμο χρήσης»
comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εκπιπτόμενες Δαπάνες, Έξοδα, Αγρότης > Αγροτική δραστηριότητα, Φορολογικές δηλώσεις 2022