03/06/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Ανασκόπηση της εβδομάδας

Η Εβδομάδα που πέρασε - Η Εβδομάδα που έρχεται

Μια ακόμα Εβδομάδα που πέρασε, ένας νέος μήνας που ήρθε, ο πρώτος του καλοκαιριού. Ο Ιούνιος φυσικά εκτός από μήνας που αρχίζουμε και ονειρευόμαστε, να σχεδιάζουμε και ξεκινάμε, δειλά – δειλά, να υλοποιούμε τις καλοκαιρινές διακοπές, είναι φυσικά και ο μήνας των φορολογικών δηλώσεων. «Η αγωνία του τερματοφύλακα πριν από το πέναλτι». Κάπως έτσι θα μπορούσαμε να περιγράψουμε την αγωνία της φορολογικής διοίκησης σχετικά με τους ρυθμούς υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, ενόψει της δήλης μέρας της 30ής του Ιούνη, αν και εφόσον δεν δοθεί η (σε κάθε περίπτωση απαραίτητη και φέτος) παράταση. Για να γίνει κατανοητή σε τάξη μεγέθους η «αγωνία», θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αναμένεται να υποβληθούν συνολικά 6,4 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, συνεπώς, ελλείπουν ακόμα 4,7 εκ. δηλώσεις, οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν στις εναπομείνασες περίπου 33 ημέρες, ή σε καθημερινή βάση, θα πρέπει να υποβάλλονται πάνω από 142.000 δηλώσεις.

Από στοιχεία που έδωσε η ΑΑΔΕ το Σαββατοκύριακο που πέρασε, είχαν υποβληθεί 1,7 εκατ. Δηλώσεις. Από αυτές:

- Το 56,14% των φορολογουμένων δεν πληρώνει επιπλέον φόρο

- Στο 14,% των φορολογουμένων προέκυψε επιστροφή φόρου. Συνολικά το ποσό που θα επιστραφεί ανέρχεται στα 77,12 εκατ. ευρώ.

- Το 29,86% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσουν επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησε το φορολογικό έτος 2021. Ο μέσος φόρος για τις δηλώσεις αυτές, ανέρχεται σε 545,7 ευρώ.

Και επειδή αυτό που ενδιαφέρει την ΑΑΔΕ δεν είναι μόνο να υποβάλει κάποιος φορολογική δήλωση, αλλά ει δυνατόν να πληρώσει όσο το δυνατόν συντομότερα τον φόρο του, σε περίπτωση που έχει κάποιος χρεωστικό υπόλοιπο, αν αυτό το ποσό φόρου εξοφληθεί εις ολόκληρο έως την 29η Ιουλίου, ο φορολογούμενος δικαιούται έκπτωση 3%.

Εθιμικά, για την Εβδομάδα που πέρασε, ξεκινάμε με τα «καλά νέα της Εβδομάδας». Έτσι λοιπόν «Δημοσιεύτηκε η διάταξη για την Έκτακτη οικονομική ενίσχυση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών»: Για την Έκτακτη οικονομική ενίσχυση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών σχετικό το άρθρο 36 του Ν.4936/2022 σύμφωνα με το οποίο:

1. Παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών του εσωτερικού, που έχουν εκδοθεί κατά τη χρονική περίοδο από 1ης Δεκεμβρίου 2021 έως 31η Μαΐου 2022, εφεξής οριζόμενης ως «περίοδος αναφοράς».

2. Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος, με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα μετά την αφαίρεση των φόρων, φορολογικού έτους 2020, έως τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ.

3. Το ποσό της ενίσχυσης αντιστοιχεί σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%), επί της αύξησης των λογαριασμών ρεύματος των ως άνω παροχών, που έχουν εκδοθεί την περίοδο αναφοράς, υπολογιζόμενης ως του υπολοίπου που προκύπτει μετά την αφαίρεση, από το ποσό της ρήτρας αναπροσαρμογής κάθε λογαριασμού ρεύματος των ποσών έκπτωσης: α) που έχει χορηγηθεί από τον ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» του άρθρου εξηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 (Α’ 181), και β) που έχει ήδη χορηγηθεί από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, επί της κατανάλωσης ενέργειας του λογαριασμού.

4. Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε δικαιούχους οι οποίοι επιβαρύνθηκαν με συνολική αύξηση των λογαριασμών ρεύματος που έχουν εκδοθεί, εντός της χρονικής περιόδου αναφοράς της παρ. 1, σύμφωνα με τον υπολογισμό της παρ. 3, για ποσό άνω των τριάντα (30) ευρώ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εξακόσια (600) ευρώ ανά δικαιούχο.

5. Το ως άνω ποσό της οικονομικής ενίσχυσης είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.

«Δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις για την επιστρεπτέα προκαταβολή»:

Δημοσιεύτηκαν στο Εθνικό Τυπογραφείο οι αποφάσεις ΓΔΟΥ 23 και ΓΔΟΥ 24 οι οποίες τροποποιούν τις ΓΔΟΥ 233 και ΓΔΟΥ 281 αντίστοιχα.

Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής της ενίσχυσης

1. Το ποσό της ενίσχυσης δεν επιβαρύνεται με επιτόκιο.

2. Για το χρονικό διάστημα έως και την 30η Ιουνίου 2022 παρέχεται περίοδος χάριτος, κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα της ενίσχυσης.

3. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το επιστρεπτέο ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης, είναι πληρωτέο σε ενενήντα έξι (96) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Ως ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της περιόδου χάριτος.

Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης, έως και την 29η Ιουλίου 2022, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης. Το ποσό καταβάλλεται εντός της ανωτέρω προθεσμίας και η έκπτωση ισχύει ως την καταληκτική ημερομηνία αυτή.

«Επιστρεπτέα προκαταβολή: Τροποποίηση της ΓΔΟΥ148/2020»: Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ μια ακόμα απόφαση σχετικά με την αλλαγή πλαισίου της επιστρεπτέας προκαταβολής με την οποία τροποποιείται η υπό στοιχεία ΓΔΟΥ148/03.07.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020».

«ΕΔΟΕΑΠ: Αναλυτικά η διαδικασία για τη ρύθμιση 72 δόσεων Ν. 4934/2022»: Σύμφωνα με την § 4 του άρθρου 50 του Ν. 4779/2021, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4816/2021 και το άρθρο 33 του Ν. 4934/2022, σας ενημερώνουμε ότι οι παραπάνω κατηγορίες ΜΜΕ μπορούν να διακανονίσουν τις οφειλές τους στον ΕΔΟΕΑΠ μετά από αίτησή τους, την οποία θα πρέπει να υποβάλουν αποκλειστικά στον ΕΔΟΕΑΠ μέχρι την Πέμπτη 30/6/2022, με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά μόνο οφειλές από 1) ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων (εργατικές και εργοδοτικές) και 2) εργοδοτική εισφορά ποσοστού 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών (τζίρος) και για την περίοδο 1/2017 έως 12/2021, με απαλλαγή τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων, σε έως 72 δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης € 100.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί έχει ως παρακάτω:

1. Υποβολή αίτησης (υπόδειγμα αίτησης) με σφραγίδα και υπογραφή υπευθύνου εταιρείας, με θέμα “ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν. 4934/2022”, όπου να ζητείται η υπαγωγή των οφειλών της εταιρείας στη ρύθμιση των σχετικών διατάξεων του άρθρου 33 του Ν. 4934/2022 . Στην αίτηση απαραιτήτως να αναγράφεται ευκρινώς η επωνυμία της εταιρείας, το ΑΦΜ της, η κατηγορία του ΜΜΕ (σύμφωνα με τις 5 κατηγορίες που αναγράφονται ανωτέρω), καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο και πλήρη διεύθυνση). Κατόπιν η αίτηση θα αποστέλλεται στον ΕΔΟΕΑΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση esoda@edoeap.gr

2. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΕΔΟΕΑΠ, αφού υπολογίσει όλη την οφειλή της εταιρείας (εκτός από αυτή που έχει ήδη διαβιβασθεί στο ΚΕΑΟ – αν συμβαίνει) με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις και από όλες τις κατηγορίες οφειλών, θα την αποστέλλει με ηλεκτρονικό μήνυμα στην εταιρεία για να λάβει γνώση.

Οι παραπάνω τόκοι και προσαυξήσεις θα αφαιρούνται από το ΚΕΑΟ κατά τη διαδικασία της ρύθμισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4934/2022. Κατηγορίες οφειλών που δεν υπάγονται στην εν λόγω ρύθμιση, όπως π.χ. αγγελιόσημο, ΑΚΕΕΔ, οφειλές προγενέστερες της περιόδου 1/2017 ή μεταγενέστερες της περιόδου 12/2021 κλπ. θα μπορούν να διακανονισθούν και αυτές στο ΚΕΑΟ, σύμφωνα όμως με τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 (πάγια ρύθμιση) μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις).

3. Κατόπιν η αρμόδια Υπηρεσία του ΕΔΟΕΑΠ θα αποστέλλει την οφειλή της εταιρείας στο ΚΕΑΟ και αμέσως θα ειδοποιεί με ηλεκτρονικό μήνυμα την εταιρεία, προκειμένου να προχωρήσει στην πραγματοποίηση της ρύθμισης στο ΚΕΑΟ, δίνοντας σχετικές οδηγίες.

4. Σε περίπτωση βούλησης της εταιρείας για εφάπαξ καταβολή όλης της οφειλής, το γεγονός αυτό θα αναφέρεται στην αίτησή της και θα καταβάλλονται από την εταιρεία τα ποσά απευθείας στον ΕΔΟΕΑΠ στις αντίστοιχες ταυτότητες πληρωμής ΑΚΑ (ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων) και ΑΚΕ (εργοδοτική εισφορά ποσοστού 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών), χωρίς να μεσολαβεί το ΚΕΑΟ.

Σε αυτή την περίπτωση για τις κατηγορίες οφειλών και περιόδων που αναφέρθηκαν και εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4934/2022 η εφάπαξ καταβολή θα γίνεται χωρίς τόκους και προσαυξήσεις ενώ η εφάπαξ καταβολή των υπολοίπων κατηγοριών οφειλών αλλά και περιόδων θα γίνεται με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις.

Όποια εταιρεία επιλέξει την εφάπαξ εξόφληση όλης της οφειλής της στον ΕΔΟΕΑΠ θα πρέπει κατόπιν να αποστέλλει τα σχετικά καταθετήρια Τραπέζης στην ηλεκτρονική διεύθυνση esoda@edoeap.gr

5. Υποβολή αίτησης απαιτείται ακόμα και αν οι οφειλές από 1/2017 έως 12/2021 έχουν ήδη διαβιβασθεί στο ΚΕΑΟ.

6. Να σημειωθεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την τήρηση του διακανονισμού αποτελεί η καταβολή των μηνιαίων τρεχουσών οφειλών στον ΕΔΟΕΑΠ.

Παρακαλούμε όπως, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, τηρηθεί απαρέγκλιτα η παραπάνω διαδικασία.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 2107264369, 2107264318, 2107264371, 2107264378, 2107264340 και 2107264370.

«e-ΕΦΚΑ: Από την 1η Ιουνίου αποκλειστικά ηλεκτρονικά η υποβολή των αιτήσεων επικουρικής ασφάλισης ιδιωτικού τομέα»: Από την 1η Ιουνίου 2022 η υποβολή των νέων αιτήσεων απονομής και μεταβίβασης Επικουρικών Συντάξεων Ιδιωτικού Τομέα θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ. Με αυτόν τον τρόπο καταργείται η δυνατότητα προσκόμισης με φυσικό τρόπο των δικαιολογητικών που απαιτούνταν για την υποβολή της αίτησης και μειώνονται δραστικά οι χρόνοι έκδοσης των επικουρικών συντάξεων. Επιπλέον, η υποβολή των αιτήσεων με αποκλειστικά ηλεκτρονικό τρόπο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της νέας fast track διαδικασίας έκδοσης επικουρικών συντάξεων που θα περιορίσει στο ελάχιστο τους χρόνους απονομής.

Είναι χαρακτηριστικό πως τους τελευταίους 12 μήνες υποβλήθηκαν 94.000 αιτήσεις για επικουρικές συντάξεις ιδιωτικού τομέα. Από αυτές, οι 13.000 υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και οι υπόλοιπες 81.000 με επίσκεψη στις τοπικές διευθύνσεις.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται από τους ασφαλισμένους μπαίνοντας στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov), στην επιλογή: Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης (https://www.efka.gov.gr/el/syntaxioychoi/aitisi). Υπενθυμίζεται πως ήδη εδώ και αρκετούς μήνες υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για κύριες συντάξεις ενώ μέσα στο επόμενο τρίμηνο πρόκειται να υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και οι αιτήσεις μεταβίβασης λόγω θανάτου για τις επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου τομέα, όπου τον τελευταίο χρόνο υποβλήθηκαν πάνω από 25.000 αιτήσεις.

Δυνατότητα αίτησης με φυσικό τρόπο στις τοπικές διευθύνσεις θα συνεχίζει να υπάρχει μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις όπου στην κύρια σύνταξη παρουσιάζεται πρόβλημα κατά την ηλεκτρονική υποβολή (λ.χ. αλλοδαποί). Θα παρέχεται η δυνατότητα είτε έντυπης είτε χειρόγραφης αίτησης για τους ασφαλισμένους αυτούς.

Υπενθυμίζεται ότι στους ενδιαφερόμενους παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της πορείας της αίτησης συνταξιοδότησής τους μέσα από τον σύνδεσμο https://www.efka.gov.gr/el/syntaxioychoi/parakoloythese-poreias-aiteses.

«Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων απόδοσης του τέλους αλιευτικών πλοίων του άρθρου 57 του Ν. 4646/2019»: Δημοσιεύθηκε η απόφαση Α.1067/2022 που αναφέρεται στην παράταση υποβολής των δηλώσεων απόδοσης του τέλους αλιευτικών πλοίων του άρθρου 57 του Ν. 4646/2019 για το φορολογικό έτος 2021.

Πιο συγκεκριμένα η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων απόδοσης του τέλους εκμετάλλευσης αλιευτικών πλοίων του άρθρου 57 του Ν. 4646/2019 (Α’ 201), για το φορολογικό έτος 2021, η οποία με την υπό στοιχεία Α. 1039/14.3.2022 (Β’ 1313) είχε παραταθεί μέχρι τις 31 Μαΐου 2022, με την παρούσα παρατείνεται μέχρι τις 29 Ιουλίου 2022. Η καταβολή της πρώτης δόσης του τέλους αυτού παρατείνεται μέχρι τις 19 Αυγούστου 2022.

Η απόφαση αφορά τους πλοιοκτήτες που είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης απόδοσης του τέλους αλιευτικών πλοίων, τα αλιευτικά πλοία των οποίων είναι εγγεγραμμένα στο νηολόγιο ή λεμβολόγιο ή βιβλίο εγγραφής μικρών σκαφών (ΒΕΜΣ), την 31η Δεκεμβρίου 2021.

«Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975»: Δημοσιεύθηκε η με Αριθμ. Α. 1069/2022 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα "Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975". Η απόφαση αφορά τους υπόχρεους σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, καθώς και τους υπόχρεους σε υποβολή χειρόγραφων δηλώσεων στις περιπτώσεις μίσθωσης γυμνών πλοίων και χρηματοδοτικής μίσθωσης πλοίων της ίδιας κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α’77).

Σύμφωνα με την απόφαση:

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α’77), και η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου αυτού, ειδικά για το φορολογικό έτος 2022 οι οποίες με την υπό στοιχεία 41855/ΕΞ 2022 (Β’1514) είχαν παραταθεί μέχρι τις 31 Μαΐου 2022, καθώς και η προθεσμία καταβολής της δεύτερης δόσης του φόρου αυτού, με την παρούσα παρατείνονται μέχρι τις 29 Ιουλίου 2022.

2. Οι προθεσμίες υποβολής, για το ίδιο φορολογικό έτος, των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α’77) λόγω μεταβίβασης πλοίου που παραμένει στην ελληνική σημαία είτε ύψωσης της ελληνικής σημαίας για πρώτη φορά ή ανάθεσης της διαχείρισης πλοίου με ξένη σημαία για πρώτη φορά από την Ελλάδα, μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους 2022, που λήγουν μέχρι και τις 28 Ιουλίου 2022, με την παρούσα παρατείνονται μέχρι τις 29 Ιουλίου 2022.

«Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για τον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»: Ανοίγει από την 1η Ιουνίου 2022 το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για υποβολή δηλώσεων στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες.

«Ενεργοποιήθηκε η διαδικασία υποβολής ΑΠΔ ΤΕΚΑ μισθολογικής περιόδου Μαΐου 2022»: Διαθέσιμη βρίσκεται στην εφαρμογή «Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ ΤΕΚΑ», η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση ΤΕΚΑ μισθολογικής περιόδου Μαΐου για όσες επιχειρήσεις έχουν προσλάβει νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας από 1.1.2022 με υποχρέωση υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση. Υπενθυμίζεται ότι προϋπόθεση για την υποβολή της ΑΠΔ ΤΕΚΑ, αποτελεί η προηγούμενη ηλεκτρονική υποβολής της αντίστοιχης ΑΠΔ ή της ΑΠΔ Δημοσίου του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Η εμπρόθεσμη υποβολή και εξόφληση της ΑΠΔ ΤΕΚΑ Μαΐου μπορεί να πραγματοποιηθεί έως την Πέμπτη 30/06.

«Επίδομα πετρελαίου κίνησης: Παράταση χορήγησης μέχρι την 30ή Ιουνίου 2022»: Με την με Αριθμ. 73523 ΕΞ 2022 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, η ισχύς της υπό στοιχεία 44010 ΕΞ 2022/1.4.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου κίνησης» (Β΄ 1540), όπως παρατάθηκε με την υπό στοιχεία 56754 ΕΞ 2022/29.4.2022 κοινή υπουργική απόφαση «Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 44010/1.4.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης πετρελαίου κίνησης» (Β΄ 1540)» (Β΄ 2128) έως την 31 Μαΐου 2022, παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, ήτοι έως και την 30η Ιουνίου 2022. Το ύψος της επιδότησης παραμένει στο ποσό των 0,12 € προ ΦΠΑ ανά λίτρο πετρελαίου κίνησης. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

«Επιστρεπτέα προκαταβολή: Τροποποίηση της ΓΔΟΥ148/2020»: Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ μια ακόμα απόφαση σχετικά με την αλλαγή πλαισίου της επιστρεπτέας προκαταβολής με την οποία τροποποιείται η υπό στοιχεία ΓΔΟΥ148/03.07.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020».

«Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Δημοσιεύθηκε η απόφαση - Από 1η Οκτωβρίου 2022 έως και 30η Νοεμβρίου 2022 η απογραφή για τις λοιπές επιχειρήσεις»: Δημοσιεύθηκε η με Αριθμ. 49758/31-05-2022 με θέμα «Α. Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας - Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ Β. Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (Β3520).

«Μείωση εισφορών επικουρικής ασφάλισης από 6,5% σε 6%»: Από την 1η/6/2022 μειώνεται το ύψος των εισφορών επικουρικής ασφάλισης από 6,5% σε 6%, ισόποσα για εργοδότες και μισθωτούς. Η μείωση αυτή έρχεται σε συνέχεια της μείωσης κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που ψηφίστηκαν και εφαρμόζονται τα δύο προηγούμενο χρόνια (2020-2021). Σαν αποτέλεσμα αυτών των μειώσεων της λεγόμενης «φορολογικής σφήνας» (tax wedge), αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων και, ταυτόχρονα, επέρχεται ελάφρυνση στο μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων. Αυτά με τη σειρά τους, οδηγούν σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και ενίσχυση της απασχόλησης.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, ειδικά για τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους, ενώ το 2019 με βάση το μέγεθος της «φορολογικής σφήνας» η Ελλάδα βρισκόταν στην 14η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, το 2021 ανέβηκε στην 5η καλύτερη θέση και με τη σημερινή μείωση αναμένεται περαιτέρω βελτίωση της κατάταξής της.

«Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Παράταση της περιόδου χάριτος και της προθεσμίας εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου μέρους της και επέκταση των δόσεων επιστροφής»: Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και με τη συνδρομή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των επιχειρήσεων που έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού και με στόχο την περαιτέρω διευκόλυνσή τους εν μέσω αυτής της δύσκολης συγκυρίας, προχώρησαν στην τροποποίηση των αποφάσεων για όλους τους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, προκειμένου να εξασφαλιστεί παράταση της αποπληρωμής για τους δικαιούχους και επέκταση των δόσεων επιστροφής.

Ειδικότερα, με την έκδοση σχετικών αποφάσεων (ΦΕΚ Β 2614, 2615, 2626, 2659, 2669, 2670 και 2674) παρατείνεται η περίοδος χάριτος για την επιστροφή του επιστρεπτέου μέρους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, ως και την 30η Ιουνίου 2022 και η ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης μετατίθεται την 29η Ιουλίου 2022.

Επιπλέον, αυξάνονται οι δόσεις για την αποπληρωμή του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης από εξήντα (60) σε ενενήντα έξι (96) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες είναι άτοκες.

Παράλληλα, παρατείνεται αναλόγως και η προθεσμία για την εναλλακτική δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού, έως και την 29η Ιουλίου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης έχει μειωθεί και ανέρχεται στα κάτωθι ποσοστά επί της ληφθείσας ενίσχυσης, εφόσον τηρήθηκε η ρήτρα διατήρησης εργαζομένων που προβλεπόταν σε κάθε κύκλο Επιστρεπτέας Προκαταβολής:

α) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019, σε:

• 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 70% σε σχέση με το 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων,

• 33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και ως 70% σε σχέση με το 2019 και παρουσιάζει ζημίες προ φόρων και

• 50% της ενίσχυσης, για όλες τις λοιπές επιχειρήσεις.

β) Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή για επιχειρήσεις που άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019, σε:

• 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 30% σε σχέση με τα έσοδα του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων,

• 33,3% της ενίσχυσης, για όλες τις λοιπές επιχειρήσεις.

Οι ειδοποιήσεις για την καταβολή του επιστρεπτέου ποσού θα αναρτηθούν στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ «myAADE», στην επιλογή «Μητρώο & Επικοινωνία / e-Κοινοποιήσεις», ενώ θα αποσταλεί και σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα από τον υπόχρεο ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να δουν τις οφειλές τους από το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ («myAADE») στην επιλογή «Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές».

Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή των οφειλών είναι δυνατή και μέσω του συστήματος IRIS Online Payments, στο myAADE (myaade.gov.gr), με άμεση πίστωση των οφειλών.

H Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζουν την έμπρακτη στήριξη των επιχειρήσεων που έχουν επηρεαστεί από τις συνέπειες της πανδημίας, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και τις ανάγκες στην πραγματική οικονομία και παρεμβαίνοντας όπου χρειάζεται.

«Εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για χρήση μάσκας στα πλοία και στα ταξί»: Σε συνεδρίαση της η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας εισηγήθηκε ομόφωνα:

- Για τα ταξί: υποχρεωτική μάσκα για οδηγούς και επιβάτες.

- Για τα κρουαζιερόπλοια: αναστέλλεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας και επανέρχεται όταν νοσήσει ποσοστό άνω του 2% των φιλοξενούμενων ή ποσοστό άνω του 4% του πληρώματος εντός μιας εβδομάδας ή αν νοσήσει εντός 48 ωρών ποσοστό άνω του 1% του συνολικού πληθυσμού που βρίσκεται στο πλοίο.

- Για τα επιβατηγά πλοία: αναστέλλεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας στους εξωτερικούς χώρους του πλοίου, παραμένει η υποχρεωτική χρήση στους εσωτερικούς χώρους για όλους, πλήρωμα και επιβάτες.

- Για τα φαρμακεία: παραμένει η υποχρεωτική χρήση μάσκας για το προσωπικό και τους πελάτες.

Η εισήγηση της Επιτροπής γίνεται αποδεκτή από την Κυβέρνηση και οι λεπτομέρειες θα διευκρινιστούν στην υπό έκδοση ΚΥΑ.

Από την αρθρογραφία της Εβδομάδας που πέρασε, Επιστημονική Ομάδα της EPSILON NET και «Ειδικοί Φορολογικοί Κάτοικοι άρθρου 5Α Κ.Φ.Ε.»: Με το άρθρο 5Α του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., το οποίο προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12-12-2019) και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 66 ισχύει από 12/12/2019 και μετά, σχετικά με την «Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα». Ήδη, με την Α.1066/25.5.2022 Απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ, με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1036/24-02-2020 (Β΄ 624, 700) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα», ορίσθηκε ως προς τις αναφερόμενες ημερομηνίες ότι:

«Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α. 1036/24-02-2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα» (Β΄ 624 και 700), ως ακολούθως:

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

«Κατ΄ εξαίρεση, για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ως την 31η Μαρτίου του έτους 2022 για υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5Α ΚΦΕ για το έτος αυτό, επιτρέπεται να παραλαμβάνονται ως την 24η Ιουνίου του ίδιου έτους, δικαιολογητικά για τα οποία προκύπτει αδυναμία προσκόμισης ως την 31η Μαΐου 2022, λόγω καθυστερημένης χορήγησής τους από αλλοδαπή αρχή».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 αντικαθίσταται, ως εξής: «Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά για την αίτηση υποβάλλονται από τον αιτούντα μέχρι την 31η Μαΐου και ειδικά για το έτος 2022 μέχρι την 24η Ιουνίου, η απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης εκδίδεται το αργότερο ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου του οικείου έτους».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ΦΕΚ τεύχος Β΄ 2666/31.5.2022).

Δείτε την ολιστική προσέγγιση του θέματος από την Επιστημονική Ομάδα της EPSILON NET.

Κ. Πέτρος Ραπανάκης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα εργατικής νομοθεσίας και ανθρώπινου δυναμικού και «Οι όροι ατομικής σύμβασης εργασίας οδηγού με ειδική πρόβλεψη για απλή ετοιμότητα προς εργασία»: Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα από το ομότιτλο άρθρο του κ. Πέτρου Ραπανάκη που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Ιανουαρίου 2022 του περιοδικού Epsilon7. Το πλήρες άρθρο περιλαμβάνει Υπόδειγμα ατομικής σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου για οδηγούς.

Η Εβδομάδα που πέρασε θα λέγαμε ότι ήταν «ιστορική» για την ενημέρωση στους τομείς φορολογίας, λογιστικής, εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων, καθώς στον Όμιλο της Epsilon net AE εντάχθηκε η Taxheaven AE. Η σχετική ανακοίνωση: «EPSILON NET - TAXHEAVEN Εξαγορά μεριδίου, Στρατηγική σύμπραξη για δημιουργία της μεγαλύτερης γνωσιακής βάσης δεδομένων για ολοκληρωμένη υποστήριξη λογιστών και επιχειρήσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό»: Ο Όμιλος EPSILON NET, ακολουθώντας με συνέπεια το δρόμο της συνεχούς ανάπτυξης και ενισχύοντας το μοντέλο των στρατηγικών κινήσεων συνεργασίας με εξειδικευμένους παρόχους τεχνολογίας και γνώσης, ανακοινώνει την εξαγορά του 60% της TAXHEAVEN Α.Ε., (TAXHEAVEN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ), εταιρίας που δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων προϊόντων και υπηρεσιών ενημέρωσης, εκπαίδευσης, on line Data Base Systems και περιφερειακών εφαρμογών πληροφορικής για επιχειρήσεις, καθώς και λογιστικά γραφεία.

Συγκεκριμένα, η EPSILON NET A.E. από το σύνολο των 900 μετοχών της TAXHEAVEN Α.Ε. αποκτά 540 μετοχές που αντιστοιχούν στο 60% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της TAXHEAVEN Α.Ε. Το συνολικό τίμημα της επένδυσης, ανέρχεται στο ποσό των 1.680.000€ εκ των οποίων, ποσό 1.176.000€ καταβλήθηκε με την μεταβίβαση των μετοχών και το υπόλοιπο ποσό του τιμήματος ύψους 504.000€, θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις τον Απρίλιο 2023 και 2024 αντίστοιχα. Το υπόλοιπο ποσοστό 40% διατηρούν οι ιδρυτές της εταιρίας.

Η TAXHEAVEN A.E. ιδρύθηκε το 2007 και είναι μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες παροχής υπηρεσιών ενημέρωσης, εκπαίδευσης και διαχείρισης βάσεων δεδομένων Γνωσιακού περιεχομένου για επιχειρήσεις (knowledge Management system), καθώς και για λογιστικά γραφεία. Διαθέτει τρείς βασικούς άξονες δραστηριότητας:

  • Συνδρομητικές Υπηρεσίες Αρχείου Νόμων, Νομολογίας και Αποφάσεων
  • Συνδρομητικές Υπηρεσίες εξειδικευμένων Διαδικτυακών Σεμιναρίων (webinars) και
  • Υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων «Επίλυσις»

Η TAXHEAVEN Α.Ε. διαθέτει 7.500 και πλέον ενεργούς πελάτες, ενώ ο κόμβος www.taxheaven.gr, αποτελεί σήμερα την μεγαλύτερη φορολογική – λογιστική πύλη ενημέρωσης με κατά μέσο όρο πάνω από 90.000 καθημερινούς επισκέπτες και πάνω από 3.000.000 επισκέψεις σε μηνιαία βάση.

Για την οικονομική χρήση που έληξε τον Δεκέμβριο του 2021 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 1,14 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 40,7% έναντι του 2020 και το EBITDA ανήλθε στα 427 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 60% έναντι του 2020. Η εταιρία στις 31/12/2021, είχε μηδενικό τραπεζικό δανεισμό ενώ τα ταμειακά της διαθέσιμα σήμερα ανέρχονται σε 950 χιλ. ευρώ περίπου.

Μέσα από τη συνεργασία των δύο εταιριών θα ενισχυθεί ιδιαίτερα η παρουσία του Ομίλου της EPSILON NET στον τομέα της ενημέρωσης και πληροφόρησης συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία και την βαθιά γνώση των θεμάτων φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας της επιστημονικής ομάδας της EPSILON NET, με την ισχυρή θέση, εξειδίκευση και τον ιδιαίτερο παλμό που μεταφέρει η φορολογική-λογιστική πύλη ενημέρωσης www.taxheaven.gr και η επιστημονική της ομάδα στο χώρο των επαγγελματιών λογιστών – φοροτεχνικών, αλλά και όλων των στελεχών οικονομικών διευθύνσεων των επιχειρήσεων. Η γνώση και εμπειρία των στελεχών των δύο εταιριών αναμένεται να οδηγήσει στην παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Παράλληλα θα δρομολογηθεί η απόλυτη συνδεσιμότητα των υφιστάμενων εφαρμογών του Ομίλου EPSILON NET με το υπερσύνολο των βάσεων δεδομένων φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας που θα προκύψει, καθώς και με την εισαγωγή νέων υπηρεσιών που θα δημιουργηθούν από κοινού.

Η σύμπραξη της EPSILON NEΤ και της ΤAXHEAVEN διαμορφώνει τη νέα εποχή στην επιστημονική ενημέρωση και εκπαίδευση χιλιάδων στελεχών του οικονομικού κλάδου παρέχοντας ολοκληρωμένες και προηγμένες υπηρεσίες σε οικονομικά, φορολογικά, λογιστικά, εργατικά, ασφαλιστικά θέματα και αναμένεται με βάση και τις αυξημένες ανάγκες ενημέρωσης που υπάρχουν, να βοηθήσει αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο κ. Κωνσταντίνος Κουλογιάννης όσο και ο κ. Κωνσταντίνος Γραβιάς συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην ανάπτυξη της εταιρίας ΤAXHEAVEN Α.Ε., από τις θέσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Γενικού Διευθυντή αντίστοιχα.

Ο Όμιλος της EPSILON NET υλοποιεί με συνέπεια τον επιχειρηματικό του σχεδιασμό σε επίπεδο συνεχούς οργανικής ανάπτυξης, ενώ παράλληλα με στοχευμένες εξαγορές επιταχύνει την αύξηση των μεριδίων αγοράς και του συνόλου των οικονομικών μεγεθών του.

Στρατηγικός στόχος της διοίκησης παραμένει η συνεχής παραγωγή αξίας για το προσωπικό, τους συνεργάτες και τους μετόχους, ως ο μεγαλύτερος Όμιλος Επιχειρησιακού Λογισμικού στην Ελλάδα.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου της EPSILON NET A.E. κ. Ιωάννης Μίχος δήλωσε:

«Η σύμπραξη με το TAXHEAVEN διαμορφώνει μια νέα εποχή στην επιστημονική ενημέρωση των στελεχών του οικονομικού κλάδου, δίνοντας τη δυνατότητα για παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών που μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις στη μετάβασή τους στη νέα ψηφιακή εποχή. Μας ενώνει το ίδιο όραμα για διαρκή αναβάθμιση και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στα στελέχη του οικονομικού κλάδου, με επίκεντρο τον άνθρωπο και κάθε επιστήμονα. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, με στόχο την προσφορά υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας που εξασφαλίζουν την αποδοτικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Με το βλέμμα στο μέλλον, συνεχίζουμε με επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, να δημιουργούμε ένα οικοσύστημα βέλτιστων πρακτικών, για συνεχή ανάπτυξη και σταθερότητα».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της TAXHEAVEN Α.Ε. κ. Κωνσταντίνος Κουλογιάννης δήλωσε:

«Η σύμπραξη του Ομίλου EPSILON NET και της TAXHEAVEN Α.Ε., των δύο κορυφαίων δηλαδή εταιριών στην επιστημονική ενημέρωση στο χώρο της οικονομίας, της φορολογικής, εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, αποτελεί ορόσημο και συνάμα αφετηρία για την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών και τη δημιουργία νέων προϊόντων που θα συνδράμουν αποτελεσματικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των λογιστών - φοροτεχνικών και των λοιπών οικονομικών στελεχών. Με συνδετικό κρίκο το κοινό όραμα και με κύριο γνώμονα την παροχή έγκαιρης και επιστημονικά τεκμηριωμένης ενημέρωσης, θα συνεχίσουμε με την ίδια ζέση τις άοκνες προσπάθειές μας προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιστημονικού επιπέδου. Το μεράκι των ανθρώπων που πλαισιώνουν τις δύο εταιρίες, καθώς και το πάθος τους για διαρκή εξέλιξη και ανάπτυξη θα δημιουργήσουν ένα αμάλγαμα που εκτός των άλλων θα βοηθήσει στην περαιτέρω αναβάθμιση του ρόλου του επιστήμονα λογιστή - φοροτεχνικού στο σύγχρονο και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, έτσι ώστε να παραμείνει πρωταγωνιστής στις εξελίξεις».

Με το τελευταίο μεγάλο γεγονός στον κλάδο, θα θέλαμε να τελειώσουμε και τη στήλη για αυτή την εβδομάδα, μένοντας στα «χαρούμενα», βλέποντας πως μέσα σε ένα εξωτερικό περιβάλλον μεταβαλλόμενο, γεμάτο προβλήματα από την πανδημία και τη μεγάλη πολεμική σύρραξη, υπάρχουν όμιλοι επιχειρήσεων που προχωρούν γοργά, μεγεθύνονται και συνενώνονται με το καλύτερο στελεχιακό δυναμικό σε επίπεδο συμβουλευτικής, εκπαίδευσης, επιστημονικής γνώσης.

Το αύριο θα είναι σίγουρα διαφορετικό και θέλουμε να πιστεύουμε πολύ καλύτερο από το σήμερα στον ευρύτερο κλάδο μας, επειδή από τις συνέργειες προκύπτουν δυνατοί όμιλοι που μπορούν να αντεπεξέλθουν σε οποιαδήποτε απαίτηση των συνεργατών τους.

Με την ευχή της στήλης για ότι καλύτερο, στις αρχές του Ιούνη, σε ένα ακόμα καυτό Σαββατοκύριακο από πλευράς καιρού, σας ευχόμαστε να περάσετε υπέροχα, εσείς και αυτοί που αγαπάτε. Να είστε πάντα καλά.comments powered by Disqus
* Παρακαλούμε τα σχόλια να μην είναι σε greeklish. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Εργασιακή εβδομάδα